Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2012/0010(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0403/2013

Textos presentados :

A7-0403/2013

Debates :

PV 11/03/2014 - 13
CRE 11/03/2014 - 13

Votaciones :

PV 12/03/2014 - 8.12
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2014)0219

Acta literal de los debates
Miércoles 12 de marzo de 2014 - Estrasburgo Edición revisada

9.12. Tratamiento de datos personales para fines de prevención de la delincuencia (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
Vídeo de las intervenciones
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, ovo izvješće je povezano s izvješćem o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Direktiva bi zamijenila i proširila opseg prekogranične obrade podataka u suradnji policije i pravosuđa i trebala bi zaštititi domaće i prekogranične transfere podataka. Međutim ne podržavam nacrt direktive u ovom obliku, jer se nije uspjela pronaći razumna ravnoteža između prava na privatnost i aktivnosti vezane za provedbu zakona.

Prema mišljenju stručnjaka iz policijske zajednice kompromisi izvjestitelja nisu ni provedivi ni održivi. Kritične točke su dijeljenje podataka s trećim stranama, prava osumnjičenog, neke definicije i birokracija vezana za ovu direktivu. Iako je ograničenje pratiti ove odredbe, moramo spriječiti online tvrtke da potiho prikupljaju osobne podatke te da ih prodaju najboljem ponuđaču. U svakom slučaju, podržavam bolju regulaciju zaštite osobnih podataka, ali smatram da još trebamo puno raspravljati prije usvajanja ove direktive.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the great myth that lies behind this report, and so many others that we pass in this Chamber, is that without European integration there will be no collaboration among the Member States, and that is a false proposition. So in this specific field of collaboration in the field of criminal justice, you would think that before the European Union there was a completely atomised world where a series of autarchic countries did not talk to each other. We know that is not the case.

We had extremely sophisticated mechanisms in place to collaborate as sovereign democracies. We had the Hague Convention, we had Interpol, we have extradition rules, and we recognise the time spent in another country’s prison as part of one’s sentence. All these things were working well, and working globally rather than just regionally, before the European Union began to dip its toe into this field in the 1990s.

It does not follow that handing power to Brussels is the only way to guarantee collaboration among sovereign states; the alternative to a federal Europe is not anarchy but democratic cooperation for the achievement jointly of what cannot be achieved singly.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier is about the processing of personal data for the purposes of crime prevention. The Data Protection Regulation replaces the old Data Protection Directive 95/46/EC, the main reason being that the implementation and enforcement gaps between Member States were too substantive and confusing to individuals, businesses and enforcers alike. It protects the fundamental rights and freedoms of natural persons.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório uma vez que considero que um quadro eficaz de proteção de dados na Europa pode constituir um contributo importante para a obtenção de um bom nível de proteção de dados para cada um dos cidadãos europeus. O conteúdo da proposta da Comissão foi alterado a fim de elevar os padrões de proteção até um nível semelhante ao do regulamento proposto e de propiciar, simultaneamente, justificações claras para as soluções propostas. Estou convencido de que a rápida evolução tecnológica criou novos desafios em matéria de proteção de dados pessoais. O nível de partilha e de recolha de dados aumentou consideravelmente. As novas tecnologias permitem tanto às autoridades públicas, mormente às autoridades encarregadas da aplicação da lei, como a entidades privadas a utilização de dados pessoais a uma escala sem precedentes. As pessoas disponibilizam cada vez mais as suas informações pessoais de forma pública e global. As novas tecnologias transformaram a economia e a vida social.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Contrairement au rapport Albrecht sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, j'ai cette fois voté contre le rapport présenté par mon collègue Dimitrios Droutsas. En effet, le rapporteur n'a, à mon sens, pas réussi à trouver un équilibre raisonnable entre le droit à la vie privée, d'une part, et les activités d'enquête et de poursuite pénale, d'autre part. Selon le Conseil et les experts de la communauté judiciaire et policière, les compromis ne sont ni réalisables, ni près de la réalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat împotriva raportului deoarece, în opinia mea, obiectivul propunerii de directivă ar fi trebuit să fie asigurarea unui echilibru între protecția datelor personale și combaterea unor infracțiuni precum terorismul. Există o serie de prevederi care au scopul de a reduce riscul unor abuzuri și de folosire a datelor personale în alte scopuri decât cele legale. Însă varianta aprobată de Comisia LIBE introduce o serie de proceduri birocratice care vor îngreuna aplicarea directivei. Iar astfel crește riscul ca, în caz de nevoie, autoritățile competente să nu poată interveni sau să acționeze prea târziu împotriva unor amenințări la adresa securității naționale. Sper ca în cazul în care va fi adoptată, directiva să nu creeze un climat de impunitate pentru mai multe categorii de potențiali infractori și să nu reprezinte un risc la adresa siguranței statelor membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione Droutas completa il regolamento sulla tutela dei dati personali, innalzando gli standard di protezione nei servizi online. Ritengo che le proposte portate avanti siano condivisibili, oltre che necessarie, data la delicatezza del trattamento dati nella comunicazione telematica; per questi motivi ho votato a favore del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Piotr Borys (PPE), na piśmie. - Europa potrzebuje nowelizacji prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. W dobie nowoczesnych technologii komputerowych ponad dwudziestoletnie przepisy nie są w stanie zapewnić należytej ochrony danych Europejczyków w sieci. Obywatele oczekują wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w ramach jednolitego prawa europejskiego. Przyjęty w głosowaniu Parlamentu pakiet legislacyjny obejmujący dwa instrumenty, tj. rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych oraz dyrektywę dotyczącą ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych do celów zapobiegania przestępstwom, stanowi odpowiedź na obawy dotyczące nadzoru nad przetwarzaniem danych i jest dużym krokiem naprzód w kierunku przywrócenia zaufania wobec gospodarki cyfrowej. Główne punkty aktualizacji przepisów, surowsze kary dla firm nieprzestrzegających restrykcji, limity dotyczące profili użytkownika oraz silniejsze i bardziej niezależne organy ochrony danych pomogą przywrócić to zaufanie, gdyż pozwolą na realne egzekwowanie od przedsiębiorców, by przestrzegali zasad. Na mocy nowych przepisów gromadzona będzie tylko minimalna ilość danych potrzebna do świadczenia usług, dane będą chronione przed przetwarzaniem przez rządy państw trzecich, poważnej redukcji poddane zostaną także możliwości handlowania danymi bez naszej wiedzy i zgody. Ponadto nowa dyrektywa wprowadza poważne zmiany do sposobu przetwarzania informacji przez policję i sądy w sprawach karnych. Parlament Europejski musi bronić praw obywateli, nie odbierając jednocześnie organom ścigania środków do prowadzenia walki z przestępczością.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. - W związku z szybkim rozwojem nowoczesnych technologii komputerowych powinniśmy zadbać o[nbsp ]ochronę przetwarzania danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom. Wraz z szybkim rozwojem technologii komputerowej Unia Europejska musi na bieżąco aktualizować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w ramach jednolitego prawa europejskiego. Nowe przepisy muszą usprawnić działanie organów ścigania w walce z przestępczością, a jednocześnie bronić praw obywatelskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Un cadru eficient de protecție a datelor în Europa poate contribui într-o măsură semnificativă la asigurarea unui nivel bun de protecție a datelor pentru toți cetățenii europeni. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie legală, echitabilă și transparentă în raport cu persoanele fizice vizate. Scopurile specifice în care datele sunt prelucrate trebuie să fie explicite și legitime și să fie determinate la momentul colectării datelor cu caracter personal. Datele trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la minimul necesar scopurilor în care datele sunt prelucrate. Datele cu caracter personal trebuie prelucrate doar în cazul în care scopul prelucrării nu ar putea fi îndeplinit prin alte mijloace. Pentru a se asigura că datele nu sunt stocate mai mult decât este necesar, trebuie stabilite de către operator termene pentru ștergere sau revizuire periodică. Transmiterea de date cu caracter personal către alte autorități sau entități private din Uniune este interzisă, cu excepția cazului în care transmiterea respectă legislația și destinatarul are sediul într-un stat membru. Operatorul trebuie să informeze destinatarul cu privire la scopul prelucrării și autoritatea de supraveghere cu privire la transmitere, iar destinatarul trebuie să fie informat cu privire la restricțiile de prelucrare și să se asigure că sunt respectate.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Mi sono astenuta su questa proposta di direttiva. Raramente lo faccio, e questa volta l'ho fatto con convinzione, per mandare un messaggio politico. Questa proposta di direttiva è stata negoziata insieme alla proposta di regolamento sulla protezione dei dati. Stesso gruppo di lavoro, stesso ritmo, stessa ideologizzazione. Io non sono stata coinvolta quanto nel caso della proposta di regolamento perché le Commissioni di cui faccio parte non avevano competenza, ma ho vissuto da vicino il clima che si è respirato in quei negoziati. Il mio gruppo politico ha sempre cercato di discutere, di essere propositivo, di essere aperto ai compromessi – e infatti in Commissione ha anche appoggiato alcuni emendamenti di compromesso – ma, contrariamente a quanto avvenuto con il regolamento, il relatore ha cercato una maggioranza più che un consenso e poi ha preteso di far passare il regolamento e la direttiva come parte di un unico accordo, di un pacchetto: o prendi tutto o rigetti tutto. Votare contro sarebbe stato un controsenso anche in rapporto a tutto il lavoro fatto insieme, ma questo atteggiamento non meritava nemmeno approvazione. Il segnale politico inviato dovrà pesare nei prossimi negoziati.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. - I abstained on the directive on the protection of personal data processed by law enforcement authorities. While it is important to have high standards of data protection too when it is the police and the judiciary which process our data, I think that these rules are too restrictive and they risk undermining the important work of the police and the judiciary to prevent and combat crime. For example, it would impossible to use important investigation tools such as DNA comparisons, because of the far reaching restrictions on the use of genetic data. We need to strike a better balance between privacy and integrity in order to protect citizens and let the police do their job, which is to serve and protect citizens. Member States have different criminal and procedural laws which vary considerably. To harmonise data protection rules in this field is very intrusive in the different national legal systems and raises serious concerns of subsidiarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. - I support Parliament’s resolution on the data protection directive setting out rules to be followed by law-enforcement authorities and governing cross-border data processing in police and judicial cooperation. This would replace the existing 2008 Framework Agreement that is not working with a binding directive that ensures enforceable rights and a much higher level of data protection, while at the same time guaranteeing the effective operation of legitimate law enforcement activities. I would now urge Member States’ governments to reach agreement on this proposal within the Council so that an overall agreement can be reached with Parliament, along the lines set out in Parliament’s resolution. I would also urge the Irish Government to give serious consideration to opting in to this proposed directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte met en place une législation relative à la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités répressives à des fins de prévention de la criminalité. J'ai voté contre ce texte qui présente un trop grand déséquilibre entre la protection des données à caractère personnel, qui est certes un droit fondamental qu'il faut protéger, et leur nécessaire exploitation à des fins de sécurité. En effet, il est regrettable qu'une telle volonté de mieux protéger nos concitoyens leur soit en réalité préjudiciable dans le sens où les autorités responsables de la lutte contre la criminalité seront freinées dans leur travail. Je déplore un tel vote qui n'apparaît ni réaliste, ni réalisable.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A rápida evolução tecnológica criou novos desafios em matéria de proteção de dados pessoais. O nível de partilha e de recolha de dados aumentou consideravelmente. As novas tecnologias permitem tanto às autoridades públicas como a entidades privadas a utilização de dados pessoais a uma escala sem precedentes. As pessoas disponibilizam cada vez mais as suas informações pessoais de forma pública e global na internet. Num mundo globalizado e interligado, no qual a internet tem um papel central, os dados pessoais são disponibilizados, conservados, utilizados e avaliados diariamente a uma escala sem precedentes. Nos próximos anos a Europa terá que decidir da forma em que utilizará todas estas informações, sobretudo no que se refere ao domínio da aplicação da lei, do combate à criminalidade e da sua prevenção, sem comprometer os direitos e as liberdades dos cidadãos. É uma oportunidade única para desenvolver dois instrumentos jurídicos de elevado nível e justo equilíbrio. Por isso, é com bons olhos que vejo os esforços da Comissão no sentido da criação de um quadro unificado para a proteção de dados e a harmonização dos diferentes sistemas entre os Estados-Membros da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Rozmanité formy ochrany fyzických osôb patria medzi základné priority politík Európskej únie. Inštitúcie Európskej únie sa snažia chrániť osobné údaje fyzických osôb a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň verejnej bezpečnosti a zabezpečiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi v rámci EU. Rozsah pôsobnosti novej smernice sa teda neobmedzuje iba na cezhraničné spracovanie dát, ale vzťahuje sa na všetky činnosti spracovania vykonávané príslušnými orgánmi. Hlavným cieľom je zrušiť staré a zle fungujúce rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV a priniesť vyššiu ochranu osobných údajov a väčšiu vynútiteľnosť práv a oprávnených záujmov. Rýchly technologický rozvoj v oblasti ochrany osobných údajov prináša nové výzvy a technológia umožňuje verejným orgánom využívať osobné údaje v nebývalom rozsahu. V najbližšom období sa musia kompetentné orgány rozhodnúť ako používať a využívať osobné údaje a zabrániť ich zneužívaniu v rôznych oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La disposizione e il trattamento ad hoc per le forze dell`ordine al controllo dei dati personali, al fine di prevenire le attività criminose qui proposti sono giustificati e proporzionati. Essi vanno a beneficio della lotta contro il crimine. Esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. - Pozitív szavazatommal támogattam a jelentést, mert meggyőződésem, hogy az adatvédelemhez való jog alapvető jog, és minden egyes európai polgár számára biztosítani kell a megfelelő szintű adatvédelmet, valamint annak nagyobb szintű hatékonyságát. A kérdést méginkább időszerűnek tartom, mint korábban bármikor, ugyanis a gyors technológiai fejlődés új kihívásokat állított a személyes adatok védelme elé, és az adatmegosztás és adatgyűjtés mértéke rendkívül megnőtt, ami lehetővé teszi személyes adatok példátlan nagyságrendben történő felhasználását. Kiemelten fontosnak tartom a kérdés vizsgálatakor a személyes adatok védelmét, hiszen példátlan mennyiségben állnak adatok rendelkezésre, azokat eleddig példátlan mennyiségben tárolják, használják és értékelik.

Üdvözlöm a javaslatot, miszerint Európának el kell döntenie, hogyan hasznosítja mindezen információkat, különösen a bűnüldözési ágazat, valamint a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem tekintetében anélkül, hogy megtagadná azokat az alapvető jogokat és normákat. Ehhez a tagországok közötti rendszerek harmonizációjára kell törekednünk. Véleményem szerint a jelentésben megfogalmazott szigorú elvárások a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségére, tisztességére és átláthatóságára vonatkozóan, valamint a személyes adatok más unióbeli hatóságoknak vagy magánfeleknek való továbbításának megtiltására vonatkozóan, kivéve, ha a továbbítás összhangban áll a jogszabályokkal, rendkívül fontos kérdések, melyek prioritást kell, hogy élvezzenek az adatvédelem területén.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. - Prima di tutto bisogna chiarire cosa si intende per dati personali e poi si può parlare di come difenderne l'utilizzo e gestirne la circolazione. Dico questo perché, allo stato attuale, i mercati somigliano sempre più ad una rete dove tutto è strettamente connesso: i prodotti offerti al supermercato sono legati ai consumi in farmacia quest'ultima è legata alle informazioni raccolte negli ospedali e questi sono collegati con le officine meccaniche. Insomma potremmo andare avanti all'infinito per dire che questi collegamenti sono stati creati sulla base dei nostri "dati cosiddetti personali". Arrivati a questo punto è difficile e pericoloso rompere il groviglio che si è creato negli ultimi decenni. L'impatto risulterebbe negativo sia per le imprese, le quali, non avendo a disposizione sufficienti informazioni non potranno più estendere e approfondire le ricerche sui consumi, sia per noi consumatori, che ci troveremmo insoddisfatti da un'offerta non più perfettamente calzante sulle nostre esigenze. Si deve dunque prestare la massima attenzione all'adozione e alla messa a punto di questo regolamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - Üdvözlöm az irányelvjavaslatot, amely kiterjesztené a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008-as tanácsi kerethatározatot. Az indokok között szerepel, hogy a 2008-as kerethatározat nem eléggé hatékony, mivel csak a határokon átnyúló ügyekkel foglalkozik és figyelmen kívül hagyja a bűnüldözési adatvédelmi rendelkezések kérdését.

A technológia gyors fejlődése újabb kihívásokat teremtett a személyes adatok védelme területén. Mivel nő a nyilvánosságra hozott személyes adatok száma, egyre gyakrabban előfordul a rosszhiszemű és bűnözési célokra felhasznált adatok tárolása és értékesítése. A tagállamok jogi hagyományai évszázadokon keresztül eltérően alakultak ki a rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén, ezért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e különösen érzékeny területen a már meglévő nemzeti hagyományokat csak óvatosan módosítsuk az európai szabályozással.

Fontosnak tartom, hogy megtaláljuk az adatvédelemmel kapcsolatban az egészséges egyensúlyt: biztosítani egyrészt a polgárok személyiségi jogainak a sértetlenségét és az átláthatóságot, másrészt azonban ügyelni arra, hogy ez ne veszélyeztesse a bűnüldözés hatékonyságát, azaz a polgárok biztonságát.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport de mon collègue Dimitrios Droutsas qui visait à instaurer des dispositions liées à la protection des données à caractère personnel spécifiquement pour les autorités judiciaires. Le rapport impose des contraintes disproportionnées sur les autorités dans les États membres, ce qui les entravera injustement dans leur mission de prévention et de lutte contre la criminalité. Bien qu'il soit nécessaire de protéger les données à caractère personnel, y compris dans le cadre de la lutte contre la criminalité, il est regrettable que cela aboutisse à faire peser une charge inutile sur les personnes chargées de protéger les citoyens européens au quotidien. Je déplore donc l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Dopo lo scandalo generato dal caso NSA in America e che ha coinvolto anche l'Unione Europa in generale e alcuni dei suoi Stati membri in particolare, la questione del trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione dei reati poteva rappresentare uno snodo di non facile soluzione. Il tema della privacy è sempre più di attualità, non dobbiamo dimenticare, infatti, che il trattamento dei dati personali è materia delicata. Allo stesso tempo, la prevenzione dei reati passa anche attraverso gli strumenti che prevedono l'utilizzo dei dati personali. Occorre dunque trovare un giusto compromesso che consenta di tutelare il cittadino e, allo stesso tempo, inchiodare i colpevoli alle proprie responsabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. - Dyrektywa określa zasady odnoszące się do przetwarzania danych osobowych w celu zapobiegania, ścigania i wykrywania przestępstw. Określa również cele ochrony praw podstawowych i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego i zapewnieniu wymiany danych osobowych między właściwymi organami w Unii Europejskiej. Zakres dyrektywy nie ogranicza się do transgranicznego przetwarzania danych, ale odnosi się także do wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przez właściwe organy zdefiniowane w dyrektywie. Dyrektywa uchyla przestarzałe i źle funkcjonujące dotychczasowe przepisy i zastępuje je dyrektywą wprowadzającą przepisy możliwe do wyegzekwowania, zapewniające znacznie wyższy poziom ochrony danych osobowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – Nous devons toujours défendre les normes de protection des données personnelles les plus élevées qui soient. Cependant, il faut être réaliste et pragmatique et ne pas imposer d'exigences qui soient disproportionnées. On ne doit pas ralentir et entraver le travail des forces de police en imposant des contraintes bureaucratiques non nécessaires ou excessives.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le règlement sur la protection des données à caractère personnel s'accompagne d'une directive spécifiquement sur le traitement de ces données en matière de répression et de droit pénal. Le rapport améliore considérablement la proposition de la Commission, notamment sur les conditions d'utilisation des données (temps de conservation, transparence), les transferts vers des pays tiers ou encore le profilage. Il demande un certain nombre d'analyses d'impact (y compris sur la vidéosurveillance).

Il s'agit maintenant que le Conseil entende nos demandes exigeantes et accepte cet accord. Je vote pour cette proposition qui encadre davantage la protection des données à caractère personnel dans le domaine pénal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Num mundo globalizado e interligado, construído em torno das comunicações em linha, os dados pessoais são disponibilizados, conservados, utilizados e avaliados diariamente e a uma escala sem precedentes. Nos próximos anos, nas próximas décadas, a Europa tem que decidir da forma em que utilizará todas estas informações, sobretudo no que se refere ao domínio da aplicação da lei, do combate à criminalidade e da sua prevenção, sem comprometer os direitos e as normas fundamentais cujo desenvolvimento tantos esforços nos custou. É uma oportunidade única para desenvolver dois instrumentos jurídicos de elevado nível e justo equilíbrio. Julgo muito importante a criação de um quadro unificado para a proteção de dados e a harmonização dos diferentes sistemas entre os Estados-Membros da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. - Úroveň ochrany osobných údajov v EÚ sa stala vo svetle nových vedecko-technologických pokrokov značne obsoletná. Mnohí občania EÚ pociťujú strach a frustráciu zo straty kontroly nad svojimi údajmi, ktoré môžu byť ľahko a rýchlo zneužité predovšetkým v oblasti používania informačných technológií. Ochrana osobných dát preto musí byť dostatočne zabezpečená kompetentnými európskymi orgánmi na[nbsp ]ochranu osobných údajov, ktoré budú bdieť nad tým, aby nebolo s[nbsp ]takýmito informáciami neoprávnene nakladané. Súhlasím s názorom spravodajcu, že spracúvanie osobných údajov musí spĺňať podmienky legitímnosti, transparentnosti, primeranosti a časovej obmedzenosti a že účel ich zhromažďovania musí byť dopredu jasne vymedzený. Porušenie právnych povinností zo strany prevádzkovateľov musí byť odhaľované a trestané dostatočne odstrašujúcimi pokutami aj pre medzinárodné obchodné a iné spoločnosti. Hlasoval som preto za prijatie modernejšieho právneho rámca, ktorý zabezpečí vyššiu ochranu osobných údajov. Domnievam sa však, že návrh mohol byť v mnohých aspektoch ambicióznejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - Personal data protection is essential. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Europos Komisija jau yra išsakiusi poreikį sukurti bendrą duomenų apsaugos sistemą ir suderinti skirtingas ES valstybių narių sistemas, nes tai prisidėtų prie geresnės asmens duomenų apsaugos užtikrinimo, o kartu ir bendros vidaus rinkos kūrimo. Vis tik pranešėjas kai kur siūlo griežtinti duomenų apsaugos standartus taip, jog teisėsaugos institucijos ne visada pajėgtų tinkamai įgyvendinti joms pavestas funkcijas dėl pernelyg griežtų apribojimų. Suprantama, jog asmens duomenys turi būti renkami bei naudojami skaidriai, išvengiant perteklinio asmens duomenų rinkimo, tačiau apribojimai neturi tapti ribojančiais veiksniais vykdant teisėsaugos institucijų veiklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport milite pour la création d’un cadre efficace de protection des données des citoyens européens.

Tout en proposant quelques améliorations visant globalement à renforcer la protection des citoyens, le rapport se félicite des efforts consentis par la Commission pour créer un cadre unifié pour la protection des données et harmoniser les différents systèmes existants dans les États membres.

Convaincu que la protection des données à caractère personnel est un des défis majeur de l’économie numérique pour les années à venir, je me suis prononcé en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. - Toetasin antud raportit, pidades oluliseks uute ja rangemate andmekaitse-eeskirjade kehtestamist, võttes arvesse, et vanad eeskirjad on juba ligi 20 aastat vanad ning tehnoloogia on kiiresti arenenud. Mind teevad murelikuks väga arvukad juhtumid, kus isikute andmeid on kuritarvitatud ning kus teatud riigid ja nende asutused ei austa kodanike elementaarset privaatsust. Minu arvates on lubamatu ka Austraalia võimude hiljutine käitumine, kus Eesti – ELi – kodanikku ei lastud turistina riiki, kuna sealne piirivalve nõudis tema Facebooki ja e-posti kontode paroole, misjärel loeti läbi kogu tema isiklik kirjavahetus, mis olevat jätnud „kahtlase mulje“. Mõistagi on selline käitumine lubamatu, kuid enne, kui me hakkame teistele maailma riikidele näpuga näitama, tuleb asjad kodus Euroopas korda ajada ning tagada toimiv ja ajaga kaasaskäiv andmekaitse.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. - Balsavau už šį pranešimą.

Siekiant palengvinti kompetentingų institucijų darbą, ES turi būti užtikrinama vienoda aukšto lygio asmens duomenų apsauga bei nuoseklus ir vienodas fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos tvarkant asmens duomenis taisyklių taikymas.

Asmens duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindai. Jų apimtis neturėtų viršyti būtinų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. Atsižvelgiant į tai, reikėtų griežtai riboti šių duomenų rinkimą ir jų saugojimo laikotarpį.

Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai suinteresuotųjų asmenų atžvilgiu. Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų ištaisomi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport qui protégera les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, en particulier leur droit à la protection des données personnelles, et qui garantira le libre échange de ces dernières par les autorités compétentes au sein de l’Union. Ce texte établit les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou de l'exécution de sanctions pénales.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O Parlamento considera que um quadro eficaz de protecção de dados na Europa pode constituir um contributo importante para a obtenção de um bom nível de proteção de dados para cada um dos cidadãos europeus. O conteúdo da proposta da Comissão foi alterado pelo Parlamento a fim de elevar os padrões de protecção até um nível semelhante ao do regulamento proposto e de propiciar, simultaneamente, justificações claras para as soluções propostas. De facto, a rápida evolução tecnológica criou novos desafios em matéria de protecção de dados pessoais que se pretendem ver aqui reflectidos. Nestes termos, votei favoravelmente a presente proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Podržala sam ovaj prijedlog Direktive, jer zaštita fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka znači zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Takvi podaci moraju biti obrađivani nepristrano za posebne svrhe i na temelju suglasnosti dotične osobe ili na nekoj drugoj zakonski utvrđenoj legitimnoj osnovi. Europski parlament i Vijeće trebali bi utvrditi pravila koja se odnose na zaštitu pojedinaca pri obradi osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim protokom njihovih osobnih podataka te njihovom privatnošću. Oni osobni podaci koji nisu u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni ne bi se smjeli obrađivati. Svakako je važno da osoba čiji se podaci obrađuju ima jasan uvid, odnosno informaciju u koju svrhu se njeni podaci obrađuju, tko ih obrađuje i tko ih koristi. Također, ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka, pravo odustati od privole dane za obradu podataka te pravo zatražiti prestanak daljnje obrade. Istovremeno, potrebno je raditi na podizanju svijesti građana o mogućnostima zloupotrebe osobnih podataka, posebno među novijim generacijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Budući da smo svi svjedoci nedavnog otkrića opsežne mreže špijunaže i slažemo se da je to udarac na privatnost kao jedno od važnih prava građana Europske unije, ova je direktiva došla u pravi čas. Da bismo zaštitili privatnost podataka građana Europske unije, a istovremeno održali razinu istrage krivičnih djela moramo osigurati da zakonodavstvo predstavlja finu ravnotežu između moći i odgovornosti nadležnih tijela te mehanizama njihove kontrole. Zato pohvaljujem postignut balans između garancije visoke razine zaštite i istovremeno glatkog funkcioniranja kaznenopravnih institucija koji je postignut ovom direktivom. Također, jedan od važnih faktora kojeg bih istaknuo je izgradnja sustava kojim ćemo osigurati da nadzorna tijela država članica komuniciraju i međusobno pružaju pomoć te da se sama tijela redovito savjetuju s Europskim odborom za zaštitu podataka, kako ne bi došlo do neusklađenosti u procedurama ili zakonodavstvima pojedinih država članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Prijedlog direktive o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kazneno-pravnih sankcija te slobodnom kretanju takvih podataka predstavlja bitan sekundarni akt zakonodavstva EU-a. Cilj direktive je očuvati temeljna prava osiguranja osobnih podataka i garanciju slobodnog protoka informacija među državama članicama. U takvom sustavu traženja osobnih podataka države članice imale bi veliku ulogu u omogućavanju dostupnosti i razumljivosti tih podataka. Takvo djelovanje članice bi rezultiralo zahtijevanjem da nadzornik osigura odgovarajuće mehanizme kako bi prosljeđivanje podataka prošlo bez posljedica predviđenih normama zaštite osobnih podataka. No, smatram da izvješće nije uspjelo u cijelosti izbalansirati pravo na privatnost s jedne strane i više nego potrebno provođenje zakonodavstva. S obzirom na to, ne podržavam trenutačan prijedlog izvješća jer smatram da nije ostvario svrhu koju je Komisija iznijela u svojoj direktivi, a to je uspješno proširenje Okvirne odluke u vezi preko-graničnog procesuiranja osobnih podataka suradnjom policije i suda.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. The existing Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27[nbsp ]November[nbsp ]2008 on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters does not provide a comprehensive framework of data protection by law enforcement and judicial authorities in criminal matters, as it addresses only cross-border situations and does not address the issue of parallel existing provisions on data protection in other EU instruments on law enforcement and criminal law.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la propunerea de directivă privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date.

Asigurarea unui nivel omogen și ridicat de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și facilitarea schimbului de date cu caracter personal între autoritățile competente ale statelor membre sunt esențiale pentru a se garanta eficacitatea cooperării judiciare în materie penală și a cooperării polițienești. Consider important ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal să fie legală, echitabilă și transparentă în raport cu persoanele fizice vizate. În special, scopurile specifice în care datele sunt prelucrate ar trebui să fie explicite și legitime și să fie determinate la momentul colectării datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ar trebui să fie adecvate, relevante și limitate la minimul necesar scopurilor în care sunt prelucrate. Aceasta presupune îndeosebi limitarea datelor colectate și a perioadei în care sunt stocate la minimul necesar. Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate doar în cazul în care scopul prelucrării nu ar putea fi îndeplinit prin alte mijloace.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Un cadre efficace de protection des données en Europe peut grandement contribuer à l'établissement d'un niveau satisfaisant de protection des données pour chacun des citoyens européens. Le contenu de la proposition de la Commission (2012/0010 (COD)) a été modifié par le rapporteur afin de relever les niveaux de protection et de les amener au niveau offert par le règlement proposé et, dans le même temps, de justifier de façon claire les solutions proposées.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - Esta proposta de directiva visa substituir e alargar o âmbito de aplicação de uma decisão de 2008 sobre os tratamentos transfronteiriços de dados no domínio da cooperação policial e judiciária. Tendo em conta que tal foi concebido para proteger as transferências nacionais e transfronteiriças de dados, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Ovo izvješće je povezano s izvješćem o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Direktiva bi zamijenila i proširila opseg prekogranične obrade podataka u suradnji policije i pravosuđa te trebala zaštititi domaće i prekogranične transfere podataka. Međutim, ne podržavam nacrt direktive u ovom obliku jer se nije uspjela pronaći razumna ravnoteža između prava na privatnosti i aktivnosti vezane za provedbu zakona. Prema mišljenju stručnjaka iz policijske zajednice, kompromisi izvjestitelja g. Droutsasa nisu ni provedivi ni održivi. Kritične točke su dijeljenje podataka s trećim stranama, prava osumnjičenog, neke definicije i birokracija vezana uz ovu direktivu. Iako ograničenja prate ove odredbe, moramo spriječiti online tvrtke da potiho prikupljaju osobne podatke te da ih prodaju najboljem ponuđaču. Većina tvrtki navodi „legitimne interese” kao valjan razlog da se dođe do više podataka nego što je potrebno ali moramo biti oprezni da „legitimni interesi” ne postanu izlika za kršenje prava na zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju podržavam bolju regulaciju zaštite osobnih podataka, ali smatram da su prije usvajanja direktive potrebne brojne rasprave.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Dok svjedočimo zadivljujućem napretku čovječanstva u sferi tehnologije i informatike, segment zaštite osobnih podataka istodobno postaje ugroženiji nego ikada do sada. S time u skladu svakako se slažem sa konstatacijom da se u Uniji treba osigurati dosljedna i ujednačena primjena pravila za zaštitu temeljnih prava i sloboda fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka. Međutim, ne slažem se s uplitanjem u kompetencije država članica kako bi se Komisiji predala ovlast zabrane predaje osobnih podataka dotičnoj trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji u slučaju ocjene da „legitimni interes” navedene osobe ima prevagu nad javnim interesom. S obzirom da bi takva ovlast u rukama Komisije dovela do toga da se policijskim snagama država članica uvelike oteža svakodnevni posao, navedeno smatram teškim kršenjem principa supsidijarnosti i nepotrebnim zadiranjem u područje u kojemu isti cilj efikasnije ostvaruju države članice na nacionalnoj, regionalnoj, pa i lokalnoj razini.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. - Každý z nás chce žiť v bezpečí, ale nikto nechce, aby jeho súkromie bolo akýmkoľvek spôsobom narušené. Prebiehajúce škandály ohľadom zbierania údajov o miliónoch ľudí spravodajskými službami mnohých občanov zneistili. Na druhej strane, aj vďaka sledovaniu internetovej komunikácie sa darí bojovať proti pedofílii a zneužívaniu detí na internete. Pripájam sa však k výzve k opatrnosti a istej zdržanlivosti, o ktorej hovorí stanovisko Výboru pre právne veci. Musíme mať totiž na zreteli rozdielnosť zaužívaných postupov pri policajnej a súdnej spolupráci v jednotlivých členských štátoch EÚ.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad