Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0246(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0124/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0124/2014

Rasprave :

PV 11/03/2014 - 18
CRE 11/03/2014 - 18

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0222

Rasprave
Srijeda, 12. ožujka 2014. - Strasbourg Revidirano izdanje

9.15. Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
Videozapis govora
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). - Herr Präsident! Nur wenige Tage, nachdem wir die Fluggastrechte beträchtlich gestärkt haben, sorgen wir nun für Transparenz und Rechtssicherheit bei Pauschal- und Verbundreisen. Ausgewogen stärken wir die Interessen sowohl von Verbrauchern als auch von Reiseveranstaltern und -vermittlern. Das passt zu den modernen Zeiten mit erweiterten Angebots- und Informationsmöglichkeiten, vor allem im Internet, und es stärkt den Tourismusstandort Europa außerordentlich. Den Nutzen werden Reisende und KMU verspüren.

Die Pflichten von Veranstaltern zur Übernahme von Hotelkosten, wenn aufgrund einer Situation höherer Gewalt zusätzliche Übernachtungen notwendig werden, sind von uns deutlich ausgeweitet worden. Somit wird dem Verbraucher im Falle einer Strandung Schutz und Sicherheit geboten.

Darüber hinaus wollen wir, dass Reisende, die im Falle unerwarteter und unvermeidbarer Umstände daran gehindert werden, eine Reise anzutreten, diese Reise gebührenfrei stornieren können. Das gilt auch bei Preissteigerungen von über 8[nbsp ]% durch den Veranstalter nach Vertragsabschluss. Reiseveranstalter und -vermittler erhalten einen Rechtsrahmen, in dem sie sich bewegen und wirtschaftlich entwickeln können.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mercato del turismo è in costante evoluzione, soprattutto quello online dove ci sono sempre nuove idee e proposte commerciali. Molti tipi di vacanze non sono coperti dalla normativa comunitaria vigente, per questo è necessaria la revisione della normativa sui pacchetti turistici per garantire a tutti i viaggiatori una tutela uniforme e diritti chiari e uguali in tutti gli Stati membri.

Servono maggiori garanzie nelle condizioni offerte ai consumatori, soprattutto quando ci sono circostanze straordinarie e imprevedibili che impediscono il rientro. Inoltre occorre garantire ai viaggiatori le necessarie informazioni sui prodotti turistici che acquistano e possibilità di ricorso più chiare ed efficaci in caso di problemi, massima certezza e trasparenza dunque a tutela dei consumatori.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, direktiva je potrebna, jer zakonodavstvo mora pratiti tehnologiju. Odredbe direktive primjenjivat će se na kupnju putovanja preko interneta i predložena direktiva propisuje kazne i pojašnjava opseg zaštite putnika prilikom kupovine usluga putovanja dovodeći u okvir svog djelokruga različite oblike online paketa i drugih proizvoda te putničkih aranžmana.

Ovakva harmonizacija i razina usklađenosti je u interesu i potrošača i poduzetnika. Iako su potrošači već na određeni način bili zaštićeni, jer je bila jedna direktiva iz 1990. godine, međutim tržište se otada bitno promijenilo i razvoj online prodaje i liberalizacije u zračnom sektoru promijenili su način na koji potrošači organiziraju svoj odmor. Razvoj tržišta stvara sve veće nesigurnosti i potrošači se često nađu u neznanju i neinformiranosti o vrsti zaštite koju mogu očekivati.

Očito je da zakonodavstvo mora biti usklađeno s novinama na tržištu, stoga pozdravljam ovu inicijativu, pogotovo jer dolazim iz Hrvatske koja ima razvijen turizam i mislim da će povećanje transparentnosti biti pozitivno za sve sudionike na tržištu.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Coraz powszechniejsze wykorzystywanie internetu w[nbsp ]transakcjach handlowych powoduje konieczność zagwarantowania jakości usług oferowanych również przez sektor turystyczny. Dlatego niezwykle istotne jest ukierunkowane podejście na rzecz harmonizacji w[nbsp ]kwestii praw konsumentów, w tym przypadku podróżnych. W praktyce przekłada się to m.in. na kwestie prawidłowej informacji dotyczącej oferowanej usługi czy prawa konsumenta do rozwiązania umowy w[nbsp ]przypadku niewykonania zobowiązania przez operatora. Ma to zasadnicze znaczenie w[nbsp ]obliczu regularnie powtarzających się przypadków niewypłacalności branżowych oferentów skutkujących niewywiązywaniem się z[nbsp ]umowy i[nbsp ]częstą praktyką pozostawiania klientów samym sobie. Zapisy dyrektywy w[nbsp ]takiej sytuacji nakładają obowiązek zorganizowania podróży powrotnej.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Gospodine predsjedniče, potpuno integrirano i učinkovito tržište na kojem će naši potrošači uživati jednaku zaštitu s jasno definiranim pravima - jedan je od ključnih ciljeva kojeg nastojimo postići u Europskoj uniji različitim zakonskim rješenjima. Izvješće kolege Mayera dodatan je korak u tom smjeru, osobito kada se radi o putovanjima u paket aranžmanima te potpomognutim putnim aranžmanima.

Zbog niza dobrih inicijativa i vrlo praktičnih rješenja kojima se naše potrošače nastoji zaštititi od mogućih rizika i novčanog gubitka, vrlo sam ga rado podržao. Obzirom da turizam igra ogromnu ulogu u ekonomijama velikog djela zemalja članice Europske unije te da paket aranžmani i potpomognuti putni aranžmani predstavljaju veliki dio našeg sveukupnog turističkog tržišta, nužno je dodatno osnažiti zakonska rješenja koja na praktičan način reguliraju prava putnika i svih onih koji se koriste svim oblicima turističke usluge.

Posebno pohvaljujem ovaj dio izvješća koji se nastoji uhvatiti u koštac sa sve diferenciranim oblicima prodaje, posebno na internetu, te pokušava jasno definirati oblike prevencija i različitih prijevara koje prijete kupcima pri kupnji ovakvih aranžmana.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tutela dei consumatori è sempre stata una priorità per l'azione politica del mio partito, che si è sempre battuto per difendere la posizione della parte più debole. È per questo, che ho votato – anche in dissenso con il gruppo di appartenenza, con l'ALDE – su alcuni emendamenti a favore della proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti perché con questa si tutelerà maggiormente il consumatore che avrà finalmente una protezione uniforme, nonché diritti chiari e precisi in tutti gli Stati membri nel perseguimento di uno degli obiettivi dell'Unione europea: il mercato interno comune.

È stato importante attualizzare la direttiva, ampliando la sfera di applicazione anche al commercio online, che ormai è diventato il principale strumento utilizzato anche per il settore turistico. Va inoltre apprezzato che con la direttiva si è voluto assicurare il rispetto, l'efficacia e un adeguato grado di protezione in caso di insolvenza da parte degli operatori.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedniče, podržao sam izvješće kolege Hans-Petera Mayera o prijedlogu direktive koja se odnosi na putovanja u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, jer smatram da u današnjem digitalnom dobu moramo biti korak ispred onoga što se pred nas postavlja, osobito kada je riječ o zaštiti potrošača.

Ova nova izmijenjena direktiva osigurava korelaciju zakonodavstva i novih tehnologija te će se primjenjivati na kupnju putovanja preko interneta te predlaže i propisuje kazne u slučaju zlouporabe. Takva razina usklađenosti je u interesu i potrošača i prodavatelja usluga, jer se tržište znatno izmijenilo od prve direktive iz 1990. godine, budući da je ekspanzija online prodaje i liberalizacija u zračnom sektoru promijenila način na koji potrošači planiraju i organiziraju svoja putovanja, osobito sada kada to rade putem interneta.

Dolazeći iz Hrvatske koja velik dio prihoda dobiva od turizma, smatram da je svaka inicijativa koja je u interesu zaštite potrošača dobar potez naprijed.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - This dossier is about the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on package travel and assisted travel arrangements. However, a ‘one-size-fits-all’ solution is not always a step in the right direction. The report includes a number of negative elements and implications. These concern elements addressing airlines which will impact on our local airline, as well as inflation effects with regards to hotels when it comes to bookings.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, congratulando-me com a revisão da Diretiva 90/314/CEE relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados, em especial tendo em conta a necessidade de assegurar que as suas disposições se apliquem ao negócio de viagens online. Deve-se ter em mente, no entanto, que o mercado de viagens de férias está em constante desenvolvimento, em particular online, e que novos conceitos de negócio estão sendo elaborados o tempo todo. Uma coisa que deve ser evitada a todo o custo: o desenvolvimento de modelos de negócios, com o único objetivo de contornar a diretiva. Por outro lado, é importante que os modelos de negócios existentes que estão a funcionar bem e que são benéficos para os consumidores continuem a operar. Por isso, é desejável que não se sobreregulamente porque isso teria um impacto desproporcional sobre as empresas e poderia resultar em modelos que deixariam de estar disponíveis a todos.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), in writing. - I welcome this first revision in 24 years of the EU rules on package travel which protect the rights of holidaymakers. Travellers will have improved compensation entitlements, including compensation for holidays which were ruined by construction noise at the hotel. There will be increased flexibility when it comes to cancelling trips and new safeguards to protect consumers if the travel agency goes bankrupt before or during the holiday. Those who book online will also be covered and the new rules cover the online booking of flights, hotels and car hire through links on airlineʼs websites.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. - Az Európai Parlament mai plenáris ülése nagy többséggel megszavazta a szervezett utazási formákról szóló irányelv átdolgozását. Az új szabályozás tisztázza az eltérő elemekből, többek között például repülőjáratból, szállásból és autóbérlésből felépülő utazási csomagok szabályait. Az új szabályozás egyértelmű, és minden tagállamban egységes jogokat kíván biztosítani az utazók számára. Ennek köszönhetően az utazók jogai jelentősen erősödhetnek, így nem fordulhat elő a jövőben, hogy európai polgárok kiszolgáltatottak maradnak külföldön az utazást szervező vállalkozás hibája vagy rendkívüli külső körülmény miatt. A jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am susținut și votat în favoarea acestui raport deoarece, la fel ca în majoritatea statelor europene, turismul joacă un rol extrem de important pentru economia țării mele. Dezvoltarea internetului ne-a facilitat accesul la numeroase servicii și informații. Cu toate acestea, reglementarea acestora este încă în stadiul incipient, dat fiind elementul de noutate al acestora. În plus, aspectele legate de concurența echitabilă în mediul online sunt mai greu de monitorizat și implementat. Cred că înainte de a efectua plata, consumatorul trebuie să poată lua la cunoștință toate elementele ofertei pe care o achiziționează, între acestea și posibilitatea rambursării într-un interval de timp rezonabil. În plus, mi se pare extrem de utilă pentru protecția consumatorilor posibilitatea de a rezilia pachetul sau oferta rezervate, în cazul majorărilor nejustificate sau inopinate de preț.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. - O mercado das viagens está constantemente em mutação mas é essencial manter os modelos de negócios existentes que funcionam bem e que são úteis aos consumidores. É importante conceber uma diferenciação clara entre viagem organizada e serviços de viagem conexos e clarificar a repartição da responsabilidade, nomeadamente no que se refere a informações pré-contratuais. Caso seja alterado o contrato de viagem, devido a aumentos de preços impostos por terceiros, o viajante deve poder escolher entre as três opções: a aceitação do preço aumentado, a aceitação da viagem proposta em alternativa ou a rescisão do contrato de viagem com direito a reembolso imediato do preço da viagem, incluindo as despesas conexas. Caso o viajante não responda à comunicação escrita das alterações, considera-se que a viagem foi aceite ao preço aumentado. O relatório visa, assim, estabelecer um equilíbrio ente os consumidores e os interesses comerciais criando um regime compreensível e bem estruturado que acompanhe os desenvolvimentos do nosso tempo, garantindo a existência de uma ampla variedade de modelos de negócio e oferecendo proteção suficiente e duradoura a todas as partes interessadas. Pelo exposto, o presente relatório mereceu o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Ce rapport vise à étendre les droits des consommateurs dans le secteur des voyages à forfait et des prestations de voyage assistées, qui reste aujourd'hui encore beaucoup trop opaque et injuste pour les consommateurs européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione Mayer è equilibrata e condivisibile, ho quindi deciso di sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Putovanjima i turizmom Europska unija ostvaruje 10[nbsp ]% BDP-a. Kako bi se dodatno potaknuo ovaj važan sektor, nužno je ojačati zaštitu potrošača takvih usluga. Ovo izvješće revidira prijedlog Komisije te teži zaštiti 1,8 milijuna radnih mjesta, odnosno 5,2[nbsp ]% europske radne snage. Izvješće se prije svega odnosi na internetsku kupovinu putovanja. Elektroničko tržište je 2012. naraslo za 20[nbsp ]% i teži 520 milijardi eura. Predviđa se njegov daljnji godišnji rast za 10[nbsp ]%. Međutim, čak 50[nbsp ]% potrošača ne kupuje online jer nema povjerenje u pružatelja usluge. Podržavam ovo izvješće jer prilagođava postojeću legislativu potrebama tržišta i novim tehnologijama uz brigu o zaštiti potrošača.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Ove će se uredbe primjenjivati za online i offline usluge putovanja te će znatno povećati konkurentnost usluga, ponajviše na turističkom tržištu. Predloženom direktivom propisale bi se kazne za neispunjavanje ugovora te bi se pojasnila prava i odgovornosti klijenta prilikom kupnje pojedine ili kombinacije usluga. Razlikovanjem turističkog aranžmana i potpomognutog turističkog aranžmana jasno bi se definiralo da je potpomognutim turističkim aranžmanom svaki pojedinačni davatelj usluga odgovoran za obavljanje ponuđene usluge. S obzirom na rascjepkanost zakonodavstva na području zaštite putnika, kao i brz razvoj turizma i putovanja očigledno je da će se tržište razvijati prije zakona i zato smatram da je to prikladan put za budućnost koji će se reflektirati u boljoj zaštiti putničkih prava. Takva uredba bi bila posebno korisna za mala i srednja poduzeća koja trenutačno prodaju paket aranžmane „više trgovaca” i „jednog trgovca”, koja bi teško preuzela odgovornost za izvršenje svih usluga koje pružaju razni trgovci. S obzirom da u Hrvatskoj postoji 46[nbsp ]% privatnih i malih smještajnih kapaciteta ta bi uredba povoljno utjecala na zaštitu velikog broja inozemnih turista i poboljšanje sveukupnog imidža Hrvatske kao turističke destinacije. Podržavam izvješće, smatram da je od velike važnosti za unaprijeđenje funkcioniranja tržišta u sektoru putovanja u paket aranžmanima.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (NI), in writing. - Holidaymakers should be guaranteed help getting home if their travel agency goes bust while they are abroad. Additionally, travel organisers should be obliged to offer travellers reimbursement if they raise the price or change the flight times significantly after a sale is concluded. I voted in favour of this report as the proposed new legislation offers comprehensive protection to consumers booking pre-arranged package holidays which involve combinations of flights, hotels and car rentals. It is a definite win for consumers and one which I wholly support.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Trattandosi di un argomento a me molto caro ho seguito con particolare attenzione la stesura di questa proposta e la accolgo in pieno. Il settore turistico oltre a registrare un continuo incremento del giro d'affari, rappresenta uno dei settori dove i cambiamenti avvengono con maggiore velocita, e ciò oltre a rappresentare un vantaggio per i viaggiatori, ai quali viene presentata una sempre più vasta e diversificata offerta turistica, può nascondere insidie sulle garanzie a tutela del consumatore. La proposta cerca di aggiornare le normative a tutela dei viaggiatori ritenendo non più sufficienti le norme contenute nel regolamento precedente. Una delle questioni principali presentate riguarda la definizione di servizio turistico autonomo. Infatti, ritenendo ormai obsoleto il concetto di "pacchetto tutto compreso", la direttiva tende a garantire i viaggiatori che intendono acquistare servizi turistici separatamente in maniera autonoma. Si ritiene inoltre una delle prerogative fondamentali per la tutela dei viaggiatori, la conoscenza da parte di questi ultimi del grado di protezione offerto da ogni servizio prima di procedere con qualsiasi forma d'acquisto. Tuttavia la tutela dei viaggiatori non deve andare a imporre obblighi troppo onerosi per gli operatori turistici ma deve rappresentare un giusto compromesso che non penalizzi nessuno.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. - I support Parliament’s first reading position on the proposed package travel directive. Tourism plays a central role in the Irish and European economies, accounting for 10[nbsp ]% of EU GDP and employing 1.8[nbsp ]million people, or almost one in twenty workers. The way people arrange their holidays and travel plans has changed enormously since the first Package Travel Directive was adopted in 1990. Europe’s consumer protection laws need to reflect this reality. We need to put in place clear rules regarding liability, price changes and the right to compensation for travel plans composed and booked online. I would urge Member States’ governments to now work with MEPs so that we can reach agreement on this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. - Evoluția noilor tehnologii de comunicare contribuie foarte mult la asigurarea accesului călătorilor la informații în vederea rezervării unor pachete turistice și de călătorie, contribuind totodată la creșterea numărului de rezervări de pachete de servicii de călătorie online. Pe fondul existenței pieței unice europene, călătorii trebuie să beneficieze de o protecție unitară și de drepturi clare, indiferent de țara în care locuiesc și susțin propunerea ca statele membre să nu poată menține sau introduce în legislația lor internă dispoziții diferite față de cele stabilite în prezenta directivă, cu excepția cazului în care prezenta directivă conține alte prevederi în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui renforce la protection des consommateurs sur le marché intérieur dans le cadre de l'achat de voyages à forfait et de prestations de voyage assistés. Le tourisme est un secteur d'importance majeure en Europe qu'il faut favoriser. Il est important de combler les lacunes juridiques relatives notamment aux forfaits et prestations de voyage vendus en ligne pour donner confiance aux consommateurs dans ces produits et renforcer ce secteur essentiellement composé de PME. Aussi, il est essentiel d'assurer une protection uniforme des consommateurs sur le marché unique. C'est pourquoi réglementer la responsabilité de l'organisateur quant à l'exécution des services compris dans le forfait est une proposition pertinente.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - La industria del turismo europeo se ve directamente afectada por la Directiva sobre viajes combinados; el sector de los viajes combinados es un pilar clave de la industria del turismo, ya que proporciona 10,2 millones de puestos de trabajo a la economía europea. Las disposiciones de esta Directiva van dirigidas tanto a las empresas de viajes en línea como fuera de línea, y revisan el mecanismo de protección contra la insolvencia, estableciendo sanciones y aclarando el alcance de la protección de los viajeros en relación con la compra de servicios de viajes combinados.

Quiero expresar mi rechazo a las enmiendas 134, 135 y 136 del Grupo S&D, ya que pondrían en peligro la posibilidad de ofrecer algunos paquetes y crearían un conflicto jurídico con la Directiva sobre los derechos de los consumidores. La enmienda 135 del Grupo S&D pondría en peligro la posibilidad de ofrecer/llevar a cabo muchos paquetes y crearía una distorsión con los servicios turísticos individuales cubiertos por la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Las enmiendas 134 y 136 crearían un conflicto jurídico con la Directiva sobre los derechos de los consumidores, que ya protege explícitamente la mayoría de servicios turísticos independientes, incluso cuando han sido vendidos mediante un intermediario.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report. Many developments have taken place since the existing directive on the rights of travellers was adopted. The Internet has transformed the situation, for example. It is vital that the rights of Welsh consumers are protected.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Para a prosperidade económica de toda a EU é essencial proteger não só os consumidores, mas também as empresas, de modo a que a legislação aplicada favoreça ambos. É aqui que a tecnologia pode ter um papel chave, neste caso adaptando mecanismos legais que possibilitem as empresas a modernizarem os seus serviços informáticos de modo a agilizar e tornar os seus processos mais transparentes, evitando assim burlas e mal entendidos entre vendedor e comprador.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Prepracovanie existujúcej smernice 90/314/EHS je potrebné hlavne z dôvodu dynamicky sa rozvíjajúceho internetového predaja. Trh cestovného prechádza veľkými zmenami a prostredníctvom internetu prináša neustále nové podnikateľské nápady. V konečnom dôsledku bude zásadné dodržovanie smernice zo strany členských štátov. Európska únia by mala zabezpečiť jednotnú ochranu a jasné a jednoznačné práva pre cestujúcich zo všetkých členských štátov bez výnimiek, tak ako to zamýšľa spoločný vnútorný trh. Spotrebitelia žiadajú najmä zlepšenie v[nbsp ]prípadoch, keď sú vystavení neočakávaným ťažkostiam, s ktorými im často krát nemá kto pomôcť. Organizátori nie sú schopní poskytnúť spotrebiteľom potrebné informácie, praktickú pomoc či potrebnú komunikáciu. Cieľom zlepšení v odvetví leteckej dopravy je dosiahnuť vyvážený pomer medzi spotrebiteľmi a hospodárskymi subjektmi, ktorého výsledkom by malo byť nariadenie, ktoré bude vyhovovať moderným a dynamicky sa meniacim trendom dnešnej spoločnosti a poskytne vysokú mieru ochrany všetkým zúčastneným stranám.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frigo (S&D), per iscritto. - La revisione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi ''tutto compreso'' si rende necessaria sia per l'esigenza di includere il commercio online sia per far fronte ad una prospettiva di grande sviluppo dei flussi turistici, in particolare di quello cinese. Il campo di applicazione della direttiva non deve pertanto essere troppo limitato e troppo concreto, onde evitare che la direttiva sia già obsoleta al momento dell'approvazione. Occorre assolutamente evitare che siano elaborati modelli commerciali che intendono aggirare il campo di applicazione.

L'aspetto imprescindibile della direttiva, oltre che il dovere degli Stati membri, deve essere pertanto quello di assicurare il rispetto, l'efficacia e un grado adeguato di protezione in caso di insolvenza, nonché di fissare sanzioni, anche di importo notevole, nel caso di violazione degli obblighi da parte delle imprese. Importanti sono il reciproco riconoscimento della protezione in caso di insolvenza e la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri.

Occorre inoltre assicurare che la nuova direttiva non si sovrapponga ai regolamenti vigenti in materia di diritti dei passeggeri. Fondamentale in questo senso è che i diritti possano essere cumulati soltanto se non riguardano i medesimi fatti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. - Az internetes értékesítés jelentősen megváltoztatta a foglalási szokásokat, így mára számos önállóan szervezett út nem tartozik a kilencvenes évekből származó uniós szabályok hatálya alá, vagy nem egyértelműen fogalmazza meg az utas jogait.

Támogattam a jelentést, hiszen az új szabályozás tisztázza az eltérő elemekből, többek között például repülőjáratból, szállásból és autóbérlésből felépülő utazási csomagok szabályait. Ha a nyaralás ideje alatt tönkremegy az utat szervező iroda, akkor az új szabályok értelmében a nyaralókat haza kell juttatni. A nehéz helyzetbe került utasokat tájékoztatni kell az egészségügyi ellátással és a hazautazásban segítő konzuli hivatal elérhetőségével kapcsolatban. Ha „elkerülhetetlen” és „előreláthatatlan” körülmények miatt nem tudnak hazatérni az utasok, akkor az utazási irodának az eredetileg foglalthoz hasonló színvonalú szállást kell biztosítani számukra, vagy legfeljebb öt napig éjszakánként maximum 125 euróig állniuk kell az utas szállodai számláját.

A mai szavazás során a Parlament az első olvasatban megfogalmazott álláspontját fogadta el, az erről a Tanáccsal folytatott tárgyalásokra a májusi választásokat követően kerülhet sor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. - Dieser Bericht ist wichtig, da er die seit 1990 bestehende Richtlinie zu den Pauschalreisen an das heutige Zeitalter des Internets anpasst. Immer mehr werden Pauschalreisen über das Internet gebucht.

Die Pauschalreisen umfassen jedoch nicht nur mehrere Leistungen, wie die Beförderung und die Unterbringung des Reisenden, sondern an ihr sind auch oftmals mehrere Unternehmen wie beispielsweise Reiseveranstalter, Kreuzfahrtreedereien, Fluggesellschaften etc. beteiligt. Dabei wird es immer undurchsichtiger für den Verbraucher, an wen er sich bei Problemen wenden kann und wer welche Verantwortung trägt. Diese Unklarheiten sollen mit diesem Bericht beseitigt werden.

Durch deutlichere Begriffsbestimmungen wird klarer, welche Reisekombinationen in den Anwendungsbereich der EU-Pauschalreiserichtlinie fallen. Dadurch wird dem Verbraucher ermöglicht zu erkennen, bei welcher Reise er von der Informationspflicht, den Regelungen zu Haftung und dem Insolvenzschutz der EU-Pauschalreiserichtlinie profitiert.

Zudem begrüße ich, dass die Rechte der Verbraucher dadurch gestärkt werden, dass nunmehr Zulässigkeitskriterien vorgeschrieben sind, die die Reiseveranstalter bei einer Preiserhöhung einhalten müssen. So darf die Preiserhöhung beispielsweise nicht 8[nbsp ]% des Preises der Pauschalreise überschreiten.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. - A szervezett utazási formákról szóló irányelv felülvizsgálata tisztázza az eltérő elemekből, többek között a repülőjáratból, szállásból és autóbérlésből felépülő utazási csomagok szabályait. Az internetes értékesítés azonban jelentősen megváltoztatta a szervezett utazással kapcsolatos foglalási szokásokat, így mára számos önállóan szervezett út nem tartozik a kilencvenes évekből származó uniós szabályok hatálya alá.

Az új szabályozás egyértelmű, és minden tagállamban egységes jogokat kíván biztosítani az utazók számára. Szavazatommal támogattam, hogy az utasok jogai jelentősen erősödjenek, így ne fordulhasson elő a jövőben, hogy az uniós polgárok kiszolgáltatottak maradnak külföldön az utazást szervező vállalkozás hibája vagy rendkívüli külső körülmény miatt.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. - Sprzedaż usług turystycznych i imprez turystycznych przez internet wzrosła gwałtownie w ostatnich latach, więc konieczna jest aktualizacja przepisów. Ważne, aby przepisy były wyważone i[nbsp ]uwzględniały zarówno interesy firm oferujących usługi turystyczne, jak i[nbsp ]konsumentów. Konieczne jest np. wzmocnienie obowiązków informacyjnych po stronie organizatora podróży, ale nie może to skutkować nadmiernym obciążeniem. Przepisy regulują również sytuacje, kiedy zmienia się cena podróży. W pewnych okolicznościach podróżny musi mieć możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia szkody finansowej czy też prawo uczestnictwa w imprezie turystycznej o[nbsp ]takiej samej wartości. Organizatorzy powinni także być zobowiązani do udzielania natychmiastowej pomocy, jeżeli podróżny w czasie podróży znajdzie się w kłopotach, za które organizator nie odpowiada. Oczywiście pomoc taka nie może obciążać organizatora finansowo, ponieważ nie miał on wpływu na sytuację, w której znalazł się podróżny. Może się również zdarzyć, że organizator podróży staje się niewypłacalny i[nbsp ]tutaj potrzeba kompleksowej ochrony. Chodzi nie tylko o[nbsp ]zabezpieczenie finansowe, lecz także o bezpośredni transport z[nbsp ]powrotem na wypadek, gdyby podróżny został „unieruchomiony” w państwie członkowskim innym niż jego kraj pochodzenia. Przyjęte sprawozdanie jest stanowiskiem Parlamentu i[nbsp ]stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych prac, aby zapewnić większą pewność prawa dla podróżnych, nie obciążając przy tym zanadto firm.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. - Much of the existing legislation in this area is rather old and predates the Internet age. It is important that the law is updated to ensure that consumers have adequate rights which reflect the 21st century travel market. I believe that the rapporteur found an acceptable balance and I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport législatif portant sur les voyages à forfaits et les prestations de voyage assistées. Ce texte permet en effet de prendre en compte les évolutions du secteur du tourisme et des pratiques des voyageurs, générées notamment par le recours généralisé aux réservations en ligne, par la libéralisation du secteur aérien ou encore par la diversification des demandes de voyageurs (voyages personnalisés).

Les dispositions législatives ainsi adoptées renforcent la protection des consommateurs (par exemple, à travers une transparence accrue et une meilleure information des voyageurs) tout en prenant en compte les préoccupations des professionnels du secteur (organisateurs, agences de voyage), en introduisant plus de flexibilité (cas des voyages professionnels par exemple) et en réduisant les charges administratives excessives (cas des brochures par exemple).

Si la directive de 1990 en vigueur devait être révisée afin de prendre en compte les nouvelles pratiques existantes, l'objectif n'était pour autant pas de bouleverser les modèles économiques nationaux existants. Ainsi, le choix de faire porter la responsabilité en cas de non-conformité sur l'organisateur ou le détaillant, tel que prévu dans la directive de 1990, a été réintroduit, en dépit du choix initial de la Commission de n'axer la responsabilité que sur l'organisateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), in writing. - The amendment is important for modernisation, because we live in a digital age. I consider that full harmonisation is in the interests of consumers and undertakings. I welcome the fact that the provisions will apply to online and offline travel business and that it clarifies the pre-contractual information that the retailer shall provide. It is very good that the report lays down penalties and clarifies the scope of travellers’ protection when purchasing combinations of travel services for the same trip or holiday by bringing within its scope different forms of online packages and assisted travel arrangements. It broadens the derogations concerning ancillary contracts to encompass ancillary services provided as a subsidiary element of the package and clarifies the notion of ‘assisted travel arrangement’, which has been renamed ‘linked’ travel arrangements. The report also gives the possibility to travellers to take up an equivalent package if the organiser alters a main component of the package travel contract unilaterally, so that an alteration of the price will only be possible on very specific circumstances. Prompt assistance to the traveller in difficulty is also welcomed. Finally, it is good that the directive plans to strengthen travellers’ insolvency protection by clarifying the liability of retailers and / or organisers.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. - Évtizedek óta csapja be a kikapcsolódásra vágyókat az utazási irodák sokasága úgy, hogy viszonylag olcsó árakkal és teljes körű szolgáltatással kecsegtetnek, és csak az úticélnál derül ki, hogy minden látnivalóért külön kell még fizetni. A jelentés meglehetősen bürokratikus módon, de meghatározza, hogy az utazót milyen információkkal kell ellátni, így támogatandó. Kis dolgokban már sikerül előrelépni, még ha jelentős késésekkel is. Hazámban sokan már annak is örülnének, ha otthon pihenhetnének pár napot. Vagy ha lenne munkahelyük, ahonnan szabadságra mehetnek.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - La relazione del collega Mayer riguarda la revisione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi ''tutto compreso'' per l'esigenza di includere il commercio online. L'obiettivo della direttiva è quello di assicurare il rispetto, l'efficacia e un grado adeguato di protezione dei consumatori/viaggiatori in caso di insolvenza, nonché di fissare sanzioni nel caso di violazioni degli obblighi da parte delle imprese. Punti principali sono dunque le informazioni precontrattuali e le modalità di recesso, le modifiche del viaggio, le riduzioni o gli aumenti del prezzo, la tutela dei viaggiatori in difficoltà e la responsabilità oggettiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Mercredi 12[nbsp ]mars, les députés européens ont adopté un texte sur les voyages à forfait et les prestations de voyage assistées. Il a pour objectif de mieux protéger les voyageurs contre l'insolvabilité des organisateurs et la modification unilatérale du contrat de voyage, en leur offrant la possibilité de participer à un voyage équivalent en cas de changement et d'annulation. Nous avons également amélioré la protection des droits des voyageurs qui achètent des combinaisons de services pour un même voyage ou séjour de vacances. J'ai voté en faveur de ce texte afin de garantir aux consommateurs européens de pouvoir bénéficier des prestations de voyage auxquelles ils ont souscrit, alors que les offres se multiplient à l'ère du numérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate deoarece turismul joacă un rol important în economia Uniunii, iar pachetele de servicii de călătorie, vacanțe și circuitele („pachete”) reprezintă o proporție semnificativă din această piață.

Ținând cont că în prezent, serviciile de călătorie sunt combinate nu numai sub forma pachetelor prestabilite tradiționale, ci și, adesea, într-un mod personalizat, multe dintre aceste produse de călătorie se încadrează fie într-o zonă juridică gri, fie nu sunt în mod expres reglementate de Directiva 90/314/CEE. Prezenta directivă își propune să adapteze sfera de acoperire a protecției la aceste evoluții și să sporească transparența și nivelul de securitate juridică în beneficiul călătorilor și al comercianților. Salut această inițiativă și sper ca atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul României această directivă să asigure un mediu propice de dezvoltare pentru turismul european.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - Il mercato del turismo è in continua evoluzione, specialmente quello "online" e vengono sviluppate costantemente nuove idee commerciali. Ho accolto in modo favorevole questa direttiva perché essa ha come obiettivo primario, assicurare il rispetto e l'efficacia, nonché l'aumento, del livello di protezione in tutti i tipi di viaggi. Di particolare importanza è che nelle informazioni precontrattuali o nel contratto stesso siano contenuti tutti i dati specifici del viaggio. Nelle informazioni precontrattuali, è importante introdurre una chiara distinzione tra "pacchetti turistici" e "servizi turistici collegati". Le variazioni di prezzo devono essere sempre motivate per iscritto e, nel caso in cui ci sia una situazione d'insolvenza, sarebbe adeguato avere la massima protezione per il viaggiatore. Nel caso in cui il viaggiatore riscontra delle difficoltà, pur non imputabili all'organizzatore, quest'ultimo dovrebbe essere comunque tenuto ad agire con la massima sollecitudine per prestargli un'assistenza adeguata e una fornitura di servizi turistici alternativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport, qui propose une modernisation du cadre législatif relatif aux voyages à forfait. Ces nouvelles dispositions permettent une adaptation à l’ère du numérique, qui devrait faciliter le travail des professionnels du secteur et renforcer la protection des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - La direttiva che disciplina i pacchetti viaggio "all inclusive" è ormai obsoleta e ampiamente superata. Infatti, il cambiamento delle abitudini dei consumatori, la liberalizzazione del settore del trasporto aereo, insieme alla crescente fruibilità delle offerte online, hanno determinato la necessità di avviare un processo di revisione alla normativa vigente. Condivido la proposta dell'on. Mayer di rafforzare i diritti di quei consumatori che, attraverso un ruolo più attivo nella pianificazione della propria vacanza, preferiscono combinare autonomamente diversi servizi turistici anziché scegliere pacchetti già pronti. La proposta di revisione mira inoltre ad armonizzare le disposizioni legislative nei vari Stati membri, a porre regole più trasparenti per gli operatori del settore e ad accrescere la tutela dei consumatori a prescindere dal modo in cui sia prenotata la vacanza.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte de la Commission vise à améliorer la sécurité des personnes achetant des "voyages à forfait", plus communément appelés "voyages organisés". Fait rare, les dispositions prises par le texte sont, globalement, plutôt positives et équilibrées entre la protection des utilisateurs et la nécessaire lisibilité à long terme pour les entreprises. Il aurait toutefois été bon d'ajouter, dans les obligations d'information, les recommandations du ministère des Affaires étrangères de l'État membre concerné dans le cas de déplacements à l'étranger.

Cependant, le vrai problème vient du rapport Mayer, qui veut supprimer l'obligation faite aux prestataires d'informer d'une garantie d'accès du voyage aux personnes à mobilité réduite et veut à la place que les voyageurs fassent la demande sur ce point. M. Mayer a-t-il conscience qu'en faisant cela, il augmente la difficulté à choisir un voyage adéquat pour les personnes à mobilité réduite? A-t-il conscience qu'il rompt l'égalité entre les citoyens?

Je ne peux cautionner une telle reculade. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - O turismo desempenha um papel importante nas economias da União e as viagens organizadas, as férias organizadas e os circuitos organizados representam uma parte significativa desse mercado. Além das cadeias de distribuição tradicionais, a Internet tornou-se uma forma cada vez mais importante de comercializar os serviços de viagem. É necessário regular estes novos canais de distribuição para que o consumidor não seja enganado, para que os seus direitos possam estar garantidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. - Oblasť cestovných, dovolenkových a výletných služieb v súčasnej dobe neprináša európskym spotrebiteľom dostatočné záruky ochrany ich oprávnených záujmov. Za znepokojujúce považujem predovšetkým to, že internetový predaj nebol doposiaľ v[nbsp ]platnej smernice zahrnutý, čím mnohí dovolenkári pri komplikáciách alebo nekalých praktikách vyplývajúcich z konania obchodných cestovných spoločností utrpeli vysoké škody, ktoré neboli nikdy nahradené. V záujme ochrany cestujúcich na vnútornom trhu sa vyslovujem za harmonizáciu práv a za zavedenie jednotného postupu nápravy. Jasné a jednotné pravidlá prispejú k zvýšeniu právnej istoty dovolenkárov, ktorí o mnoho častejšie využívajú možnosť nákupu cestovných služieb v rôznych členských štátoch. Som presvedčený, že posilnenie postavenia cestujúcich na európskej úrovni povedie aj k posilneniu zdravej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted against this report because I disagree with the proposed package travel and assisted travel arrangements.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Die Verbraucherrechte bei Pauschalreisen sollen gestärkt werden, beispielsweise bei Buchungen im Internet, bei deutlichen Preiserhöhungen, Verzögerungen oder Reiseausfällen. Die neuen Regeln sollen vor allem Probleme bei Online-Buchungen verhindern helfen. Die diesbezüglichen Änderungen sind zu begrüßen. Problematisch ist indes die Handhabung von Insolvenzen von Reiseveranstaltern. Hier halte ich eine andere Vorgehensweise für sinnvoller und habe aus diesem Grund dem Vorschlag nicht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Bendros ES rinkos kūrimas neatsiejamas nuo tinkamo vartotojų teisių apsaugos užtikrinimo, todėl būtina gerinti keliautojų apsaugą ir didinti konkurenciją šioje srityje. Palaikau šį pranešimą, kuriame numatomi pakeitimai prisidės prie kokybiškesnės vartotojų apsaugos įsigyjant kelionių paketus. Pakeitimais išplečiama organizatoriaus atsakomybė, o vartotojams suteikiama papildomų teisių, pavyzdžiui: atsisakyti sutarties ir atgauti pinigus padidėjus kainai ar ženkliai pasikeitus kelionės laikui, organizatorius įpareigojamas suteikti vartotojui daugiau informacijos dėl paslaugų teikimo, neįgalių asmenų kelionės ypatumų ir t.[nbsp ]t. Manau, jog šie pakeitimai geriau užtikrins vartotojų teises, o kartu atsilieps į sparčiai besikeičiančius rinkos poreikius.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. - Balsavau už šį pranešimą.

Kadangi kelionių rinka nuolat vystosi, direktyvos taikymo sritis turėtų atitikti jos poreikius ir padėtų pasiekti vartotojų ir ekonominių interesų pusiausvyrą. ES būtina užtikrinti vienodas sąlygas ir tinkamą vartotojų apsaugą.

Visų pirma, platesnė kelionės paslaugų paketų apibrėžtis padės išspręsti problemas, kilusias dėl individualiam vartotojui pritaikytų kelionės paslaugų paketų. Be to, naujos direktyvos nuostatos užkirs kelią piktnaudžiavimu rinka ir padės išlaikyti veiksmingus ir vartotojams naudingus verslo modelius. Manau, kad valstybės narės turėtų dėti didesnes pastangas siekiant užtikrinti, kad direktyvos būtų tinkamai laikomasi ir taikyti griežtas sankcijas bendrovėms, kurios nesilaiko jos nuostatų. Tačiau direktyvos nuostatos neturėtų sukurti pernelyg didelės reglamentavimo naštos elektroninei prekybai kelionių paslaugomis. Kita vertus, užtikrinant didesnį skaidrumą, būtina išlaikyti aukštą vartotojų apsaugos lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - Travel and tourism represents 10% of the EU’s GDP. More than 1.8 million businesses are operating in the sector and this translates to employment of approximately 5.2% of the EU’s total workforce. When the previous Directive 90/314/EEC was established, some grey zones appeared in the sector, concerning the pre-arranged packages. Therefore, the new Directive proposed aims to modernise the scope of the previous one, taking seriously into consideration the protection of travellers. Thus, the new provisions for travel packages give more rights to consumers, centralise the need both to protect and to offer them all the necessary support needed for their travelling, and to safeguard, among others, their right to cancel any package prior to their travel date without compensation, in extraordinary circumstances.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui renforce la protection des consommateurs européens achetant des voyages à forfait en introduisant l'obligation de rapatriement rapide du voyageur en cas de circonstances exceptionnelles et des dispositions plus strictes en faveur des consommateurs en cas de modification des prix ou d'autres conditions du contrat. Ce texte offre la possibilité aux États membres d'étendre les obligations de responsabilité prévues pour les organisateurs aux détaillants qui, en France par exemple, sont les vendeurs finaux des prestations de services.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A Diretiva 90/314/CEE visa assegurar que os consumidores recebem as informações essenciais antes e depois de assinarem um contrato de viagem organizada. Prevê igualmente que os operadores e/ou as agências de viagens sejam responsáveis pela correta execução da viagem organizada, mesmo quando os serviços são prestados por subcontratantes, regulamentando o que deve suceder em caso de alteração do contrato de viagem organizada. Assegura ainda que os viajantes são reembolsados dos pagamentos efetuados e repatriados em caso de insolvência do organizador e/ou da agência. Em 1990, contudo, a estrutura do mercado de transportes era muito mais simples do que atualmente, não existindo sequer a Internet. Apesar do contributo do referido acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, ainda não é claro até que ponto as novas formas de combinar serviços de viagem são abrangidas pela diretiva. A modernização da Diretiva 90/314/CEE vem assim responder aos pedidos formulados pelos colegisladores, pelo Comité Económico e Social Europeu, e pelo Grupo Consultivo Europeu dos Consumidores. Uma grande parte dos profissionais do sector e as organizações de consumidores defenderam igualmente essa revisão. Atento o parecer favorável da comissão competente, votei favoravelmente a presente proposta de alteração da diretiva que reflete as ideias da Comissão e do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Kako turizam predstavlja 10[nbsp ]% BDP-a Europske unije, a u Hrvatskoj je financijski utjecaj turizma čak dvostruko veći od prosjeka Unije, ovaj ključni sektor treba modernizirati imajući na umu potrebu za jačanjem informiranosti i zaštite turista. Zaštita turista je iznimno bitna u trenutcima kada putuju, te je zato 1991. donesena Direktiva o putovanjima u paket aranžmanima, no u posljednjih dvadesetak godina tržište se znatno promijenilo – liberalizacija zrakoplovnog sektora je promijenila način na koji potrošači planiraju putovanje, a u zadnje vrijeme internet postaje ključan alat za stvaranje vlastitih putnih planova umjesto biranja postojećih paket aranžmana. Radi ovih noviteta pokazuje se potreba za ažuriranjem direktive i zato podržavam izmjene, pogotovo one koje se tiču potrebnih provizija u slučajevima promjene cijena puta, a u korist potrošača.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – L'Union européenne étant la première destination touristique dans le monde et représentant un secteur économique important en Europe, il faut prévoir un cadre législatif adapté.

La législation européenne actuelle a montré ses limites. Il faut donc la réformer en prenant en compte l'importance de la numérisation dans ce domaine, en harmonisant les différentes législations des États membres et en adaptant les règles existantes aux besoins des consommateurs et des professionnels.

Je suis heureux d'avoir voté en faveur d'une telle législation. Nous devons assurer l'attrait du tourisme européen en garantissant aux consommateurs une protection, une information et une efficacité optimales.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. - Mi voto positivo a este informe responde a la importancia que tiene esta propuesta de Directiva para los ciudadanos europeos. Ante situaciones de desamparo en casos como quiebras de empresas del sector vacacional, se pretende dotar al consumidor de mayores derechos y garantías. Para los socialistas es primordial dar cobertura desde Europa a sus ciudadanos frente a los abusos que puedan sufrir durante el proceso de compra y disfrute de un paquete vacacional. Espero que, tras la negociación con el Consejo, consigamos un Directiva que vele por los consumidores ante eventuales abusos que puedan producirse.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. Steps must also be taken to ensure that the new directive does not overlap with the existing regulations on passenger rights. The key point is that the accumulation of rights should only be possible if more than one claim is being asserted. The undertakings involved must be able to seek redress from one another. National law would then determine the internal travel-industry arrangements for dealing with claims. For the passenger, however, the party to contact should always be the organiser, as the internal legal position is irrelevant to him.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (PPE), per iscritto. - Il mercato del turismo è in costante evoluzione, soprattutto quello online. È opportuno che i viaggiatori godano di una tutela uniforme, nonché di diritti chiari e precisi che non dovrebbero differire a seconda dello Stato membro in cui vivono. Esprimo un voto in supporto e in favore di una completa armonizzazione, nell'interesse dei consumatori europei e, per ragioni di concorrenza, anche delle imprese europee.

In particolare ho sostenuto le disposizioni che consentono al viaggiatore di poter terminare un contratto per un pacchetto viaggio in caso di provate circostanze straordinarie e imprevedibili e quelle che mirano a garantire che siano fornite alcune informazioni di base ai viaggiatori anche per i servizi di viaggio singoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Le contrat de voyage à forfait n'est pas un contrat comme les autres. Il porte sur un ensemble de prestations réservées pour une période déterminée. En cas d'annulation, le vendeur ne peut "stocker" le voyage comme il le ferait pour un produit en vue d'une revente ultérieure.

Il faut donc particulièrement prendre garde aux choix juridiques que nous faisons. En effet, le secteur est largement composé de très petites entreprises, qui ne pourraient matériellement pas offrir une large couverture d'assurance sans procéder à une augmentation importante des prix de leurs produits.

Le système actuel, basé sur la proposition, par le voyagiste, d'une assurance complémentaire adossée au voyage à forfait, me semble équilibré: d'une part, les voyageurs souhaitant augmenter leurs garanties peuvent choisir de contracter une police spécifique; d'autre part, cette garantie n'étant pas répercutée sur le prix du forfait, elle permet aux entreprises du secteur de maintenir des coûts raisonnables.

Dès lors, il me semblait important de maintenir ce système fonctionnel, qui a fait ses preuves.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. - Mediante la aprobación de este informe nos hemos comprometido a actualizar y adaptar los derechos de los viajeros a la evolución que el sector turístico ha experimentado en los últimos años, principalmente a causa de la aparición de compañías aéreas de bajo coste y al uso cada vez más frecuente de internet a la hora de realizar reservas. Se trata de una revisión muy necesaria puesto que la última regulación europea en la materia databa de 1990. En varias ocasiones he expresado mi preocupación por la actuación de ciertas compañías de bajo coste y su maltrato al usuario. El texto aprobado dota de mayor protección a los ciudadanos afectados por la quiebra de aerolíneas, agencias de viajes o turoperadores y les protege ante los incrementos de precios y cambios de hora de los vuelos, subrayando sus derechos frente a circunstancias imprevistas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La revisione della direttiva 90/314/CEE al fine di includere nel campo d'applicazione anche il commercio online è un passo necessario e dettato dall'evolvere della tecnologia e del mercato digitale. Apprezzo una precisazione specifica in merito alla distinzione, nel mercato digitale, tra pura pubblicità e proposte reali, al fine di non penalizzare gli operatori economici e, al tempo stesso, salvaguardare i consumatori da strategie di marketing eccessivamente aggressive.

Un aspetto importante è poi quello del diritto all'informazione del consumatore e del diritto di recesso: ritengo fondamentale che nelle informazioni precontrattuali o nel contratto siano contenuti elementi informativi su tutti i dati di contatto pertinenti, incluse le informazioni relative al diritto di recesso, che dovrebbe poter avvenire in qualsiasi momento, in cambio di un adeguato indennizzo. Ritengo proporzionate le misure in materia di sostegno ai viaggiatori in difficoltà (anche non causate dall'organizzatore), così come le misure di protezione in caso di insolvenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. - Spoločný vnútorný trh v rámci EÚ musí umožňovať cestujúcim používať aj jednotnú ochranu a jasné, jednoznačné práva, bez ohľadu na[nbsp ]to, v ktorom členskom štáte žijú, pracujú alebo zakúpia balík cestovných služieb. Európsky spotrebiteľ pri zakúpení balíka cestovných služieb , či ich kúpi osobne alebo sprostredkovane alebo cez internet, musí mať k dispozícií všetky relevantné informácie pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Každý rok sme svedkami udalostí, keď spotrebiteľ vinou platobnej neschopnosti predajcu, resp. organizátora balíka cestovných služieb, nevie poskytnúť spotrebiteľovi adekvátne služby, ktoré si on zakúpil. Je preto potrebná úplná harmonizácia legislatívy v záujme spotrebiteľov. Vítam aj povinnosť poskytnutia primeranej pomoci cestujúcim, ktorí sa ocitnú počas cesty alebo dovolenky v ťažkostiach, aj keď organizátor nenesie vinu a finančná pomoc pôjde na úkor cestujúceho.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this report and the reforms proposed by Parliament as they will create both greater protection for consumers but also a higher degree of certainty for travel businesses regarding the extent of their potential liabilities. It is essential to update the current rules to reflect the modern reality, market and methods of trading. These reforms ensure an increased clarity and flexibility for consumers which will in turn also increase consumer confidence. It is vital that we close loopholes, making clear to travel companies their duty of care to holidaymakers and their own liability.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Une minime avancée... autant d'effort pour si peu, cela en valait-il vraiment la peine?

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - Esta proposta de Diretiva sobre as viagens organizadas e os serviços combinados de viagem pretende adaptar-se às novas tecnologias da comunicação, em particular à internet. Não devemos esquecer que uma grande parte da população utiliza a internet para comprar as suas viagens e, por essa mesma razão, deve ter os seus direitos de consumidores salvaguardados. Ao mesmo tempo esta alteração tem em conta um mecanismo de proteção em caso de insolvência, para evitar casos como a Halcon ou as falências de companhias aéreas. Para além disso, são elevados os critérios para o aumento dos preços após assinatura do contrato. Uma legislação adaptada às novas realidades que protege os consumidores europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru directiva privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, de modificare a Regulamentului (CE) nr.[nbsp ]2006/2004 și a Directivei[nbsp ]2011/83/UE și de abrogare a Directivei[nbsp ]90/314/CEE a Consiliului. Turismul joacă un rol important în economiile Uniunii, iar pachetele de servicii de călătorie, vacanțe și circuite reprezintă o proporție semnificativă din această piață. Pe lângă lanțurile de distribuție tradiționale, internetul a devenit un mediu din ce în ce mai important pentru oferirea de servicii de călătorie. În prezent, serviciile de călătorie sunt combinate nu numai sub forma pachetelor prestabilite tradiționale, ci și, adesea, într-un mod personalizat. Prezenta directivă își propune să adapteze sfera de acoperire a protecției la aceste evoluții și să sporească transparența și nivelul de securitate juridică în beneficiul călătorilor și al comercianților. Statele membre pot să pună în aplicare dispozițiile din prezenta directivă în cazul pachetelor și al formulelor de călătorie asociate oferite sau combinate în mod ocazional de persoane fizice sau juridice pentru care nu se obțin venituri financiare directe sau indirecte din vânzarea pachetelor respective sau din facilitarea formulelor de călătorie asociate în cauză, precum și al pachetelor și al formulelor de călătorie asociate care privesc o perioadă mai mică de 24 de ore și care nu includ cazare.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Turizam predstavlja važnu ulogu u gospodarstvima Unije, a putovanja, odmori i kružna putovanja u paket aranžmanima imaju znatan udio na tom tržištu. Od donošenja Direktive 90/314/EEZ na tržištu usluga putovanja došlo je do znatnih promjena. Uz tradicionalne distribucijske lance, internet postaje sve važniji medij za ponudu usluga putovanja. S obzirom da u mojoj zemlji udio turizma u BDP-u iznosi 15 %, podržavam prilagodbe i izmjene ove Direktive čiji je cilj pridonijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i postizanje visoke razine zaštite potrošača u vezi s ugovorima o putovanjima u paket aranžmanu te povezanim putnim aranžmanima koji se sklapaju između putnika i trgovaca. Isto tako, države članice trebaju osigurati da putnici koji kupuju paket aranžmane ili povezane putne aranžmane uživaju punu zaštitu u slučaju nesolventnosti organizatora, dok trgovci koji nude takve kombinacije putnih usluga polože osiguranje za povrat svih iznosa koje su putnici uplatili te za njihov povratak u domovinu u slučaju nesolventnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - This report, which looks at providing greater protection to holidaymakers purchasing package travel, gets my full support. With the significant growth of Internet sales in recent years, the old Package Travel Directive needed updating and the reforms voted for in this report will bring better protection for customers and a higher degree of certainty for travel businesses regarding the extent of their potential liabilities. Establishing a level playing field between operators and removing obstacles to cross-border trade is also covered in this report. I am pleased that the liability and insolvency issues in this report were supported.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite Bernard (ALDE), raštu. - Gerbiami kolegos, sveikinu pranešėją ir manau, kad Direktyvą iš tiesų buvo būtina atnaujinti, nes nuo 1990 m. turizmo rinka labai pasikeitė. Turizmo sektorius visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, vaidina labai svarbų vaidmenį. Atnaujinta direktyva papildo jau egzistuojančius teisės aktus. Visi žinome, kad dabar daug įvairių pasiūlymų mums, vartotojams, yra pateikiama internetu, todėl šioje svarbioje srityje ypač svarbi didesnė vartotojų apsauga. Piliečiai, prieš įsigydami visą kelionės paketą, turi gauti visą išsamią informaciją, ypatingai, kai tam tikra svarbi ir vartotojui žinotina informacija būna surašyta sutartyje itin smulkiomis raidelėmis. Todėl turi būti dar griežčiau sustiprinta vartotojų apsauga. Gera žinia yra tai, kad pagal atnaujintą direktyvą vartotojai turės turėti teisę atsisakyti paslaugos, jei paslaugų teikėjas nesilaiko įsipareigojimų. Vartotojai taip pat nebus palikti likimo valiai, jei kelionės metu paslaugos paketo teikėjas bankrutuoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. - The current law regulating the organisers and sellers of package holidays is being updated to take account of the significant rise in online sales and to close loopholes. I supported this report as it will provide better protection for consumers and more certainty for travel businesses as to their responsibilities. Under the new proposal, consumers will find it easier to cancel a package holiday or transfer it to another person, and the rules are clearer on what consumers can expect in case of a travel business becoming insolvent. Organisers of package holidays will also be responsible for all travel services included in the package - such as flights, hotels and car hire - and in cases where the service is not as stated in the contract, the organiser will be obliged to provide assistance, and possibly make alternative arrangements.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Obowiązki wynikające z dyrektywy obejmą większą liczbę firm, co wyrówna ich szanse w organizacji imprez turystycznych. Zwiększy to też bezpieczeństwo konsumentów, ponieważ więcej podmiotów będzie musiało zapewnić określone gwarancje w przypadku braku możliwości zrealizowania usługi lub złego jej wykonania – podkreśla Krzysztof Piątek z Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Projekt przewiduje objęcie wymogami również sprzedawców aranżowanych usług turystycznych, a[nbsp ]więc takich, w których przedsiębiorca odsyła do ofert innych firm, które można wykorzystać w ramach jednej wycieczki. Konsument decydując się na takie usługi, zawiera odrębne umowy z różnymi sprzedawcami. Aranżowana usługa turystyczna różni się od imprezy turystycznej tym, że nie zawiera zasadniczych elementów tej drugiej, np. ceny całkowitej lub obejmującej wszystkie usługi. W[nbsp ]projekcie dyrektywy na sprzedawców detalicznych ułatwiających zakup „aranżowanych usług turystycznych” nałożony został wymóg wyraźnego wyjaśnienia podróżnym, że za realizację usługi turystycznej odpowiedzialny jest jedynie jej organizator – wyjaśnia Przemysław Kral, adwokat z Kancelarii Przemysław Kral. To znaczy, że dany przedsiębiorca odpowiada jedynie za własną ofertę. W przypadku tradycyjnej imprezy turystycznej jej sprzedawca ponosi zaś odpowiedzialność za wszystkie usługi, które wchodzą w jej zakres. Podróżni będą mogli jednak kierować swoje skargi lub roszczenia również za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego, a[nbsp ]zatem biura podróży, w którym zakupili daną wycieczkę – zaznacza mecenas Kral.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. - Parlament Europejski bardzo rzadko zajmuje się usługami turystycznymi, które są sektorem przeżywającym dynamiczny rozwój. W związku z tym reakcja wydaje się opóźniona wobec przemian w obszarze turystyki. W ostatnich latach zmiany polegają głównie na wprowadzeniu handlu online, w ramach którego konsument samodzielnie wybiera w internecie poszczególne oferty oraz układa własne programy wyjazdów i pobytów. Inaczej mówiąc: konsumenci coraz rzadziej korzystają z[nbsp ]gotowego i[nbsp ]całościowego pakietu usług turystycznych na rzecz wyboru pojedynczych usług transportowych czy hotelarskich. Te coraz bardziej zauważalne zmiany nie mogą zwalniać przedsiębiorców sprzedających pojedyncze usługi turystyczne z zapewnienia przyzwoitych, minimalnych standardów usług. Te elementarne wymogi to rzetelne informowanie turystów o[nbsp ]produktach oraz obowiązek założenia przez przedsiębiorców zabezpieczenia na różne sytuacje awaryjne, jak np. konieczność zwrotu pobranych zaliczek, gdyby usługa nie została zrealizowana, lub obowiązek zapewnienia podróżnym powrotu do kraju w przypadku niewypłacalności biura turystycznego. W[nbsp ]moim przekonaniu takie wymogi prawne i finansowe powinny w każdej sytuacji dotyczyć przewoźników, co uchroniłoby wielu turystów przed problemami, jakie mogą się pojawić w trakcie wyjazdu czy pobytu.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti