Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2186(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0107/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0107/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2014 - 8.26
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0233

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2014. gada 12. marts - Strasbūra Pārskatītā redakcija

9.26. 2013. gada ziņojums par ES pilsonību (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - 2013 was the Year of Citizens, and this year European citizens will have the opportunity to vote for the Europe they want to see. Citizens need to be at the heart of European policies, and it is important that they are made aware of their rights and opportunities that the cooperation in our European family gives them. The EU’s social and economic policies have been designed for them, and should ensure that all citizens are treated equally, without discrimination on any ground.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, acolhendo com agrado as iniciativas da Comissão que visam aumentar a sensibilização dos cidadãos relativamente aos seus direitos através do serviço Europe Direct e do sítio Web A sua Europa. Assinalo simultaneamente que é necessário tomar mais medidas para informar os cidadãos sobre os seus direitos, nomeadamente através de plataformas de redes sociais, sublinhando o importante contributo que os Estados-Membros e os políticos nacionais podem dar no âmbito da sensibilização. A meu ver, apesar das regiões transfronteiriças serem os locais onde as vantagens e as desvantagens da integração europeia são mais evidentes, as regiões mais isoladas, nomeadamente as regiões ultraperiféricas, são as regiões onde existe uma maior necessidade de reforçar o sentimento de existência de uma cidadania europeia, devido ao isolamento e distância geográfica relativamente ao continente europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Salut raportul Comisiei privind cetățenia UE-2013 care anunță noi acțiuni în 12 domenii ce vizează consolidarea drepturilor cetățenilor UE. În vremuri în care cetățenii europeni își pierd încrederea în construcția europeană, este nevoie de măsuri pentru ca aceștia să poată beneficia de toate drepturile inerente cetățeniei europene. Este nevoie ca cetățenii să fie în măsură să ia decizii informate cu privire la exercitarea drepturilor lor conferite prin tratat și, prin urmare, ar trebui să fie furnizate informații practice, ușor accesibile, cu privire la problemele economice, sociale, administrative, juridice și culturale cu care se confruntă. Pentru aceasta, este necesar ca autoritățile naționale, regionale și locale să promoveze o mai bună înțelegere a cetățeniei europene și să explice beneficiile sale concrete pentru cetățeni. Cred că trebuie depuse mai multe eforturi în vederea promovării faptului ca cetățenii care au reședința într-un alt stat membru decât cel de origine să își poată exercita dreptul la vot în cadrul alegerilor europene și locale, la fel ca și cetățenii țării în care aceștia au ales să rezideze.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La création de la citoyenneté européenne a représenté l’une des grandes avancées du traité de Maastricht de 1992. Néanmoins, aujourd’hui encore, les citoyens des États membres de l’Union européenne ne se sentent pas toujours citoyens européens en plus de leur citoyenneté nationale. C’est la raison pour laquelle je me félicite des vingt-cinq nouvelles mesures proposées par la Commission et j’ai soutenu ce rapport d’initiative sur la citoyenneté européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că este necesară o consolidare a drepturilor cetățenilor europeni. Deși legislația europeană garantează un tratament egal pentru cetățenii europeni, indiferent de statul în care s-ar afla, la nivel de implementare există în continuare carențe.

Criza economică globală a accentuat anumite tendințe xenofobe în unele țări europene, fapt ce a dus la un regres în garantarea egalității drepturilor cetățenilor UE. De aceea, consider că rolul administrațiilor naționale va fi atât de aplicare riguroasă a legislației europene care garantează protecția cetățenilor UE și tratamentul nediscriminatoriu, cât și de facilitare a dialogului și informării.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. - 2010 legte die Europäische Kommission ihren ersten Bericht über die Unionsbürgerschaft vor und kündigte 25[nbsp ]Maßnahmen an, um zu gewährleisten, dass die Bürger ihre Rechte im Alltag wahrnehmen können. Jedoch bleiben trotz beachtlicher Erfolge der europäischen Institutionen noch Hürden bestehen, wie wir bei der im Mai 2012 gestarteten öffentlichen Konsultation der Kommission zur Unionsbürgerschaft und in den Eurobarometer-Umfragen 2013 erkennen konnten. Die von der Kommission im Rahmen des Europäischen Jahres der Bürgerinnen und Bürger eingeleiteten Dialoge mit den Bürgern bieten weitere Einblicke in die Bedenken der Bürger. In dem Bericht über die Unionsbürgerschaft 2013 legt die Kommission zwölf neue Maßnahmen in sechs Schlüsselbereichen vor, um die Anwendung der Rechte der Unionsbürger in der Praxis zu verbessern. In meiner Funktion als Schattenberichterstatter der EVP habe ich besonders die Bedeutung der Unionsbürgerschaft für das Funktionieren des Binnenmarktes sowie die Notwendigkeit von mehr Information und Bildung in der Schule zu EU-Themen hervorgehoben. Wichtig ist auch eine stärkere Kooperation zwischen regionalen und lokalen Behörden zur besseren Umsetzung der Unionsbürgerrechte sowie die Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit im Vorfeld der EU-Wahl durch Schaffung europäischer Mediennetzwerke und -Aktivitäten, damit auch wirklich europäische Themen beim EU-Wahlkampf im Vordergrund stehen!

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido il testo che analizza la relazione 2013 sulla cittadinanza europea, ritengo che sia poco equilibrato con passaggi contraddittori, per questi motivi non ho inteso votare in suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi visi Europos Sąjungos piliečiai turi žinoti savo teises ir galimybes jomis pasinaudoti. Palankiai vertinu Komisijos iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti piliečių informuotumą jų teisių srityje pasitelkiant „Europe Direct“ informacijos centrus ir portalą „Jūsų Europa“. Taip pat manau, kad daugiau informacijos apie Europos pilietybę galėtų būtų teikiama gegužės 9[nbsp ]d. kiekvienais metais minint Europos dieną. valstybės narės savo mokyklų programose daugiau dėmesio galėtų skirti politiniam švietimui apie ES reikalus ir atitinkamai pritaikyti mokytojų mokymą, ir šiam tikslui suteikti reikiamos praktinės patirties ir išteklių. Prieinamas švietimas atlieka esminį vaidmenį ugdant būsimus piliečius, t. y. suteikia jiems galimybę įgyti tvirtų bendrų žinių, skatina asmenų įgalėjimą, solidarumą ir tarpusavio supratimą bei stiprina socialinę sanglaudą. Be to, yra pakankamai svarbu, kad nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos skatintų geresnį ES pilietybės suvokimą ir aiškinti jos praktinę naudą kiekvienam asmeniui.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Nedavno uvođenje građanskog odgoja u škole u Hrvatskoj pokazalo je koliko nedostaju obrazovni predmeti te vrste. Djeca nisu svjesna što znači „građanin”, a kamoli koja prava iz tog statusa proizlaze. Zato pozdravljam ovo izvješće koje potvrđuje važnost obrazovanja u ostvarivanju prava građanina. Isto tako, dostupnost informacija je jedan od ključnih preduvjeta ostvarivanja prava koja proizlaze iz statusa građanina. Zato pozdravljam osnivanje informacijskih službi Europe Direct i portala Vaša Europa. Također, smatram da je nužno osigurati informacije na svim službenim jezicima Europske unije. Izvješće naglašava i važnost volonterskog rada. Volonterski angažman od izuzetne je važnosti u vrijeme političkih, ekonomskih i ekoloških kriza, s kojima se svakodnevno suočavamo. Volonterstvo potiče društveni aktivizam, koji je nužan za ostvarenje društvenog napretka. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti kako je u Hrvatskoj volontiranje u porastu. U godišnjem izvješću o volonterskim aktivnostima za 2012. navodi se 20[nbsp ]% povećanje broja volontera i volonterskih sati u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Prava građana Europske unije proizlaze iz zajedničkog dogovora država članica o obvezivanju na poštivanje temeljnih vrijednosti na kojima je Europska unija izgrađena. Vrlo je važno upoznati građane s njihovim pravima jer smatram da svi građani Europske unije nisu dovoljno upoznati s pravima i povlasticama koje im donosi Unija. Institucije Europske unije moraju osigurati punu prepoznatljivost dodane vrijednosti Europske unije za njih. Izgradnja europskog građanskog identiteta ne smije biti nauštrb nacionalnom identitetu. Stvarna vrijednost europskog građanstva treba biti prepoznata u jednakim pravima koja svi građani Europske unije uživaju, kao što su sloboda kretanja, transfer robe i kapitala, mogućnost pokretanja inicijativa na europskoj razini i sl. Imamo veliku ulogu pri definiranju tih prava građanima jer oni koji bi najviše trebali profitirati od svega jesu mladi. Program kao što je Erasmus najbolje pokazuje koji stupanj mobilnosti je omogućen mladima, te koliko je popularan među njima. Oni su ti koji će živjeti ideje i vrijednosti o kojima mi danas govorimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Christel Schaldemose og Emilie Turunen (S&D), skriftlig. - Vi, de danske socialdemokrater, støtter overordnet betænkningen om unionsborgerskabet. Et par enkelte punkter i betænkningen kan vi imidlertid ikke støtte. Det drejer sig om betænkningens punkt 9, hvor det beklages, at nogle medlemsstater har undtagelsesbestemmelser fra dele af EU-traktaten. Danmark har som flere andre EU-lande en række forbehold og særregler (f.eks. sommerhusreglen), forbehold som er accepteret af alle øvrige EU-lande, og som er demokratisk forankret i Danmark via folkeafstemninger. Tilsvarende kan vi heller ikke støtte betænkningens punkt 17, der ”opfordrer de medlemsstater, der fratager deres egne statsborgere, der har valgt at bo i en anden medlemsstat i en længere periode, stemmeretten, til at bringe denne praksis til ophør”. Den opfordring strider direkte mod Grundlovens §29, hvor der står, at man skal have bopæl i Danmark for at have stemmeret.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Având drept coloană vertebrală conceptul de cetățenie europeană și drepturile derivate din acesta, raportul trece în revistă o serie de probleme specifice, plecând de la situații concrete de neaplicare sau aplicare greșită a ideii de cetățenie europeană. Invocate mai ales de cetățeni prin intermediul petițiilor adresate comisiei de specialitate a PE, asemenea situații sunt considerate ca fiind nepotrivite ideii de cetățenie europeană și, în consecință, de criticat.

De maxim interes pentru cetățenii europeni români sunt o serie de probleme reținute în raport ca fiind frecvente în spațiul UE: discriminarea pe motiv de naționalitate, diferențieri de facto între drepturile cetățenilor europeni, care ar trebui să fie egale, menținerea unor derogări de la dreptul la libera circulație sau invocarea altor criterii decât cele tehnice pentru accesul unor state membre la spațiul Schengen, criterii de natură a încălca același drept la libera circulație. În aceste condiții, raportul pune în lumină necesitatea unei mai bune informări a cetățenilor europeni despre drepturile lor, subliniază rolul PE, ca singurul corp ales și direct reprezentativ al cetățenilor europeni, care trebuie să se manifeste mai clar în direcția respectării dreptului la libera circulație, drept fundamental al cetățeanului european.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho accolto con favore questo testo perché contiene indicazioni importanti sugli obiettivi sino a oggi raggiunti dall'Unione Europea, assieme a quelli sui quali è ancora estremamente necessario lavorare. Il concetto di cittadinanza è fondamentale per l'esistenza di questa Europa unita, la commissione PETI in questo senso gioca un ruolo fondamentale ma da sola non basta, bisogna abbattere tutte le barriere che ancora esistono sulla disparita di trattamento tra i vari stati europei partendo dal diritto di voto per garantire una miglior rappresentanza che coincida con un sentimento d'identità. Complice la crisi economica e sociale che ha investito l'Europa negli ultimi anni, i cittadini si sentono sempre più lontani e abbandonati dalle istituzioni europee, in alcuni casi ne identificano addirittura la causa di tutti i mali, sentire ciò fa male a chi come me crede che l'Europa non debba essere un problema ma bensì la soluzione, pertanto mi unisco all'invito rivolto alle istituzioni e ai partiti racchiuso nella presente relazione al fine di raggiungere una maggiore conoscenza e partecipazione di tutti i cittadini ritenendo che solo in questo modo con il contributo di tutti si possa creare una vera Europa unita e migliore.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L’accès des citoyens aux informations sur l’Union est une problématique cruciale. Ce texte encourage avec raison à faciliter l’accès, notamment, au réseau Solvit et au portail «[nbsp ]L’Europe est à vous[nbsp ]», deux outils utiles pour associer davantage les Européens au processus décisionnel de l’Union. Il insiste aussi justement sur une meilleure sensibilisation des citoyens en prenant le parti d’accorder un rôle plus central à l'éducation politique aux affaires européennes dans les programmes scolaires. Enfin, dans un souci logique de transparence, il est proposé de faciliter l'accès aux documents des institutions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - En 2010 la Comisión Europea presentó su primer Informe sobre la ciudadanía de la UE y anunció 25 medidas para garantizar que los ciudadanos de la UE pudieran disfrutar de sus derechos en su vida diaria. Sin embargo, en la actualidad, los obstáculos siguen persistiendo. En el Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013, la Comisión propone doce acciones nuevas en seis áreas clave para mejorar la aplicación de los derechos ciudadanos de la UE en la práctica. El informe aboga por la creación de una ventanilla única en cada Estado miembro con la mayor rapidez posible, para así coordinar proyectos con un impacto transfronterizo, como por ejemplo los que tienen un impacto social, tales como los servicios de emergencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Passaram, em 2013, vinte anos sobre a aprovação do Tratado de Maastricht, que estabeleceu o conceito de Cidadania da União Europeia. Vinte anos depois, cumpre fazer um balanço do que representa para os nacionais dos 28 Estados-Membros o conceito de cidadania europeia e que impacto tal tem nas suas vidas. É também essencial aproximar os cidadãos europeus da UE e dar-lhes os instrumentos adequados para poderem fazer valer os seus direitos e liberdades em todo o espaço da UE. Nesse sentido congratulo as iniciativas da Comissão neste Ano Europeu dos Cidadãos no sentido de aproximar os cidadãos das instituições e reforçar o seu acesso a informação essencial para o exercício dos seus direitos, liberdades e garantias.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Európska komisia sa snaží zvyšovať povedomie občanov jednotlivých členských štátov o ich právach prostredníctvom centier Europe Direct a rôznych portálov. K zvýšeniu povedomia občanov musia však výraznejšou mierou prispievať aj členské štáty a[nbsp ]ich politici. V roku 2014 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú v mnohých krajinách sprevádzané nízkym záujmom a účasťou oprávnených voličov, a je preto potrebné, aby sa občania v čoraz väčšej miere zapájali do demokratických procesov Európskej únie. Zodpovedné orgány musia podporovať aktívne občianstvo vo všetkých jeho prejavoch a formách. Je potrebné rozvíjať európsky občiansky dialóg, ktorý podporí participatívne občianstvo. Je zrejmé, že význam európskych inštitúcií a ich rozhodnutí, bude mať v budúcnosti čoraz väčší vplyv na každodenný život občanov členských štátov, a je preto dôležité, aby členské štáty v školských osnovách poskytli viac priestoru politickému vzdelávaniu v oblastí záležitostí Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма. - Гласувах за този доклад заради адекватния преглед на основните успехи, свързани с европейското гражданство, и насоките за областите, където са нужни още усилия в укрепването на правата на гражданите на ЕС.

Приветствам вниманието, което той отделя на необходимостта държавите членки да предоставят повече място в учебните си програми на политическото образование по въпросите, свързани с ЕС. То е от съществено значение за участие в демократичния, социалния и културния живот.

Важен момент, на който докладът набляга, е прозрачността и честността в организирането на избирателни кампании от политическите партии в навечерието на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Във връзка с прозрачността подкрепям докладчика относно необходимостта всички институции на Съюза да направят достъпа до документи лесен за ползване, тъй като това дава възможност на гражданите за по-тясно участие в процеса на вземане на решения.

Смятам, че са необходими още усилия, за да се премахнат пречките пред гражданите да се ползват от своите права на свободно движение или на гласуване на местни избори, както и трансграничните пречки по гражданскоправни или социални въпроси, като например семейното право или пенсиите. Ето защо гласувах за този доклад, защото той е крачка напред към възможността гражданите да се ползват напълно от гражданството на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. - Of the 500 million European citizens, only a small percentage seems to know and exercise their rights as Union citizens. This notion was stressed in the spring 2013 Eurobarometer, which revealed that 53% of Europeans feel they do not know their rights as EU citizens. To enhance awareness and knowledge to the rights and responsibilities of EU citizenship, the Commission added to its 2013 EU Citizenship Report 12 new actions in six key areas. The corresponding EP report builds on these areas, while adding several elements to the Commission’s proposal: the report stresses that citizens must have access to all the necessary information to enable them to practise fully their economic, social, administrative, legal and cultural rights. It further calls on national, regional and local authorities to promote understanding of EU citizenship and explain the benefits to individuals. Moreover, it encourages Member States to give more space to political education on EU affairs in their school curricula. Lastly, the report calls on the EU institutions to improve transparency and access to public documents. With that, the adopted report will help promote active EU citizenship and the effective application of citizens’ rights in everyday matters across the EU. Therefore I voted to support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union européenne car les citoyens européens doivent pouvoir exercer davantage leurs droits de façon concrète. Les propositions contenues dans ce rapport visent à supprimer ces obstacles qui empêchent encore les citoyens d'aller vivre, travailler ou faire leurs achats n'importe où dans l'Union européenne.

Plusieurs mesures vont dans ce sens, notamment l'accessibilité plus facile aux questions d'ordre économique, administratif, juridique et culturel pour les habitants mais également pour les ressortissants s'installant dans un autre État membre, l'information rapide concernant les droits des citoyens via le réseau Europe Direct et le site Internet "L'Europe est à vous", l'élaboration d'une carte d'invalidité commune pour les personnes handicapées reconnue sur tout le territoire européen, l'amélioration de la législation européenne en matière de règlement des litiges transfrontaliers, la reconnaissance du volontariat, des initiatives citoyennes et du droit d'adresser une pétition au Parlement européen comme éléments d'action citoyenne, la protection des citoyens contre toute forme de discrimination fondée sur la nationalité, l'information précise sur le droit de vote aux élections municipales et européennes lorsqu'on ne réside pas dans son pays d'origine...

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. - Jag har lagt ned rösten. Betänkandet betonar några grundläggande medborgerliga rättigheter, vilket är bra. Men hela betänkandet bygger på en federal grundsyn, vilket bland annat också innebär att man lägger sig i den nationella utbildningspolitiken med formuleringar som ”uppmanar medlemsstaterna att ge mer utrymme för politisk utbildning i EU-frågor inom ramen för sina skolläroplaner, att anpassa lärarnas utbildning till detta .” Därför lägger jag ned min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. - Obywatelstwo europejskie to jedna z[nbsp ]wartości dodanych unijnej integracji – nierozłącznie wiąże się z praktycznymi korzyściami i[nbsp ]prawami przysługującymi posiadającym go osobom, dlatego tak ważne jest usuwanie przeszkód na rynku wewnętrznym i[nbsp ]wsparcie obywateli jako konsumentów i[nbsp ]pracowników w[nbsp ]całej Europie. Ubiegłoroczna inicjatywa Europejskiego Roku Obywatelskiego, a[nbsp ]także zainteresowanie europejską inicjatywą obywatelską unaoczniły, że odgrywa ono kluczową rolę w procesie zbliżania unijnych instytucji do obywateli. Działania na rzecz wspierania obywatelstwa są kluczowe szczególnie teraz, kiedy na skutek kryzysu finansowego zaufanie publiczne do Unii Europejskiej spadło. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywy Komisji Europejskiej zmierzające do zwiększenia wiedzy obywateli o ich prawach, zwłaszcza za pomocą portali Europe Direct i Twoja Europa. Mam nadzieję, że podwojone zostaną wysiłki na rzecz upowszechniania wśród przedsiębiorców wiedzy na temat sieci SOLVIT. Popieram również postulat udostępniania treści konsultacji publicznych we wszystkich językach urzędowych UE, tak aby nie dochodziło do dyskryminacji ze względu na język i[nbsp ]aby umożliwić wszystkim zainteresowanym uczestnictwo w[nbsp ]dialogu i[nbsp ]bezpośrednie zaangażowanie w proces stanowienia prawa unijnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - Az Európai Unió 2013-at a Polgárok Európai Évének nyilvánította, azzal a céllal, hogy népszerűsítse az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokat. A tematikus év célkitűzései között szerepelt olyan fórumok megrendezése is, amelyeken a résztevők megvitathatják, milyen legyen az Európai Unió 2020-ban.

A nyilvános konzultációkon túl az unió polgárai számos petícióban is sérelmezték, hogy egyes tagállamokban továbbra is tapasztalható a nemzeti kisebbségek hátrányos megkülönböztetése. Különös figyelmet érdemel a kettős állampolgárok esetében az állampolgárság szankcionális elvesztésének a lehetősége és hatása az uniós polgári státuszra. Ismeretes, hogy az Európai Bíróság esetjoga szerint a állampolgárságra vonatkozó feltételeket az egyes tagállamok nemzeti jogrendszere szabályozza. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a polgárok alapvető jogainak és különösen jogbiztonságának a garantálása érdekében elő kell mozdítani a tagállamok közötti szorosabb együttműködést és a bevált gyakorlatok érdemi cseréjét az állampolgársági jogok tekintetében. A jelentéshez benyújtott módosítóimban ezért sürgettem az állampolgárság és az uniós polgárság fogalmai közötti kapcsolat tisztázását és a nemzeti kisebbségek számára mindazon jogok biztosítását, amit az Unió Alapjogi Chartája garantál.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. - Głosowałem za sprawozdaniem posła Salvrakosa, ponieważ uważam, że dotyka ono wielu kwestii, które są istotne dla codziennego życia obywateli Unii. Za szczególnie ważne uważam dwa zagadnienia. Po pierwsze, Komisja powinna przyspieszyć prace nad wprowadzeniem w całej Europie jednolitej, powszechnie uznawanej karty osoby niepełnosprawnej. Taka legitymacja pozwoliłaby – poprzez uznawanie przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym w danym państwie członkowskim wszystkim osobom z niepełnosprawnością przebywającym na danym terytorium – na zmniejszenie przeszkód utrudniających swobodne przemieszczanie się. W efekcie dodatnio wpłynęłoby to na większą mobilność, aktywizację i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych. O jak najszybsze przedstawienie projektu karty nawoływałem podczas seminarium na temat mobilności osób niepełnosprawnych, które zorganizowałem w Parlamencie w 2013 roku oraz w Deklaracji Pisemnej, której byłem współautorem. Ponadto, zgadzam się ze sprawozdawcą, iż należy zintensyfikować edukację z zakresu spraw europejskich, która pozwala na kształcenie aktywnych i zaangażowanych obywateli. Jest to szczególnie ważne w perspektywie nadchodzących wyborów europejskich, w których obywatele wybierają swoich bezpośrednich przedstawicieli. Najnowsze badania wskazują, że wciąż wiele osób, zwłaszcza młodych, nie jest w pełni świadomych tego, że może głosować w najbliższych wyborach. Uważam, iż należy promować wiedzę o prawach obywatelskich zarówno poprzez edukację szkolną, jak i akcje informacyjne skierowane do wszystkich grup obywateli.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il coinvolgimento attivo della popolazione nella vita del Parlamento europeo rappresenta uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione, che crea un'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni europee. Tutti gli Stati membri sono impegnati al rispetto delle norme UE stabilite di comune accordo sul diritto a circolare e risiedere liberamente nel territorio dell'Unione, sulla non discriminazione e i valori comuni dell'Unione europea, con particolare attenzione ai diritti delle persone che appartengono a minoranze. L'obiettivo in tal senso è la cooperazione fra i cittadini e le organizzazioni della società civile dei vari paesi, che favorisca l'interazione e l'attività in un ambiente europeo rispettoso delle diversità. Il Parlamento, in questo contesto, rappresenta la porta di accesso per i cittadini nella casa europea ed è, come tale, portavoce delle loro istanze attraverso i propri rappresentanti democraticamente eletti.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté un rapport sur la citoyenneté de l'Union européenne en 2013. J'ai voté en faveur de ce texte, qui propose douze nouvelles mesures dans le but de renforcer l'application des droits des citoyens européens. Nous avons par exemple demandé la mise en place d'un guichet unique dans chaque État membre afin de mieux coordonner les projets ayant une incidence dans des pays transfrontaliers. Nous avons également réclamé la création d'un statut d'association européenne. Enfin, nous avons rappelé l'importance de l'éducation politique aux affaires européennes dans les programmes scolaires afin de promouvoir la citoyenneté européenne chez les plus jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - U ovogodišnjem Izvješću o građanstvu EU-a predstavljeno je 12 novih inicijativa podijeljenih u 6 ključnih područja radi poboljšanja primjene prava europskih građana. Među tim ključnim područjima su obrazovanje, uključenost građana, mobilnost radnika, europska građanska inicijativa o izborima i pristupu javnim dokumentima, te pružanje kvalitetnog vježbeničkog programa kako bi se smanjila nezaposlenost mladih. Zato sam podržala Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. godinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport, qui prône la mise en place, dans chaque État membre, d’un guichet unique qui permettrait de coordonner les projets ayant une incidence transfrontalière. Afin de rendre plus concrète la notion de citoyenneté européenne, les États membres devraient inclure l’éducation politique aux affaires européennes dans les programmes scolaires. L’instauration d’un statut d’association européenne serait également bénéfique.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - La commissione per le petizioni è il termometro per eccellenza dell'effettivo grado di godimento dei diritti connessi alla cittadinanza europea. Numerose petizioni hanno messo in luce le preoccupazioni dei cittadini e gli ostacoli, di ordine pratico e giuridico, che persistono nell'applicazione dei diritti sanciti dai trattati di Lisbona. Il mio voto favorevole alla relazione dell'on. Salavrakos, che, quale presidente della commissione per le petizioni, ringrazio per l'egregio lavoro svolto, è la conferma della piena condivisione della necessità di promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti di cittadinanza con il contributo decisivo degli Stati Membri nel garantirne la corretta applicazione. Ritengo che la sfiducia diffusa dell'opinione pubblica nei confronti delle istituzioni europee debba essere contrastata anche attraverso strumenti e azioni che favoriscano la partecipazione ai processi democratici.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport sur la citoyenneté de l'Union, rappelle les droits "basiques" des citoyens européens: le droit de vote aux élections locales et européennes, l'assistance d'une ambassade européenne dans les pays tiers, l'importance du bénévolat, etc., mais il ne dénonce pas l'austérité mettant à mal les droits des citoyens, notamment dans les pays du Sud de l'Europe. Il ne réclame aucun droit décisif pour le Parlement, qui représente le peuple. Il prétend également que l'élection du président de la Commission par le Parlement permettra une européanisation de la campagne électorale et donc une hausse de la participation. J'ai peur de voir ses espoirs déçus sur ce point. Pour ne pas les encourager, je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A cidadania da UE passa pelo direito de qualquer cidadão da União de circular e permanecer livremente no seu território, à não discriminação e aos valores comuns da União Europeia, nomeadamente o respeito pelos direitos fundamentais, dedicando especial atenção aos direitos das pessoas pertencentes a minorias. Devemos dar particular atenção à cidadania e aos direitos das minorias dela decorrentes, erradicando as violações pelos Estados-Membros dos direitos fundamentais no domínio da cidadania, por forma a evitar a aplicação de dois pesos e duas medidas e/ou a discriminação. Devemos, assim, trabalhar para um melhor conceito de cidadania e para acabar com as discriminações ainda existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report and welcome the Commission’s EU Citizenship Report 2013, which announces twelve new actions in six areas aimed at strengthening and defending EU citizens’ rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I agree with the report on EU citizenship 2013. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because it highlights the necessity to put the informed and effective exercise of all rights attached to Union citizenship at the centre of the political agenda, especially now at a time of economic, political and social crisis. As the rapporteur of the report for ‘2013, the European Year of Citizens (EYC)’, I endorse the proposal of the Commission to conduct a thorough assessment of the benefits and challenges of the EYC. EU citizens must be fully aware of and enjoy without discrimination the broad array of rights granted to them under Union law and the Charter of Fundamental Rights. We cannot ignore the persisting barriers that prevent EU citizens from exercising fully all their European rights both within but also outside the EU, in cross-border situations. Barriers that are associated with lack of information about the right to vote and be voted for in a Member State other than their own, to participate in both European and local elections and to have easy and transparent access to documents should be removed. By giving greater visibility to Union citizenship and to its concrete benefits to individuals, a better understanding of the value of European integration can certainly be achieved.

 
  
MPphoto
 
 

  Моника Панайотова (PPE), в писмена форма. - Колеги, подкрепих резолюцията на Европейския парламент относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., тъй като той предлага 12 нови ключови инициативи с особена важност за младите. Една от тях е инициативата за преодоляване препятствията пред студентите и стажантите в ЕС чрез въвеждане на рамка за качество на стажовете и реформа на мрежата за трудова мобилност EURES.

Свободата на движение е предпоставка за мобилността, включително и на младите хора за работа, обучение и стажове, която от своя страна може да допринесе за компенсиране недостига на кадри в определени сфери в някои от страните членки. Затова приветствам предложената от ЕК през декември 2013 г. рамка за качество на стажовете, която се стреми да осигури баланс между придобиване на ценен опит и умения, от една страна, и гарантиране правата на стажантите, от друга.

Трите елемента в реформата на EURES ще дадат възможност за по-плавен преход на младите към заетост чрез обмен на повече и по-достъпна информация между държавите членки за потенциални стажове, автоматично свързване между налични CV-та и текущи обяви за работа, подкрепа в процеса на кандидатстване и предоставяне на информация за предпочитаната държава членка за работа.

Така Европа показва, че младите са важни за нея, както и тя за тях!

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório de 2013 sobre a cidadania da União: Cidadãos da UE: os seus direitos, o seu futuro, em que o Parlamento salienta que os cidadãos devem poder tomar decisões informadas sobre o exercício dos direitos que lhes estão consagrados nos Tratados e, por conseguinte, devem ter acesso a toda a informação necessária, não só a nível de direitos abstratos, mas também a nível de informações práticas e facilmente acessíveis sobre questões económicas, sociais, administrativas, jurídicas e culturais, pelo que neste sentido insta as autoridades nacionais, regionais e locais a promoverem uma maior compreensão da cidadania da UE e a explicarem as suas vantagens práticas para os cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Budući da se zalažem za građanska prava i temeljne slobode koje su okosnica Europske unije, smatram kako diskriminaciji na temelju nacionalnosti nema mjesta u ovoj zajednici te sam zato podržala ovo izvješće. U njemu je prikazan konkretan slučaj široko rasprostranjene diskriminacije Roma te mi je izuzetno drago što izvješće poziva države članice da prionu na njegovo rješavanje; na taj sam problem upozoravala i ranije u Europskom parlamentu. Sada je, naravno, potrebno poduzeti konkretne korake ka potpunoj integraciji Roma u politički život Europske unije. Također, u izvješću nailazimo na pitanje diskriminacije građana u ostvarivanju biračkog prava na lokalnim i europskim izborima na području EU-a izvan teritorija svojih matičnih država. Kako se približavaju izbori za Europski parlament, jako je važno ukloniti ove prepreke kao i informirati građane o svom biračkom pravu u bilo kojoj državi Europske unije. Izuzetno mi je drago što je u izvješću naglašena potreba za obrazovanjem o političkim temama u vezi s EU-om jer je obrazovanje ključno za razumijevanje i sudjelovanje u političkom životu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - U potpunosti podupirem ovo izvješće jer smatram da je Lisabonskim ugovorom potvrđeno jamstvo koje Europska unija građanima pruža u poštovanju ljudskih prava, demokratskih principa, solidarnosti i sigurnosti. Pritom je uloga nas u Parlamentu promišljati o problemima s kojima se Unija susreće te uzeti u obzir moralne aspekte i utjecaj na građane pojedinih naših odluka i politika koje se donose. Izazovi s kojima se susrećemo vezano za građanstvo u EU-u su sve veći, a Parlament mora osigurati da nitko ne bude građanin drugoga reda. Zato je potrebno smanjiti i pojednostaviti birokraciju, kako bi svi građani i građanke mogli u potpunosti uživati prava koja imaju u teoriji, poput slobode kretanja i rada u drugim zemljama. Mobilnost mora postati gotovo vrsta obaveze koju sveučilišta diljem EU-a trebaju iskorištavati kako bi stvorila buduće vezivno tkivo Europske unije sačinjeno od mladih i obrazovanih ljudi. Također, unaprijediti treba korištenje svih službenih jezika kako bi njihova uporaba dosegla puni kapacitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržao sam Izvješće o građanstvu zastupnika Salavrakosa koje ima za cilj poboljšati komunikaciju između građana EU-a i institucija te njihovih prava kroz 12 novih mjera na 6 područja. Europski parlament poziva države članice na više aktivnosti u ovom području kroz dostupnost javnih savjetovanja na svim službenim jezicima EU-a, programe poput SOLVIT-a i poticanje priznavanja volonterskog rada. Bitno je naglasiti važan demokratski instrument kojim se državljani svojih članica mogu legitimno obratiti Europskom parlamentu, a to je slanje predstavki Odboru za predstavke. Nadalje, svaka država članica bi trebala osigurati princip institucije koja je „one-stop-shop” s ciljem koordiniranja prekograničnih projekata te s time u skladu podržavam 2 nova programa usvojena u sklopu novog VFO-a „Pravo, jedinstvo i građanstvo” i „Europa za građane” za koje se odvaja 389,20 milijuna i 164,28 milijuna eura. Bitno je izraziti važnost ovog Izvješća u svjetlu narednih izbora koji su prvi izbori nakon usvajanja Lisabonskog ugovora te predstavljaju priliku za jačanje povjerenja javnosti u politički sustav i jačanje demokracije. Hrvatska je jedna od mnogih zemalja koju je pogodila ozbiljna gospodarska i socijalna kriza. Podržavam nesmanjivanje financijskih sredstava namijenjenih obrazovanju jer je ono izrazito bitno za osposobljavanje građana za potpuno sudjelovanje u demokratskom, društvenom i kulturnom životu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. - Tahdon kiittää kollega Salavrakosta tästä onnistuneesta mietinnöstä. Euroopan parlamentti on eurooppalaisten ainoa suora edustaja unionin tasolla. Tästä syystä kevään eurovaalit tulevat olemaan - jälleen kerran - tärkeä osoitus EU-kansalaisten tahdosta.

Vaikka Lissabonin sopimuksella vahvistettiin EU-kansalaisuutta, unionin on pyrittävä entistä lähemmäs kansalaisia. Kannan huolta etenkin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista. Koko unionimme alueella romanivähemmistöön kohdistuva syrjintä on yleistä. Romanit ovat edelleen syrjässä yhteiskunnasta.

Myös henkilöiden vapaa liikkuvuus on keskeisessä asemassa. Sen avulla voidaan vähentää työpaikkojen ja osaamisen kohdanto-ongelmaa sisämarkkinoilla. Komission on pyrittävä, yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, parantamaan harjoittelijoiden oikeuksia. Etenkin tulee edistää oikeudenmukaisen palkkauksen varmistamista ja vastavalmistuneiden harjoittelupaikan ja työpaikan saantia toisessa jäsenvaltiossa.

EU-politiikkaa koskevaa opetusta tulee myös lisätä koulujen opetussuunnitelmissa. Opettajat ovat tässä merkittävässä asemassa. EU:n kansalaisten tietoisuutta voidaan lisätä vain tiedottamisen ja koulutuksen avulla.

Lopuksi haluan muistuttaa, että jokaisella EU-kansalaisella tulee olla oikeus ottaa yhteyttä unionin toimielimiin ja saada tietoa EU-päätöksistä omalla äidinkielellään.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. Citizens need to be able to make informed decisions about exercising their Treaty rights and should therefore have access to all the necessary information, focusing not only on abstract rights but also on practical, readily accessible information about economic, social, administrative, legal and cultural issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Accolgo con favore la relazione, dal momento che sottolinea come sia un diritto per tutti i cittadini europei quello di essere in grado di prendere decisioni informate sull'esercizio dei diritti previsti dal trattato e l'accesso alle informazioni necessarie, sia in merito ai diritti astratti che alle informazioni pratiche temi di carattere economico, sociale, amministrativo, legale e culturale. Plaudo inoltre al riconoscimento degli Stati membri come attori chiave nella corretta attuazione della legislazione europea al fine dell'effettiva garanzia dei diritti discendenti dalla cittadinanza dell'Unione europea, mentre mi unisco al coro di chi deplora le troppe clausole di opt-out di alcuni Stati membri, in quanto minano i diritti di uguaglianza tra tutti i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - O predmetnom izvješću imam afirmativno mišljenje i kao takvog ga podržavam. Naime, kao zastupnica najmlađe članice Europske unije posebno bitnim držim provođenje aktivnosti usmjerenih ka podizanju svijesti građana o njihovim pravima, s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska prošla tranzicijsko razdoblje prilikom procesa pristupanja Europskoj uniji gdje je građanima prezentirano mnoštvo informacija koje, u suštini, nisu jednostavno razumljive i zahtijevaju dodatne napore prilikom same implementacije. S obzirom na saznanje da internet, kao najbrže rastući medij, do krajnjeg korisnika prodire prvenstveno društvenim mrežama koje postaju nezaobilazni dio naše svakodnevice, odlučila sam pratiti trendove te sve svoje aktivnosti dijelim kroz iste, gdje jasno dobivam povratnu informaciju da građani prihvaćaju ovaj model komunikacije i pozitivno se izjašnjavaju o mojim naporima. Zbog toga sam uvjerena da i ostali kolege zastupnici trebaju više uvažavati predmetni model interakcije.

Nadalje, pozitivnim ocjenjujem sva nastojanja koja kao konačni cilj imaju jačanje demokratske uključenosti građana u samo upravljanje Europskom unijom jer svoju ulogu zastupnice u Europskom parlamentu prvenstveno smatram obavezom prema biračima koji su mi ukazali povjerenje, a shodno navedenom svaki način prezentacije zalaganja i rada koji svakodnevno ulažem je i više no dobrodošao.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Ce rapport est l'occasion d'insister sur l'importance de la société civile organisée pour renforcer une citoyenneté européenne active. J'estime dès lors qu'il est crucial de faciliter davantage encore les activités transfrontières de ces organisations en réduisant la charge bureaucratique et en leur fournissant des financements suffisants. Nous réitérons notre demande en faveur de l'instauration d'un statut d'association européenne, dans la mesure où cela peut faciliter la construction de projets entre citoyens de différents États membres de l'Union européenne au sein d'une organisation transnationale. Enfin, nous insistons sur la nécessité de créer un cadre structuré pour le dialogue civil européen qui donnerait corps à la citoyenneté participative.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - No Relatório de 2013 sobre a cidadania da União, a Comissão Europeia apresenta doze novas medidas em seis diferentes áreas com o objectivo de reforçar a aplicação dos direitos dos cidadãos da União Europeia na prática. Votei a favor do documento, o qual põe em destaque os cidadãos da UE, os seus direitos e o seu futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la Raportul din 2013 privind cetățenia UE – „Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră”. Invităm Comisia să își asume un rol activ pentru a garanta că procedurile puse în aplicare de statele membre respectă pe deplin valorile și drepturile omului recunoscute de tratatele europene. Subliniem faptul că unul dintre pilonii principali ai pieței unice este mobilitatea forței de muncă și subliniem, de asemenea, avantajele pozitive aduse de forța de muncă migrantă din UE economiei statelor membre. În acest sens, invităm Comisia să monitorizeze îndeaproape situația și să ia măsurile corespunzătoare pentru a elimina potențialele obstacole, cum ar fi birocrația excesivă, cu care se confruntă la nivel național această libertate fundamentală. Invităm fiecare stat membru să creeze, în fiecare stat, cât mai curând posibil, un ghișeu unic pentru coordonarea proiectelor cu impact transfrontalier. Considerăm că desemnarea la nivel european a candidaților pentru postul de președinte al Comisiei de către partidele politice europene este un pas important către crearea unui veritabil spațiu public european și susținem că perspectiva unei europenizări a campaniei electorale poate fi realizată numai prin activități paneuropene și prin rețelele mass-mediei locale și naționale, în special ale societăților publice, în domeniile radiodifuziunii, televiziunii și internetului.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Odbor za predstavke Europskog parlamenta često izvještava o državljanstvu EU-a, a takva izvješća rijetko se podudaraju s mojim stavovima. Nisam podržala niti ovo izvješće, iz razloga što sadrži mnoge elemente koji nepotrebno zadiru u kompetencije država članica kao što su poticanje zemalja članica na dodjeljivanje više prostora političkom obrazovanju u školama po pitanju poslova EU-a, poziv na stvaranje Statuta europskih udruga te rezovima u budžetima država članica namijenjenima stjecanju državljanstva (građanskih prava) u EU-u.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I welcome this report, which looks at the Commissionʼs proposals to reinforce EU citizensʼ rights. Many citizens still encounter a number of obstacles in their everyday lives and this report looks at ways of tacking these problems. These include making it easier for those who are job-searching or studying in another EU country by reducing excessive paperwork and eliminating cross-border barriers. I also support the reportʼs focus on calling for Member States and local and regional authorities to better inform citizens about their EU rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite Bernard (ALDE), in writing. - European Union citizens represent the core of the EU and are the symbol for the future development of the EU. That is why it is extremely important for the EU that all citizens are aware of their rights and do not face obstacles in exercising them. To achieve that, the EU should take many steps to provide their citizens with all practical information on economic, administrative, legal and cultural issues and to promote a better understanding of EU citizenship. I welcome this report aimed at strengthening the direct link between EU citizens and the EU. I strongly believe that all the measures addressed in the report are extremely crucial in bringing EU citizens closer to the EU. The more EU citizens acknowledge their rights and make full use of them, the more the EU can benefit from it. Lithuania is still facing a serious lack of citizens’ initiatives and participation in the EU decision-making process. That is why Lithuania and other Member States need to take more measures to enable citizens to participate more closely in the decision-making process. Closer coordination and exchange of best practices between Member States can be one such measure.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL), napisan. - Obrazovanje je doista jedan od najvažnijih čimbenika za osposobljavanje pojedinaca za potpuno sudjelovanje u demokratskom, društvenom i kulturnom zživotu. Građani ne uživaju sva svoja prava u EU-u jer ih ne poznaju, a države članice nisu se dovoljno potrudile pripremiti ih i educirati o tome gdje svoja prava mogu naučiti, te kako i kad ih mogu koristiti. Građani mi se svakodnevno javljaju s upitima vezanima za korištenje njihovih prava i žale se na teškoće u pronalaženju takvih informacija.

Moramo težiti tome da pristup tim informacijama svakom građaninu EU-a bude jednostavan i brz. Pozdravljam ideju o ubacivanju političkih tema povezanih s EU-om u školske kurikulume, jer to je jedini način da pravovremeno obrazujemo djecu o njihovim političkim pravima i obvezama. Smatram da je prilagodba i izobrazba nastavnika proces koji bi svaku državu članicu skupo koštao, međutim, postoje divni mladi ljudi koji imaju potrebna nova znanja o EU-u, koji su educirani, ili su radili, odnosno rade za institucije EU-a.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika