Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 12. marts 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 3.EU's strategi for Arktis (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (20.-21. marts 2014) (forhandling)
 6.Russisk invasion af Ukraine (forhandling)
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Afstemningstid
  8.1.Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU (A7-0117/2014 - Boris Zala) (afstemning)
  8.2.Et antimissilskjold for Europa og dets politiske og strategiske implikationer (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (afstemning)
  8.3.Den europæiske fiskerisektor og frihandelsaftalen mellem EU og Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (afstemning)
  8.4.Europas gastronomiske arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (afstemning)
  8.5.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (afstemning)
  8.6.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
  8.7.Aftale mellem EU og Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  8.8.Aftalen mellem EU og Aserbajdsjan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  8.9.Væbnede ikkestatslige aktørers humanitære engagement i beskyttelse af børn (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (afstemning)
  8.10.Antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til fælles interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (B7-0240/2014) (afstemning)
  8.11.Fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af "industrielt fremstillede nanomaterialer" (B7-0185/2014) (afstemning)
  8.12.Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (afstemning)
  8.13.Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  8.14.Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (afstemning)
  8.15.Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (afstemning)
  8.16.Fluorholdige drivhusgasser (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (afstemning)
  8.17.Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (afstemning)
  8.18.Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (afstemning)
  8.19.Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (afstemning)
  8.20.Copernicusprogrammet (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (afstemning)
  8.21.Det Europæiske GNSS-agentur (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (afstemning)
  8.22.Vurdering og fastsættelse af prioteringer for EU's forbindelser med landene i det østlige partnerskab (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (afstemning)
  8.23.USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (afstemning)
  8.24.Evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (afstemning)
  8.25.Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (afstemning)
  8.26.Rapport om unionsborgerskab 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (afstemning)
  8.27.En europæisk anklagemyndighed (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (afstemning)
  8.28.Statusrapport 2013 for Tyrkiet (B7-0241/2014) (afstemning)
  8.29.EU's strategi for Arktis (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Et antimissilskjold for Europa og dets politiske og strategiske implikationer (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Den europæiske fiskerisektor og frihandelsaftalen mellem EU og Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Europas gastronomiske arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Aftale mellem EU og Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Aftalen mellem EU og Aserbajdsjan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Væbnede ikkestatslige aktørers humanitære engagement i beskyttelse af børn (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til fælles interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (B7-0240/2014)
  9.11.Fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af "industrielt fremstillede nanomaterialer" (B7-0185/2014)
  9.12.Beskyttelse af personoplysninger med henblik på at forebygge straffelovsovertrædelser (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluorholdige drivhusgasser (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Copernicusprogrammet (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Det Europæiske GNSS-agentur (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Vurdering og fastsættelse af prioteringer for EU's forbindelser med landene i det østlige partnerskab (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Rapport om unionsborgerskab 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.En europæisk anklagemyndighed (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Statusrapport 2013 for Tyrkiet (B7-0241/2014)
  9.29.EU's strategi for Arktis (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Trojkaens rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet - Beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens rolle og aktiviteter (forhandling)
 13.EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)
 14.Almindelige bestemmelser - Asyl-, migrations- og integrationfond og Fonden for Intern Sikkerhed - Asyl-, migrations- og integrationsfond - Fonden for Intern Sikkerhed (politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring) - Fonden for Intern Sikkerhed (ydre grænser og visa) (forhandling)
 15.Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed (forhandling)
 16.EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (forhandling)
 17.Radioudstyr (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2962 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (9830 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik