Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 3.EU:n arktisten alueiden strategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (20.–21. maaliskuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 6.Venäjän hyökkäys Ukrainaan (keskustelu)
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Äänestykset
  8.1.Pakistanin alueellinen rooli ja poliittiset suhteet EU:n kanssa (A7-0117/2014 - Boris Zala) (äänestys)
  8.2.Ohjuskilpi Euroopalle (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (äänestys)
  8.3.EU:n kalastusalan tilanne ja EU:n ja Thaimaan välinen vapaakauppasopimus (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (äänestys)
  8.4.Euroopan gastronominen perintö (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (äänestys)
  8.5.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (äänestys)
  8.6.Euron suojaaminen rahanväärennykseltä (Perikles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (äänestys)
  8.7.Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  8.8.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  8.9.Aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarinen toiminta lasten suojelemisessa (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (äänestys)
  8.10.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (B7-0240/2014) (äänestys)
  8.11.Elintarviketietojen antaminen kuluttajille siltä osin kuin on kyse valmistettujen nanomateriaalien määritelmästä (B7-0185/2014) (äänestys)
  8.12.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (äänestys)
  8.13.Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  8.14.Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (äänestys)
  8.15.Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (äänestys)
  8.16.Fluoratut kasvihuonekaasut (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (äänestys)
  8.17.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (äänestys)
  8.18.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (äänestys)
  8.19.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (äänestys)
  8.20.Copernicus-ohjelma (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (äänestys)
  8.21.Euroopan GNSS-virasto (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (äänestys)
  8.22.EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (äänestys)
  8.23.Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (äänestys)
  8.24.Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (äänestys)
  8.25.Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (äänestys)
  8.26.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (äänestys)
  8.27.Euroopan syyttäjänvirasto (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (äänestys)
  8.28.Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (B7-0241/2014) (äänestys)
  8.29.EU:n arktisten alueiden strategia (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Pakistanin alueellinen rooli ja poliittiset suhteet EU:n kanssa (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Ohjuskilpi Euroopalle (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.EU:n kalastusalan tilanne ja EU:n ja Thaimaan välinen vapaakauppasopimus (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Euroopan gastronominen perintö (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Euron suojaaminen rahanväärennykseltä (Perikles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarinen toiminta lasten suojelemisessa (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (B7-0240/2014)
  9.11.Elintarviketietojen antaminen kuluttajille siltä osin kuin on kyse valmistettujen nanomateriaalien määritelmästä (B7-0185/2014)
  9.12.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluoratut kasvihuonekaasut (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Copernicus-ohjelma (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Euroopan GNSS-virasto (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Euroopan syyttäjänvirasto (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (B7-0241/2014)
  9.29.EU:n arktisten alueiden strategia (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Troikan rooli ja toiminnot euroalueen ohjelmamaiden osalta - Troikan roolin ja toimintojen työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat (keskustelu)
 13.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (keskustelu)
 14.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (yleiset säännökset) - Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto - Sisäisen turvallisuuden rahasto (poliisiyhteistyö, rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä kriisinhallinta) - Sisäisen turvallisuuden rahasto (ulkorajat ja viisumit) (keskustelu)
 15.Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva (keskustelu)
 16.Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvä unionin ohjelma vuosiksi 2014–2020 (keskustelu)
 17.Radiolaitteet (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2962 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (9830 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö