Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 12. ožujka 2014. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 3.Strategija Europske unije za Arktik (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika): vidjeti zapisnik
 5.Priprema zasjedanja Europskog vijeća (20. — 21. ožujka 2014.) (rasprava)
 6.Invazija Rusije na Ukrajinu (rasprava)
 7.Sastav Parlamenta
 8.Glasovanje
  8.1.Regionalna uloga Pakistana i politički odnosi s EU-om (A7-0117/2014 - Boris Zala) (glasovanje)
  8.2.Proturaketni štit za Europu (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (glasovanje)
  8.3.Europski ribarski sektor i sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tajlanda (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (glasovanje)
  8.4.Europska gastronomska baština: kulturni i obrazovni aspekti (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (glasovanje)
  8.5.Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  8.6.Zaštita eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  8.7.Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o pojednostavljenju izdavanja viza (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  8.8.Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  8.9.Humanitarni angažman nevladinih oružanih sudionika u zaštiti djece (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (glasovanje)
  8.10.Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima, izaslanstava u odborima za međuparlamentarnu suradnju te multilateralnim parlamentarnim skupštinama (B7-0240/2014) (glasovanje)
  8.11.Informiranje potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (B7-0185/2014) (glasovanje)
  8.12.Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (glasovanje)
  8.13.Provedba jedinstvenog europskog neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  8.14.Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (glasovanje)
  8.15.Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (glasovanje)
  8.16.Fluorirani staklenički plinovi (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (glasovanje)
  8.17.Sloboda kretanja radnika (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (glasovanje)
  8.18.Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (glasovanje)
  8.19.Statistika Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (glasovanje)
  8.20.Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (glasovanje)
  8.21.Agencija za europski GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  8.22.Prioriteti za odnose Unije sa zemljama Istočnog partnerstva (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (glasovanje)
  8.23.Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (glasovanje)
  8.24.Ocjenjivanje pravosuđa u području kaznenog prava i vladavine prava (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (glasovanje)
  8.25.Priprema za potpunu konvergenciju audiovizualnog svijeta (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (glasovanje)
  8.26.Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (glasovanje)
  8.27.Ured europskog javnog tužitelja (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (glasovanje)
  8.28.Izvješće o napretku Turske za 2013. (B7-0241/2014) (glasovanje)
  8.29.Strategija Europske unije za Arktik (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (glasovanje)
 9.Glasovanje
  9.1.Regionalna uloga Pakistana i politički odnosi s EU-om (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Proturaketni štit za Europu (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Europski ribarski sektor i sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tajlanda (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Europska gastronomska baština: kulturni i obrazovni aspekti (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Zaštita eura od krivotvorenja (program „Periklo 2020.”) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o pojednostavljenju izdavanja viza (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Humanitarni angažman nevladinih oružanih sudionika u zaštiti djece (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima, izaslanstava u odborima za međuparlamentarnu suradnju te multilateralnim parlamentarnim skupštinama (B7-0240/2014)
  9.11.Informiranje potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (B7-0185/2014)
  9.12.Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Provedba jedinstvenog europskog neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluorirani staklenički plinovi (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Sloboda kretanja radnika (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistika Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Agencija za europski GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Prioriteti za odnose Unije sa zemljama Istočnog partnerstva (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Ocjenjivanje pravosuđa u području kaznenog prava i vladavine prava (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Priprema za potpunu konvergenciju audiovizualnog svijeta (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Ured europskog javnog tužitelja (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Izvješće o napretku Turske za 2013. (B7-0241/2014)
  9.29.Strategija Europske unije za Arktik (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidjeti zapisnik
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 12.Uloga i aktivnosti Trojke u vezi sa zemljama koje su u programu europodručja - Aspekti zapošljavanja i socijalni aspekti uloge i djelovanje Trojke (rasprava)
 13.Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća za ljudska prava UN-a (rasprava)
 14.Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost (opće odredbe) - Fond za azil, migracije i integraciju - Fond za unutarnju sigurnost − policijska suradnja, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje kriznim situacijama - Fond za unutarnju sigurnost − vanjske granice i vize (rasprava)
 15.Visoka zajednička razina sigurnosti mreža i informacija (rasprava)
 16.Program Unije na području financijskog izvještavanja i revizije 2014. — 2020. (rasprava)
 17.Radijska oprema (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (2962 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (9830 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti