Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 3.ES strategija dėl Arkties regiono (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)
 6.Rusijos įsiveržimas į Ukrainą (diskusijos)
 7.Parlamento sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Pakistano vaidmuo regione ir politiniai santykiai su ES (A7-0117/2014 - Boris Zala) (balsavimas)
  8.2.Europos priešraketinės gynybos skydas (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (balsavimas)
  8.3.Europos žuvininkystės sektorius ir ES ir Tailando laisvosios prekybos susitarimas (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (balsavimas)
  8.4.Europos gastronomijos paveldas (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (balsavimas)
  8.5.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (balsavimas)
  8.6.Apsauga nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
  8.7.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  8.8.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  8.9.Humanitarinis ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimas saugoti vaikus (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (balsavimas)
  8.10.Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičius (B7-0240/2014) (balsavimas)
  8.11.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams, susijęs su termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžtimi (B7-0185/2014) (balsavimas)
  8.12.Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (balsavimas)
  8.13.Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (balsavimas)
  8.14.Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (balsavimas)
  8.15.Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (balsavimas)
  8.16.Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (balsavimas)
  8.17.Laisvas darbuotojų judėjimas (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (balsavimas)
  8.18.Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (balsavimas)
  8.19.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (balsavimas)
  8.20.Programa „Copernicus“ (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (balsavimas)
  8.21.Europos GNSS agentūra (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (balsavimas)
  8.22.ES santykių su Rytų partnerystės šalimis prioritetai (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (balsavimas)
  8.23.JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (balsavimas)
  8.24.Teisingumo vertinimas baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (balsavimas)
  8.25.Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (balsavimas)
  8.26.2013 m. ES pilietybės ataskaita (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (balsavimas)
  8.27.Europos prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (balsavimas)
  8.28.2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (B7-0241/2014) (balsavimas)
  8.29.ES strategija dėl Arkties regiono (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Pakistano vaidmuo regione ir politiniai santykiai su ES (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Europos priešraketinės gynybos skydas (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Europos žuvininkystės sektorius ir ES ir Tailando laisvosios prekybos susitarimas (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Europos gastronomijos paveldas (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Apsauga nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Humanitarinis ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimas saugoti vaikus (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičius (B7-0240/2014)
  9.11.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams, susijęs su termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžtimi (B7-0185/2014)
  9.12.Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Laisvas darbuotojų judėjimas (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Programa „Copernicus“ (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Europos GNSS agentūra (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.ES santykių su Rytų partnerystės šalimis prioritetai (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Teisingumo vertinimas baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.2013 m. ES pilietybės ataskaita (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Europos prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (B7-0241/2014)
  9.29.ES strategija dėl Arkties regiono (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Trejeto vaidmuo ir veiksmai euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse - Trejeto vaidmens ir veiksmų euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse užimtumo ir socialiniai aspektai (diskusijos)
 13.ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)
 14.Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Vidaus saugumo fondas (bendrosios nuostatos) - Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas - Vidaus saugumo fondas (policijos bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir krizių valdymas) - Vidaus saugumo fondas (išorės sienos ir vizos) (diskusijos)
 15.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis (diskusijos)
 16.Sąjungos audito ir finansinės atskaitomybės sričių programa 2014–2020 m. laikotarpiui (diskusijos)
 17.Radijo ryšio įrenginiai (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 19.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2962 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (9830 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika