Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 12 maart 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 3.EU-strategie voor de Noordpool (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 5.Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (debat)
 6.Invasie van Oekraïne door Rusland (debat)
 7.Samenstelling Parlement
 8.Stemmingen
  8.1.De regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU (A7-0117/2014 - Boris Zala) (stemming)
  8.2.Europees raketschild (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (stemming)
  8.3.Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (stemming)
  8.4.Europese gastronomisch erfgoed (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (stemming)
  8.5.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (stemming)
  8.6.Bescherming van de euro tegen valsemunterij (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  8.7.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (stemming)
  8.8.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de overname van illegaal verblijvende personen (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (stemming)
  8.9.Humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (stemming)
  8.10.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale Parlementaire Vergaderingen (B7-0240/2014) (stemming)
  8.11.Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat betreft de definitie van "technisch vervaardigde nanomaterialen" (B7-0185/2014) (stemming)
  8.12.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (stemming)
  8.13.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  8.14.Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (stemming)
  8.15.Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (stemming)
  8.16.Gefluoreerde broeikasgassen (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (stemming)
  8.17.Vrij verkeer van werknemers (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (stemming)
  8.18.Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (stemming)
  8.19.Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (stemming)
  8.20.Copernicus-programma (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (stemming)
  8.21.Europese GNSS-Agentschap (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (stemming)
  8.22.Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (stemming)
  8.23.Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (stemming)
  8.24.Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (stemming)
  8.25.Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (stemming)
  8.26.Verslag over het EU-burgerschap 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (stemming)
  8.27.Europees openbaar ministerie (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (stemming)
  8.28.Voortgangsverslag over Turkije 2013 (B7-0241/2014) (stemming)
  8.29.EU-strategie voor de Noordpool (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.De regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Europees raketschild (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Europese visserijsector en de vrijhandelsovereenkomst EU-Thailand (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Europese gastronomisch erfgoed (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Bescherming van de euro tegen valsemunterij (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Overeenkomst EU-Azerbeidzjan inzake de overname van illegaal verblijvende personen (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Humanitaire betrokkenheid van gewapende niet-overheidsactoren bij kinderbescherming (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale Parlementaire Vergaderingen (B7-0240/2014)
  9.11.Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat betreft de definitie van "technisch vervaardigde nanomaterialen" (B7-0185/2014)
  9.12.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Gefluoreerde broeikasgassen (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Vrij verkeer van werknemers (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Copernicus-programma (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Europese GNSS-Agentschap (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Verslag over het EU-burgerschap 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Europees openbaar ministerie (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Voortgangsverslag over Turkije 2013 (B7-0241/2014)
  9.29.EU-strategie voor de Noordpool (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Rol en werkzaamheden van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone - Werkgelegenheid en sociale aspecten van de rol en werkzaamheden van de trojka (debat)
 13.EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (debat)
 14.Fonds voor asiel en migratie en Fonds voor interne veiligheid (algemene bepalingen) - Fonds voor asiel, migratie en integratie - Fonds voor interne veiligheid (politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit en crisisbeheer) - Fonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa) (debat)
 15.Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid (debat)
 16.Unieprogramma op het gebied van financiële verslaggeving en controle 2014-2020 (debat)
 17.Radioapparatuur (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2962 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (9830 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid