Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 12 marca 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 3.Strategia UE na rzecz Arktyki (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (20-21 marca 2014 r.) (debata)
 6.Rosyjska inwazja na Ukrainie (debata)
 7.Skład Parlamentu
 8.Głosowanie
  8.1.Rola Pakistanu w regionie i jego stosunki polityczne z UE (A7-0117/2014 - Boris Zala) (głosowanie)
  8.2.Tarcza antyrakietowa dla Europy (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (głosowanie)
  8.3.Europejski sektor rybołówstwa a umowa o wolnym handlu UE-Tajlandia (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (głosowanie)
  8.4.Europejskie dziedzictwo gastronomiczne: aspekty kulturowe i edukacyjne (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (głosowanie)
  8.5.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (głosowanie)
  8.6.Ochrona euro przed fałszowaniem (Perykles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  8.7.Umowa UE-Azerbejdżan o ułatwieniach w wydawaniu wiz (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  8.8.Umowa UE-Azerbejdżan o readmisji osób przebywających nielegalnie (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  8.9.Działania humanitarne zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (głosowanie)
  8.10.Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (B7-0240/2014) (głosowanie)
  8.11.Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów (B7-0185/2014) (głosowanie)
  8.12.Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (głosowanie)
  8.13.Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  8.14.Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (głosowanie)
  8.15.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (głosowanie)
  8.16.Fluorowane gazy cieplarniane (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (głosowanie)
  8.17.Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (głosowanie)
  8.18.Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (głosowanie)
  8.19.Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (głosowanie)
  8.20.Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (głosowanie)
  8.21.Agencja Europejskiego GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (głosowanie)
  8.22.Priorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (głosowanie)
  8.23.Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (głosowanie)
  8.24.Ocena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (głosowanie)
  8.25.Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (głosowanie)
  8.26.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (głosowanie)
  8.27.Prokuratura Europejska (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (głosowanie)
  8.28.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (B7-0241/2014) (głosowanie)
  8.29.Strategia UE na rzecz Arktyki (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Rola Pakistanu w regionie i jego stosunki polityczne z UE (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Tarcza antyrakietowa dla Europy (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Europejski sektor rybołówstwa a umowa o wolnym handlu UE-Tajlandia (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Europejskie dziedzictwo gastronomiczne: aspekty kulturowe i edukacyjne (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Ochrona euro przed fałszowaniem (Perykles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Umowa UE-Azerbejdżan o ułatwieniach w wydawaniu wiz (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Umowa UE-Azerbejdżan o readmisji osób przebywających nielegalnie (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Działania humanitarne zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (B7-0240/2014)
  9.11.Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do definicji wytworzonych nanomateriałów (B7-0185/2014)
  9.12.Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluorowane gazy cieplarniane (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Środki ułatwiające korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Agencja Europejskiego GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Priorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Realizowane przez NSA amerykańskie programy nadzoru, organy nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz wpływ na prawa podstawowe obywateli UE (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Ocena wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i praworządność (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Prokuratura Europejska (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (B7-0241/2014)
  9.29.Strategia UE na rzecz Arktyki (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Rola i działania trojki w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem - Aspekty dotyczące zatrudnienia i aspekty społeczne roli i działań trojki (debata)
 13.Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
 14.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (przepisy ogólne) - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (współpraca policyjna, zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz zarządzanie kryzysowe) - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice zewnętrzne i wizy) (debata)
 15.Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (debata)
 16.Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (debata)
 17.Urządzenia radiowe (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2962 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (9830 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności