Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 12 martie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Pregătirea pentru reuniunea Consiliului European (20-21 martie 2014) (dezbatere)
 6.Invadarea Ucrainei de către Rusia (dezbatere)
 7.Componenţa Parlamentului
 8.Votare
  8.1.Rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE (A7-0117/2014 - Boris Zala) (vot)
  8.2.Un scut antirachetă pentru Europa (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (vot)
  8.3.Sectorul european al pescuitului și Acordul de liber schimb UE-Thailanda (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (vot)
  8.4.Patrimoniul gastronomic european (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (vot)
  8.5.Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (vot)
  8.6.Protecția monedei euro împotriva contrafacerii („Pericles 2020”) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
  8.7.Acordul UE-Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (vot)
  8.8.Acordul UE-Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (vot)
  8.9.Angajamentul umanitar al grupărilor armate neguvernamentale în ce privește protecția copilului (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (vot)
  8.10.Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (B7-0240/2014) (vot)
  8.11.Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate” (B7-0185/2014) (vot)
  8.12.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (vot)
  8.13.Punerea în aplicare a cerului unic european (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (vot)
  8.14.Aerodromurile, managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (vot)
  8.15.Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (vot)
  8.16.Gazele fluorurate cu efect de seră (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (vot)
  8.17.Libera circulație a lucrătorilor (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (vot)
  8.18.Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (vot)
  8.19.Statisticile privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (vot)
  8.20.Programul Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (vot)
  8.21.Agenția GNSS European (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (vot)
  8.22.Priorităţile pentru relaţiile UE cu ţările din Parteneriatul estic (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (vot)
  8.23.Programul de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de supraveghere din diferite state membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (vot)
  8.24.Evaluarea justiției în domeniul justiției penale și al statului de drept (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (vot)
  8.25.Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (vot)
  8.26.Raportul privind cetățenia UE în 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (vot)
  8.27.Parchetul European (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (vot)
  8.28.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia (B7-0241/2014) (vot)
  8.29.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Rolul regional al Pakistanului și relațiile sale politice cu UE (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Un scut antirachetă pentru Europa (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Sectorul european al pescuitului și Acordul de liber schimb UE-Thailanda (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Patrimoniul gastronomic european (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Protecția monedei euro împotriva contrafacerii („Pericles 2020”) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Acordul UE-Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Acordul UE-Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Angajamentul umanitar al grupărilor armate neguvernamentale în ce privește protecția copilului (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (B7-0240/2014)
  9.11.Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește definiția „nanomaterialelor fabricate” (B7-0185/2014)
  9.12.Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Punerea în aplicare a cerului unic european (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Aerodromurile, managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Gazele fluorurate cu efect de seră (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Libera circulație a lucrătorilor (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statisticile privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Programul Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Agenția GNSS European (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Priorităţile pentru relaţiile UE cu ţările din Parteneriatul estic (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Programul de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de supraveghere din diferite state membre şi impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Evaluarea justiției în domeniul justiției penale și al statului de drept (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Raportul privind cetățenia UE în 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Parchetul European (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia (B7-0241/2014)
  9.29.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Rolul și activitățile troicii în țările din zona euro care participă la program - Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale rolului și activității troicii (dezbatere)
 13.Prioritățile UE pentru cea de a 25-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)
 14.Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă (dispoziții generale) - Fondul pentru azil, migraţie și integrare - Fondul pentru securitate internă (Cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) - Fondul pentru securitate internă (Frontierele externe și vizele) (dezbatere)
 15.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (dezbatere)
 16.Programul Uniunii din domeniul raportării financiare și al auditului 2014-2020 (dezbatere)
 17.Echipamentele radio (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 19.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2962 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (9830 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate