Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 12. marca 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Príprava na zasadnutie Európskej rady (20. – 21. marca 2014) (rozprava)
 6.Invázia Ruska do Ukrajiny (rozprava)
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Hlasovanie
  8.1.Regionálna úloha Pakistanu a jeho politické vzťahy s EÚ (A7-0117/2014 - Boris Zala) (hlasovanie)
  8.2.Protiraketový štít pre Európu (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (hlasovanie)
  8.3.Európske odvetvie rybolovu a dohoda o voľnom obchode EÚ – Thajsko (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (hlasovanie)
  8.4.Európske gastronomické dedičstvo (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (hlasovanie)
  8.5.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (hlasovanie)
  8.6.Ochrana eura proti falšovaniu (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  8.7.Dohoda EÚ – Azerbajdžan o zjednodušení udeľovania víz (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  8.8.Dohoda EÚ – Azerbajdžan o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  8.9.Humanitárne zapojenie ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (hlasovanie)
  8.10.Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (B7-0240/2014) (hlasovanie)
  8.11.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o[nbsp ]vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ (B7-0185/2014) (hlasovanie)
  8.12.Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestným činom (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (hlasovanie)
  8.13.Implementácia jednotného európskeho neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  8.14.Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (hlasovanie)
  8.15.Balík cestovných služieb a[nbsp ]asistenčné cestovné služby (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (hlasovanie)
  8.16.Fluórované skleníkové plyny (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (hlasovanie)
  8.17.Sloboda pohybu pracovníkov (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (hlasovanie)
  8.18.Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (hlasovanie)
  8.19.Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  8.20.Program Kopernikus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (hlasovanie)
  8.21.Agentúra pre európsky GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (hlasovanie)
  8.22.Priority pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (hlasovanie)
  8.23.Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  8.24.Hodnotenie spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (hlasovanie)
  8.25.Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (hlasovanie)
  8.26.Správa o občianstve EÚ za rok 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (hlasovanie)
  8.27.Európska prokuratúra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (hlasovanie)
  8.28.Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (B7-0241/2014) (hlasovanie)
  8.29.Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Regionálna úloha Pakistanu a jeho politické vzťahy s EÚ (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Protiraketový štít pre Európu (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Európske odvetvie rybolovu a dohoda o voľnom obchode EÚ – Thajsko (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Európske gastronomické dedičstvo (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Ochrana eura proti falšovaniu (Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Dohoda EÚ – Azerbajdžan o zjednodušení udeľovania víz (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Dohoda EÚ – Azerbajdžan o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Humanitárne zapojenie ozbrojených neštátnych subjektov v oblasti ochrany detí (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (B7-0240/2014)
  9.11.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o[nbsp ]vymedzenie pojmu „umelé nanomateriály“ (B7-0185/2014)
  9.12.Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestným činom (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Implementácia jednotného európskeho neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Balík cestovných služieb a[nbsp ]asistenčné cestovné služby (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluórované skleníkové plyny (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Sloboda pohybu pracovníkov (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Program Kopernikus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Agentúra pre európsky GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Priority pre vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Programy sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgány sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyv na základné práva občanov EÚ (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Hodnotenie spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Správa o občianstve EÚ za rok 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Európska prokuratúra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Správa o pokroku Turecka za rok 2013 (B7-0241/2014)
  9.29.Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Úloha a činnosti trojky so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu - Zamestnanosť a sociálne aspekty úlohy a činností trojky (rozprava)
 13.Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)
 14.Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť (všeobecné ustanovenia) - Fond pre azyl, migráciu a integráciu - Fond pre vnútornú bezpečnosť (policajná spolupráca, predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej a krízové riadenie) - Fond pre vnútornú bezpečnosť (vonkajšie hranice a víza) (rozprava)
 15.Vysoká úroveň bezpečnosti sietí a informácií (rozprava)
 16.Program Únie v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 (rozprava)
 17.Rádiové zariadenia (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2962 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (9830 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia