Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 12. marec 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Strategija EU za Arktiko (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (20. in 21. marec 2014) (razprava)
 6.Invazija Rusije na Ukrajino (razprava)
 7.Sestava Parlamenta
 8.Čas glasovanja
  8.1.Regionalna vloga Pakistana in politični odnosi z Evropsko unijo (A7-0117/2014 - Boris Zala) (glasovanje)
  8.2.Protiraketni ščit za Evropo (A7-0109/2014 - Sampo Terho) (glasovanje)
  8.3.Evropski ribiški sektor in sporazum o prosti trgovini med EU in Tajsko (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover) (glasovanje)
  8.4.Evropska gastronomska dediščina (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela) (glasovanje)
  8.5.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht) (glasovanje)
  8.6.Zaščita eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  8.7.Sporazum med EU in Azerbajdžanom o poenostavitvi izdajanja vizumov (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  8.8.Sporazum med EU in Azerbajdžanom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel) (glasovanje)
  8.9.Humanitarno delovanje oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok (A7-0160/2014 - Judith Sargentini) (glasovanje)
  8.10.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (B7-0240/2014) (glasovanje)
  8.11.Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“ (B7-0185/2014) (glasovanje)
  8.12.Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas) (glasovanje)
  8.13.Izvajanje enotnega evropskega neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  8.14.Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli) (glasovanje)
  8.15.Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer) (glasovanje)
  8.16.Fluorirani toplogredni plini (A7-0240/2013 - Bas Eickhout) (glasovanje)
  8.17.Prosto gibanje delavcev (A7-0386/2013 - Edit Bauer) (glasovanje)
  8.18.Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (glasovanje)
  8.19.Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) (A7-0042/2014 - Vital Moreira) (glasovanje)
  8.20.Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi) (glasovanje)
  8.21.Agencija za evropski GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  8.22.Ocena odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal) (glasovanje)
  8.23.Program nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organi nadzora v različnih državah članicah ter učinek na temeljne pravice državljanov EU (A7-0139/2014 - Claude Moraes) (glasovanje)
  8.24.Ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države (A7-0122/2014 - Kinga Göncz) (glasovanje)
  8.25.Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni svet (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen) (glasovanje)
  8.26.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos) (glasovanje)
  8.27.Evropsko javno tožilstvo (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) (glasovanje)
  8.28.Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (B7-0241/2014) (glasovanje)
  8.29.Strategija EU za Arktiko (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Regionalna vloga Pakistana in politični odnosi z Evropsko unijo (A7-0117/2014 - Boris Zala)
  9.2.Protiraketni ščit za Evropo (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
  9.3.Evropski ribiški sektor in sporazum o prosti trgovini med EU in Tajsko (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
  9.4.Evropska gastronomska dediščina (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
  9.5.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
  9.6.Zaščita eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  9.7.Sporazum med EU in Azerbajdžanom o poenostavitvi izdajanja vizumov (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
  9.8.Sporazum med EU in Azerbajdžanom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
  9.9.Humanitarno delovanje oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
  9.10.Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (B7-0240/2014)
  9.11.Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“ (B7-0185/2014)
  9.12.Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
  9.13.Izvajanje enotnega evropskega neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  9.14.Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
  9.15.Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
  9.16.Fluorirani toplogredni plini (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
  9.17.Prosto gibanje delavcev (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
  9.18.Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.19.Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
  9.20.Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
  9.21.Agencija za evropski GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
  9.22.Ocena odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
  9.23.Program nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organi nadzora v različnih državah članicah ter učinek na temeljne pravice državljanov EU (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
  9.24.Ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
  9.25.Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni svet (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
  9.26.Poročilo o državljanstvu EU iz leta 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
  9.27.Evropsko javno tožilstvo (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.28.Poročilo o napredku Turčije za leto 2013 (B7-0241/2014)
  9.29.Strategija EU za Arktiko (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Vloga in delovanje trojke v zvezi z državami v programu euroobmočja - Vidiki zaposlovanja in socialni vidiki vloge in delovanja trojke (razprava)
 13.Prednostne naloge EU za 25. sejo sveta Združenih narodov za človekove pravice (razprava)
 14.Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost (splošne določbe) - Sklad za azil, migracije in vključevanje - Sklad za notranjo varnost (policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti njemu ter krizno upravljanje) - Sklad za notranjo varnost (zunanje meje in vizumska politika) (razprava)
 15.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij (razprava)
 16.Program Unije na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 (razprava)
 17.Radijska oprema (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 19.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2962 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (9830 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov