Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 13 март 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 3.Трансфер на бюджетни средства
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протоколи
 6.Европейски бизнес центрове в Азия (разискване)
 7.Риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан - Опазване на лаврака (разискване)
 8.Състав на Парламента: вж. протоколи
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 10.Общи насоки за бюджета за 2015 г. — Раздел III (разискване)
 11.Ролята на вещните права, собствеността и създаването на благосъстояние по отношение на премахването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие (кратко представяне)
 12.Съгласуваност на политиките за развитие (кратко представяне)
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Време за гласуване
  14.1.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume) (гласуване)
  14.2.Международна конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби (A7-0166/2014 - Carl Schlyter) (гласуване)
  14.3.Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc) (гласуване)
  14.4.Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas) (гласуване)
  14.5.Общи разпоредби - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana) (гласуване)
  14.6.Фонд „Вътрешна сигурност“ (полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи) (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino) (гласуване)
  14.7.Фонд „Вътрешна сигурност“ (външни граници и визи) (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  14.8.Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (A7-0103/2014 - Andreas Schwab) (гласуване)
  14.9.Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan) (гласуване)
  14.10.Радиооборудване (A7-0316/2013 - Barbara Weiler) (гласуване)
  14.11.Общи насоки за бюджета за 2015 г. — Раздел III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (гласуване)
  14.12.Инвазия на Русия в Украйна (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014) (гласуване)
  14.13.Прилагане на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент (A7-0120/2014 - Paulo Rangel) (гласуване)
  14.14.Ролята на вещните права, собствеността и създаването на благосъстояние по отношение на премахването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие (A7-0118/2014 - Nirj Deva) (гласуване)
  14.15.Съгласуваност на политиките за развитие (A7-0161/2014 - Charles Goerens) (гласуване)
  14.16.Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014) (гласуване)
  14.17.Риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан (B7-0226/2014) (гласуване)
 15.Обяснение на вот
  15.1.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume)
  15.2.Международна конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби (A7-0166/2014 - Carl Schlyter)
  15.3.Ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
  15.4.Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
  15.5.Общи разпоредби - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana)
  15.6.Фонд „Вътрешна сигурност“ (полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи) (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino)
  15.7.Фонд „Вътрешна сигурност“ (външни граници и визи) (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  15.8.Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (A7-0103/2014 - Andreas Schwab)
  15.9.Програма на Съюза в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan)
  15.10.Радиооборудване (A7-0316/2013 - Barbara Weiler)
  15.11.Общи насоки за бюджета за 2015 г. — Раздел III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.12.Инвазия на Русия в Украйна (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
  15.13.Прилагане на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент (A7-0120/2014 - Paulo Rangel)
  15.14.Ролята на вещните права, собствеността и създаването на благосъстояние по отношение на премахването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие (A7-0118/2014 - Nirj Deva)
  15.15.Съгласуваност на политиките за развитие (A7-0161/2014 - Charles Goerens)
  15.16.Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014)
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 19.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  19.1.Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная"
  19.2.Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление
  19.3.Сигурност и трафик на хора в Синай
 20.Време за гласуване
  20.1.Русия: присъди над демонстрантите, участвали в събитията на площад "Болотная" (RCB7-0245/2014, B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014, B7-0250/2014) (гласуване)
  20.2.Започване на консултации за изключване на Уганда и Нигерия от споразумението в Котону с оглед на приетото неотдавна законодателство, в което хомосексуалността се счита за престъпление (RCB7-0251/2014, B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014, B7-0258/2014) (гласуване)
  20.3.Сигурност и трафик на хора в Синай (RCB7-0254/2014, B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014, B7-0262/2014) (гласуване)
 21.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 22.Състав на политическите групи: вж. протоколи
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 24.График на следващите заседания: вж. протоколи
 25.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1469 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4326 kb)
Правна информация - Политика за поверителност