Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 13. března 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 3.Převod prostředků: viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Evropská podnikatelská střediska v Asii (rozprava)
 7.Situace v oblasti lovu makrel v severovýchodním Atlantiku – Ochrana mořčáka evropského (rozprava)
 8.Složení Parlamentu: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10.Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2015 – oddíl III (rozprava)
 11.Úloha vlastnictví a tvorby bohatství v boji s chudobou a při posilování udržitelného rozvoje (krátké přednesení)
 12.Soudržnost politik ve prospěch rozvoje (krátké přednesení)
 13.Členství ve výborech a delegacích
 14.Hlasování
  14.1.Azylový, migrační a integrační fond (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume) (hlasování)
  14.2.Hongkongská mezinárodní úmluva pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí (A7-0166/2014 - Carl Schlyter) (hlasování)
  14.3.Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc) (hlasování)
  14.4.Zaměstnanost a sociální aspekty úlohy a operací „trojky“ (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas) (hlasování)
  14.5.Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (všeobecná ustanovení) (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana) (hlasování)
  14.6.Fond pro vnitřní bezpečnost (policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a krizové řízení) (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino) (hlasování)
  14.7.Fond pro vnitřní bezpečnost – vnější hranice a víza (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  14.8.Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací (A7-0103/2014 - Andreas Schwab) (hlasování)
  14.9.Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan) (hlasování)
  14.10.Rádiová zařízení (A7-0316/2013 - Barbara Weiler) (hlasování)
  14.11.Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2015 – oddíl III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (hlasování)
  14.12.Invaze Ruska na Ukrajinu (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014) (hlasování)
  14.13.Provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament (A7-0120/2014 - Paulo Rangel) (hlasování)
  14.14.Úloha vlastnictví a tvorby bohatství v boji s chudobou a při posilování udržitelného rozvoje (A7-0118/2014 - Nirj Deva) (hlasování)
  14.15.Soudržnost politik ve prospěch rozvoje (A7-0161/2014 - Charles Goerens) (hlasování)
  14.16.Priority EU pro 25. zasedání Rady pro lidská práva OSN (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014) (hlasování)
  14.17.Situace v oblasti lovu makrel v severovýchodním Atlantiku (B7-0226/2014) (hlasování)
 15.Vysvětlení hlasování
  15.1.Azylový, migrační a integrační fond (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume)
  15.2.Hongkongská mezinárodní úmluva pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí (A7-0166/2014 - Carl Schlyter)
  15.3.Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
  15.4.Zaměstnanost a sociální aspekty úlohy a operací „trojky“ (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
  15.5.Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (všeobecná ustanovení) (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana)
  15.6.Fond pro vnitřní bezpečnost (policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a krizové řízení) (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino)
  15.7.Fond pro vnitřní bezpečnost – vnější hranice a víza (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  15.8.Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací (A7-0103/2014 - Andreas Schwab)
  15.9.Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu pro období 2014–2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan)
  15.10.Rádiová zařízení (A7-0316/2013 - Barbara Weiler)
  15.11.Obecné pokyny pro rozpočet na rok 2015 – oddíl III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.12.Invaze Ruska na Ukrajinu (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
  15.13.Provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament (A7-0120/2014 - Paulo Rangel)
  15.14.Úloha vlastnictví a tvorby bohatství v boji s chudobou a při posilování udržitelného rozvoje (A7-0118/2014 - Nirj Deva)
  15.15.Soudržnost politik ve prospěch rozvoje (A7-0161/2014 - Charles Goerens)
  15.16.Priority EU pro 25. zasedání Rady pro lidská práva OSN (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014)
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 17.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 18.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 19.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  19.1.Rusko: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí
  19.2.Zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu
  19.3.Bezpečnost a obchodování s lidmi na Sinaji
 20.Hlasování
  20.1.Rusko: rozsudky vynesené nad demonstranty, kteří se zúčastnili událostí na Bolotném náměstí (RCB7-0245/2014, B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014, B7-0250/2014) (hlasování)
  20.2.Zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Cotonou s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu (RCB7-0251/2014, B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014, B7-0258/2014) (hlasování)
  20.3.Bezpečnost a obchodování s lidmi na Sinaji (RCB7-0254/2014, B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014, B7-0262/2014) (hlasování)
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 22.Členství v politických skupinách: viz zápis
 23.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 24.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 25.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1469 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4326 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí