Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 13. marts 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Europæiske erhvervsfremmecentre i Asien (forhandling)
 7.Makrelfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav - Bevarelse af havbars (forhandling)
 8.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Generelle retningslinjer for budgettet for 2015 - Sektion III (forhandling)
 11.Betydningen af ejendomsret, besiddelse af ejendom og velstandsskabelse for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 12.Udviklingsvenlig politikkohærens (kortfattet forelæggelse)
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Afstemningstid
  14.1.Asyl-, migrations- og integrationsfond (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume) (afstemning)
  14.2.Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe (A7-0166/2014 - Carl Schlyter) (afstemning)
  14.3.Trojkaens rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc) (afstemning)
  14.4.Beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens rolle og aktiviteter (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas) (afstemning)
  14.5.Almindelige bestemmelser - Asyl-, migrations- og integrationfond og Fonden for Intern Sikkerhed (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana) (afstemning)
  14.6.Fonden for Intern Sikkerhed (politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring) (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino) (afstemning)
  14.7.Fonden for Intern Sikkerhed (ydre grænser og visa) (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  14.8.Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed (A7-0103/2014 - Andreas Schwab) (afstemning)
  14.9.EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan) (afstemning)
  14.10.Radioudstyr (A7-0316/2013 - Barbara Weiler) (afstemning)
  14.11.Generelle retningslinjer for budgettet for 2015 - Sektion III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (afstemning)
  14.12.Russisk invasion af Ukraine (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014) (afstemning)
  14.13.Gennemførelse af Lissabontraktaten for så vidt angår Europa-Parlamentet (A7-0120/2014 - Paulo Rangel) (afstemning)
  14.14.Betydningen af ejendomsret, besiddelse af ejendom og velstandsskabelse for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande (A7-0118/2014 - Nirj Deva) (afstemning)
  14.15.Udviklingsvenlig politikkohærens (A7-0161/2014 - Charles Goerens) (afstemning)
  14.16.EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014) (afstemning)
  14.17.Makrelfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (B7-0226/2014) (afstemning)
 15.Stemmeforklaringer
  15.1.Asyl-, migrations- og integrationsfond (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume)
  15.2.Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe (A7-0166/2014 - Carl Schlyter)
  15.3.Trojkaens rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
  15.4.Beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens rolle og aktiviteter (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
  15.5.Almindelige bestemmelser - Asyl-, migrations- og integrationfond og Fonden for Intern Sikkerhed (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana)
  15.6.Fonden for Intern Sikkerhed (politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring) (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino)
  15.7.Fonden for Intern Sikkerhed (ydre grænser og visa) (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  15.8.Højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed (A7-0103/2014 - Andreas Schwab)
  15.9.EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan)
  15.10.Radioudstyr (A7-0316/2013 - Barbara Weiler)
  15.11.Generelle retningslinjer for budgettet for 2015 - Sektion III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.12.Russisk invasion af Ukraine (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
  15.13.Gennemførelse af Lissabontraktaten for så vidt angår Europa-Parlamentet (A7-0120/2014 - Paulo Rangel)
  15.14.Betydningen af ejendomsret, besiddelse af ejendom og velstandsskabelse for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande (A7-0118/2014 - Nirj Deva)
  15.15.Udviklingsvenlig politikkohærens (A7-0161/2014 - Charles Goerens)
  15.16.EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014)
 16.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 18.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 19.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  19.1.Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen
  19.2.Indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere
  19.3.Sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen
 20.Afstemningstid
  20.1.Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen (RCB7-0245/2014, B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014, B7-0250/2014) (afstemning)
  20.2.Indledning af konsultationer om suspendering af Uganda og Nigeria fra Cotonou-aftalen på baggrund af nylig lovgivning, der kriminaliserer homoseksualitet yderligere (RCB7-0251/2014, B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014, B7-0258/2014) (afstemning)
  20.3.Sikkerhed og menneskehandel på Sinai-halvøen (RCB7-0254/2014, B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014, B7-0262/2014) (afstemning)
 21.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 22.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 23.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 24.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 25.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1469 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4326 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik