Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 13 mars 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Europeiska företagscentrum i Asien (debatt)
 7.Makrillfisket i nordöstra Atlanten – Bevarande av havsabborre (debatt)
 8.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.De allmänna riktlinjerna för budgeten för 2015 – Avsnitt III (debatt)
 11.Ägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling (kortfattad redogörelse)
 12.En konsekvent politik för utveckling (kortfattad redogörelse)
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Omröstning
  14.1.Asyl- och migrationsfonden (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume) (omröstning)
  14.2.Internationella Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning (A7-0166/2014 - Carl Schlyter) (omröstning)
  14.3.Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc) (omröstning)
  14.4.Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas) (omröstning)
  14.5.Asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana) (omröstning)
  14.6.Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino) (omröstning)
  14.7.Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  14.8.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet (A7-0103/2014 - Andreas Schwab) (omröstning)
  14.9.Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision 2014–2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan) (omröstning)
  14.10.Radioutrustning (A7-0316/2013 - Barbara Weiler) (omröstning)
  14.11.De allmänna riktlinjerna för budgeten för 2015 – Avsnitt III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (omröstning)
  14.12.Rysslands invasion av Ukraina (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014) (omröstning)
  14.13.Genomförande av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet (A7-0120/2014 - Paulo Rangel) (omröstning)
  14.14.Ägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling (A7-0118/2014 - Nirj Deva) (omröstning)
  14.15.En konsekvent politik för utveckling (A7-0161/2014 - Charles Goerens) (omröstning)
  14.16.EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014) (omröstning)
  14.17.Makrillfisket i nordöstra Atlanten (B7-0226/2014) (omröstning)
 15.Röstförklaringar
  15.1.Asyl- och migrationsfonden (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume)
  15.2.Internationella Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning (A7-0166/2014 - Carl Schlyter)
  15.3.Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
  15.4.Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
  15.5.Asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) (A7-0021/2014 - Lorenzo Fontana)
  15.6.Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (A7-0026/2014 - Salvatore Iacolino)
  15.7.Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar (A7-0025/2014 - Marian-Jean Marinescu)
  15.8.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet (A7-0103/2014 - Andreas Schwab)
  15.9.Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision 2014–2020 (A7-0315/2013 - Theodor Dumitru Stolojan)
  15.10.Radioutrustning (A7-0316/2013 - Barbara Weiler)
  15.11.De allmänna riktlinjerna för budgeten för 2015 – Avsnitt III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.12.Rysslands invasion av Ukraina (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
  15.13.Genomförande av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet (A7-0120/2014 - Paulo Rangel)
  15.14.Ägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling (A7-0118/2014 - Nirj Deva)
  15.15.En konsekvent politik för utveckling (A7-0161/2014 - Charles Goerens)
  15.16.EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (RCB7-0234/2014, B7-0234/2014, B7-0235/2014, B7-0236/2014, B7-0237/2014, B7-0238/2014)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 18.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 19.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  19.1.Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget
  19.2.Inledande av ett samrådsförfarande för att tills vidare avbryta Cotonouavtalets tillämpning på Uganda och Nigeria mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet
  19.3.Säkerhet och människohandel i Sinai
 20.Omröstning
  20.1.Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (RCB7-0245/2014, B7-0245/2014, B7-0246/2014, B7-0247/2014, B7-0248/2014, B7-0249/2014, B7-0250/2014) (omröstning)
  20.2.Inledande av ett samrådsförfarande för att tills vidare avbryta Cotonouavtalets tillämpning på Uganda och Nigeria mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (RCB7-0251/2014, B7-0251/2014, B7-0252/2014, B7-0253/2014, B7-0255/2014, B7-0257/2014, B7-0258/2014) (omröstning)
  20.3.Säkerhet och människohandel i Sinai (RCB7-0254/2014, B7-0254/2014, B7-0256/2014, B7-0259/2014, B7-0260/2014, B7-0261/2014, B7-0262/2014) (omröstning)
 21.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 22.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 25.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1469 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4326 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy