Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0146(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0365/2013

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0282

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 2. aprill 2014 - Brüssel Uuendatud versioon

16. Euroopa elektroonilise side ühtne turg - Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed - E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über

– den Bericht von Pilar del Castillo Vera im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents und zur Änderung der Richtlinien 2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG und der Verordnungen (EG) Nr.[nbsp ]1211/2009 und (EU) Nr.[nbsp ]531/2012 (COM(2013)0627[nbsp ]-[nbsp ]C7-0267/2013[nbsp ]-[nbsp ]2013/0309(COD)) (A7-0190/2014),

– den Bericht von Edit Herczog im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation (COM(2013)0147[nbsp ]-[nbsp ]C7-0082/2013[nbsp ]-[nbsp ]2013/0080(COD)) (A7-0455/2013) und

– den Bericht von Marita Ulvskog im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (COM(2012)0238[nbsp ]-[nbsp ]C7-0133/2012[nbsp ]-[nbsp ]2012/0146(COD)) (A7-0365/2013).

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, Ponente. - Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, debatimos hoy un Reglamento sobre el mercado europeo de las comunicaciones electrónicas que tiene que suponer un paso grande, un paso decisivo, para que nuestra economía siente bases sólidas para competir, para crecer y para crear empleo.

Para ello, es fundamental mencionar tres aspectos, a mi modo ver, claves, de esta propuesta legislativa. En primer lugar, mejorar las condiciones de desarrollo y de coordinación del espectro. Una ampliación, por otra parte, de la duración de las licencias europeas hasta los veinticinco años, acompañada de una mejor coordinación europea, va a ser crucial para desarrollar la banda ancha móvil y el despliegue de las tecnologías 4G y 5G, además de las subsiguientes, e impulsar así un gran crecimiento de nuestra economía.

Además de ello, voy a referirme al segundo factor. Es fundamental —y así lo contempla la propuesta que ha planteado la Comisión de Industria, Investigación y Energía— disponer de un Internet abierto y no cerrado, con oportunidades para todos: oportunidades para usuarios, para empresas, para organizaciones, para compradores y vendedores, para creadores, para la educación, para la sanidad, para los más jóvenes y para los mayores.

Un Internet abierto y no cerrado; inclusivo y no excluyente; un Internet con oportunidades para todos: usuarios, empresas, vendedores, compradores, educación, sanidad, y así sucesivamente. Para todos. Es importante, a mi modo de ver, y clave, en este concepto de un Internet abierto y para todos, que Internet sirva para impulsar la innovación; que la innovación se vea impulsada y no, por el contrario, retardada y limitada. Impulsar el talento y la innovación es absolutamente imprescindible para que Europa pueda estar situada al frente y ejerza el liderazgo de la economía mundial.

Por otra parte, hay que señalar también, como plantea esta propuesta ya aprobada en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, que se trata de un Internet sin discriminación, sin interferencias, con garantías para todos; en suma, que —de la misma manera que ocurre en otros lugares del mundo con economías que desempeñan un gran papel de liderazgo mundial— también aquí nuestras empresas tengan las mismas oportunidades de aprovechar un Internet abierto, de aprovechar todo el impulso que ofrece una plataforma de comunicación tan extraordinaria como es Internet. Europa tiene que aprovechar, también, esta oportunidad. No se puede desarrollar solo en otras zonas del mundo mientras Europa se queda atrás por una visión cortoplacista, por una visión muy reducida de todo el potencial y el beneficio que tiene para todos Internet.

Y, finalmente, es la hora de acabar con los costes del roaming. Es la hora de que, al salir de sus países, al poner simplemente medio centímetro de su cuerpo fuera, los ciudadanos no se vean obligados a afrontar esos costes extraordinarios para conectar de nuevo con sus seres queridos, con sus empresas, con sus lugares de trabajo o con sus amigos.

No se puede estar hablando todo el día de la movilidad, del proyecto de la Unión Europea, del mercado interior, etc., ni utilizar tanta retórica, para luego encontrarnos en una situación en la que se penaliza la conectividad, se penaliza la movilidad, se penaliza la identificación con el proyecto europeo. ¡Es la hora de acabar con otra barrera en Europa: la barrera del roaming!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, előadó. - Tisztelt Biztos Asszony! Képviselőtársaim! Az egységes Európa a fizikai korlátok lebontásával kezdődik. A versenyképes Európa kulcsa a gazdaság és társadalom teljes digitalizációja. A szolidáris Európa pedig mindenki számára biztosítja az internet lehetőségét. Az előttünk lévő irányelv a tömegek számára kívánja elérhetővé, olcsóbbá és gyorsabbá tenni az internetezést, és beruházásokra ösztönzi a telekommunikációs cégeket. Éppen azon a területen szenved versenyhátrányt a globális versenyben szétaprózott piacával Európa, ahol a lemaradás végzetes lehet. A hálózatok korlátozott hozzáférhetősége vagy nemléte akadályozza a versenyt, magasan tartja az árakat.

Nyugodtan mondhatjuk: több területen még tökéletlen az egységes belső piac. Évente 110 milliárd eurót spórolhatunk meg, és eközben a társadalmi felzárkóztatás egyik legfontosabb eszköze is lehet a széles sáv. Aki manapság kiszorul az internetről, az kiszorul a társadalomból is. Törekednünk kell arra, hogy a kisebb népsűrűségű vidéki területeket is elérjük, hogy a digitális vívmányok oda is eljussanak, és a vidéken élők se érezzék magukat másodrangú uniós állampolgárnak, akik nem férnek hozzá a munkalehetőséghez, információhoz, szolgáltatáshoz, oktatáshoz vagy egészségügyhöz. A szélessávú internet nem csodafegyver, hanem alapvető szükséglet a XXI. században. Miről is tartunk ma záró vitát?

A törvényjavaslat célja a nagy sebességű internethálózatok kiépítési költségeinek csökkentése. Sok kompromisszum, amelyért köszönetet mondok társelőadó társaimnak. Hosszas egyeztetések és viták után itt fekszik előttünk a tervezet. A fizikai infrastruktúra kiépítése a legsúlyosabb költségtényező, melynek legfontosabb eleme a hatósági adatbázisok összefésülése és a különböző hálózati szektorok közös beruházásainak támogatása. Ez a költséghatékony digitálisinfrastruktúra-kiépítés hozzásegíthet bennünket a válságból való kilábaláshoz. El kell érnünk, hogy az energiaágazat, a csatorna-, vízhálózat, távhő, gázvezetékek, a tömegközlekedési vonalak az olcsóbb és gyorsabb vezetéképítés érdekében kihasználhatók legyenek.

El kell érnünk, hogy a jövőben az új lakóépületek, középületek alkalmasak legyenek a szélessávú vezetékek fogadására és elosztására. Az épületeknek „széles sávra kész” minősítést kell kapniuk, hogy az ingatlant kereső személyek, családok dolgát megkönnyítsük. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem tűzhetünk ki kisebb célt magunk elé, mint a 100%-os internetes lefedettség elérését. És nem tűzhetünk ki magunk elé kisebb célt, mint azt, hogy minimumprogramként az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit – nevezetesen, hogy minden európai legalább 30 Mbps, a lakosság fele pedig 100 Mbps sebességű internetkapcsolattal rendelkezzen – fontosnak tartsuk.

S fontosnak tartjuk, előadótársaimmal együtt, hogy abban a pillanatban, ahogy ezt a célt elérjük, megduplázzuk a céljainkat, hiszen az adatátvitel sebessége nagyon fontos, hogy követni tudjuk az adatforgalom igényeit. Nem késlekedhetünk! Nagyon nagy vívmánynak tartjuk, hogy a Tanáccsal való egyeztetésen sikerült jelentősen lerövidítenünk az életbe léptetés időtartamát. Köszönöm a társelőadók és a munkatársak támogatását munkámhoz. Köszönöm a Tanács, a görög elnökség sikeres együttműködését. Köszönöm a Bizottság, Biztos Asszony és munkatársainak rugalmasságát és támogatását. Nyugodtan elmondhatjuk: minden európai érdekében végeztük munkánkat!

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, föredragande. - Herr talman! Den här förordningen fångar en idé som i grunden är mycket enkel. Den e-legitimation som medborgare i t.ex. Sverige använder för att deklarera sina inkomster, för att ansöka om studielån eller föräldraförsäkring eller för att ändra sin adress ska fungera också i andra EU-länder.

Precis som mitt pass är en pappersbaserad id-handling som erkänns runtom i Europa, ska också min elektroniska identitetshandling kunna användas runtom i Europa.

Det där låter ju enkelt och rimligt. Den som fördjupat sig i alla detaljer vet att det dock är lättare sagt än gjort. There is some sort of discussion over there, or...?

Det låter som sagt enkelt och rimligt, men den som fördjupat sig i alla detaljer vet att det trots allt är ganska svårt att genomföra. Men nu har vi en överenskommelse med rådet och vi ska rösta om den under denna session.

Den nya lagen inbegriper flera olika saker, men det som är viktigast är ändå den praktiska nyttan för medborgarna i Europa, eftersom vi sköter allt fler av våra kontakter med myndigheter och företag via internet. Även om det finns väldigt stora skillnader – som de tidigare debatterna har redovisat – så är det ändå så att vi lever en stor del av våra liv på internet. Den här e-legitimationen kommer att underlätta för dessa kontakter.

Den andra delen av lagen utvecklar det redan existerande e-signaturdirektivet. Genom bl.a. elektroniska signaturer och elektroniska sigill ska det bli enklare för människor och företag att handla och göra affärer runtom i Europa. Om ett företag i nordligaste Sverige – låt oss säga Kiruna som ligger en timme och tjugo minuters flyg norr om huvudstaden Stockholm – vill vara med i offentlig upphandling i låt oss säga Italien eller Tyskland, så kan man alltså med hjälp av en elektronisk signatur vara med i den upphandlingen via nätet. Det är en mycket viktig vinst.

Det som fungerar i pappersvärlden ska alltså också fungera i onlinemiljön. Det tycker jag är bra och från Europaparlamentets sida har vi också lyckats sätt fokus på några särskilt viktiga aspekter.

För det första har vi lyckats snabba på genomförandet av lagstiftningen. Medlemsstaterna vill naturligtvis ha tid på sig för att lägga om kursen, men vi har hittat en bra kompromiss. Nu blir det frivilligt för medlemsländerna att erkänna varandras e-legitimationer från 2015 och det blir obligatoriskt från 2018. För en del länder kommer det att bli tufft, men det kan gå. Det kommer att gå!

För det andra: Subsidiariteten är viktig och därför har det också varit viktigt att se till att de nationella e-legitimationssystemen respekteras. Sverige får göra på sitt sätt, Belgien på sitt, Spanien på sitt. Det viktigaste är att systemen kan fungera tillsammans med varandra, att de så att säga kan prata med varandra och förstå varandra. Det har vi nu också lyckats enas om.

För det tredje: Vi har stärkt skrivningarna om dataskydd och integritet, vilket är oerhört viktigt.

För det fjärde: Den privata sektorn får vara med i e-legitimationssystemet, och inte bara den offentliga sektorn som ett antal medlemsländer var helt inställda på från början.

Sammanfattningsvis är det här en förordning som knuffar utvecklingen några steg framåt. Det kan bidra till jobb och tillväxt, det kommer säkert att göra det till en del och det kommer att kunna göra vardagen lite mindre krånglig för oss medborgare. Det gör betalningarna på nätet och e-handeln säkrare och det underlättar för människor och företag.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. - Mr President, the digital single market is an opportunity for Europe. We are all involved in the whole operation of removing borders and barriers, boosting our economy and showing every European what Europe can do for them. Today we have three very good examples of that, and I would like to thank Ms del Castillo Vera, Ms Ulvskog and Ms Herczog – they did a great job, together with their rapporteurs, their shadows and all others involved – for their hard work.

First, on eID: protecting citizens from insecurity, impersonation and hacking online, with services that are convenient and competitive, trustworthy and transparent – benefits that do not stop at the border. Second, cutting the cost of network roll-out: I look forward to the vote in a fortnight. Many Europeans will join me in thanking you for that. They will get better broadband and fewer roadworks just by cutting the duplication – or something as simple as that.

But if there is one thing I have realised, it is that the digital world is an ecosystem. It is no good having one bit without the other. It is no good having secure eID across borders without secure networks across borders; having a fancy new phone if roaming charges make you switch it off; or having fast, fixed broadband without the spectrum for wireless networks or if your operator blocks websites. We cannot accept that.

That is why, ten months ago, I stood before many of you and promised new telco proposals, looking at the whole ecosystem and making a difference to the life of every person you represent. Digital resources are crucial resources, especially for the 21st century. Our citizens depend on them and expect them. Let us not wait until they demonstrate in the streets. Once we founded a community on coal and steel; now it needs to be founded on connectivity and spectrum, otherwise we are going to fall behind. It is time to liberate the billion devices in Europe.

That is why we need rules for a connected continent. In six short months we have made tremendous progress on this file. This shows its importance, and I am really grateful to all of you. You have suggested a number of changes – I am aware of that – but it remains in line with our objective. The market is not functioning, and you and I do not accept that. People are being short-changed when they sign a contract, and they are scared when they roam. We do not have the resources to face the future. Today, with your vote, you can change all that.

Let me address the issue of openness and innovation online, and of net neutrality. Freedom underpins a rich, vibrant online world. I know many of you have been bombarded on this issue by lobbyists, who probably said that this was a question of saving the Internet as opposed to destroying it; freedom as opposed to tyranny; black as opposed to white. I know you are too wise to take those exaggerations at face value. We are not here just to come out with nice slogans. We could kill the Internet with words. I want to save it with actions, and I imagine you do too.

So let us take up our responsibilities and do the hard work. You know that I stand – and I fight – for freedom, openness and innovation, as we all do. This is easy to say but harder to achieve. So what does it actually mean? Innovation means no more blocking or throttling services on the open Internet. I am glad we all agree on that, and I agree that we need safeguards for specialised services. They must never be an alternative to the Internet, never slow down the Internet for everyone else, and never be forced on users against their will. That much is clear. They do not mean – and they will never mean – making people suddenly pay for YouTube, but equally we must not block those new specialised services. In my opinion, that would be the opposite of openness. Blocking strangles innovation and, despite what you may have been told in the last few days, that is what some of the plenary amendments will do – block specialised services.

I realise the pressure you are under to do so, but we must consider the consequences. We cannot tell European businesses that they cannot have the network they need for high-definition video conferences. You do not want to tell citizens that you would not let them enjoy quality IPTV. And can we tell hospitals and healthcare workers that they cannot try out new telehealth procedures? All those things depend on enhanced quality of service.

I hope that tomorrow’s vote will be a good day for Europe and a significant step forward for our connected continent. Together, let us make sure the Internet remains the platform for incredible innovation and remains an open Internet.

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, rapporteure pour avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. - Monsieur le Président, aujourd'hui, nous franchissons un nouveau pas vers la réalisation du marché unique du numérique.

Le règlement sur l'identification électronique et les services de confiance, en numérisant les démarches administratives, va les simplifier, tout en leur donnant la même valeur juridique que les documents sur papier.

Les étudiants, par exemple, n'auront plus à se déplacer pour s'inscrire dans l'université d'un autre État membre. Les entreprises gagneront du temps et réduiront leurs coûts de fonctionnement grâce à la signature électronique, au cachet électronique, à l'envoi recommandé électronique.

Comme vous le savez, la clé du développement du numérique, c'est la confiance, et j'avoue que je suis très fière que mon idée d'un label européen ait été retenue. Les prestataires de services qui remplissent les conditions de sécurité pourront l'afficher, et ce sera une garantie pour les citoyens.

(Le Président retire la parole à l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, rapporteur for the opinion of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. - Mr President, it gives me great pleasure as the rapporteur for the opinion of my committee to support strongly the work of Ms[nbsp ]del Castillo and my committee has in particular been exclusively responsible for reforms to the issues around users’ rights.

I have to say to the Commissioner that we are very keen to improve users’ rights, but we did reject the way in which she did it. I think that we have come up with a much better solution, which is to incorporate those reforms into changes to the existing directive for which my committee was responsible. We could not see any logic in having an overriding regulation and we think our proposal would be much better for consumers.

In the short time I have available – and I think it is rather unfair for committees like mine in enhanced cooperation to get only one minute compared to five for the rapporteur – but very quickly on data speeds: consumers will have better information and a right to that. If their expectations are not met, they will be able to have measures to get compensation for the contracts if there is a discrepancy. They will be able to have predefined financial limits for their data. We have attacked 112 issues. We will have better provisions for independent price comparison ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Petra Kammerevert, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Bildung. - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kabelnetzbetreiber und Telekommunikationsunternehmen haben sich heute noch einmal an uns als Abgeordnete gewandt und sich darüber beklagt, dass aufgrund der Anträge für eine Netzneutralität der Telekommunikationsbinnenmarkt gerade im Internet zukünftig nicht so aussehen würde, wie sie sich das wünschen. Das wäre auch gut so. Ich denke, wir Parlamentarier sind nicht die Steigbügelhalter für Gewinnmaximierung dieser Unternehmen, jedenfalls nicht dann, wenn Grundrechte tangiert sind, Informations- und Kommunikationsfreiheiten geradezu ignoriert werden.

Die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität wahrt die Vielfalt an Inhalten. Dass jeder Inhalt – egal ob von kleinen oder großen Anbietern – potenziell alle Internetnutzer erreichen kann, ist die Lebensader eines krisenfesten Wachstums der Medien- und Kreativwirtschaft. Ich denke und plädiere dringend dafür, dass die Alternativanträge, die eingereicht wurden, morgen hier im Plenum von einer Mehrheit angenommen werden, denn das würde wirklich helfen, ein Zwei-Klassen-Internet zu verhindern.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros, A Jogi Bizottság véleményének előadója. - Az elektronikus hírközlésről szóló vitát a belső piaci szabályozásoknak a vállalkozások, valamint a polgárok számára történő jobbá tétele érdekében folytatjuk. A virtuális világ mára valósággá vált, a terület azonban tökéletesítést igényel. Mindez érvényes az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó, határon átnyúló elektronikus azonosításokra és a megbízható elektronikus szolgáltatásokra is. Az egységes piaci intézkedéscsomag részét képező kulcsintézkedések utolsó lépéseként került megalkotásra a témával foglalkozó rendelet, amely reményeim szerint hamarosan a gyakorlatban mutatja majd meg hasznosságát.

A javaslat választ ad a digitális piac szereplőinek a megbízható elektronikus tranzakciókra vonatkozó, átfogó uniós keret iránti igényére, növelve a jogbiztonságot is. A dokumentum célja nem más, mint az uniós polgárok és vállalkozások életének és működésének megkönnyítése azáltal, hogy elősegíti a határon átnyúló ügyekben az elektronikus azonosítási rendszerek által a más tagállambéli közszolgáltatásokhoz történő hozzáférést. A parlamenti munka során előtérbe helyeztük azt az elképzelést, hogy a megszülető szabályok garantálják az elektronikus azonosítás és hitelesítés kölcsönös eli... (Az elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, rapporteure pour avis de la commission des affaires juridiques. - Monsieur le Président, je vais poursuivre ce que j'étais en train d'exposer au sujet de la nécessité de donner confiance aux citoyens dans le numérique.

Nous avons bien défini les responsabilités de ceux qui délivrent les moyens d'identification afin de sécuriser les relations entre les citoyens et leurs services publics. Il est un fait que les Européens sont encore trop timorés face au numérique. Ils sont pleins de craintes, pleins de préjugés mais aussi pleins de contradictions et nous sommes là pour les rassurer. J'ose espérer que ces textes, ce paquet important que nous allons voter, vont contribuer à leur donner confiance, parce que, si nous ne nous battons pas sur le terrain du numérique, si l'Union européenne n'en est pas capable, ce seront les autres continents qui nous mangeront tout crus et ce serait vraiment regrettable.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde, ordfører for udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. - Hr. formand! Tak for ordet. Når jeg hører på fru Kammerevert, kan jeg ikke lade være med at ryste på hovedet, for hvis der ikke er nogen til at tjene penge på udrulning af internet, er der jo heller ikke nogen til at udrulle internettet, og så ender vi jo med en situation, hvor der er åbent internet for alle dem, der bor i storbyerne, mens det er fuldstændig lukket for alle dem, der bor i alle andre områder. Der skal jo være en balance, så man både sikrer åbent internet og sikrer incitamenter til at investere, alt andet er jo direkte virkelighedsflugt.

Så vil jeg gerne have lov til at rose min gode liberale kommissær, fru Kroes, for at have haft modet til at fremsætte en pakke, der sikrer en langt bedre europæisk spilleflade for os alle. Vi afskaffer roamingen og forbedrer dermed mobiliteten i Europa. Vi sikrer en balance mellem det åbne internet og incitamenter til at investere i udvidet netadgang, hvilket er vigtigt, ikke mindst i tyndt befolkede områder, og så bringer vi medlemsstaterne sammen i en koordinering af vores ressourcer. Det er umådeligt vigtigt, hvis vi vil skabe et indre marked, og det er jo det, som er målet. Der er mange industrielle interesser på spil, og mange borgeres interesser er på spil. Vi har som liberale forsøgt at bringe diss

e interesser sammen, hvor de måtte have været modstridende, og det er jo fremgået tydeligt af debatten, at der indimellem har været modstridende interesser.

Vi har igennem hele forløbet fra liberal side forsøgt at bringe disse interesser sammen og skabe nogle kompromiser, som måske ikke er 100 procent rationelle for alle, men som alle kan se sig selv i i den sidste ende, og derfor er jeg meget glad for i dag at kunne meddele både fru del Castillo og kommissæren, at det er en samlet liberal gruppe, som kommer til at stemme for den samlede telepakke, og det er jeg meget glad for, for det er et skridt i den rigtige retning for hele Europa. Tak!

(Taleren accepterer at besvare et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Lieber Herr Rohde, ich habe eine Frage: Ist es nicht so, dass die Internetnutzer mit ihren Gebühren bereits Geld zahlen, dass natürlich damit durch die Provider Geld verdient wird, dass die EU-Staaten alle in ihren Haushalten Unsummen in die Netze, in die Infrastruktur, investiert haben, und dass es jetzt darum geht, diese Infrastruktur, die durch Nutzer und durch die Staaten, durch die Regierungen, unsere Haushalte finanziert wurde, zu verkaufen an Unternehmen, die sich das leisten können?

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Doch, und genau deswegen ist ein Gleichgewicht hier so wichtig. Sie können ja nicht einfach sagen, Industrie ist nicht unser Interesse, nur die Bürger. Denn die Bürger brauchen ja auch die Industrie. Es handelt sich darum, ein Gleichgewicht zu finden. Ich bin der Meinung, dass wir in der liberalen Fraktion ein Gleichgewicht gefunden haben, damit die Interessen zusammenkommen und zusammengehen können, und nicht, dass alles durcheinandergeht.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I think it is important to state that the Internet has been one of the most dynamic phenomena of the new world. It is fairly young and it is still developing. I am always struck by all those who want to block it from one side or another. There are states which want to block it, sometimes even operators want to block some services and now we have a discussion about blocking a number of services from a legal point of view.

I think the important thing is that the Internet must be free. That does not mean that everything is free just because it is on the Internet. We need to be able to buy products, pay for services, pay for media, pay for a number of things, and we must be open-minded about new services. I do not want any operator to block or discriminate against services on the Internet because then you are discriminating against the users, but I do want an opportunity for all those service providers to contribute to the development of the Internet.

This is the issue about finding the right balance because if we do not allow for special services we undermine a number of future opportunities and possibilities of the Internet. Then we are reducing it, we are reducing the freedom of the Internet because it is a two-way issue – those who deliver and those who use – and we must meet on an open and free Internet but with the ability to invest and purchase new things.

I want us to increase the capacities and the speeds because that is the main issue, but I want us also to be firm that all new services, be they specialised services or the services that we know are emerging all the time, shall have the freedom of the Internet. But it is not free if we are blocking the new services and that is why I think this compromise is of huge importance.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, ce rapport a fait l'objet d'intenses négociations et de quelques désaccords. En effet, ce règlement sur le marché unique du numérique ne peut être le quitus de fin de mandat d'une Commission en quête de résultats politiques. Nous en attendions beaucoup, nous avons été déçus, mais face à l'enjeu, nous avons préféré concentrer nos travaux sur ce qui était le plus important au regard des évolutions technologiques, à savoir les investissements, le déploiement, l'accès sous toutes ses formes et sur tous les supports au bénéfice du consommateur, qui pourra ainsi disposer de nouveaux services à de meilleurs coûts.

Nous nous réjouissons des résultats obtenus en un temps record et je souhaite adresser mes félicitations à Pilar del Castillo pour les nombreux compromis obtenus sur la gestion du spectre radioélectrique, sur l'équilibre trouvé entre une utilisation plus innovante des fréquences et la préservation de la radiodiffusion, mais aussi sur la fin des frais de roaming pour les appels passés entre États membres. Sur ce point, en effet, nous irons négocier avec le Conseil forts d'une position unanime: plus de surcharges pour les appels, les SMS et les données à partir de décembre[nbsp ]2015. Notre objectif est que les citoyens n'éteignent plus leurs mobiles à l'étranger par peur d'une facture exorbitante. Nous y avons ajouté une clause sur la limite raisonnable d'utilisation pour assurer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs.

Dernier point: je déplore que nous n'ayons pu trouver un compromis sur la neutralité de l'internet et je voudrais clarifier quelques éléments. Les socialistes et démocrates considèrent que l'internet est un espace public où chacun doit pouvoir choisir sans discrimination, restriction ou interférence les services qu'il souhaite et exiger une qualité d'accès à l'internet qui ne soit pas détériorée par le traitement privilégié de certains services payants, dits spécialisés. Nous ne nous opposons évidemment pas à la création de tels services, mais nous voulons en encadrer la définition et l'usage pour que leur fourniture ne s'effectue pas au détriment de l'internet de base. Nous souhaitons ainsi éviter toute confusion avec les services d'accès à l'internet, pour lesquels nous proposons une référence contraignante au principe de la neutralité de l'internet.

Je le réaffirme ici: alors que nous nous attelons quotidiennement à protéger le respect de la vie privée en ligne, nous ne pourrions accepter de négocier le roaming contre la neutralité de l'internet. J'espère que mes collègues comprendront le message que nous pouvons adresser aux citoyens, qui attendent de notre part un acte responsable dans leur sens.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article[nbsp ]149, paragraphe[nbsp ]8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich möchte der Kollegin Trautmann eine Frage stellen. Sie hat gesagt, dass sie und auch ihre Fraktion für spezialisierte Dienste sind, nur in einer anderen Definition als derzeit hier auf dem Tisch liegt. Könnten Sie uns bitte genau erklären, wie weit Sie spezialisierte Dienste erlauben würden? Denn hier geht es natürlich darum, die spezialisierten Dienste einer klaren Beschränkung zu unterziehen, und dass die spezialisierten Dienste in Zukunft auch für ihre Dienste bezahlen müssen, damit es für unsere Konsumenten billiger werden kann. Hier erwarte ich eine Antwort.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D), réponse "carton bleu". – Monsieur le Président, ce qu'il convient d'éviter, c'est qu'on développe des services spécialisés et qu'on les fasse passer en priorité au détriment de l'accès de base réservé à tous les citoyens, qui sont en droit de l'exiger. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait des confusions dans l'usage de ces services spécialisés, qui est positif et auquel nous ne nous opposons pas, mais qui doit être suffisamment organisé pour que la congestion du trafic ne soit pas un handicap et ne contraigne pas le citoyen à supporter des choix de fait qui lui seraient imposés. Voilà la réponse que je peux adresser à M.[nbsp ]Rübig.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, tomorrow we will hopefully adopt the telecoms package, which is essential for a single digital market in Europe. Beyond ending roaming charges, which will benefit every European from 2015 onwards, we also need more access, broadband and net neutrality. Millions of Europeans do not have access to all sites, and it is important that blocking and throttling will now be illegal.

However, more clarity is needed on the definition of net neutrality. Together with my colleague, Jens Rohde, I tabled amendments to safeguard net neutrality and to define specialised services. Let us be clear: we do not want to block these. We just need good definitions. By ensuring clear rules of the road for the EU digital single market and the open Internet, competition, innovation and Internet users will benefit. I want to congratulate Commissioner Kroes on her ambition and her vision. I hope she understands the needs of many European citizens as regards guaranteeing net neutrality.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE), "blauwe kaart"-vraag. – Een vrij korte vraag. Ik hoorde de eerste spreker van de liberalen, de heer Rohde, net zeggen: "Wij staan achter de voorstellen van commissaris Kroes", en ik hoor u nu zeggen: "Wij hebben de amendementen om de netneutraliteit te verstevigen". Ik zou toch wel graag willen weten of de liberalen nu met ons, met het links-progressieve deel van het Parlement mee gaan stemmen om de netneutraliteit te verstevigen, of dat u met mijnheer Rohde met rechts meestemt en de voorstellen van mevrouw Kroes zo zwak houdt als zij zijn.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE), "blauwe kaart"-antwoord. – Mevrouw Sargentini heeft de amendementen namens de heer Rohde en mijzelf voor de Liberale Fractie kunnen lezen. Er staat een heleboel in het telecompakket van mevrouw Kroes. Wij hebben er als Liberale Fractie op aangedrongen om roaming eerder af te schaffen, om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker mobiel over grenzen goedkoper kunnen bellen en internet kunnen gebruiken en wij staan voor netneutraliteit. Dat kunt u lezen in de amendementen. Dat is glashelder. Amendementen, gezamenlijk ingediend door de heer Rohde en mijzelf.

 
  
MPphoto
 

  Amelia Andersdotter, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, today we are discussing the future of electronic communications in Europe. In Parliament we have repeatedly expressed our commitment to the protection and promotion of human rights on the Internet. We repeatedly express our concern for there to be competitive equal opportunities on the European markets, and we support innovative start-ups which can create a European digital sphere.

An important step in this direction is safeguarding net neutrality. Therefore I urge all colleagues to support the amendments on net neutrality which have been tabled by a broad coalition of political groups. Nevertheless there appear to be loopholes in the legislation which could distort the market in an unfair way. The European Union must find ways of combining successfully the European political principal of distributed, equal cooperation with the Internet technical principle of distributed, equal cooperation. But where is the strategy for this?

In all of the three proposals we see proposals which have been badly prepared by the Commission. The lack of strategy and leadership from the Commissioner has caused confusion. We now have security by bureaucracy rather than security by transparency, which would otherwise be universally supported by research.

In future Parliament should consider changing its rules of procedure to pre-empt these large, spectacular and hasty revisions of important base legislation, as with Connected Continent. We could consider not adopting first reading positions on proposals less than one year after they were tabled. We should consider not accepting proposals for which the Commission Impact Assessment Board has not given the green light. Our institutions ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. – Mr President, this package does have some good parts – for example, removing excessive roaming charges will be very popular with some consumers – but it potentially has some very bad parts. I am all for a free, open Internet. I know why we must not block services in general, but there are some services that need to be blocked. In my region we are home to the Internet Watch Foundation. This makes sure that child pornography is taken off the Internet and as a result serious crimes are prevented. The amendments tabled by the Left, the Greens and the Liberals – particularly Amendment 243 – would stop them being able to do this. This is irresponsible and dangerous, and that amendment must not be allowed to go through.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – A Internet não foi criação de nenhuma empresa privada e ela é hoje, como foi no seu início, um bem público que se está a tornar cada vez mais um bem e um direito essencial. O acesso livre e sem discriminação é um novo direito fundamental tão natural como o direito a percorrer livremente as ruas e as estradas que há muitos séculos começaram a ser construídas para poder unir os povos uns aos outros.

Há estradas e veículos que pelas suas caraterísticas nos podem permitir andar com mais ou menos velocidade, mas esta velocidade nunca é definida em função de um pagamento diferenciado entre os utilizadores normais e os utilizadores premium dessa mesma estrada. Não toleramos, por isso, a existência de uma classe executiva e de uma classe económica quando viajamos nas estradas da comunicação. Não aceitamos que os donos das estradas discriminem a passagem de acordo com o tipo de carga que transportamos. A neutralidade da Internet é, por isso, a condição para que esta seja uma via tão aberta e neutral quanto qualquer rua da nossa cidade.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer, on behalf of the EFD Group. – Mr President, we would do well to remember that telecoms were created by private individuals like Bell and Marconi. The World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee and presented by him as a great gift to society at large. These developments were not invented by governments or regulators, still less by the European institutions. Given that the Internet is global, there is a clear need for a degree of mutual recognition and regulatory convergence but there is no need for massive regulatory interference from Brussels.

At a time when our Liberal colleague Sir Graham Watson is proposing an EU propaganda programme funded by taxpayers’ money, there are credible fears that EU control of the Internet will lead to control of content, if not downright censorship. Even the British and German Governments have recognised the dangers inherent in this excessively complex proposal and have called for a much simpler and more streamlined approach. They are right to do so. If the answer is more heavy-handed EU regulation, then we are asking the wrong question.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). - Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst herzlich Dankeschön sagen in Richtung unserer Berichterstatterin, Pilar del Castillo Vera, für die hervorragende Arbeit, die sie geleistet hat. Ihr Bericht zum Telekom-Paket ist ja im Industrie-Ausschuss mit breiter Mehrheit angenommen worden. Das ist eine gute Nachricht, weil wir uns wirklich hier im Parlament – und ich hoffe, dass der gefundene Kompromiss morgen auch so durchgeht – für die Weiterentwicklung des digitalen Binnenmarktes ausgesprochen haben. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen bei uns zuhause.

Ich begrüße im Besonderen, dass es hier im Parlament zum Roaming eine breite Unterstützung für ein roamingfreies Europa ab dem Jahr 2016 gibt. Es passt nicht zum digitalen Binnenmarkt, dass wir heute noch Roaminggebühren erheben. Ich freue mich sehr, dass auch das mit breiter Mehrheit so getragen wird.

Lassen Sie mich zwei Sätze zum heiß diskutierten Thema Netzneutralität sagen. Erlauben Sie mir den Hinweis: Ein Blick in das Gesetz erleichtert im Konkreten ja die Rechtsfindung. Das ist auch bei dem hier vorgelegten Kompromiss der Fall. Wenn hier diskutiert wird, dass im Internet eine Zwei-Klassen-Gesellschaft eingeführt werden soll und dergleichen, dann weiß ich nicht, von welchen Texten man ausgeht. Der gefundene Kompromiss stellt klar, dass es dazu gerade nicht kommen soll. Kein Mensch will doch hier im Hause eine Zwei-Klassen-Gesellschaft! Jeder ist doch für den offenen Internet-Zugang, jeder ist doch bei uns dafür, dass es keine Diskriminierung im Netz geben darf, dass man nicht differenzieren darf zwischen Absender, Empfänger, Art, Inhalt, dem Gerät, dem Dienst oder …

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, nous sommes parvenus à de nombreuses améliorations en matière d'information du consommateur, notamment l'obligation de fournir un service de suivi de consommation gratuit pour le prépayé comme pour les abonnements, mais aussi des informations claires et comparables sur la couverture réelle des réseaux mobiles. De plus, le consommateur devra être informé du débit internet moyen et minimal qu'il peut attendre à son domicile pour l'internet fixe et sur le territoire de son État pour le mobile, données opposables aux fournisseurs en cas de non-respect de ces vitesses.

Je me félicite aussi des avancées sur les appels d'urgence et le numéro 112, en particulier la définition de normes techniques communes pour la localisation des appels, notamment pour les smartphones équipés de GPS. Néanmoins, je crois que nous pouvons encore améliorer par notre vote les conditions de résiliation en cas de modification du contrat de la part de l'opérateur ou si la qualité du service n'est pas atteinte.

J'espère donc maintenant que demain nous soutiendrons un internet neutre et sans discrimination afin d'obtenir un texte fort et ambitieux pour les consommateurs et les citoyens.

 
  
MPphoto
 

  Владко Тодоров Панайотов (ALDE). - Бих искал първо да благодаря на докладчика г-жа Херцог за чудесната работа, защото високоскоростната широколентова инфраструктура е гръбнакът на единния цифров пазар и задължително условие за конкурентоспособност на Европа на световно ниво. Вярвам, че тази директива е правилната стъпка за Европа и ще ни даде възможност за постигане на целите ни до 2020 г., и възможност да се възползваме успешно от предимствата на интегрирания и напълно функциониращ единен цифров пазар. Тя ще допринесе за конкурентоспособност на европейската икономика, както и за осигуряване на дългосрочни устойчиви икономически и социални ползи за европейските граждани чрез този високоскоростен интернет.

Напълно подкрепям предложението на докладчика и вярвам, че тази директива ще бъде основен инструмент в ръцете ни, за да се справим успешно с предизвикателствата пред обществото.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). - Panie Przewodniczący! Aby Europa w pełni wykorzystała potencjał wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, jaki oferuje jednolity rynek cyfrowy, należy zwiększyć rolę telekomunikacji we wszystkich sektorach gospodarki. Po trzech rozporządzeniach w komisji ITRE w okresie sześciu lat udało nam się ostatecznie zmienić detaliczne opłaty roamingowe dla połączeń głosowych, wiadomości sms oraz transferu danych. Zobowiązanie dla operatorów powinno wejść w życie w 2016[nbsp ]r. Głównym osiągnięciem tego rozporządzenia jest zapewnienie, że internet pozostaje otwarty. Innymi słowy, użytkownicy mają możliwość dostępu do informacji oraz ich rozpowszechniania lub korzystania z dowolnych aplikacji do wyboru. Ponadto po raz pierwszy w rozporządzeniu została zawarta definicja neutralności sieci, która określa, że neutralność sieci w otwartym internecie oznacza, że ruch powinien być traktowany na równi. Uzgodniony tekst wprowadza również równowagę pomiędzy otwartym dostępem do internetu, gdzie przejrzystość i zasady niedyskryminacji są zapewnione, a tym samym pozwala rynkowi kontynuować rozwój nowych innowacyjnych produktów, takich jak wyspecjalizowane usługi. Proponowane rozporządzenie daje także gwarancję, że usługi specjalistyczne nie będą w żaden sposób szkodzić otwartemu internetowi oraz jednocześnie proponowane rozwiązania nie pozwalają na ukrycie czy też nakładanie dodatkowych opłat za usługi specjalistyczne. Ponadto dostawcy dostępu do internetu nie mogą wpływać na pogorszenie jakości istniejącej usługi.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (S&D). - Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, este debate sobre telecomunicaciones es crucial para Europa. Apostar por este sector es vital para una economía competitiva e innovadora y, además, las comunicaciones electrónicas e Internet son ya esenciales para cualquier democracia. Por ello necesitamos más cobertura de banda ancha. Debemos cerrar la brecha digital y convertir el acceso a Internet en un derecho ineludible para todos los ciudadanos, pero, además, no queremos un Internet de potencial reducido.

Los socialistas apostamos por un acceso de calidad, por un Internet abierto y por la neutralidad de la red. Solo así Internet seguirá siendo una plataforma justa para la competencia, para la innovación y para la igualdad.

Por último, yo también celebro la petición de que el roaming termine en 2015. Es un mensaje claro que deja este Parlamento y que los socialistas venimos defendiendo. Celebro que el resto de los grupos nos siga en esta cuestión y presumo que los ciudadanos y ciudadanas europeos también lo celebrarán.

Mi enhorabuena a todos los que han trabajado en este paquete.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - Mr President, as a Liberal, I share deeply the objectives of the Commission proposal to create a single telecoms market. I strongly believe that ICT will be the one key answer to our economic and social challenges, driving higher productivity and growth.

As rapporteur on the Roaming II Regulation and shadow on the other roaming reports, I can only say how satisfied I am that Parliament managed to vote for the end of roaming charges by the end of 2015. I have long been advocating the fact that the industry should – and could – change its business model in order to eliminate roaming charges. I also welcome the fact that Parliament strongly defended an open Internet which has now been safeguarded in law. Other provisions are also major improvements, for example a new spectrum management which should make 4G[nbsp ]mobile more accessible to consumers and to cross-border investment in its operation.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Telekom-Paket ist ein sehr komplexes Gesetzespaket mit einer unwahrscheinlich großen Relevanz für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa, und das in mehrerlei Hinsicht. Zum einen fällt das Roaming weg, was von allen begrüßt wird. Aber genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist es, mit Sorgfalt Rahmenbedingungen im Internet zu schaffen, die die kulturelle Vielfalt, das große Innovationspotenzial gerade auch im Kreativsektor und die Entwicklungsmöglichkeiten für junge kleine und mittlere Unternehmen nicht nur in der IT-Branche fördern und erhalten.

Deshalb ist es notwendig, einen gesetzlichen Rahmen für Internetzugangsdienste und spezialisierte Dienstleistungen klar zu fassen. Spezialisierte Dienstleistungen dürfen keinen negativen Einfluss auf die Qualität des offenen Internetzugangs haben und dürfen kein Ersatz dafür sein – und so steht es ausdrücklich auch im Text und in den Kompromissen. Wir müssen den Rahmen so setzen, dass der faire Wettbewerb zwischen Diensten und Inhalten im Netz gestärkt wird und ein offener, diskriminierungsfreier Zugang zum Netz für alle Nutzer und Service- und Content-Anbieter gewährleistet wird. Das Prinzip der Netzneutralität ist dafür ein wichtiger Schlüssel, und das sollte im Text auch entsprechend deutlich werden.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Mr President, I should like to thank the Commissioner for her proposal to connect the continent and to abolish the roaming costs. Thank you too, Ms Trautmann, for trying to safeguard net neutrality. I know it is very much a challenge, but I would like the European Parliament to lead on this very topic and not to follow. We have seen that all the developments on the Internet are taking a very high, rapid flight. Sometimes we stand there empty-handed, only watching in surprise what is happening.

What is so important is that we create the future and future innovation on the Internet. The impact of the definition of specialised services is going to be enormous, and I very much fear that the definition in both the compromises is not very clear, nor is the impact. So I propose that everyone uses what has happened in the Netherlands as an example, because our law on net neutrality, I think, is a very good example for the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Sandrine Bélier (Verts/ALE). - Monsieur le Président, chers collègues, l'Union européenne doit donc garantir un internet libre, ouvert et protecteur des droits fondamentaux des Européens. Au-delà des intentions, ce projet sur le marché unique du numérique, dans sa forme actuelle, ne le garantit pas.

La priorisation des flux est une atteinte à l'égalité d'accès à l'information, à la liberté d'expression ou, sur le plan économique, un frein à l'émergence des start-up créatrices d'emplois. La notion de service spécialisé est un coup de grâce à la neutralité du net et en contradiction avec les positions que notre Parlement a défendues tout au long de cette législature pour préserver le principe de neutralité.

Nous, écologistes, nous refusons de sacrifier les libertés des Européens et leur capacité à innover, en ces temps de crise économique, sur l'autel de quelques très grands. Nous voterons demain et, quand nous voterons, nous n'oublierons pas qui nous représentons: d'abord les citoyens, les internautes européens. Et c'est pour garantir leurs intérêts et libertés que nous défendrons l'amendement sur la neutralité du net.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). - Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass für meine Fraktion die Verhinderung eines Zwei-Klassen-Internets und die Wahrung der Netzneutralität nicht verhandelbar sind. Wenn sich große Internetanbieter eine bevorzugte Behandlung ihrer Inhalte in Datenleitungen erkaufen können, dann sehen wir die Netzneutralität in Gefahr. Ich sage dies auch im Wissen darum, dass gestern 150[nbsp ]000[nbsp ]Unterschriften von einer großen Netzgemeinde in der Bundesrepublik Deutschland an uns übergeben worden sind. Für diese spreche ich hier ausdrücklich, und ich sage noch einmal: Die wichtige Abschaffung des Roaming erkaufen zu lassen zur Wahrung der Netzneutralität, das kommt für uns nicht in Frage. Deshalb legen wir großen Wert auf die Zustimmung zu dem vorgelegten Änderungsantrag der drei Fraktionen.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Das Internet ist eines der wenigen wirklich freien Medien unserer Gesellschaft – es ist frei von politischen Gruppierungen, es ist frei von Interessengruppen. Der Schutz dieser Freiheit und der Neutralität des Internet sollte auch ein vorrangiges Ziel für uns als Volksvertreter sein. Das Internet ist wieder ein Allgemeingut. Umso schockierender ist daher für mich der Vorschlag in diesem Haus, welcher das Internet einer Diskriminierung preisgeben will, einer banalen Diskriminierung durch Geld und eine Abkehr von der Netzneutralität. Wie das Automobil für das 20.[nbsp ]Jahrhundert wegweisend war, so ist es das Internet für das 21.[nbsp ]Jahrhundert. Als der Straßenverkehr in der Vergangenheit zunahm, haben wir Straßen ausgebaut, nicht die Straßenbenutzung nach Wohlstand der Autofahrer geordnet. Ebenso sollte es keine Bürger zweiter Klasse im Internetverkehr geben. Jeder Bürger hat das gleiche Recht, sich breit und unabhängig zu informieren. Dafür sollten auch das Internet und vor allem wir stehen.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. - Mr President, honourable Members, this is a very important moment for all citizens who are in love with their mobile; for every government and every business that can boost efficiency, effectiveness, productivity and performance with digital; and for every dynamic telco that wants to cross the continent and face the future. You have touched upon the future; it is not about yesterday but about tomorrow. For all these reasons, your positive vote tomorrow is very important: ending roaming and blocking; a better broadband deal; convenience; trust; openness; innovation; safeguarding the open Internet for everyone.

I am very pleased that everyone is in favour of an open Internet. We are on the same page: more European thinking for the resources that matter to our future on the vast majority of this package. You are in agreement, which I have noticed with great satisfaction. Many have spoken on the issue of net neutrality. I repeat my earlier call: forbidding new services – and, thank heaven, only a few mentioned doing so – is not the way to promote innovation and is a poor way to safeguard an open, connected continent.

Our proposal will not create a two-speed Internet. I repeat: there will not be a two-speed Internet. It will create an innovative, fast, forward Internet, and that is completely different. I do not like to make an issue of something that is not based on reality. New safeguards and powers will ensure that specialised services cannot come at the expense of the open Internet. I repeat that first there will be an open Internet for everybody, with quality guaranteed, and then, if there is an opportunity, there will be specialised services, but within a framework to ensure that not everyone who is interested in making his service or product a specialised service will be accepted. No way. They will not cause deterioration in the public space that is the Internet.

I note that Ms Herczog mentioned not wanting to block specialised services. I agree with her – we are on the same page – but that is what would happen with the amendment on the definition of net neutrality. I will repeat what I said: an open Internet for everybody, and certainly not a two-speed Internet. If the possibilities are there, there is an opportunity and a challenge to offer specialised services. By the way, that is pushing telcos to invest, and that was the original idea for the whole package: how can we get investment in high-speed broadband? How can we get in the driving seat? Ten months ago that was what you said to me, and I agreed with you. It would inhibit innovation and block business opportunities if we were to be on a different page.

Our proposal and the committee’s amendments represent a balanced approach that would safeguard innovation without discrimination. But if you decide to severely restrict specialised services – effectively blocking them, which is what that means in plain language – you must be aware of the consequences. So there must be no blocking of specialised services as long as they are not blocking the open Internet and the quality guarantee. On the new opportunities, European citizens will miss out.

On voluntary measures to stop serious crimes – Ms Ford mentioned child pornography. If there is one issue that is close to my heart it is fighting child pornography. It is not acceptable, and I am pleased that my dear colleague, Ms Malmström, is fighting like hell, and I am backing her on that issue. It is not acceptable in a decent society. If there are concerns about opening up to unjustified action against legitimate sites (which, by the way, I do not see as a problem), then a solution is to retain Article 23(3) on the lawfulness of the information. For horrible things like child pornography that are illegal in national laws, there should be no obstacle to joint efforts to identify and block such sites. We are on the same page, Ms Ford. So the new proposal to delete Article 23(3) should not go ahead.

This is not the end of things. We have also recently set out plans on globalising Internet governance and safeguarding the open, unified Internet internationally, and I will be happy to present these to you. Tomorrow you can safeguard an online world for our citizens: borderless, open, connected. Let us take that step forward to connect a competitive continent.

To finish, I would just like to mention the three rapporteurs, to whom I am very grateful. They did a great job and they did it extremely quickly. I do not agree with the honourable Members who said that we need a minimum time for action and for the reaction of Parliament versus Commission. If we can do the job more quickly, the citizens will be grateful. One of the main complaints of European citizens is that we are too bureaucratic. This is an excellent example of all three rapporteurs and the shadows doing the job as quickly as possible within a single time period and I am grateful for that. I look forward to the vote.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, Ponente. - Señor Presidente, en esta intervención final quiero empezar por expresar mi agradecimiento a la Comisaria por su determinación, por su empuje, por su tenacidad, a la hora de impulsar esta propuesta legislativa que hoy estamos debatiendo.

Quiero decir a todos mis colegas y a esta Cámara que mañana nos estarán mirando millones, no, unos miles, millones y millones de ciudadanos europeos y se preguntarán: ¿para qué sirve el Parlamento Europeo? ¿Tomará el Parlamento Europeo una decisión que realmente sirva para impulsar y mejorar nuestras condiciones de vida, que realmente sirva para que haya oportunidades para todos?

Y yo tengo que decir que es fundamental que apoyemos la serie de medidas que contiene la propuesta que ya ha votado la Comisión de Industria, Investigación y Energía y que, tanto en el desarrollo del espectro para un mejor desarrollo, a su vez, de la banda ancha móvil, como en el concepto de un Internet abierto —abierto de verdad, donde no se excluya a nadie, ni a los que quieren hacer determinados desarrollos en Internet, ni a los que quieren desarrollar servicios especiales—, se fomente la innovación, se fomente el talento. Los más perjudicados por una visión cerrada, por una visión miope, serían precisamente los más innovadores.

Y, además de eso, mañana se estarán preguntando: ¿qué va a hacer el Parlamento? ¿Va a apoyar la legislación que se vota y que dice que el roaming, la itinerancia, los costes que afrontamos por salir de nuestros países, por circular por la Unión Europea y por no tener un continente realmente conectado nos impiden realmente participar de ese proyecto común como quisiéramos? ¿La va a apoyar o no la va a apoyar? Yo invito a todos a que mañana no se queden fuera; espero que todos ustedes estén dentro y que todos voten esa legislación sobre el mercado interior de las telecomunicaciones.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, előadó. - Tisztelt Elnök Úr! Biztos Asszony! Képviselőtársaim! Beruházás, beruházás, beruházás! Kizárólag a széles sávú, nagysebességű internetbe történő beruházásokkal küszöbölhetjük ki a kétsebességes, sőt háromsebességes Európát. Mert jelenleg az az elfogadhatatlan helyzet, hogy ha 50 km távolságra utazunk bármely európai nagyvárostól – Londontól, Budapesttől, Rómától vagy Madridtól – a vidéki lakosság nagyon kissebességű, vagy nem létező internetvonalakon tud csak kapcsolódni.

A társadalomhoz, a demokratikus intézményrendszerhez és a munkahelyekhez el kell érnünk – és ezt Önök sem kérdőjelezték meg –, hogy minden európai lakos, éljen vidéken vagy városokban, el tudja érni a nagysebességű, széles sávú interneten az alapszolgáltatásokat és a speciális szolgáltatásokat. Ezért beruházásra, együttműködésre kényszeríteni a hálózatfejlesztő cégeket – ez a feladatunk, és holnap ezt kell elérnünk közösen!

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, föredragande. - Herr talman! Först vill jag tacka alla kolleger i parlamentet, Marielle Gallo, det grekiska ordförandeskapet, kommissionär Kroes och tjänstemännen i institutionerna för allt arbete med betänkandet om elektronisk identifiering, som jag var ansvarig för.

Sedan vill jag tacka min goda vän Edit som just nu reser sig, Edit Herczog, för att hon har gjort ett så bra betänkande, som egentligen handlar om öppna nät, som jag kallar statsnät, där vi inte konkurrerar med infrastrukturer utan med innehållet. Det är precis det som också det andra betänkandet handlar om.

Låt oss hoppas att resonemanget om nätneutralitet innebär att vi imorgon röstar om en kompromiss, om en enad hållning som innebär att vi inte ska skapa skillnader i infrastrukturen. Vi ska konkurrera med innehållet. Vi ska få den nätneutralitet som telekompaketet lovade oss och det som också Neelie Kroes lovade oss när vi frågade ut henne inför hennes kommissionärskap. Vi vill ha nätneutralietet.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmungen über die Berichte del Castillo Vera und Ulvskog finden am Donnerstag, 3.[nbsp ]April 2014, um 11.30[nbsp ]Uhr statt.

Die Abstimmung über den Bericht von Frau Kollegin Herczog findet während der nächsten Plenarwoche in Straßburg statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Voorzitter, collega's, wat hier vandaag op tafel ligt, is niets anders dan de logica zelve op de Europese interne markt. Mobiel bellen, sms’en en surfen in het buitenland mag vanaf eind volgend jaar niet meer duurder zijn dan gsm-gebruik in eigen land. Uit de meest recente Eurobarometer blijkt dat 1 op 2 Europeanen de gsm in het buitenland drastisch beperkt. 9 op de 10 stopt zelfs helemaal met het gebruik van het internet op zijn of haar smartphone. Omdat men, terecht, beducht is voor astronomische facturen. Het is dus hoog tijd dat we werk maken van een echt eengemaakte Europese telecommarkt.

De plafonds voor mobiel bellen, sms’en en internetten hebben we al een paar keer aangescherpt, maar nu gaan we de tarieven in de hele EU volledig gelijk trekken. Dat moet en zal ook een stevige impuls geven aan de app-sector. Apps met toeristische info, plattegronden van steden, foto’s enzovoort hebben een enorm potentieel, dat nu door de veel te hoge roamingtarieven niet wordt aangeboord. Deze wetswijziging is dus goed voor de consumenten én voor de sector zelf. Voor het Parlement is dit een prioriteit. We gaan ervan uit dat de regeringen ook op deze lijn zitten.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE) , írásban. Tisztelt Képviselőtársaim! A távközlési ágazat stratégiai jelentőségű az Európai Unióban. A fejlődéshez és az innovációhoz szükséges alapot biztosítja. A távközlési ágazat fejlesztése jelentheti a válságból kivezető utat. Mára az is egyértelmű: Európa elvesztette a digitális versenyelőnyt Ázsiához és az Egyesült Államokhoz képest.

Így most az a legfontosabb feladatunk, hogy visszaállítsuk Európa versenyképességét. A Pilar Del Castillo által jegyzett szabályozás több kulcsfontosságú területet érint. A barangolás, a hálózatsemlegesség, valamint az európai országok nemzeti távközlési szabályozó testületeit összefogó ernyőszervezetnek tett egységes bejelentési lehetőség is elősegíti, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk az egységes távközlési piac megvalósításához. Először a hazai és a roaming díjak közötti különbség eltörlését emelném ki, amely a működőképes belső piac előfeltétele. Már 2015 decemberétől megszűnnének a roaming díjak, amely különösen az egyre növekvő adatforgalom tekintetében jelentene számottevő előrelépést. Másodsorban a jogszabálycsomag először biztosítja a hálózatsemlegességet Európa-szerte. Emellett további garanciákat is tartalmaz, amelyek kötelezik a szolgáltatókat arra, hogy egyenlően és korlátozás nélkül kezeljenek minden internetes forgalmat, függetlenül a küldő és fogadó féltől, valamint a tartalomtól. Harmadszor az egységes bejelentési lehetőség fontosságára hívnám fel a figyelmet. Ez a lehetőség elősegíti a szolgáltatásnyújtást más EU-tagállamban is, mivel garantálja, hogy a nemzeti hatóságok egyenlő bánásmódban részesítenek minden szolgáltatót.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (ALDE) , în scris. Ultimul pachet privind telecomunicațiile din 2009 a adus progrese reale atât în evoluția către o piață unică a telecomunicațiilor, cât și pentru protecția consumatorului. Vorbim însă de un sector care evoluează deosebit de rapid, iar în Europa anului 2014 piețele de telecomunicații rămân încă dominate de operatorii naționali, investițiile în infrastructură și inovația nu sunt suficient încurajate, iar cetățenii încă mai plătesc taxe de roaming când călătoresc în UE, asta în condițiile în care nu mai avem controale la frontiere și doar aceste taxe ne mai amintesc că am trecut granița.

Propunerea Comisiei este una absolut necesară. Măsurile propuse în ce privește coordonarea în alocarea spectrului vor crește accesul consumatorilor la servicii performante și rețele de telecomunicații rapide, cum sunt cele 4G și următoarele generații.

Amendamentele care vizează garantarea neutralității internetului, oferind totodată condiții adecvate pentru serviciile specializate, cum sunt IPTV-ul sau „video on demand”, sunt de asemenea binevenite.

Nu în ultimul rând, susțin întru totul consolidarea drepturilor consumatorilor la schimbarea operatorului și accesul acestora la informații comparabile despre serviciile oferite de operatori. Eliminarea în 2015 a roaming-ului în UE este o victorie și arată că Europa răspunde preocupărilor cetățenilor săi. Sper ca și Consiliul să urmeze această direcție.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. W Unii Europejskiej funkcjonuje de facto 28 rynków łączności elektronicznej, które różnią się między sobą warunkami wydawania pozwoleń, regulacjami działalności czy ochroną konsumentów. Uniemożliwia to powstanie w pełni funkcjonującego rynku cyfrowego, szczególnie w zakresie świadczenia usług transgranicznych. Biorąc pod uwagę, że coraz większe znaczenie ma handel elektroniczny, to rozdrobienie uniemożliwia nam wykorzystanie potencjału jednolitego rynku. Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć wszystkie działania Komisji, które mają poprawić sytuację w tym obszarze.

Nie jestem jednak przekonana, czy powinniśmy ujednolicać wszystkie praktyki w obszarze praw użytkowników końcowych. Z takim zabiegiem mamy do czynienia właśnie w przypadku tego rozporządzenia, gdzie w artykułach 25–30 przyznajemy KE kompetencje do wydawania przepisów wykonawczych w tej materii. Z jednej strony pozbawi to krajowe organy regulacyjne wielu kompetencji, z drugiej może obniżyć efektywność podejmowanych działań. Mam jednak nadzieję, że Komisja Europejska, przygotowując przepisy, będzie się starała w jak największym stopniu uwzględnić specyfikę lokalnych rynków łączności elektronicznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Im rasenden Tempo entwickelt sich das Internet weiter. Und es stehen Grundsatzentscheidungen an. Bereits jetzt wird das Netz stark überwacht, um etwa gegen Kriminelle und Terroristen vorzugehen. Und nun hat der EuGH auch noch eine folgenschwere Entscheidung hinsichtlich Netzsperren zur Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen getätigt. Dafür aber ist seitens der Provider eine – erst in einigen EU-Staaten vorhandene –Filterinfrastruktur vonnöten. Eine einmal vorhandene Sperr-Infrastruktur wird dann nur allzu leicht ausgeweitet. So wird beispielsweise die eigentlich zur Terrorbekämpfung eingeführte Vorratsdatenspeicherung heute hauptsächlich gegen Kleinkriminelle eingesetzt. Und wer sagt, dass dann nicht irgendwann auch politisch unliebsame Seiten gesperrt werden? In Kombination mit dem Streben der Netzanbieter, von Anbietern der Web-Services Geld zu verlangen, ist dies eine höchst brisante Entwicklung. Großkonzerne greifen zähneknirschend tiefer in die Tasche, um schnelle Internetverbindungen zu garantieren, und verfestigen damit ihre Quasi-Monopol-Stellung. Das gefährdet die Angebotsvielfalt. Irgendwann werden zudem Kunden unterschiedliche Arten des Internetzugangs kaufen müssen. Dafür indes muss der Netzbetreiber ständig überwachen, worauf die Nutzer zugreifen. Und damit zementieren wir die Internetüberwachung endgültig. Die Orwell’sche Vision eines totalitären Überwachungsstaates darf keinesfalls Realität werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. – Dažnai savo valstybėse girdime, jog Europos Parlamento svarstomi klausimai yra toli nuo žmonių. Noriu su tuo nesutikti – šis mūsų svarstomas dokumentas kaip tik įrodo, kaip mūsų priimami sprendimai įtakoja žmonių gyvenimą. Pirmieji sprendimai ES lygiu dėl tarptinklinių pokalbių tarifų ribojimų 2007 metais buvo sutikti su džiaugsmu, tačiau dabar, žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, kuomet svarstome visišką tarptinklinių pokalbių tarifų panaikinimą, jie atrodo beviltiškai pasenę. Prilygindami tarptinklinius pokalbius ir duomenų perdavimą vietiniams skambučiams, smarkiai prisidedame tiek prie laisvo asmenų judėjimo užtikrinimo, tiek ir prie geresnės Europos vartotojų apsaugos. Sveikinu pranešėją ir džiaugiuosi vienu geriausių pavyzdžių, kaip Europos Parlamente priimame vartotojui aktualius sprendimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. Najväčšou vymoženosťou EÚ je jednotný trh, voľný pohyb osôb, tovaru a služieb. Roaming v súčasnosti musíme považovať za prežitok doby, a preto je zrušenie roamingových poplatkov je dobrou správou pre spotrebiteľov. Oponentúra veľkých nadnárodných telekomunikačných spoločností nebola opodstatnená, pretože mnohí operátori sú tí istí v mnohých členských štátoch. Dobrou správou pre užívateľov elektronických komunikácií je aj presadenie tzv. sieťovej neutrality. Všetky dáta budú musieť byť spracovávané najrýchlejšie, ako je to možné, a operátori ani vlády nebudú môcť obmedzovať rýchlosť prenosu dát. Užívatelia elektronických služieb určite uvítajú aj lepšie práva pre spotrebiteľov, ktoré majú zakázať neprehľadné zmluvy týkajúce sa veľkosti písma a rozsahu údajov, na základe čoho bude existovať možnosť ľahšej porovnateľnosti jednotlivých zmlúv.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. Le Parlement européen s'est prononcé pour des dispositions interdisant aux entreprises de télécommunication de dégrader ou de bloquer les connexions internet pour les services et applications de leurs concurrents. Pour le moment, l'accès sur le net à des géants comme Facebook ou Microsoft n'est pas favorisé par rapport au site d'une petite entreprise ou à un blog citoyen. Mais si la définition des "services spécialisés" n'est pas plus claire, les entreprises qui ont les moyens pourront se payer la voie rapide de l'autoroute de l'information, les start-ups et les sites à buts non-lucratifs étant alors relégués au réseau secondaire. Ce ne serait plus le citoyen qui déciderait des priorités qu'il accorde à telle ou telle source d'information, c'est l'opérateur qui le ferait à son insu en accordant des privilèges aux grands groupes qui en ont les moyens. La neutralité du net se transformerait alors en castes du net. Nous avons déposé un amendement afin de protéger cette neutralité mais le clivage gauche-droite est fort à ce sujet et le vote sur ce point précis est difficile à prévoir.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. Salut propunerea de regulament pentru stabilirea unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat. Salut acordul la care s-a ajuns, în special în ceea ce privește eliminarea tarifelor de roaming și gestionarea spectrului de frecvențe radio. Prin eliminarea tarifelor de roaming, cetățenii europeni vor putea beneficia pe deplin de piața unică europeană în domeniul comunicațiilor și vor putea să utilizeze telefoanele mobile pe teritoriul european, așa cum le utilizează pe teritoriul național.

Susțin principiul de „neutralitate a rețelei”, în sensul că toate tipurile de trafic ar trebui tratate în mod egal, fără discriminări, restricții sau intervenții, indiferent de expeditor, destinatar, tip, conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație.

Regret că bugetul pentru sectorul comunicațiilor alocat prin mecanismul Conectarea Europei a fost diminuat. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să investească și să asigure acoperire 100% cu broadband pentru ca toți cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de piața unică europeană în domeniul comunicațiilor electronice. Solicităm ca statele membre să utilizeze toate oportunitățile de finanțare, inclusiv prin Banca Europeană de Investiții, pentru a completa fondurile alocate prin MCE pentru implementarea rețelelor de bandă largă.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Morgen werden wir über die Zukunft des Internet abstimmen. Der Vorschlag der Kommission enthält große Lücken im Bezug auf Kommunikationsfreiheit, fairen Wettbewerb und Innovation im Internet. Wir haben eine gemeinsame Entschließung erreicht, mit der wir den Vorschlag der Kommission korrigieren werden. Wir müssen die Netzneutralität und somit die Meinungsfreitheit im Internet gesetzlich sichern. Das Internet als Innovationsmotor soll erhalten bleiben, wenn wir die Netzneutralität abschaffen, schaffen wir das Internet ab. Vor 25 Jahren wurde das WWW erfunden. Seit Jahren fordern wir die gesetzliche Verankerung von Netzneutralität. Diese Gelegenheit haben wir morgen, und wir sollten sie nutzen. Ich werde daher für die Änderungen 234 - 246 stimmen. Nur ein neutrales Internet ist ein gutes Internet! Schon Tim Berners-Lee, Erfinder des WWW, sagte: „The moment you let net neutrality go, you lose the web as it is.“

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika