Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 2. dubna 2014 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 3.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 4.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 6.Opravy (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů: viz zápis
 9.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 10.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 11.Petice: viz zápis
 12.Převod prostředků: viz zápis
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 14.Plán práce: viz zápis
 15.Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků (rozprava)
 16.Jednotný evropský trh elektronických komunikací – Opatření ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací – Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu (rozprava)
 17.Přezkum Stockholmského programu v polovině období (rozprava)
 18.Hlasování
  18.1.Účelnost výdajů Evropského sociálního fondu na starší pracovníky (zvláštní zpráva Účetního dvora 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis) (hlasování)
  18.2.Žádost o ochranu poslanecké imunity Maria Borghezia (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay) (hlasování)
  18.3.Společná vízová omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland) (hlasování)
  18.4.69. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (hlasování)
  18.5.Úloha televizního, rozhlasového a internetového vysílání při vytváření představy o EU a jejích hodnotách (A7-0248/2014 - Graham Watson) (hlasování)
  18.6.Akustický tlak motorových vozidel (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký) (hlasování)
  18.7.Elektronická identifikace skotu (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (závěrečné hlasování)
  18.8.Počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech (A7-0201/2012 - Sophie Auconie) (hlasování)
  18.9.Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (závěrečné hlasování)
  18.10.Dovozy rýže pocházející z Bangladéše (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (závěrečné hlasování)
  18.11.Zdravotnické prostředky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (závěrečné hlasování)
  18.12.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese) (závěrečné hlasování)
  18.13.Evropské environmentální hospodářské účty (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu) (hlasování)
  18.14.Evropský rok rozvoje (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens) (hlasování)
  18.15.Rámec pro podporu pozorování a sledování vesmíru (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (hlasování)
  18.16.Řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a[nbsp ]dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun) (hlasování)
  18.17.Dovoz dřeva (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  18.18.Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků (A7-0208/2013 - Glenis Willmott) (hlasování)
  18.19.Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (A7-0252/2014 - Romana Jordan) (hlasování)
  18.20.Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš) (hlasování)
  18.21.Přezkum Stockholmského programu v polovině období (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini) (hlasování)
 19.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 21.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis: viz zápis
 22.Snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (rozprava)
 23.Výroční zpráva za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (rozprava)
 24.Absolutorium za rok 2012 (rozprava)
 25.Obchodování s[nbsp ]povolenkami na[nbsp ]emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké dopravy) (rozprava)
 26.Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách - Platební služby na vnitřním trhu (rozprava)
 27.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 29.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (809 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2499 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí