Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Doslovno izvješće
Srijeda, 2. travnja 2014. - BruxellesRevidirano izdanje
 1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 3.Provjera valjanosti mandata: vidjeti zapisnik
 4.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta: vidjeti zapisnik
 5.Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika) : vidjeti zapisnik
 6.Ispravci (članak 216. Poslovnika) : vidjeti zapisnik
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 9.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće : vidjeti zapisnik
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta: vidjeti zapisnik
 11.Predstavke: vidjeti zapisnik
 12.Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 13.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 14.Plan rada : vidjeti zapisnik
 15.Klinička ispitivanja lijekova za humanu primjenu (rasprava)
 16.Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija - Mjere za smanjivanje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine - Elektronička identifikacija i povjereničke usluge za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (rasprava)
 17.Ocjena Stockholmskog programa sredinom razdoblja (rasprava)
 18.Glasovanje
  18.1.Djelotvornost financiranja iz Europskog socijalnog fonda u korist starijih radnika (Tematsko izvješće Revizorskog suda 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis) (glasovanje)
  18.2.Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Marija Borghezija (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  18.3.Zajednička vizna ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnickog (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland) (glasovanje)
  18.4.69. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (glasovanje)
  18.5.Uloga radiodifuzijskih medija u prikazivanju EU-a i njegovih vrijednosti (A7-0248/2014 - Graham Watson) (glasovanje)
  18.6.Razina buke motornih vozila (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký) (glasovanje)
  18.7.Sustav elektroničkog označivanja životinja iz porodice goveda (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (glasovanje)
  18.8.Računalne baze podataka koje su dio nadzornih mreža u državama članicama (A7-0201/2012 - Sophie Auconie) (glasovanje)
  18.9.Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  18.10.Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  18.11.Medicinski proizvodi (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  18.12.Dijagnostički medicinski proizvodi „in vitro” (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  18.13.Europski ekonomski računi okoliša (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu) (glasovanje)
  18.14.Europska godina razvoja (2015.) (A7-0384/2013 - Charles Goerens) (glasovanje)
  18.15.Okvir potpore za nadzor i praćenje u svemiru (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (glasovanje)
  18.16.Upravljanje rashodima povezanih s jedne strane s lancem proizvodnje prehrambenih proizvoda, zdravljem i dobrobiti životinja, te s druge strane sa zdravljem biljaka i biljnim reproduktivnim materijalom (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun) (glasovanje)
  18.17.Uvoz drvne sirovine (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  18.18.Klinička ispitivanja lijekova za humanu primjenu (A7-0208/2013 - Glenis Willmott) (glasovanje)
  18.19.Okvir Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (A7-0252/2014 - Romana Jordan) (glasovanje)
  18.20.Zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš) (glasovanje)
  18.21.Ocjena Stockholmskog programa sredinom razdoblja (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini) (glasovanje)
 19.Obrazloženja glasovanja: vidjeti zapisnik
 20.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidjeti zapisnik
 21.Stajališta Vijeća u prvom čitanju: vidjeti zapisnik
 22.Smanjenje ili ukidanje carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (rasprava)
 23.Godišnje izvješće za 2012. o zaštiti financijskih interesa EU-a — borba protiv prijevara (rasprava)
 24.Razrješnica za 2012. godinu (rasprava)
 25.Trgovanje emisijama stakleničkih plinova (emisije iz međunarodnog zračnog prometa) (rasprava)
 26.Međubankovne naknade za platne transakcije na temelju kartica - Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu (rasprava)
 27.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 28.Dnevni red sljedee dnevne sjednice: vidjeti zapisnik
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (809 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (2499 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti