Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2014. április 2., Szerda - BrüsszelLektorált változat
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 3.Mandátumvizsgálat: lásd a jegyzokönyvet
 4.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására: lásd a jegyzokönyvet
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 6.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 8.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása: lásd a jegyzőkönyvet
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Petíciók: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 14.Ügyrend: lásd a jegyzokönyvet
 15.Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálata (vita)
 16.Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca – A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések – A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások (vita)
 17.A Stockholmi Program félidős értékelése (vita)
 18.Szavazások órája
  18.1.Az Európai Szociális Alap idősebb munkavállalókra irányuló kiadásainak hatékonysága (a Számvevőszék 25/2012. sz. különjelentése) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis) (szavazás)
  18.2.Mario Borghezio parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay) (szavazás)
  18.3.A Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz hivatalnokokkal szembeni közös vízumkorlátozások (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland) (szavazás)
  18.4.Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 69. ülésszaka (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (szavazás)
  18.5.A műsorszóró média szerepe az Unió és az uniós értékek bemutatásában (A7-0248/2014 - Graham Watson) (szavazás)
  18.6.A gépjárművek zajszintje (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký) (szavazás)
  18.7.A szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (zárószavazás)
  18.8.A tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok (A7-0201/2012 - Sophie Auconie) (szavazás)
  18.9.A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (zárószavazás)
  18.10.A Bangladesből származó rizs behozatala (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (zárószavazás)
  18.11.Orvostechnikai eszközök (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (zárószavazás)
  18.12.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (A7-0327/2013 - Peter Liese) (zárószavazás)
  18.13.Európai környezeti-gazdasági számlák (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu) (szavazás)
  18.14.A fejlesztés európai éve (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens) (szavazás)
  18.15.Az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (szavazás)
  18.16.Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelése (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun) (szavazás)
  18.17.Faanyag-behozatal (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler) (szavazás)
  18.18.Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálata (A7-0208/2013 - Glenis Willmott) (szavazás)
  18.19.A nukleáris létesítmények közösségi nukleáris biztonsági keretrendszere (A7-0252/2014 - Romana Jordan) (szavazás)
  18.20.A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš) (szavazás)
  18.21.A Stockholmi Program félidős értékelése (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini) (szavazás)
 19.A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvet
 20.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 21.A Tanács álláspontja az első olvasatban: lásd a jegyzokönyvet: lásd a jegyzokönyvet
 22.Az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentése vagy eltörlése (vita)
 23.2012. évi éves jelentés az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (vita)
 24.Décharge 2012 (vita)
 25.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme (nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások) (vita)
 26.Kártyaalapú fizetések bankközi díjai - Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások (vita)
 27.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 28.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 29.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (809 kb)
 
Viták
Lektorált változat (2499 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat