Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 2 ta' April 2014 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 3.Verifika tas-setgħat: ara l-Minuti
 4.Talba għall-ħarsien ta' l-Immunità Parlamentari: ara l-Minuti
 5.Atti delegati (Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 9.Testi ta' ftehim imressqa mill-Kunsill: ara l-Minuti
 10.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 11.Petizzjonijiet: ara l-Minuti
 12.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 13.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 14.Ordni tas-seduta: ara l-Minuti
 15.Provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (dibattitu)
 16.Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika - Miżuri biex titnaqqasl-ispiża biex isiru netwerks tal-komunikazzjoni elettronika b'veloċità għolja - Identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern (dibattitu)
 17.Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma (dibattitu)
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  18.1.L-effettività tal-infiq tal-Fond Soċjali Ewropew fuq ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien (Rapport Speċjali Nru 25/2012 tal-Qorti tal-Awdituri) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis) (votazzjoni)
  18.2.Talba biex titħares l-immunità parlamentari ta' Mario Borghezio (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay) (votazzjoni)
  18.3.Restrizzjonijiet komuni rigward il-viża għal uffiċjali Russi involuti fil-każ Sergei Magnitsky (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland) (votazzjoni)
  18.4.Id-69 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (votazzjoni)
  18.5.Użu tal-midja tax-xandir fil-projezzjoni tal-UE u tal-valuri tagħha (A7-0248/2014 - Graham Watson) (votazzjoni)
  18.6.Il-livell ta’ ħoss tal-vetturi bil-mutur (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký) (votazzjoni)
  18.7.Identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (votazzjoni finali)
  18.8.Databases tal-kompjuter li huma parti min-netwerks ta’ sorveljanza fl-Istati Membri (A7-0201/2012 - Sophie Auconie) (votazzjoni)
  18.9.L-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi) (votazzjoni finali)
  18.10.Importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (votazzjoni finali)
  18.11.Apparati mediċi (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (votazzjoni finali)
  18.12.Apparat mediku dijanjostiku in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese) (votazzjoni finali)
  18.13.Il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu) (votazzjoni)
  18.14.Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens) (votazzjoni)
  18.15.Qafas ta' appoġġ għas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (votazzjoni)
  18.16.L-immaniġġjar tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun) (votazzjoni)
  18.17.Importazzjoni ta' injam fl-UE (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler) (votazzjoni)
  18.18.Provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (A7-0208/2013 - Glenis Willmott) (votazzjoni)
  18.19.Qafas Komunitarju għas-Sikurezza Nukleari ta’ installazzjonijiet nukleari (A7-0252/2014 - Romana Jordan) (votazzjoni)
  18.20.Sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš) (votazzjoni)
  18.21.Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini) (votazzjoni)
 19.Spjegazzjonijiet tal-vot : ara l-Minuti
 20.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 21.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari: ara l-Minuti: ara l-Minuti
 22.It-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta’ dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina (dibattitu)
 23.Rapport Annwali 2012 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi (dibattitu)
 24.Décharge 2012 (dibattitu)
 25.L-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra (emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali) (dibattitu)
 26.It-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta’ pagament ibbażati fuq kard - Servizzi ta' ħlas fis-suq intern (dibattitu)
 27.Interventi ta' minuta dwar affarijiet ta' importanza politika
 28.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 29.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (809 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (2499 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza