Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (kiválasztva)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ez a dokumentum nem elérhető az Ön által választott nyelven. Válasszon másik nyelvet a felsoroltak közül.

 Index 
 Teljes szöveg 
Arutelud
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel Uuendatud versioon

Mootorsõidukite müratase (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. - Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Toetasin tänasel hääletusel soovitust teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja varusummutisüsteemide mürataset, et tagada suurem keskkonnasääst ning vähendada müra mõju inimeste tervisele.

On hea meel tõdeda, et lõpuks sai antud selge signaal uute normide kehtestamise kohta ning et selle otsuse puhul sai arvestatud ka sõidukitootjate võimalustega. Kuigi lõplik otsus on keskkonnanõuete seisukohast sõidukitootjatele natuke leebem, väärib märkimist asjaolu, et lisa III sai asjakohased kategooriad nii sõidukite, busside kui ka veokite osas. Selle tulemusel väheneb sõiduautode müratase aja jooksul piirnormini 68 dB. Kuna täiesti uute tehnoloogiate väljatöötamiseks võib kuluda ligi kümme aastat, siis on oluline, et rakendusaja puhul arvestatakse seda, et tootjad oleksid valmis õigeks ajaks nõuetele vastavat toodangut pakkuma. Samuti lepiti kokku, et tootjad püüavad müügikohas ja tehnilistes tutvustusmaterjalides anda teavet sõidukite mürataseme kohta.

Parlament on seisukohal, et tähtis on kaitsta pimedaid ja teisi enim ohustatuid liiklejaid sellega, et elektrisõidukitele paigaldatakse asjakohane hoiatussüsteem ning selline süsteem peaks olema kohustuslik. Parlament peab tähtsaks ka teekatte küsimusi ja näeb siin võimalusi sõidukite mürataseme vähendamiseks. Kokkuvõtteks soovin kinnitada, et seisan mürataseme ja keskkonnasaaste vähendamise eest, ent see peab käima käsikäes transpordisektori efektiivse toimimisega.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat