Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (selecţionat)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Acest document nu este disponibil în limba dvs. şi vă este propus într-o altă limbă dintre cele disponibile în bara de limbi.

 Index 
 Text integral 
Arutelud
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel Uuendatud versioon

Euroopa elektroonilise side ühtne turg (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. - Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Toetasin tänasel täiskogu istungil võrgu neutraalsuse põhimõtet ja rändlustasude keelustamist, mis parendab mobiilsust Euroopas. Otsus toetab nii avatud internetti kui ka võrkudesse investeerimist.

Rändlustasude kaotamine on oluline verstapost eurooplastele, mis mugavdab oluliselt liidusisest reisimist ja liiklemist ning muu hulgas lihtsustab teistes liikmesriikides töötavate perekondade elu. Kuigi rändlustasud võivad olla ettevõtetele lihtsaks tuluallikaks, pärsib see oluliselt inimeste interneti- ja telefonikasutust, millest on saanud paljude jaoks iseenesestmõistetav igapäevaosa.

Komisjoni koostatud uuring näitab, et 70% tarbijatest piirab kõnesid teises liikmesriigis viibides ja koguni 90% tarbijatest ei kasuta välismaal viibides internetti. Taolistel arvudel ei tohiks olla kohta ühise turuga Euroopa Liidus, mis peaks soosima oma kodanike heaolu, mitte aga pärssima seda. Olukord, kus tarbijad ei pea enam muretsema telefoniarve suuruse pärast, tagab kindlasti suurema usalduse teenusepakkujate vastu.

Teiseks on võrgu neutraalsus ambitsioonikas, kuid samas vajalik eesmärk, et tagada kasutajatele avatud, ilma tõrgeteta internet ja jätta samas ettevõtjatele võimalus pakkuda teatavaid eriteenuseid

Kolmandaks – tulles ise n-ö e-riigist – tunnen heameelt e-identimise kasutuselevõtu üle kogu Euroopas. Telekommunikatsiooniturgu konkurentsivõimelisemaks ja tarbijasõbralikumaks muutes kaotame piiranguid ja lihtsustame oma kodanike elu, mis ju ongi Euroopa Liidu eesmärk!

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate