Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel Reviderad upplaga

2. Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy