Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2173(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0151/2014

Внесени текстове :

A7-0151/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2014 - 18.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0256

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел Редактирана версия

9.1. Ефективност на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд (Специален доклад № 25/2012 на Сметната палата) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. - Jekk verament nemmnu f'Ewropa Soċjali, jekk verament irridu li jkollna soċjetà ġusta, ma nistgħux inwarrbu n-nies li għad għandhom is-saħħa jaħdmu u li jemmnu li jistgħu jibqgħu jagħtu kontribut lis-soċjetà tagħna, mhux lanqas fis-suq tax-xogħol.

Irridu nkunu ċari. Minn jilħaq l-età tal-irtirar u jixtieq jirtira mix-xogħol, m'għandniex inkunu aħna li nisfurzawh jibqa' jaħdem. Fl-2012, ir-rata ta’ impjieg ta’ persuni bejn il-55 u l-64 sena kienet anqas minn 50% fl-Unjoni Ewropea. 54.4% kienu irġiel u 41.8% nisa. F'ċerti Stati Membri din ir-rata naqset għal madwar 30 %. Dan seta' kien minħabba ħiliet u kwalifiki li m'għadhomx validi, l-attitudnijiet ta' min iħaddem lejn ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien, diffikultajiet rigward ir-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-familja, u anke s-saħħa tal-ħaddiema nfushom.

Ikun f'waqtu Sur President, li l-Istati Membri jagħrfu l-ħtieġa ta' informazzjoni biex janalizzaw is-sitwazzjoni soċjoekonomika ta' ħaddiema mdaħħlin fiż-żmien u biex ikun hemm miżuri u azzjonijiet li jagħmluha possibbli li jittieħdu deċiżjonijiet tajba għall-futur. Nemmen ukoll li l-Kummissjoni Ewropeja għandha tagħmel aktar enfasi fuq il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq l-età fil-konfront ta’ ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien. Dan għandna nagħmluh għax nemmnu verament f'min irid jibqa' jagħti l-kontribut tiegħu, u mhux għaliex irridu nisfruttaw lill-ħaddiema akbar fl-età minħabba s-sitwazzjoni ekonomika ta' xi Stat Membru.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório considerando que as medidas de aprendizagem ao longo da vida promovidas pelo Fundo são, de um modo geral, perfeitamente adequadas para manter as pessoas no mercado de trabalho. No entanto, lamento que não existam dados completos e fiáveis, nomeadamente dados discriminados por género e idade, para avaliar a eficácia das despesas do Fundo, por exemplo relativa aos trabalhadores mais velhos. Entendo que a utilização das dotações do Fundo deva ser transparente e que, quando forem elaborados os mapas financeiros anuais, esta informação deve ser disponibilizada aos cidadãos, de forma acessível, num sítio Web público. Saúdo a proposta da Comissão de melhorar a avaliação de desempenho dos programas operacionais no período de programação de 2014-2020 e a inclusão no Regulamento do Fundo de um conjunto de indicadores comuns de realizações e de resultados, tais como indicadores de resultados a longo prazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestui Raport deoarece îmbătrânirea populației este și va rămâne din păcate un subiect de actualitate pe agenda europeană. În plus, observăm că rata de ocupare a forței de muncă în rândul acestei categorii este mai mică de 50% și în scădere, ceea ce reprezintă un alt motiv de îngrijorare. Fondul Social European poate contribui direct și decisiv la soarta acestor persoane, însă avem nevoie de strategii clare, dar și de date și studii care să ne permită să evaluăm utilizarea resurselor disponibile.

Nu în ultimul rând, măsurile întreprinse atât de Comisie, cât mai ales de statele membre în ceea ce privește combaterea discriminării pe criterii de vârstă sunt foarte importante în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Il paraissait nécessaire de faire un état des lieux de l'affectation du Fonds social européen en faveur des travailleurs âgés. En effet, en France comme en Europe, les personnes âgées restent encore beaucoup trop exposées à la précarité, notamment sur le marché du travail. Ce rapport indique dès lors que les efforts européen et nationaux doivent être accentués.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho sostenuto col mio voto la relazione Balcytis che analizza l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani. Credo sia necessario che la Commissione dia maggior rilievo alla lotta contro la discriminazione basata sull'età dei lavoratori anziani, sfruttando le sue prerogative nell'ambito degli strumenti giuridici già esistenti, al fine di combattere le forme più evidenti di discriminazione basata sull'età in alcuni Stati membri e in alcuni settori dell'economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - U prošlom proračunskom razdoblju Europski socijalni fond je povlačio 8% proračuna EU-a. On je ključni financijski instrument za postizanje bolje zaposlenosti i socijalne uključenosti na razini EU-a.

Prosječna starost stanovništva u EU-u se povećava, a tako i broj "starijih radnika" koji su po definiciji između 55 i 65 godina starosti. Nažalost, u razdoblju ekonomske krize mnogi stariji radnici su ostali bez posla. U 2012. je njihova zaposlenost bila manja od 50%, a u nekim državama članicama se spustila do 30%.

Isto tako, događa se da neka zanimanja za koja su se ljudi obrazovali postaju zastarjela. Upravo zato su vrlo važni programi cjeloživotnog obrazovanja. Statistike pokazuje da je tek 5% starijih radnika uključeno u takve programe. Sredstva iz Europskog socijalnog fonda su nužna za rješavanje toga problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Starija radna snaga i dulji radni vijek mogu pozitivno doprinijeti oporavku i budućem gospodarskom rastu svojim iskustvom ako se te činjenice iskoriste na najbolji mogući način. To može imati višestruke koristi, aktivan ostanak pojedinačnih radnika na tržištu rada te korištenje stečenih znanja prilikom promjene radnog mjesta.

Cjeloživotnom učenju treba se pružiti potpora u pogledu stjecanja novih kvalifikacija i tehničkih vještina poput računalnih i poznavanja stranih jezika. Cjeloživotno učenje bi trebalo postati norma među starijom, radno aktivnom populacijom uz kontinuirano nadziranje, procjenjivanje i poboljšavanje. Radi procjene učinkovitosti i transparentnosti financiranja iz EFS-a informacije o financiranim programima te dodijeljena sredstva moraju biti lako dostupna građanima. Ključno za povećanje učinka za stvaranje rasta i novih radnih mjesta jest uspješno uspostavljanje snažnog okvira uspješnosti s jasnim i mjerljivim ciljevima kojima se doprinosi odgovornosti i konačnim rezultatima.

Na kraju, ostanak na tržištu koji bi omogućio da i nakon dobne granice umirovljenja radnici mogu ostati aktivni na tržištu zahtjeva obostrane napore Komisije i država članica EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Îmbătrânirea populației, condițiile de muncă în schimbare, stimulentele pentru pensionarea anticipată existente în continuare, criza financiară, schimbările modelelor de producție și cererea pentru o competitivitate în creștere necesită acțiuni ferme, care să le permită lucrătorilor în vârstă să rămână activi pe piața forței de muncă, atunci când o doresc și după ce au atins vârsta pensionării. Menținerea capacității de angajare a lucrătorilor în vârstă și păstrarea unei proporții ridicate a populației angajate până la o vârstă înaintată sunt esențiale pentru a putea face față provocărilor demografice și pentru a realiza obiectivul UE de ocupare a forței de muncă în proporție de 75% la categoria de vârstă 20-64 de ani până în 2020. Statele membre trebuie să aplice și să completeze în mod corespunzător indicatorii comuni pentru FSE pentru a stabili numărul lucrătorilor în vârstă, bărbați și femei, care au luat parte la proiecte finanțate de FSE, cu accent pe adaptarea la locul de muncă, dobândirea de noi competențe, îmbunătățirea situației pe piața forței de muncă pentru lucrători sau găsirea unui loc de muncă, câți dintre aceștia au obținut noi calificări, și-au îmbunătățit situația pe piața forței de muncă sau au găsit un loc de muncă după ce au beneficiat de proiecte finanțate de FSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Il periodo che stiamo vivendo non è dei più floridi per le famiglie e i lavoratori europei. Conosco quanto drammatica sia la situazione per quanto riguarda l'occupazione giovanile europea e in particolare nel mio paese, l'Italia. Se azioni forti devono essere compiute in quell'ambito, allo stesso tempo ritengo non si debbano dimenticare i lavoratori anziani e debba essere consentito loro di rimanere attivi nel mercato del lavoro. L'invecchiamento della popolazione, il cambiamento delle condizioni di lavoro, gli incentivi per il pensionamento anticipato che ancora non esistono, così come la crisi finanziaria e i cambiamenti nei modelli di produzione contribuiscono a rendere più difficile la vita di molto lavoratori anziani: l'Unione europea deve intervenire in maniera efficace. Considero il Fondo sociale europeo uno strumento finanziario chiave e il suo obbiettivo di aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della politica dell'UE per l'occupazione e l'inclusione sociale condivisibile. Ritengo quindi che le osservazioni compiute dal relatore siano volte a una migliore applicazione del Fondo e a un suo più corretto utilizzo. Per questo motivo voto a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Il est impératif que le Fonds social européen en faveur des travailleurs âgés soit employé de manière efficace, particulièrement en ces périodes de chômage élevé. Il est ainsi important d'adopter des indicateurs fiables pour évaluer l'efficacité des dépenses de ce fonds. Je reconnais que les États membres devraient adopter une définition claire de la notion de travailleur âgé et déterminer des actions ciblées pour ces dépenses. De telles mesures permettront de garantir une utilisation du Fonds social européen plus efficiente permettant réellement d'encourager l'employabilité des travailleurs âgés, par exemple par des programmes de formation tout au long de la vie.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék 25/2012. számú különjelentéséről az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 2014. február 18-án szavazott. A jelentést a szakbizottság ellenszavazat nélkül támogatta. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság alelnökeként szavazatommal a szakbizottsági szavazáson támogattam a jelentés elfogadását, mely az Európai Szociális Alap mint pénzügyi eszköz végrehajtásának hatékonyságát vizsgálta. Rendkívül fontos, hogy az audit során feltárt hiányosságokból és gyengeségekből levonjuk a szükséges következtetéseket, és azok korrigálásra kerüljenek a 2014–2020 közötti időszakban. Ezeket a szükséges lépéseket és intézkedéseket foglalja össze a költségvetési ellenőrző bizottsági jelentés. A plenáris szavazáson is támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. - Pritariau pasiūlymui, kadangi, atsižvelgiant į gyventojų senėjimą, besikeičiančias darbo sąlygas, tebeegzistuojančias paskatas anksti išeiti į pensiją, finansų krizę ir gamybos modelių pokyčius, taip pat į reikalavimą didinti konkurencingumą, reikia imtis griežto atsako siekiant sudaryti vyresnio amžiaus darbuotojams sąlygas išlikti aktyviems darbo rinkoje, įskaitant tuos atvejus, kai jie to siekia jau sulaukę pensinio amžiaus. Užtikrinti vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo galimybes ir išlaikyti didelę dalį vyresnio amžiaus gyventojų savo darbo vietose ilgesnį gyvenimo tarpsnį yra labai svarbu siekiant spręsti demografines problemas ir pasiekti ES tikslą iki 2020[nbsp ]m. padidinti 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumą iki 75[nbsp ]proc. Ragina pašalinti visas kliūtis, trukdančias skatinti vyresnių žmonių aktyvumą, ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą rėmimą, ypač įgyjant naujų įgūdžių ir techninių gebėjimų, pavyzdžiui, darbo su kompiuteriu ir užsienio kalbų mokėjimo. Pabrėžia, kad vyresnio amžiaus žmonių mokymasis visą gyvenimą turėtų būti tvirtai integruotas į profesinį gyvenimą ir kad šios politikos sritys turėtų būti nuolat stebimos, vertinamos ir tobulinamos. Komisija turi nepalankioje padėtyje esančių asmenų grupėms ar pažeidžiamų darbuotojų kategorijoms nustatyti konkrečias priemones, kuriomis valstybėms narėms būtų padedama geriau apibrėžti pagrindinius prioritetus, strategijas ir tvarius projektus, atitinkančius reikalavimus, kad gautų ESF finansavimą ateinantį 2014–2020 m. laikotarpį.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. - Niesamowicie dziwić może fakt, iż po tylu latach funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego ani państwa członkowskie, ani Komisja Europejska nie stworzyły mechanizmów, które pozwalałyby na ocenę efektywności środków europejskich wydawanych na aktywizację seniorów oraz działania związane z aktywnym starzeniem się. W dobie starzejącego się społeczeństwa, trudnej sytuacji na rynkach pracy, rozwoju technologicznego nie możemy sobie pozwolić na niewykorzystanie potencjału, jaki mają w sobie starsze osoby.

Jako członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych byłam autorem opinii do sprawozdania europosła Balcytisa i z tego miejsca chciałabym wyrazić moje ogromne poparcie dla konkluzji oraz rekomendacji, które znalazły się w ostatecznym dokumencie przygotowanym przez Komisję Kontroli Budżetowej popartym przeze mnie podczas głosowania. W dzisiejszych czasach stale mówimy o potrzebie ciągłego zdobywania nowych umiejętności, nadążania za technologią i coraz bardziej skomputeryzowanym światem. Osoby w moim wieku potrzebują szkoleń i pomocy, aby móc utrzymać się na rynku pracy. Coraz więcej państw członkowskich wprowadza reformy emerytalne mające na celu wydłużenie aktywności zawodowej. W tym zakresie możemy osiągnąć większe efekty korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale, aby poprawić efektywność wykorzystywania środków, musimy najpierw stworzyć mechanizmy, które pozwolą na ocenę obecnie stosowanych instrumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - A causa dell'invecchiamento della popolazione, del cambiamento delle condizioni di lavoro e dei modelli di produzione e soprattutto della crisi finanziaria, sono necessarie azioni forti per consentire ai lavoratori anziani di rimanere attivi nel mercato del lavoro. Il ricorso a una forza lavoro più anziana e l'allungamento della vita lavorativa possono dare un contributo positivo alla ripresa e alla crescita futura, anche se ciò va mitigato con la necessaria opportunità di garantire il lavoro ai nostri giovani. Le misure a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) sono quindi, oggi più che mai, importanti per l'attuazione dei nuovi programmi a partire da questo 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. - Consider binevenite concluziile și recomandările Curții de Conturi Europene, de care sper că statele membre și Comisia Europeană vor ține cont. Lucrătorii în vârstă reprezintă o categorie vulnerabilă; este regretabil faptul că la nivelul programelor operaționale nu există date privitoare la eficacitatea cheltuirii sumelor din Fondul Social European pentru această categorie. Este îngrijorător faptul că în anumite state membre nu există consistență în ceea ce privește definirea grupurilor de vârstă la nivelul diferitelor programe operaționale.

În general, cred că avem nevoie de mai multă transparență atunci când vorbim despre cheltuirea fondurilor europene, dar și de indicatori de impact mai bine definiți, pentru a avea o măsură corectă a cât de eficient și eficace sunt cheltuite sumele din Fondul Social European pentru fiecare categorie socială și grup țintă.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - La proposta di risoluzione sull'efficacia della spesa del FSE a favore dei lavoratori anziani richiama la relazione speciale della Corte dei conti europea dal titolo "Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?". Concordo con le argomentazione evidenziate dal relatore, il collega Balčytis, in particolar modo sull'esigenza di una maggiore trasparenza sull'utilizzo del FSE a favore dei lavoratori anziani e sulla necessità da parte degli Stati membri di prevedere e rispettare le medesime classi di età per definire la categoria dei lavoratori anziani.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Il s'agit ici d'évaluer l'action du FSE en faveur des travailleurs âgés. Le rapport critique les faibles capacités d'évaluation de l'efficacité de ce fond. Il définit le travailleur âgé comme "comme une personne en âge de travailler entre 55 et 64 ans" pour ensuite s'étonner que cette tranche d'âge varie, dans les faits, selon les pays... En effet, comment dénommer ceux qui en France doivent attendre 67 ans pour prendre leur retraite?

Mais ces critiques de forme ne masquent pas la vacuité du fond du rapport. Pas un instant ne sont remises en cause les politiques qui conduisent à un fort taux de chômage chez les seniors, ni l'obligation pour eux de travailler si longtemps. De fait, la Commission ne cesse d'encourager au recul de l'âge de départ en retraite augmentant d'autant le problème du chômage chez les travailleurs âgés. Plutôt que d'évaluer les maigres aides apportées, il vaudrait mieux changer de politique. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - O envelhecimento da população, as mudanças nas condições de trabalho, os incentivos à reforma antecipada que ainda existem, a crise financeira e as mudanças nos padrões de produção, bem como a procura crescente de competitividade, exigem respostas firmes para permitir que os trabalhadores mais velhos continuem ativos no mercado de trabalho, inclusive quando pretende fazê-lo para além da idade da reforma. Para proteger os trabalhadores mais velhos temos que utilizar com critério os fundos disponibilizados pelo Fundo Social Europeu. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this report, which emphasises the need for effective tools to track expenditure from the European Social Fund in regard to older workers who choose to remain active in the labour force past retirement age for various reasons. I believe that it is necessary to support older workers who choose to remain in the workforce, because they are invaluable in terms of experience in their respective fields and they contribute to the EU’s economic recovery and future prosperity.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor del presente informe debido a que trata de asegurar que los recursos procedentes del Fondo Social Europeo se destinan efectivamente a mejorar la situación de los trabajadores de edad avanzada. Este informe señala la necesidad de contar con instrumentos de control financiero y económico en la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Social Europeo. Este tipo de instrumentos de control resultan necesarios para asegurar que la definición de «trabajadores de edad avanzada» se adapta a la edad mínima de jubilación en cada uno de los Estados miembros de la Unión. He decidido votar a favor del presente informe para mejorar el acceso de los trabajadores jubilados de la UE a los recursos del Fondo Social Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour of this report which proposes that the European Social Fund can make a valuable contribution to the training of older workers across all EU Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. - Toetasin seda algatusraportit, kus on hästi kirjeldatud Euroopa nn eakama töötaja (55-64-aastased tööealised inimesed) probleeme tööjõuturul, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata.

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eraldised eakamate töötajate toetamiseks on kindlasti väga olulised, kuid kahjuks puuduvad meil tänini täpsemad ja usaldusväärsemad andmed nende eraldiste tõhususe hindamiseks. Puudub ülevaade ESFi eraldiste mõjust soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, mistõttu pean oluliseks, et andmed oleksid ka soo alusel rühmitatud. ESFi eraldiste kasutamine peab olema läbipaistev ning orienteeritud tulemustele, mitte lihtsalt kulutamisele.

Minu jaoks on kummastav kuulata pidevat juttu sellest, kuidas Euroopal on töökäsi puudu, ja seda olukorras, kus 55-64-aastaste isikute tööhõivemäär ELis on alla 50% ning noorte tööpuudus on 22%. Probleem ei ole inimeste vähesuses, vaid tihtilugu sihitus ja/või madalas ümberõppe kvaliteedis ning haridussüsteemis tervikuna. Reaalseid vajadusi ja tegelikku olukorda ei arvestata piisavalt. Suure tööpuudusega ELi liikmesriigid peaksid eeskuju võtma Saksamaast ja Hollandist, kus on suur tööhõivemäär saavutatud tänu heale koostööle tööandjatega ning haridussüsteemi paindlikkusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport spécial sur l'efficacité des dépenses du Fonds social européen en faveur des travailleurs âgés. Au cours de la période 2007-2013, ses dépenses s'élèveront à plus de 75[nbsp ]milliards d'euros, soit 8[nbsp ]% du budget de l'Union européenne. La Cour des comptes européennes a vérifié, pour un groupe défavorisé, celui des travailleurs âgés, que les États membres et la Commission avaient élaboré et mis en œuvre les outils nécessaires afin d'évaluer l'efficacité des actions du FSE à l'intention de ce groupe. Des insuffisances ont été constatées tant dans la conception des programmes opérationnels que dans les systèmes de suivi et d'évaluation. La Cour formule des recommandations en vue d'améliorer le suivi et l'évaluation des dépenses du Fonds social européen en faveur de groupes cibles spécifiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório Especial n.º 25/2012 do Tribunal de Contas Europeu intitulado Existem instrumentos para acompanhar a eficácia das despesas do Fundo Social Europeu relativas aos trabalhadores mais velhos? em que o Parlamento Europeu insta a Comissão a colocar mais a tónica sobre a luta contra a discriminação com base na idade dos trabalhadores mais velhos e a recorrer às suas prerrogativas ao abrigo dos instrumentos jurídicos existentes para combater formas flagrantes de discriminação com base na idade em determinados Estados-Membros e sectores da economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando la relazione speciale n. 25/2012 della Corte dei conti europea dal titolo "Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?", ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Teško je precizno procijeniti uspjeh Europskog socijalnog fonda budući da je teško točno ustanoviti uzročno-posljedičnu vezu stjecanja kvalifikacija ili pronalaska posla i mjera financiranih iz Europskog socijalnog fonda. Ipak je neosporna činjenica da je fond sa 8% proračuna Unije ostvario mnogo uspjeha za građane svih uzrasta, iako je također činjenica da stariji radnici čine tek malen postotak sudionika aktivnosti učenja. Nadzor i ocjena uspješnosti programa ostaju velik zadatak Komisiji, a pravilno izvještavanje s ključnim i standardiziranim pokazateljima uspješnosti bi se moralo objediniti u zajednički okvir praćenja uspješnosti ove mjere za iduće razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Unatoč manjku nadzora i mjerenja uspješnosti pozdravljam ovaj fond kao iznimno važan socijalni aspekt Europske unije kao solidarnog europskog projekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Se l'Europa intende vincere le sfide poste dalla crisi finanziaria e da alcune tendenze sociali, come l'invecchiamento della popolazione e i cambiamenti delle condizioni di lavoro, occorre essere coraggiosi e reagire in maniera forte. Il Fondo sociale europeo è uno strumento finanziario chiave in questo contesto nel raggiungimento degli obiettivi europei in tema di occupazione e inclusione sociale. Occorre quindi che l'attuazione dell'FSE rispetti il regolamento finanziario dell'UE e i principi fondamentali della sana gestione finanziaria. Concordo inoltre sul fatto che la popolazione anziana debba rimanere parte attiva della società, ma occorre una definizione coerente e unitaria della fascia di età che si considera "anziana", in modo da poter adottare un approccio coordinato tra i vari Stati membri. In tal senso, occorre poi estendere queste considerazioni a tutte le barriere che intralciano le opportunità di invecchiamento attivo e il sostegno della formazione permanente, in particolare dell'acquisizione di nuove qualifiche e competenze tecniche.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Καταρχάς είναι ανησυχητικό το ότι δεν χρησιμοποιείται με συνέπεια ο ορισμός των «εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας» στα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Ανησυχία προκαλούν επίσης οι αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη στοιχείων προερχόμενων από τα κράτη μέλη που θα επέτρεπαν να εκτιμηθεί κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν ορθά οι πόροι και κατά πόσο υπήρξαν αποτελεσματικές οι δράσεις για την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας. Στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 καθίσταται συνεπώς επιτακτική ανάγκη, πρώτον, να θεσπιστούν ειδικοί δείκτες ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρη η σύνδεση μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνονται και των στόχων που ορίζονται, δεύτερον, να εφαρμοστεί ένα καλύτερο σύστημα παρακολούθησης ούτως ώστε να διορθώνονται τα προγράμματα στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των στόχων που έχουν τεθεί και τρίτον, να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής δεδομένων ως προς τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - S obzirom na promjene profila radne snage Europe, podrška starijim radnicima postaje sve važnija te zato pozdravljam ovo izvješće. Također sam mišljenja da treba ponuditi odlučne odgovore kojima bi se starijim radnicima omogućilo da ostanu aktivni na tržištu rada i nakon dobne granice umirovljenja, ukoliko to žele. Smatram da starija radna snaga i dulji radni vijek mogu pozitivno doprinijeti oporavku i budućem gospodarskom rastu, s obzirom da su prijeko potrebni za prenošenje znanja i iskustva na mlađe generacije. Nezaposlenost u Hrvatskoj bilježi se „crnim brojkama” bilo da je riječ o mladim ili starijim ljudima. Nagli pad konkurentnosti gospodarstva u Hrvatskoj uzrokovao je brojna otpuštanja starijih radnika koji spadaju u radno aktivno stanovništvo. Upravo zato dajem svoju podršku ovom izvješću, te se nadam ostvarenju bolje komunikacije institucija i država članica čime bi se ovaj problem što učinkovitije i brže riješio.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - This report examines the tools in place to monitor the effectiveness of European Social Fund spending on old workers. The report calls for the programming period 2014-2020 to establish special indicators to make clear the causal link between the actions undertaken and the goals defined, to implement a better monitoring system to correct the programmes if objectives established are not reached and to set up an efficient system of data collection related to old workers. A pan-EU programme has merit and I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je partage les préoccupations du rapporteur. En effet, je m'inquiète du fait que la définition de "travailleur âgé" ne soit pas appliquée de manière cohérente dans les programmes opérationnels de la période 2007-2013; relève que de nombreuses autorités de gestion n'emploient pas dans leurs programmes opérationnels respectifs la définition de "travailleur âgé" donnée par l'agenda de Lisbonne, à savoir toute personne en âge de travailler entre 55 et 64[nbsp ]ans, mais font référence à des groupes d'âge différents; considère que la définition de "travailleur âgé" doit être adaptée à l'âge légal maximal de départ à la retraite dans chacun des États membres.

Je regrette également l'absence de données exhaustives et fiables, données ventilées par genre incluses, afin d'évaluer l'efficacité des dépenses du FSE en faveur des travailleurs âgés; considère que l'utilisation des fonds du FSE doit être transparente. Les informations relatives aux programmes financés, à la réalisation de leurs objectifs et à leur budget devraient pouvoir être consultées facilement par les citoyens sur des sites internet publics.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la „Raportul special nr. 25/2012 al Curții de Conturi Europene: S-au instituit instrumente în vederea monitorizării eficacității finanțării acordate prin Fondul social european pentru lucrătorii în vârstă?”. În anul 2012, rata de ocupare a forței de muncă în UE la categoria de vârstă 55-64 de ani era mai mică de 50% (54,4% pentru bărbați și 41,8% pentru femei).

Invităm Comisia să pună mai mult accent pe combaterea discriminării pe criterii de vârstă a lucrătorilor în vârstă și să utilizeze prerogativele sale în temeiul instrumentelor juridice existente pentru a combate discriminarea pe criterii de vârstă. Solicităm statelor membre ca în următoarea perioadă de programare să aplice și să completeze în mod corespunzător indicatorii comuni pentru FSE, cu scopul de a stabili numărul lucrătorilor în vârstă, bărbați și femei care au luat parte la proiecte finanțate de FSE, cu accent pe adaptarea la locul de muncă, dobândirea de noi competențe, îmbunătățirea situației pe piața forței de muncă pentru lucrători sau găsirea unui loc de muncă, și câți dintre aceștia au obținut noi calificări, și-au îmbunătățit situația pe piața forței de muncă sau au găsit un loc de muncă după ce au beneficiat de proiecte finanțate de FSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Ovo je izvješće dobilo moju podršku jer istražuje alate koji se trenutačno koriste za nadziranje onog dijela Europskog socijalnog fonda koji se troši na starije radnike. Slažem se s dijelovima izvješća koji ukazuju na nedostatke pri provođenju Europskog socijalnog fonda, posebice pomanjkanje informacija u državama članicama Unije o statusu starijih radnika te učinkovitosti akcija koje se odnose na njihove potrebe, te o tome je li način na koji se novac troši ispravan. Posebice se slažem s dijelom izvješća koji poziva na uspostavljanje razdoblja programiranja (2014.-2020-) tijekom kojega se trebaju definirati jasne uzročno posljedične veze između akcija koje se poduzimaju i definiranih ciljeva te, što je još važnije, provoditi bolji nadzorni sistem koji bi mogao ispravljati programe u slučaju da uspostavljeni ciljevi nisu dosegnuti.

 
Правна информация - Политика за поверителност