Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2013/2024(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0153/2014

Texts tabled :

A7-0153/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 17
CRE 02/04/2014 - 17

Votes :

PV 02/04/2014 - 18.21
CRE 02/04/2014 - 18.21
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2014)0276

Verbatim report of proceedings
Thursday, 3 April 2014 - Brussels Revised edition

9.20. Mid-term review of the Stockholm Programme (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
Video of the speeches
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Zdravka Bušić (PPE). - Gospođo predsjednice, podržavam inicijativu usklađivanja zakonodavstva te uzajamnog priznavanja pravnih stečevina, presuda i spisa. Širenje demokratske zajednice europskih naroda je u tijeku, ali treba stalno naglašavati demokratski deficit. Svakim korakom naprijed u uspostavi transparentnije rasprave, prijedloga i odlučivanja smo korak naprijed u smanjenju demokratskog deficita.

U tom svjetlu posebno bih naglasila točku 16 ovog izvješća i poštivanje zajedničkih vrijednosti. Građanima se mora jasno predočiti europska dodana vrijednost jer samo tako ćemo stvarati europske građane. Apstraktne pojmove treba pretočiti u realnost, a to je moguće samo ako građani žive u pravednom, sigurnom i otvorenom društvu.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Nemrég Kelet-Magyarországon járva egy idős asszony... Egyébként hadd mondjam, hogy a kollégák változatlanul hangosan beszélnek, most ugyan két méterre tőlünk, de hát azt hiszem, hogy akik rendszeresen nézik a parlamenti közvetítést, tudják, hogy itt egyfajta látszattevékenység, látszatdemokrácia folyik. Már elmondtam, hogy igazából fedőszervezettel állunk szemben. De ezt pontosan látják azok a magyar emberek is. Például ez az idős asszony, aki tanácsot kért tőlem, a következőt mondta:

„Negyedik alkalommal lopták el a tyúkjaimat, azt a 30 tyúkot, amit a nyugdíjamból vettem a nyugdíjam kiegészítésére, szegény emberként. Ötödször már nem fogom tudni megvenni őket, és ha ötödször még megveszem őket, hatodszor már nem fogom tudni. Ezért azt a megoldást választottam, hogy éjszakára beviszem a tyúkokat magammal a házba, velük alszom. Ön szerint ez jó ötlet-e? Vagy ezt észlelve a bűnözők már az én nyakamat is el fogják vágni?”

Miért mondom el ezt a történetet? Mert ezek azok a bizonyos hétköznapi történetek, amelyek az emberek biztonságával kapcsolatosak, és amelyekkel a Stockholmi Programnak foglalkozni kellene – ha ez itt bárkit is érdekelne.

 
  
MPphoto
 

  Marino Baldini (S&D). - Gospođo predsjednice, stvaranje idealnih uvjeta u smislu životne sigurnosti, slobode i pravde za sve ljude na području Europske unije je vrlo bitno za našu multikulturalnu zajednicu, a upravo su te težnje glavni ciljevi Stockholmskog programa. Već dobro poznata borba protiv pranja novca, korupcije i organiziranog kriminala je ključan preduvjet za stvaranje sigurnijeg zajedničkog prostora, no u porastu je i trgovanje ljudima.

Od velike je važnosti da pronađemo način za sprečavanje ove kriminalne radnje i onemogućavanje ljudima da profitiraju na tuđoj nesreći kako bi se u budućnosti izbjegli nemili događaji poput tragedija kod Lampeduse. Potrebno je pronaći optimalno rješenje kako bi se azilantima omogućila uspješna integracija u naše društvo i time dajući drugu šansu, ne kompromitirajući zajednički sustav vrijednosti i sigurnosti. Potrebno je da se Komisija koristi svojim pravom zakonodavne incijative, no i Parlament bi trebao iskoristiti ovlasti stečene Lisabonskim ugovorom koje podrazumijevaju veću uključenost u zakonodavne procese i veću mogućnost suodlučivanja s Vijećem Europske unije. Isto tako, nacionalni parlamenti bi trebali intenzivnije međusobno surađivati kako bi produktivnije djelovali u smjeru usklađivanja normalnih okvira u svrhu poboljšanja slobode migracija i unutarnje sigurnosti.

 
  
 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Stockholm Programme is a multi-annual (2009-2014) strategic document, which aims to create the area of freedom, security and justice in Europe. Although I voted in favour, there were elements in the text where I voted against, such as those calling for an extension of tasks of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), or the establishment of a European border guards system.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório começando por realçar que o Tratado da União Europeia coloca os direitos humanos, a democracia e o Estado de direito no âmago das políticas internas e externas da União. Deste modo, entendo que cumpre reforçar o respeito, a proteção e a promoção desses valores de uma forma coerente para assegurar a credibilidade da União Europeia a nível mundial. Deste modo, considero lamentável a incessante recusa da Comissão em elaborar um Plano de Ação dos Direitos Humanos para promover os valores da União na dimensão externa das políticas de liberdade, segurança e justiça, tal como solicitado pelo Conselho no Programa de Estocolmo, acolhendo com agrado o Quadro estratégico da União Europeia para os Direitos Humanos e o Plano de Ação. Este quadro deverá ser centrado no combate ao tráfico de seres humanos, na reafirmação dos direitos humanos, em especial no caso das mulheres, e nas questões da apatrídia e da detenção arbitrária de migrantes em relação com países terceiros. No entanto, observo que o quadro estratégico e o plano de ação que o acompanha não substituem um Plano de Ação dos Direitos Humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. - Signor Presidente, il programma di Stoccolma rappresenta un passo importante per tutti i cittadini, con azioni concrete per realizzare lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Ci sono stati importanti passi in avanti: la direttiva sull'ordine di protezione europeo, la direttiva sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, le molte misure per la tutela dei minori nell'Unione europea. Dal momento che l'attuale strategia di sicurezza interna giungerà a termine nel 2014, è opportuno che la Commissione avvii la preparazione di una nuova strategia per il periodo 2015-2019 che tenga conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel diritto dell'Unione. La tangibilità dei diritti connessi alla cittadinanza europea, la realizzazione dello spazio giudiziario europeo per consentire ai cittadini di far valere i propri diritti ovunque nell'Unione, lo sviluppo di una strategia di sicurezza interna dell'Unione per garantire la protezione dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo devono essere la priorità.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le programme de Stockholm définit les priorités de l'Union européenne pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2010-2014. Or, il touche désormais à sa fin, si bien que l'élaboration d'une nouvelle vision stratégique devient nécessaire pour définir les orientations à long terme des politiques en matière de justice et d'affaires intérieures jusqu'en 2020. Tel est l'objet de ce rapport.

J'ai soutenu les principaux points contenus dans ce rapport, notamment l'adhésion de l'UE à la CEDH, l'amélioration de l'accès aux documents, l'extension des pouvoirs du parquet européen aux crimes transfrontaliers, le renforcement d'Eurojust, la réforme de Frontex, la coopération avec les pays tiers sur les questions de liberté, de sécurité et de justice. J'ai voté en faveur du rapport sur le vote final.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului și salut faptul că se reiterează susținerea pentru extinderea spațiului Schengen cu România și Bulgaria. Deși acquis-ul în domeniu este implementat de către țara mea, în continuare unele state blochează o decizie din rațiuni politice. Sper ca, după alegeri, să se lase la o parte abordările populiste și electorale și să se permită intrarea României în spațiul Schengen. Chiar dacă nu există o legătură între MCV și Schengen, este evident că țara mea a făcut progrese enorme în domeniul judiciar în ultimii ani, iar rapoartele Comisiei arată clar acest lucru. Sigur că Parlamentul României, în special cei aflați la putere, continuă să fie o piatră de moară, trăgând înapoi justiția, însă până la urmă sunt convinsă că și asta se va remedia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Cet examen à mi-parcours du programme de Stockholm a été l'occasion de présenter les principales avancées faites après l'adoption du traité de Lisbonne dont notamment la reconnaissance du caractère juridiquement contraignant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union, et le fait que même en l'absence d'accord sur une procédure électorale uniforme pour les élections européennes, une convergence progressive des systèmes électoraux s'est manifestée.

Je me félicite de l'adoption du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne qui octroie aux citoyens des pouvoirs d'initiative politique identiques à ceux dont bénéficient déjà le Parlement européen et le Conseil et constate aussi que le programme de Stockholm vise à faciliter la libre circulation des citoyens et des résidents de l'Union en défendant et en respectant tous les droits et obligations résultant d'un espace européen de justice tout en observant que la coopération judiciaire représente le principal outil pour atteindre cet objectif.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes Europos Sąjunga turėtų skatinti visiems užtikrinti aukščiausio lygio žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą. Stokholmo programos skyrius, skirtas žmogaus teisėms, atitinka šį siekį, tačiau nors ir pasiekta pažangos, dar reikia intensyviau įgyvendinti šį skyrių. Todėl Europos Parlamentas mano, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti reagavimui į ypatingą pažeidžiamų grupių padėtį ir stiprinti kovą su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, religiniu nepakantumu. Europos Parlamentas ragina dar labiau kovoti su smurtu prieš moteris ir vaikus, didinti pagalbą aukoms nuo tokių ir kitų nusikaltimų. Taigi, Parlamentas teigiamai vertina direktyvą, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kurioje ypatingas dėmesys atkreipiamas į moterų ir vaikų apsaugą. Labai svarbu atkreipti dėmesį į dažną šių grupių viktimizaciją, turint omenyje patiriamą visų rūšių smurtą, įskaitant smurtą šeimoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Bonanini (NI), per iscritto. - Ho votato a favore della relazione sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma. La relazione offre un bilancio preciso delle iniziative intraprese e del lavoro che resta da fare per la creazione di uno spazio comune europeo di libertà, sicurezza e giustizia. In particolare, l'attuazione del capitolo del Programma di Stoccolma sulla protezione dei diritti dei cittadini deve essere intensificata, soprattutto in riferimento alla verifica del rispetto da parte degli Stati membri, come richiesto ai paesi candidati, dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 2 del TFUE. L'adesione alla convenzione europea CEDU non potrà che rafforzare la tutela di diritti e libertà fondamentali dei cittadini. La cooperazione giudiziaria a livello europeo nei differenti ambiti così come lo sviluppo di una vera cultura giuridica europea appaiono essenziali per raggiungere l'obiettivo della creazione di uno spazio unico di giustizia. Sono fortemente convinto infine che, accanto ai progressi raggiunti in altri ambiti, vi sia invece molto lavoro da fare per quanto riguarda la custodia cautelare, la detenzione amministrativa e la detenzione di minori, in relazione alle quali le norme in molti stati europei non rispettano pienamente i diritti umani, come ben evidenziato nella relazione dai colleghi delle tre commissioni parlamentari che hanno redatto il testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. - Il "Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" è stato adottato nel 2009 e ha per obiettivo il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione. Esso mira al rafforzamento della cittadinanza europea e dei suoi diritti, alla costruzione di uno spazio giuridico europeo attraverso l'armonizzazione della regolamentazione civile e penale, alla costruzione di un'Europa sicura, grazie alla collaborazione in materia penale e delle forze di polizia, al rafforzamento della gestione integrata delle frontiere, nonché allo sviluppo di una politica migratoria improntata alla solidarietà nei confronti dei migranti. Ho sostenuto la relazione poiché essa chiede che si faccia di più. Lo stato di attuazione del Programma non risponde agli obiettivi che esso contiene. Sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale si evidenzia l'importanza di procedere ulteriormente nel reciproco riconoscimento di situazioni giuridiche, sentenze e documenti. Nel campo della sicurezza interna occorre migliorare in alcuni settori quali la criminalità informatica, la protezione delle infrastrutture critiche e la lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro. Si è fatto poco anche in tema di immigrazione legale e di equa ripartizione delle responsabilità fra i paesi nella gestione dei flussi migratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Tratatul consacră drept obiective ale UE combaterea excluziunii și a discriminării sociale și promovarea egalității între bărbați și femei, iar Comisia trebuie să se asigure că aplicarea Programului de la Stockholm reflectă într-adevăr necesitățile reale ale cetățenilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și egalitatea de gen. Comisia și statele membre trebuie să elaboreze instrumente specifice cu ajutorul noilor tehnologii ale informației și comunicării, care să permită schimbul de bune practici la nivel european în domeniul combaterii discriminării. Statele membre trebuie să instituie proceduri de introducere a plângerilor care să le permită victimelor unor discriminări multiple să depună o singură plângere privind mai multe motive de discriminare, ținând cont de faptul că femeile sunt în mod special victime ale unor astfel de discriminări. Sunt necesare măsuri care să reducă piețele prostituției, de exemplu prin aplicarea de sancțiuni exploatatorilor, inclusiv proxeneților și cumpărătorilor de servicii sexuale. Prin urmare, Comisia și statele membre trebuie să mărească finanțarea pentru programele de salvare a persoanelor care au căzut victimă traficului, în special a femeilor care se prostituează.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ritengo che la relazione trasversale proposta dai colleghi sia condivisibile e quindi mi esprimo a favore affinché sia approvata dal Parlamento. Il Programma di Stoccolma mirava al rafforzamento della cittadinanza europea e dei suoi diritti, alla costruzione di un'Europa sicura, grazie alla cooperazione in materia penale e delle forze di polizia degli Stati membri contro la criminalità transnazionale, al rafforzamento delle frontiere e allo sviluppo di una politica migratoria improntata alla solidarietà verso i migranti e al rispetto delle esigenze degli Stati membri. Ritengo che abbia rappresentato un grande passo avanti, ma che allo stesso tempo, come sottolineato dai relatori, molto debba essere ancora fatto per sviluppare appieno le grandi potenzialità di questo programma. Condivido quindi le osservazioni e le proposte dei relatori, varie e ben argomentate, affinché si possa ripartire nel 2015 con una marcia in più, in ambito di sicurezza interna, cooperazione giudiziaria, frontiere e visti e asilo e migrazione. Ritengo che il salto di qualità possa essere compiuto grazie a una maggiore collaborazione tra le istituzioni dell'Unione, al fine di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia completo e ben funzionante.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. - I supported the resolution on the Stockholm Programme. I have been committed to the implementation of the Stockholm programme, since its adoption during the Swedish Presidency. We took an historic step forward with the adoption of the asylum package to improve the conditions for those who come to Europe while ensuring legal certainty and responsibility sharing. We improved the conditions for unaccompanied minors. We made border control more effective with a new system of borders surveillance, Eurosur, which will help us to prevent tragedies like Lampedusa, rescue people at sea and better manage external borders. We increased protection of women, with the European protection order and the directive on protection of victims; we adopted concrete tools to fight cross-border crime, with the European investigation order, the directive against human trafficking and the directive against child pornography. These are just a few examples of what we have accomplished in order to strike a real balance between providing security to citizens while respecting their rights and integrity. Now it is time for Member States to implement these tools to ensure that this vision of an open and secure Europe, a Europe of rights, for citizens, with citizens, becomes a reality.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte fait l'examen du programme de Stockholm, qui est la feuille de route de l'Union européenne en ce qui concerne les politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2014-2020.

S'il fait certes une évaluation intéressante de ce programme, j'ai préféré m'abstenir lors du vote de ce texte. En effet, ce texte contenait de trop nombreuses dispositions inacceptables concernant notamment la reconnaissance mutuelle des documents d'état civil en Europe, à laquelle je m'oppose. L'Union européenne se doit de respecter les compétences des États membres. Ce texte dénonce également toute tentative visant à limiter la libre circulation des personnes en Europe. Là encore, je ne soutiens pas de telles affirmations. Je suis au contraire favorable à un débat sur l'encadrement de la liberté de circulation des personnes en Europe pour mettre notamment fin au risque de dumping social.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Considero o Programa de Estocolmo como um dos mais ambiciosos e necessários em toda a União. Os interesses dos cidadãos como a justiça, o Estado de direito, a segurança e a liberdade são de extrema importância em aspetos como a cultura europeia. Pelo que a sua revisão é importante do ponto de vista prático.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Štokholmský program bol predstavený v roku 2010 a stanovuje priority Európskej únie pre priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti na obdobie rokov 2010[nbsp ]–[nbsp ]2014. Zvýšila sa legitímnosť tvorby právnych predpisov prostredníctvom rozšíreného využívania riadneho legislatívneho postupu, ktorý dáva Európskemu parlamentu ako jedinej demokratickej volenej inštitúcií väčšiu mieru vplyvu. V budúcnosti sa očakáva zlepšenie spolupráce medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, pretože markantnejšie zapojenie európskych národov do demokratického procesu významne prispieva k tvorbe politík a právnych predpisov na európskej úrovni. Európska iniciatíva občanov poskytuje občanom Európskej únie rovnaké právomoci v predkladaní návrhov politík, ako má EP a Rada, čo aj patrične využívajú, a v budúcnosti môže pomôcť pri určovaní záležitostí, ktoré by sa mali riešiť na úrovni Európskej únie. Európska únia by sa mala aj naďalej snažiť chrániť základné ľudské práva a slobody a zintenzívniť svoje úsilie v tejto oblasti aj s ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie hromadného elektronického sledovania občanov Európskej únie. Na[nbsp ]to, aby bol udržaný priestor slobody, bezpečnosti a práva, je potrebná spolupráca medzi EP, Radou a EK.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La relazione adotta un atteggiamento lassista e permissivo sulla questione dell'immigrazione e della libera circolazione. Si propone di aprire maggiormente i confini senza contare le tante problematiche al riguardo. Ritengo che la proposta sia da rivedere e quindi manifesto voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. - Pozitív szavazatommal támogattam a jelentést, mert meggyőződésem, hogy a jelentés megerősíti a Stockholmi Program célkitűzéseit, azok fontosságát, miszerint az Európai Unió prioritása mindenekelőtt a jog érvényesülése, a szabadság és a biztonság megerősítése kell hogy legyen. Elsősorban szeretném kiemelni, hogy a jelentés az uniós bel- és külpolitikák középpontjába egyaránt az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot helyezi, ezért véleménye szerint következetesen fokozni kell ezen értékek tiszteletben tartását, védelmét és előmozdítását annak érdekében, hogy az Unió hiteles szereplő legyen a világban. Kiemelten fontosnak tartom felhívni a figyelmet a jelentésben megfogalmazott intézkedésre, miszerint az Uniónak és tagállamainak nem kellene aláírnia a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén való megállapodásokat olyan harmadik országokkal, amelyekben komolyan fennáll az emberi jogok megsértésének veszélye, és amelyekben nem támogatják a jogállamiság elvét. Ezen szempontok alapján való vizsgálathoz átlátható és következetes követelményrendszer felállítása és alkalmazása szükséges. Üdvözlendőnek tartom a jelentés azon pontját is, mely emlékeztet a Frontex és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) által a bűnüldöző személyzet és a határőrök képzésében betöltött kulcsfontosságú szerepére, mely a migránsok emberi jogai tiszteletben tartásának elengedhetetlen követelményét hangsúlyozza.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. - Program sztokholmski określa priorytety Unii Europejskiej na okres 2010–2014 i ma na celu sprostanie przyszłym wyzwaniom oraz dalsze wzmacnianie przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa poprzez konkretne działania ukierunkowane na potrzeby obywateli. Traktat z Lizbony oraz prawnie wiążąca Karta Praw Podstawowych UE stanowią solidną podstawę konstytucyjną dla osiągnięcia tych celów.

Niemniej jednak niektóre z obszarów objętych przez program wymagają dodatkowych wysiłków zwłaszcza pod względem wdrażania prawa. Ponadto Komisja powinna opracować mechanizmy monitorowania poprawnego implementowania procedur w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Wszystkie wiążące cele Unii muszą być oparte na porozumieniu międzyinstytucjonalnym, co przewiduje art. 17 Traktatu Unii Europejskiej. Tak więc niezbędne będzie wprowadzenie większej przejrzystości, dzięki której Parlament Europejski będzie poprawnie informowany na wszystkich etapach w trakcie zawierania umów międzynarodowych.

Program sztokholmski mówi o opracowaniu strategii bezpieczeństwa wewnętrznego dla UE, aby zwiększyć ochronę obywateli i skuteczniej zwalczać zorganizowaną przestępczość i terroryzm. W tym kontekście konieczne jest wzmocnienie kontroli granicznych dla przeciwdziałania nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej z jednoczesnym zapewnieniem dostępu osobom potrzebującym ochrony oraz słabszym grupom społecznym.

W posumowaniu, Unia powinna promować najwyższy poziom ochrony praw człowieka i poszanowania podstawowych wolności obywatelskich. Konsekwentnie wdrażanie programu sztokholmskiego musi być odzwierciedleniem potrzeb obywateli w zakresie równości szans i równouprawnienia płci.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. - Jag har lagt ner rösten. Det är viktigt att ha ett europeiskt samarbete mot trafficking och internationell brottslighet. Men i Stockholmsprogrammet finns stora målkonflikter mellan effektiv brottsbekämpning å ena sidan och personlig integritet, samt konsekvenserna av hårdare gränskontroll, å andra sidan. Jag anser inte att betänkandet är tillräckligt klargörande kring problematiska frågor.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mes collègues Luigi Berlinguer, Juan Fernando Lopez Aguilar et Carlo Casini sur l'examen à mi-parcours du programme de Stockholm. Ce programme, qui avait pour objet de définir les priorités de l'Union en matière de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2010-2014, n'avait pas été examiné par la Commission européenne comme il aurait dû l'être, menant à cet examen par le Parlement, afin de tirer les enseignements de ce programme et de poser les bases du prochain pour la période 2014-2020.

Le rapport a été adopté par 367 voix pour, 85 voix contre et 29 abstentions. Je me félicite du résultat de ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Oggi abbiamo approvato la revisione intermedia del programma di Stoccolma. Gli obiettivi fondamentali sono quelli di agevolare la libera circolazione dei cittadini e dei residenti dell'Unione e di intervenire con iniziative concrete nel campo del diritto civile. La cooperazione giudiziaria rappresenta uno strumento importante per raggiungere questi obiettivi, consentendo di rispettare e tutelare tutti i diritti e gli obblighi derivanti da uno spazio europeo di giustizia. Il Programma di Stoccolma è pertanto in linea con le ambizioni dell'UE di promuovere il più possibile un adeguato livello di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ma ritengo che, nonostante i progressi compiuti fino ad oggi, l'impegno debba ancora essere intensificato.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - Appena arrivata al Parlamento europeo sostenni con convinzione il Programma di Stoccolma, che stabiliva le priorità dell'Unione europea nei settori della giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014. Numerosi sono stati i successi, ma in molti ambiti c'è ancora molto da fare. Penso, in particolare, alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla cooperazione giudiziaria civile e penale, ambiti per i quali si rende urgente e necessaria un'adeguata programmazione per il futuro prossimo. Finché non riusciremo a realizzare una piena armonizzazione in questi settori, le libertà fondamentali dei cittadini europei dovranno sempre scontrarsi con ostacoli insormontabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport sur le programme de justice, de liberté et de sécurité établit des constats intéressants mais passe sous silence les points délicats de cette politique.

Il incite à respecter davantage les droits fondamentaux des migrants mais demande dans le même temps de renforcer l'agence Frontex, dont les manquements ne sont plus à prouver. Sur la surveillance massive des citoyens européens, il "invite la Commission à abroger la directive sur la conservation des données", un point important mais se contente pour les autres législations incluant des transferts de données d'effectuer une évaluation, malgré les dénonciations de Snowden adressées aux parlementaires. Sur l'immigration, il demande certes à la Commission de donner des informations sur la situation des centres de détention mais ne remet pas en cause fondamentalement les accords de partenariat et de réadmission.

Je prends note de ces positions paradoxales et je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra del presente informe debido a que apoya la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea, así como las agencias Frontex y Eurosur. Para mí, como para todo mi Grupo parlamentario, estas agencias son parte de un entramado institucional orientado a la persecución de la migración, incumpliendo los derechos humanos y las libertades fundamentales de los seres humanos. El informe señala los efectos de la crisis económica, pero no de las políticas de austeridad, que están diezmando los recursos públicos de los Estados. Además, pide que se elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en los centros de internamiento de inmigrantes sin reclamar su cierre, el cierre de estas cárceles de personas que no han cometido ningún delito, solo migrar. He decidido votar en contra de este informe porque asume implícitamente la política migratoria de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le programme de Stockholm vise à renforcer le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité au moyen d'actions qui mettent l'accent sur les intérêts et les besoins des citoyens. À mi-parcours, l'examen de ce programme doit servir de base pour relever les défis futurs dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité. Malgré les progrès réalisés depuis le lancement de ce programme en 2010, il convient de renforcer la mise en œuvre de certains chapitres. J'encourage par exemple le renforcement de la promotion des citoyens.

Par ailleurs, il convient d'attacher une plus grande attention à la situation particulière des groupes vulnérables tels que les Roms. Je tenais également à réitérer mon inquiétude quant à la surveillance massive dont les citoyens de l'Union font l'objet.

Enfin, je tenais à saluer l'adhésion de l'Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cela devrait assurer un degré de protection supplémentaire tant aux citoyens qu'aux personnes dont l'Union est responsable notamment dans le contexte de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Dès lors, j'invite toute les parties concernées à ratifier la convention au plus tôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on mid-term review of the Stockholm Programme, which is a multiannual (2009-2014) strategic document and aims to create the area of freedom, security and justice in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Das Stockholmer-Programm soll eine gemeinsame Politik zum Schutz der Grundrechte, zum Schutz des Privatlebens, zum Schutz von Minderheiten und besonders schutzbedürftigen Personengruppen sowie zu einer Unionsbürgerschaft definieren. Allerdings muss gesagt werden, dass der seit dem 11. September eingeschlagene Weg der ständigen Reduktion und der Eingriffe in Menschenrechte mit dem Stockholm-Programm konsequent weiter begangen wird. Datenschutzrechtliche Bedenken werden im Kampf gegen den angeblichen Terror einfach vom Tisch gewischt. Edward Snowden hat vor Augen geführt, in welchem Ausmaß Daten von einfachen Bürgern auch ohne Tatverdacht aufgezeichnet, gesammelt und möglicherweise zweckwidrig verwendet werden. Besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang die bestehenden Ansätze und Tendenzen, Meinungsäußerungen, die nicht dem Konsens der sogenannten Political Correctness entsprechen, einzuschränken, zu verbieten und wohl über kurz oder lang auch unter Strafe zu stellen. In diesem Sinne habe ich gegen den vorliegenden Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Stokholmo programa apibrėžia principus ir veiksmus, kuriais kuriama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui. Siekiant užtikrinti atvirą ir saugią Europos Sąjungą, būtina ne tik sustiprinti pasiekimus jau nustatytose srityse – be kita ko, stiprinant bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose bei teismų sprendimų ir dokumentų tarpusavio pripažinimo srityje, bet ir atsižvelgti į naujus iššūkius. Mano įsitikinimu, ir tą EP ne kartą yra patvirtinęs, vienas iš tokių iššūkių – būtinybė užtikrinti ES skaitmeninės–informacinės erdvės saugumą. Keitimasis informacija ir gerąja patirtimi šioje srityje turi būti visokeriopai remiamas, tam būtina stiprinti iniciatyvų ir veiksmų koordinavimą ES lygiu. Manau, kad šiuo metu svarstomos makroregioninės iniciatyvos, siekiančios sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje Baltijos regione, turi būti ES remiamos tiek politiškai, tiek finansiškai. Informacinės erdvės atvirumas, patikimumas ir saugumas yra ne tik Baltijos šalių geopolitinės padėties klausimas, bet ir visos ES rūpestis.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport d'initiative traite du programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre au service des citoyens. Il a pour objectif de fixer le cadre de la coopération des polices et des douanes, la protection civile, la coopération judiciaire en matière pénale et civile, les questions d'asile et de migration et la politique des visas pour les années 2010 à 2014 dans l'Union européenne.

Ce rapport est un compromis décevant qui manque cruellement d'ambition. Je me suis en conséquence abstenu lors du vote sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - The Stockholm Programme is a multiannual programme (2009-2014) defining the priorities of the European Union in the areas of freedom, security and justice. According to the Cyprus Presidency, which submitted a mid-term review of the Stockholm Programme to the European Council, substantial progress has been made on several objectives of the Stockholm Programme in the areas of asylum/migration and border control. However, in some areas, progress is lagging behind, either due to the lack of Commission proposals or due to certain delays in the adoption/implementing phase. Nevertheless, the evaluation report adopted in February 2014, includes important references and achievements of the current legislature. Among others, an interinstitutional agreement between the Parliament, the Council and the Commission to follow progress made, through evaluation of criminal justice in the Justice Scoreboard, a so-called Copenhagen Commission to secure compliance by all Member States with the common values enshrined in Article 2 TEU, access to documents and to the antidiscrimination directive. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport. Quatre ans après son adoption et quelques mois avant la définition par le Conseil européen de juin prochain du nouveau programme post-Stockholm pour la période 2014-2020, le Parlement européen procède à un examen des progrès réalisés et des orientations qu'il souhaite voir développer pour l'avenir. Ce rapport estime que certains domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice demandent des efforts supplémentaires, notamment en termes de mise en œuvre et avec une application plus uniforme. Dans ce rapport, le Parlement regrette l'absence d'évaluation objective des progrès réalisés.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a presente resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão intercalar do Programa de Estocolmo, em que se saúda a adoção da Diretiva que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, na qual é especialmente tida em conta a proteção dos grupos desfavorecidos, como as mulheres e as crianças, e em que se sublinha a frequente vitimização destes grupos com recurso a todos os tipos de violência, incluindo a violência doméstica.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando la riunione congiunta delle commissioni – articolo 51 del regolamento – sulla revisione intermedia del Programma di Stoccolma, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Poštovanje, zaštita i promicanje ljudskih prava, sigurnosti i slobode načela su Europske unije. Stoga svaka država članica ima zadatak odgovorno provoditi mjere koje bi te vrijednosti osigurale. Podržala sam ovo izvješće jer smatram iznimno važnim kritičko sagledavanje postignutih ciljeva kako bi se ustanovio odgovarajući pristup za sljedeće korake i uspostavu novih okvira. Nedavni događaji pokazali su da nam je harmonizacija migracijske politike prijeko potrebna. Kao najnovija država članica, prije svega ozbiljno pristupamo pitanju upravljanja granicama kao i politici azila i migracije. Iznimno mi je drago što mogu istaknuti uspjeh Hrvatske na tom području, čija je politika azila i migracije te zaštite ljudskih i izbjegličkih prava na normativno-pravnoj razini, zadnjih nekoliko godina, gotovo u potpunosti usklađena s europskom pravnom stečevinom. Napor članica i usklađeni dijalog, kao i sporazum temeljen na međuinstitucionalnom dijalogu, ključni su faktori koji će nam omogućiti da živimo u sigurnoj, slobodnoj i pravednoj Europi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Podržavam Stockholmski program i ovo izvješće te smatram da je Unija na dobrom putu k ostvarenju ciljeva temeljnih ljudskih prava, prava manjina i općenito slobode, pravde i sigurnosti građana. Posebno mi je drago što je Parlamentu kao jedinoj demokratski izabranoj instituciji Europske unije dodijeljena veća uloga, a smatram da bi u daljnjim proširenjima demokracije i legitimiteta ova uloga morala biti još veća, za što ćemo morati uložiti dodatne napore. Što se tiče europske građanske inicijative, iako je tu bilo tehničkih problema za građane, ona se pokazala uspješnom i već sada imamo primjer uspješno prikupljenih glasova putem jedne inicijative, a zasigurno će ih biti još. Kad govorimo o jedinstvenom europskom zakonu za izbore za Europski parlament, slažem se da bismo trebali poticati transparentnije postupke imenovanja kandidata kojima se jamči neovisnost kandidata, mogućnost uvođenja izravnih izbornih jedinica, fokusirati kampanju na europska pitanja te smatram da se na tim područjima može još poraditi. Također podržavam prijedloge Odbora za vanjske poslove, a pogotovo one koji se tiču državljana trećih zemalja te proširivanja ovlasti Agencije za temeljna prava kako bi one obuhvatile i države kandidatkinje. Podržavam i amandman predložen od strane S&D grupe kojim bismo istaknuli važnost redovitih procjena pridržavanja država članica temeljnim vrijednostima Unije kao važnom elementu nadzora našeg razvitka.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržao sam izvješće o srednjoročnoj ocjeni Stockholmskog programa zastupnika Casinia, Berlinguera i Lopez Aguilara jer smatram da je prije završetka 7. saziva bilo potrebno ocijeniti učinkovitost Stockholmskog programa suradnje na području pravosuđa i unutarnjih poslova (2009.-2014.). Prilikom predstavljanja Stockholmskog programa suradnje naglašena je, ponajprije, njegova dobrobit europskim građanima jer predviđa poboljšanja na području državljanstva, pravosuđa, sigurnosti, azila i imigracije, oslanjajući se na četiri glavna čimbenika: promicanje prava građana, olakšavanje svakodnevnog života građana, zaštitu građana i poticanje integracije svih građana u društvo. S obzirom da Stockholmski program pokriva veliki spektar tema važnih za građane Europske unije o kojima raspravljaju tri parlamentarna odbora kroz svoj rad i aktivnosti, nije iznenađujuće da je podneseno više od 300 amandmana. Rezultat pregovora i kompromisa jest da danas imamo uravnoteženo i kvalitetno izvješće koje daje objektivni prikaz postignuća kao i smjernice za razdoblje nakon Stockholmskog programa. Važno je stvaranje i jačanje kulture pravosudne suradnje čemu pridonose i nedavne inicijative Europske komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. - Zaawansowana koordynacja na płaszczyźnie międzynarodowej stanowi kwestię kluczową dla skuteczności działań wyrażonych w porozumieniach dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Również w kontekście praw podstawowych konieczna będzie spójność między wewnętrznymi i zewnętrznymi strategiami politycznymi dotyczącymi praw człowieka. Aby działania te mogły przynieść oczekiwany efekt, konieczne jest sprawne funkcjonowanie mechanizmów monitorowania, które na bieżąco sprawować będą publiczny nadzór nad realizowanymi strategiami. Ważna jest tutaj również pomoc ze strony państw trzecich, należy jednak mieć pewność, że sposób pozyskiwania informacji przebiega w sposób w pełni legalny i humanitarny. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której unijne instytucje przymykają oko na przejawy naruszania przestrzeni wolności obywateli danego państwa, szczególnie w kontekście realizacji porozumień Unii z państwami trzecimi.

Z tego też powodu UE nie powinna podpisywać porozumień dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości z państwami, w których istnieje mała szansa na przestrzeganie postanowień. Określenie przez Komisję Europejską obszarów narażonych na korupcję w krajach członkowskich pozwoli natomiast skuteczniej przeciwdziałać przejawom korupcji oraz wzmacniać podstawy umożliwiające rozwój społeczeństwa przestrzegającego wysokich standardów przejrzystości i integralności. Działania korupcyjne nie wpływają bowiem jedynie na gospodarkę, utrudniając jej rozwój oraz hamując występowanie zdrowych zachowań konkurencyjnych, mają również negatywny wpływ na kondycję praw człowieka. Dotyczy to oczywiście zarówno państw członkowskich, jak i państw trzecich.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Occorre risolvere il dilemma di Copenaghen, che non riesce a garantire strumenti per garantire standard ottimali negli Stati membri, e penso che l'istituzione di una commissione apposita possa facilitare la risoluzione di questo problema. Credo inoltre che bisogni restituire la fiducia ai cittadini europei, dal momento che la crisi finanziaria si sta trasformando in una vera e propria crisi diplomatica. In tema di cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, credo che occorra proseguire lungo la strada del reciproco riconoscimento di situazioni giuridiche, sentenze e documenti, in quanto non implica enormi cambiamenti a livello nazionale, alleviando al tempo stesso gli oneri burocratici e finanziari. Infine, in merito alla questione delle frontiere, accolgo positivamente la riforma del mandato di FRONTEX e l'accordo su Eurosur, ma ci tengo a sottolineare che il controllo delle frontiere esterne è e rimane un problema di natura europea, e non meramente nazionale, motivo per cui va abbandonato qualsiasi egoismo nazionale in favore della creazione di uno strumento solidale e che non provochi eccessivi oneri sui singoli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - EU treba promicati najvišu razinu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve ljude. Mislim da treba pospješiti poglavlje Stockholmskog programa koje se odnosi na promicanje građanskih prava. Gospodarska kriza se može pretvoriti u demokratsku krizu. Snažan politički poticaj i transparentno funkcioniranje demokratskih institucija na nacionalnoj i europskoj razini nužno je za zaštitu demokratskih postignuća, vladavine prava i temeljnih prava, za borbu protiv porasta populizma. Smatram da je potrebno pokloniti veću pozornost reagiranju na posebno stanje ranjivih skupina; također se veća pažnja treba posvetiti skupinama koje su često žrtve svih vrsta nasilja, a to su žene i djeca. S obzirom da je cilj Stokholmskog programa olakšavanje slobodnog kretanja građana EU-a i osoba s boravištem u EU-u zaštitom i poštovanjem svih prava i obveza koji proizlaze iz europskog područja pravde, podržavam promicanje programa te sam glasovao za ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Stockholmski program nastoji ojačati zaštitu građanskih prava odredbama koje se odnose na sigurnost i strožu politiku prema ilegalnoj imigraciji. Zato podržavam ovo izvješće o petogodišnjem planu, definiranim Stockholmskim programom koji osigurava veće ovlasti europskih institucija na području pravosuđa i unutarnjih poslova pozivajući na donošenje europske 'strategije za unutarnju sigurnost'. Također, naglasila bih da se Republika Hrvatska kao teritorijalno granična zemlja Unije svakodnevno susreće s migracijama, kako legalnim tako i nelegalnim. Hrvatska je uložila dodatne napore kako bi uskladila zakonski okvir s europskim okvirom, te kontinuirano radi na njegovom usklađivanju i usavršavanju. Dodatno bih istaknula važnost poštivanja ljudskih prava ilegalnih imigranata. Borba protiv ozbiljnog i organiziranog prekograničnog kriminala može se učinkovito voditi u EU-u samo uskom suradnjom nacionalnih pravosudnih tijela i tijela za provedbu zakona. Stoga, pozivam sve države članice da se aktivno uključe u ovaj program kako bi osigurale transparentnost pri provođenju europske politike na području slobode, sigurnosti i pravde.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - Unfortunately, I do not feel that this report has taken the opportunity to provide a thorough review of the EU’s work in the area of justice, freedom and security for the period 2010-14. It has focused its attention instead on peripheral non-legislative matters, such as fundamental rights and the Parliament’s NSA inquiry, amongst other issues. As a result I voted against this report today.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le programme de Stockholm est une stratégie pluriannuelle (2009-2014) qui vise à la mise en place d'une Europe de la liberté, de la sécurité et de la justice. Le Conseil européen a adopté le programme de Stockholm en 2009, en demandant une évaluation à mi-parcours en 2012. Le point principal était d'assurer le suivi de ce programme et le fait qu'il ne devait plus être élaboré uniquement par le Conseil mais, dans l'esprit du traité de Lisbonne, dans le cadre d'un exercice conjoint du Parlement, de la Commission et du Conseil européens.

Parmi les autres points clés figuraient l'évaluation de la justice pénale à l'aide d'un tableau de bord ainsi qu'une référence aux critères de Copenhague qui demandait tant aux pays candidats qu'aux États membres actuels de respecter les valeurs communes.

Le Groupe S&D a collecté plus de 77 signatures, conjointement avec l'Alliance des démocrates et libéraux (ADLE) et les Verts, pour un amendement concernant la nécessité d'évaluer régulièrement le respect par les États membres des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Le Groupe a l'intention de rester ferme en la matière et de ne pas laisser déprécier des références ou des réalisations importantes de la législature actuelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm. Subliniem că aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, va consolida mai mult protecția drepturilor fundamentale în Uniune, astfel cum este garantată de Carta drepturilor fundamentale și de jurisprudența Curții de Justiție. Suntem preocupați de manifestarea unei intoleranțe fățișe în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor UE, cu scopul subminării drepturilor lucrătorilor din unele state membre noi. Solicităm de urgență măsuri pentru soluționarea așa-numitei „dileme de la Copenhaga” – o situație în care Uniunea stabilește standarde înalte pentru țările candidate, dar nu dispune de instrumente pentru statele membre existente. Solicităm crearea, de preferat în temeiul unui acord interinstituțional, a unei „comisii de la Copenhaga” alcătuite din experți independenți de nivel înalt în materia drepturilor fundamentale, numiți, de asemenea, de PE, al cărei scop trebuie să fie acela de a asigura conformarea tuturor statelor membre la valorile comune consacrate la articolul 2 din TUE și continuitatea „criteriilor de la Copenhaga”, precum și acela de a oferi consiliere și a raporta în legătură cu aspectele privind drepturile fundamentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Izvješće utvrđuje prioritete Europske unije za područje pravde, slobode i sigurnosti za razdoblje 2010. – 2014., nadovezujući se na njegove prethodnike, Program iz Tamperea i Haški program. Ovo izvješće na vlastitu inicijativu donosi izrazito zakašnjelu polugodišnju ocjenu kojom se ocjenjuju postignuća na području pravosuđa i unutarnjih poslova u ovom parlamentarnom sazivu. Uključeni su, također, paketi za upravljanje Schengenskim prostorom, nekoliko sporazuma o sigurnosti, postupovna prava, zaštita podataka, Zajednički europski sustav azila itd. Međutim, umjesto da ponudi jasnu ocjenu rada EU-a na tom području, Odbor LIBE iskoristio je ovu priliku da izradi popis željenih budućih mjera i da, između ostalog, iznese primjedbe o perifernim nezakonodavnim pitanjima poput temeljnih prava i istrazi Parlamenta u vezi s NSA-om.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of this report looking at the mid-term review of the Stockholm programme. This review assesses the achievements made so far and points out what actions still have to be undertaken. The Stockholm programme sets out the EU’s priorities for the area of justice, freedom and security and I support the recommendation in this report that it should be a joint exercise between Parliament, Council and Commission. The issues covered by the programme, such as citizens’ rights and protection are vital and I support this report’s approach to call for a regular assessment of Member States’ compliance with the fundamental values of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur le rapport du Parlement européen concernant l'examen à mi-parcours du programme de Stockholm car ce rapport est, à plusieurs égards, pour le moins bien décevant.

Outre le fait que contrairement à ce que le titre suggère, nous ne sommes pas à mi-parcours du programme de Stockholm mais bien à sa fin, le contenu de ce rapport est bien en-deçà de ce que l'on pourrait attendre du Parlement européen.

Ce rapport aurait pu être l'occasion de faire un vrai bilan des politiques en matière de justice, de sécurité et de libertés et d'en tirer une critique constructive afin d'insuffler, aux prochaines lignes directrices, la bonne marche à suivre mais il n'en est nullement question. Certes, ce rapport a subi une importante déconstruction de la part de la droite de l'hémicycle, mais il est regrettable qu'une majorité de mes collègues n'ait pas su s'opposer à cette démarche. Si cela n'a rien de surprenant, ce n'est guère encourageant pour les droits fondamentaux des individus, qui une fois encore, ne sont pas la priorité dans ce domaine. Si l'Union est un espace de sécurité, à n'en pas douter, elle n'est pas encore un espace de justice, et nous avons encore un long chemin à parcourir pour qu'elle puisse le devenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL), napisan. - Sve navedeno u ovom izvješću pozdravljam, kao i ciljeve koji su zacrtani. Ja bih ipak ovdje skrenuo pozornost na tzv. „kopenhašku dilemu” jer imamo jedne kriterije za države kandidatkinje dok je s druge strane pitanje koliko sadašnje države članice ispunjavaju iste kriterije.

Duboka gospodarska kriza promijenila je tijek nekih događaja u Europi i za to EU jasno treba preuzeti ulogu kao i za slabljenje gospodarstva. Gospodarska kriza se pretvara u demokratsku, a jaz između sve većeg broja siromašnih i manjeg broja bogatih je sve veći. Jačaju ekstremističke stranke kojima je glavni program suprotan načelima za koje se zalaže EU.

Posljednji izbori u Francuskoj to dokazuju, a mislim i da će predstojeći za Europski parlament pokazati isto. Njemačka je ukinula izborni prag što je jasan znak da će svoje mjesto ovdje dobiti i stranke koje se zalažu za nacističke ideje. Sloboda kretanja radnika je temelj daljnjeg napretka cijele Europe, te radnici nisu uzrok za propadanje gospodarstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Este relatório apoia os partidos políticos europeus, apoia a Estratégia de Segurança Interna, a EUROSUR e o reforço do papel da FRONTEX, instrumentos cujo objetivo é atacar ainda mais a liberdade, os direitos e garantias dos cidadãos e criminalizar e reprimir os imigrantes. A revisão do Programa de Estocolmo defendida pela maioria do PE não tem uma palavra sequer sobre as consequências das medidas impostas pela troika sobre as liberdades individuais e coletivas. Defende o reforço da política comum de imigração e a imposição da exploração como regra, insistindo na criminalização e na classificação dos imigrantes de acordo com uma escala de necessidade, ou seja apenas de acordo com os interesses da exploração da sua força de trabalho. Este relatório escamoteia as profundas responsabilidades da UE nos conflitos, na fome, no desemprego e falta de direitos humanos básicos que os imigrantes enfrentam nos seus países de origem, nomeadamente pelas suas políticas de domínio de recursos naturais e controlo sobre mercados. O relatório contém alguns alertas com que concordamos, nomeadamente em matéria dos direitos da mulher e da igualdade, o reforço da luta contra o racismo e a xenofobia. Apesar disso votámos contra.

 
Legal notice - Privacy policy