Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0310(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0236/2014

Внесени текстове :

A7-0236/2014

Разисквания :

PV 03/04/2014 - 6
CRE 03/04/2014 - 6

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0277

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел Редактирана версия

9.21. Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório tendo em conta que as atualizações dos anexos do Regulamento relativo à dupla utilização (CE) n.º 428/2009, que contém listas de produtos e destinos controlados, são atualmente realizadas através de um processo legislativo ordinário. Considero que a presente proposta de alinhamento pós-Lisboa simplifica os processos do regime de controlo das exportações da União Europeia, através da introdução de atos delegados para atualizações regulares do Anexo I e alterações do Anexo II. Deste modo, recomendo a aprovação, sem alterações, da posição do Conselho em primeira leitura. Tenho a mesma opinião acerca da declaração comum das três instituições, tendo em conta as declarações da Comissão sobre atos delegados e a reforma do regime estratégico de controlo das exportações. As três declarações devem ser publicadas juntamente com o ato legislativo final.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. - I voted in favour of this resolution because I consider of fundamental importance the need to continuously enhance the effectiveness and coherence of the EU’s strategic export controls regime, ensuring a high level of security and adequate transparency. In particular I would like to underline that export controls, as a security-related trade instrument, remain, more than ever, at the forefront of international non-proliferation efforts.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Recomandării, deoarece susțin și eu modificarea procedurii prin care se pot schimba anexele regulamentului. Este clar că în unele situații speciale modificarea trebuie făcută foarte rapid. Și doar Comisia poate face acest lucru, prin intermediul actelor delegate. Poate ar fi fost utilă o măsură similară și în cazul comerțului cu produse cu dublă utilizare cu Rusia, mai ales în contextul invadării Ucrainei. Este evident că acolo unde statele membre nu se pot înțelege, Comisia trebuie să intervină și să ia decizii, dacă poate face acest lucru. Prea des, produsele cu dublă utilizare au fost folosite pentru a încălca drepturile omului în unele țări, dar și pentru a submina securitatea Uniunii. Iar cel mai bun exemplu îl reprezintă produsele care intră în componența tehnologiilor de supraveghere în masă.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Sono favorevole a un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul regime relativo ai prodotti a duplice uso e per questo ho sostenuto con il mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - Considero condivisibile la relazione e annuncio un voto favorevole. In economie globali sempre più influenzate dal settore ICT, per natura pervasivo al punto di costituire oggi l'architettura su cui si fondano tutte le funzioni essenziali non soltanto degli apparati pubblici ma anche del settore privato (credito, logistica, commercio e così via), era inevitabile che il problema del dual use di queste tecnologie si presentasse con caratteri di grande impatto. Recenti sviluppi confortano la posizione del Parlamento e dell'Unione. Dallo scandalo NSA alle violazioni dei diritti civili in Medio Oriente a forme di controllo poliziesco nella Repubblica Popolare Cinese, ci troviamo di fronte a uno scenario in cui tali tecnologie possono essere impiegate in contrasto con le convenzioni internazionali e con il comune sentire dei nostri concittadini. Nel frattempo, ricordiamo che si intensificano accordi tra multinazionali e governi che impiegano tali tecnologie nel senso sopra indicato. La soluzione del Community Regime può costituire una risposta efficace, specialmente laddove il Parlamento, la Commissione e il Consiglio si impegnino nello sviluppo di meccanismi e automatismi legislativi in grado di superare il problema di "décalage" connesso agli aggiornamenti degli annessi recanti manufatti e tecnologie soggette al sistema di controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Kontrola izvoza artikala i tehnologije s dvojnom namjenom igra ključnu ulogu u borbi protiv širenja oružja za masovno uništenje i konvencionalnog oružja. Također znatno pridonosi regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti.

Smatram da je potrebno postaviti osnovna načela i zajednička pravila diljem Unije za kontrolu izvoza, posredovanja, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom, u skladu sa zajedničkim trgovinskim politikama. Također sam mišljenja da su administrativna suradnja i usklađene politike i instrumenti nužni za primjenu i provedbu režima Zajednice. Nadalje, smatram da je potrebna modernizacija i daljnje usklađivanje sustava diljem Unije kako bi se držao korak s novim prijetnjama i brzim tehnološkim promjenama te kako bi se smanjilo narušavanje sustava.

Cilj ovog sustava jest stvoriti istinsko zajedničko tržište za robu s dvojnom namjenom osiguravajući međunarodnu sigurnost i stabilnost. U tu svrhu ključno je urediti postupak za ažuriranje kontrolnih popisa, ojačati procjenu rizika, izmjenu informacija, razviti poboljšane industrijske standarde i smanjiti neujednačenosti u provedbi.

Zaključno, podržavam ovo izvješće te vjerujem da će se na inicijativu Zajednice u budućnosti pojačati napori u promicanju multilateralnih sporazuma u kontekstu režima za kontrolu izvoza, prijenosa, posredovanja i provoza robe s dvojnom namjenom.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte modifie la législation mettant en place un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. Des compétences déléguées sont alors attribuées à la Commission européenne afin de pouvoir s'adapter plus rapidement aux évolutions des régimes internationaux de contrôle des exportations. Je soutiens cette rationalisation des procédures appliquées dans le cadre du système européen de ces contrôles des exportations afin de renforcer leur efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - As exportações são o ponto de partida para as economias da UE, especialmente as que estão sob intervenção externa, recuperarem a sua economia e criarem emprego. Regular ainda mais este regime dificulta muita dessa recuperação, mas também as trocas comerciais que os Estados-Membros têm vindo a desenvolver com novos mercados.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. - Balsavau už pasiūlymą, kadangi svarbu nuolat didinti ES strateginių prekių eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir suderinamumą, užtikrinant aukšto lygio saugumą ir tinkamą skaidrumą, nesudarant kliūčių konkurencingumui ir teisėtai prekybai dvejopo naudojimo prekėms. Sistemą reikia modernizuoti ir labiau suderinti, siekiant atsižvelgti į naujas grėsmes ir technologinių pokyčių spartą, sumažinti iškraipymus, sukurti tikrą dvejopo naudojimo prekių bendrąją rinką (vienodas sąlygas eksportuotojams) ir toliau būti eksporto kontrolės pavyzdžiu trečiosioms šalims.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les biens à double usage sont des produits, y compris des logiciels et des technologies, qui peuvent être destinés à la fois à un usage civil et militaire. Ils peuvent ainsi entrer dans la politique de non-prolifération. Toute exportation d'un bien à double usage depuis l'Union européenne (UE) vers un pays tiers requiert une autorisation d'exportation. La proposition vise à aligner le règlement sur le traité de Lisbonne et à introduire des actes délégués pour la mise à jour de l'annexe I (liste des biens contrôlés) et les modifications de l'annexe II (autorisation générale d'exportation de l'Union pour 6 types d'exportation à plus faible risque et vers certaines destinations).

Je m'oppose à cette extension des pouvoirs de la Commission. Je m'oppose à cette aliénation de la souveraineté de la France. Dans cet ordre de décision, l'indépendance seule garantit la souveraineté dans le choix des alliances. Mais en vertu de l'article 97 du règlement du Parlement européen, ce texte est réputé adopté sans que l'avis des parlementaires soit sollicité. Sinon j'aurais voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I have voted in favour of this report on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 428/2009 setting up a community Regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items because the European Union’s current export control system is extremely outdated and reflects 2010 decisions. There is a need for harmonisation within the EU on this basis in order to ensure European Union credibility with other countries that use the European Union lists as a scale for their controls

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report, which discusses amendment of the current regulation for export controls for dual-use items. The proposed amendments relate to stronger control mechanisms and the need to control information and communication technology exports that can be used for human rights violations, such as mass surveillance.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Unter Gütern mit doppeltem Verwendungszweck werden Güter verstanden, welche militärisch wie zivil verwendet werden. Unter solche Güter fallen auch Geräte und Programme der Informations- und Kommunikationstechnologie. Der Bericht schlägt vor, deren Ausfuhr sanktionieren zu können. Somit können sie in einem Wirtschaftskrieg auch als EU-weites Druckmittel eingesetzt werden. Da die FPÖ zur Neutralität und Unabhängigkeit Österreichs steht, lehnen wir erstens die sich ausweitende Entscheidungsgewalt für Brüssel ab, welche Güter Österreich in andere Länder ausführen darf, und, zweitens, die dadurch implizite Instrumentalisierung Österreichs durch die EU für internationale wirtschaftliche Druckmaßnahmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport qui modifie le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. Ce règlement vise à garantir des mises à jour régulières et en temps utile de la liste de contrôle de l'Union européenne, dans le respect des obligations et engagements contractés par les États membres au sein des régimes internationaux de contrôle des exportations. Il permettra également à l'Union de réagir rapidement aux changements de circonstances concernant l'évaluation de la sensibilité d'exportations soumises à des autorisations générales d'exportation de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - As atualizações dos anexos do Regulamento relativo à dupla utilização e que contém listas de produtos e destinos controlados, são atualmente realizadas através de um processo legislativo ordinário. A presente proposta de alinhamento pós-Lisboa visa simplificar os processos do regime de controlo das exportações da UE, através da introdução de atos delegados para atualizações regulares do Anexo I e alterações do Anexo II. O texto final das negociações foi aprovado por uma esmagadora maioria dos membros da Comissão do Comércio Internacional em 21 de janeiro de 2014 e após a verificação jurídica e linguística definitiva, o Conselho adotou a sua posição em primeira leitura, confirmando o acordo em 3 de março de 2014. Nestes termos, votei favoravelmente a proposta, sem alterações, da posição do Conselho em primeira leitura, bem como da declaração comum das três instituições, tendo em conta as declarações da Comissão sobre atos delegados e a reforma do regime estratégico de controlo das exportações.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Roba s dvojnom namjenom je roba koja uključuje računalne programe i tehnologiju koja se može koristiti u civilne i u vojne svrhe. Nadzor izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom je izuzetno bitan kako bi se spriječio svaki oblik zlouporabe. Slažem se s mišljenjem Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije koje izražava važnost stalnog poboljšanja učinkovitosti i usklađenosti strateškog režima za kontrolu izvoza EU-a jer se na taj način osigurava visoka razina sigurnosti i transparentnosti.

Članstvom u EU-u, od 1. srpnja 2013. godine, Hrvatska je obvezna primjenjivati Uredbu Vijeća iz 2009. godine kojom se utvrđuje režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, posredovanja i provoza robe s dvojnom namjenom. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom Hrvatski sabor je donio na sjednici 24. svibnja 2013. godine.

Zaključno, potrebno je dodatno razviti postojeći sveobuhvatni mehanizam za robu s dvojnom namjenom te pozivam Komisiju da podnese novi prijedlog za ažuriranje Uredbe u što je moguće kraćem roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Questa proposta di allineamento "post-Lisbona" può effettivamente partecipare alla semplificazione delle procedure del regime di controllo delle esportazioni dell'UE, introducendo una procedura di atti delegati per gli aggiornamenti periodici dell'allegato I e le modifiche dell'allegato II. Considerando anche la larga maggioranza con cui la commissione per il commercio internazionale ha approvato il testo finale risultato dai negoziati, appoggio pienamente il testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - O izvješću imam pozitivno mišljenje. Naime, učinkovitost i usklađenost strateškog režima za kontrolu izvoza iz Europske unije konstantno moraju biti razvijani kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti i odgovarajuće transparentnosti bez narušavanja konkurentnosti i zakonite trgovine s dvojnom namjenom.

S važnošću navedenog problema upoznati su i Europski parlament, Vijeće i Komisija. Svakodnevno smo suočeni s novim prijetnjama i brzim tehnološkim promjenama koje utječu na stvaranje zajedničkog tržišta za robu s dvojnom namjenom, tako da nam je potrebna modernizacija i daljnje usklađivanje sustava kako bi smanjili narušavanje i kako bismo izradili održivi model za kontrolu izvoza u treće zemlje. Europski parlament, Vijeće i Komisija obvezali su se da će razviti postojeći sveobuhvatni mehanizam za robu s dvojnom namjenom kako bi se dodatno poboljšao sustav kontrole izvoza i njegova primjena unutar jedinstvenog tržišta.

Roba s dvojnom namjenom je roba koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe te na taj način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih eksplozivnih naprava. Nadzor izvoza takve robe bitan je u borbi protiv terorizma.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - The agreement reached between the Commission and the co-legislators recognises the need to streamline the process for updating the annexes to the regulation, strengthen risk assessment and provide for an exchange of information on trade in dual-use items while developing improved industry standards, and reducing disparities in implementation across the EU. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La mise à jour des annexes du règlement n°[nbsp ]428/2009 sur les biens à double usage, qui comprennent les listes des biens contrôlés et des destinations, est actuellement en cours dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Cette proposition d'alignement "post-Lisbonne" vise à rationaliser les procédures appliquées dans le cadre du système européen de contrôle des exportations par l'introduction d'actes délégués pour la mise à jour régulière de l'annexe I et la modification en conséquence de l'annexe II.

Après l'adoption de la position en première lecture du Parlement le 23[nbsp ]octobre[nbsp ]2012, les négociations informelles visant à parvenir à un accord en deuxième lecture anticipée se sont conclues le 17[nbsp ]décembre[nbsp ]2013. Le texte issu des négociations a été approuvé par une très large majorité au sein de la commission du commerce international le 21[nbsp ]janvier[nbsp ]2014. Après vérification linguistique, le Conseil a adopté sa position en première lecture le 3[nbsp ]mars[nbsp ]2014, confirmant l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru modificarea Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. Parlamentul European, Consiliul și Comisia recunosc importanța îmbunătățirii continue a eficacității și coerenței regimului de control al UE privind exporturile strategice, precum și a asigurării unui înalt nivel de securitate și a transparenței adecvate, fără a afecta competitivitatea și comerțul legitim cu produse cu dublă utilizare.

Cele trei instituții consideră că modernizarea și sporirea convergenței sistemului sunt necesare pentru a fi la curent cu noile amenințări și cu schimbările tehnologice rapide, pentru a reduce denaturările, a crea o piață comună reală a produselor cu dublă utilizare (condiții de concurență echitabile și uniforme pentru exportatori) și a continua să reprezinte pentru țările terțe un model de control al exporturilor. În acest scop, este esențial să se eficientizeze procesul de actualizare a listelor de control (anexele la regulament), să se evalueze mai bine riscurile, să se intensifice schimbul de informații, să se elaboreze standarde îmbunătățite pentru uzul industriei de profil și să se reducă decalajele în punerea în aplicare.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Brzi tehnološki napredak rezultira potrebom za stalnim nadzorom i kontrolom međunarodne liste robe s dvojnom namjenom. U tu svrhu je ključno urediti postupak za ažuriranje kontrolnih popisa, ojačati procjenu rizika i izmjenu informacija, razviti poboljšane industrijske standarde i smanjiti neujednačenosti u provedbi.

Sukadno tome, podržala sam ovo izvješće i cilj Komisije za što skorijim ažuriranjem kontrolnih propisa EU-a, s minimalnim zakašnjenjem i puno većom fleksibilnošću. Na ovaj način će se omogućiti brza prilagodba promjenjivim vremenskim okolnostima i osigurati integriraniji, učinkovitiji i dosljedniji europski pristup kretanju (izvoz, prijenos, posredovanje i provoz) strateške robe.

 
Правна информация - Политика за поверителност