Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0199/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0199/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 22
CRE 10/09/2012 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.9
CRE 11/09/2012 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 02/04/2014 - 18.7
CRE 02/04/2014 - 18.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0312
P7_TA(2014)0262

Συζητήσεις
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

9.36. Ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). - Gospodine predsjedniče, prevencija je bolja od liječenja. To je moto kojim se trebamo voditi u svom radu. Osobno smatram da je sigurnost potrošača jedan od temeljnih obveza europskih institucija. Što više informacija građani imaju o hrani koju konzumiraju, to je veće povjerenje u nas. Sustav transporta govedine temelji se na papirima za životinje te nacionalnim sustavima podataka koji nisu međusobno usklađeni.

Krajnji je čas da industrija i zakonodavstvo krenu ukorak s razvojem tehnologije. Pritom je važno ostaviti prijelazni period za stočare kako bi se prilagodili sustavu u ekonomskom i operativnom smislu. Međutim, nedostatak ovog prijedloga je što se klonirane životinje i njihovi potomci neće označavati kao takvi. Propustila se prilika da se uvedu bolje kontrole s obzirom na količine mesa koje Europska unija uvozi iz trećih zemalja. Smatram da moramo pritisnuti Komisiju na dodatne napore u kvalitetnoj regulaciji tog područja.

 
  
 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório considerando que a identificação eletrónica dos bovinos permite obter dados mais fiáveis, ao reforça o sistema de rastreabilidade e consequentemente a segurança alimentar. Permite, por outro lado, acelerar o registo dos bovinos, automatizar certas tarefas e assegurar uma gestão mais eficaz do conjunto dos bovinos. É pois conveniente favorecer o desenvolvimento desta tecnologia emergente. Cumpre proceder a uma adaptação da legislação em vigor, nomeadamente a fim de reconhecer a identificação eletrónica como meio oficial de identificação dos bovinos. É igualmente indispensável garantir a harmonização das normas técnicas a fim de evitar um eventual desenvolvimento anárquico deste método de identificação e uma carência de interoperabilidade entre os sistemas nacionais. No entanto, dada a grande diversidade de situações nas explorações europeias de bovinos, a identificação eletrónica deve permanecer opcional para os criadores, a menos que o Estado-Membro interessado opte por impô-la no seu território.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté, par 386 voix pour, 228 voix contre et 17 abstentions, mes deux rapports relatifs à l'identification électronique des bovins et à la simplification de l'étiquetage facultatif de la viande bovine. L'un des enjeux essentiels de ces rapports, c'est d'avoir une technologie commune pour tous les éleveurs d'Europe qui se lancent volontairement dans l'identification électronique de leurs bovins. Sur le volet étiquetage, nous simplifions les règles applicables à l'étiquetage volontaire, c'est-à-dire l'étiquetage "marketing", pour que les éleveurs puissent mieux communiquer sur les qualités de leur viande. Je suis très heureuse de ce dénouement positif saluant près de deux années de travail législatif et de terrain.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), in writing. - I voted to support this sensible approach to bovine EID. Given the significant problems faced by farmers in the sheep sector due to EID labelling, the option for voluntary EID tagging for Member States for the first five years is welcome and gives the sector time to prepare. I previously questioned the Commission on the negative experience of farmers concerning the impact of the EID on the health and welfare of sheep. It is reported that the incidence of welfare problems and infection caused by EID tags can be anything up to 50%, with serious animal welfare implications that are contrary to all good farming practice. Despite concerns raised by MEPs at the time the Commission went ahead with sheep EID. Hopefully lessons have been learned from this mistake and Member States take the flexibility given under this bovine EID regulation to work with farmers to effectively utilise the five-year transition period. I fully support the deletion of voluntary labelling requirements and bureaucratic burden. Food safety is a priority and we must work with farmers to ensure that the system is practical and delivers the optimum level of food safety without any unnecessary bureaucracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Barbagallo (S&D), per iscritto. - Ho votato contro questa proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000, nonostante l'accordo raggiunto nei triloghi con Commissione e Consiglio, poiché essa comporta dei non condivisibili passi indietro in materia di identificazione dei bovini e di etichettatura facoltativa delle carni, e spiace che quest'Aula abbia voluto approvarla. L'etichettatura facoltativa è uno strumento di garanzia nei confronti di tanti produttori europei per evitare informazioni di fantasia e fasulle e per garantire ai consumatori la conoscenza più approfondita possibile su numerose caratteristiche dei prodotti che consumano, tra cui razza, sesso ed età dell'animale, alimentazione usata, tutti elementi che, sempre più, i consumatori europei ci chiedono di conoscere per un acquisto consapevole e informato, e che noi avremmo dovuto garantire. La decisione di oggi va oggi contro la trasparenza, la differenziazione e la qualità della carne bovina, nonché contro la tutela della salute dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestui Raport care tratează o problemă cu care, din păcate, ne-am confruntat destul de des în ultima vreme și care subminează încrederea cetățenilor europeni. Cred că sistemele electronice de identificare a bovinelor vor îmbunătății considerabil trasabilitatea acesteia și, cel mai important, vor reduce la minimum riscul posibilelor fraude. Iar beneficiile nu cred că se opresc aici, deoarece gestionarea plăților directe plătite fermierilor pe cap de animal s-ar eficientiza și astfel s-ar putea reduce chiar eventualele erori de plată. Însă cred că va mai dura o perioadă de timp până la obținerea rezultatelor scontate, îndeosebi în ceea ce privește recunoașterea identificării electronice ca mijloc oficial de identificare a bovinelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - A seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel 2007, l'UE ha posto sempre maggiormente l'accento sulla sicurezza alimentare quale conditio sine qua non per tutelare i consumatori europei, adottando norme più rigorose per l'identificazione e la tracciabilità dei bovini. Pur consapevole della volontà di salvaguardare innanzitutto i cittadini e per quanto consideri opportuno armonizzare le legislazioni nazionali in materia di tracciabilità, ho scelto di votare contro la presente relazione poiché il sistema proposto sarebbe lesivo delle informazioni da fornire ai consumatori e favorirebbe la concorrenza sleale di carne estera, aggiungendo danni enormi al già duramente colpito settore della zootecnia bovina da carne in Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho votato contro un testo che compiace le lobby "dell'industria dell'anonimato" che vogliono abrogare l'etichettatura facoltativa delle carni bovine contro gli interessi dei consumatori e dei produttori responsabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. - Unul dintre principalele subiecte de preocupare ale cetățenilor este securitatea. Legislația europeană trebuie deci să le asigure acestora o protecție optimă, prin intermediul unor dispoziții actualizate și mai stricte, de câte ori acest lucru se dovedește necesar. Identificarea electronică a bovinelor permite obținerea unor date mai fiabile, întărind sistemul de trasabilitate și, totodată, securitatea alimentară. Pe de altă parte, ea permite înregistrarea mai accelerată a bovinelor, automatizarea anumitor sarcini și o gestionarea mai eficace a cirezilor. Este, de asemenea, esențial, să se asigure armonizarea normelor tehnice, pentru a evita o posibilă dezvoltare anarhică a acestei metode de identificare și a realiza interoperabilitatea între dispozitivele naționale. Dată fiind marea diversitate a tipurilor de crescătorii de bovine europene, consider că identificarea electronică trebuie să rămână opțională pentru crescători, exceptând situația în care statul membru respectiv decide să o impună pe teritoriul său.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. - La relazione ha il merito di dare risposta alle preoccupazioni di sicurezza alimentare degli europei, ma è naturalmente trasversale e investe altre problematiche non meno importanti. Un regolamento adeguato di etichettatura, ad esempio, è uno strumento fondamentale nel contrasto a pratiche illegali non ancora debellate, quali la somministrazione di anabolizzanti (regolarmente le autorità sanitarie degli Stati membri operano sequestri e indagini) o la violazione delle condizioni minime di benessere degli animali, su cui ci siamo pronunciati nel 2012. Personalmente, non sarei sfavorevole a un approccio molto deciso nell'estendere a tutti gli allevamenti europei il sistema di identificazione elettronica, concedendo un congruo periodo di transizione calibrato per categorie di azienda, sistema che è stato adottato per una serie di regolamenti ben più impattanti per i produttori. Tuttavia, le nuove misure dovrebbero in tempi brevi produrre effetti di convergenza tecnologica e di significativo abbassamento dei costi. Sono pur sempre favorevole a strategie fondate sull'incentivo, sulla collaborazione motivata delle categorie interessate. La prevista relazione della Commissione potrebbe autorizzare una revisione nel senso da me auspicato. Per quanto riguarda i contenuti al nostro esame hic et nunc, esprimo comunque un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. - Ho scelto di sostenere la presente proposta di regolamento poiché essa si pone come scopo quello di assicurare la chiarezza e l'applicabilità della legislazione relativa all'identificazione e la tracciabilità dei bovini al fine di conseguire un livello ottimale di sicurezza alimentare nell'UE. La sicurezza alimentare rientra tra le principali problematiche sentite dai cittadini europei. La legislazione europea deve pertanto assicurare loro una protezione ottimale, tramite disposizioni aggiornate e potenziate alla luce delle nuove esigenze riscontrate. La proposta rafforzerà la sicurezza dei consumatori nel settore delle carni bovine. L'identificazione elettronica dei bovini consente di ottenere dati più affidabili e quindi di rafforzare il sistema di tracciabilità e la sicurezza alimentare. Inoltre, essa consente di accelerare la registrazione dei bovini, automatizzare talune operazioni e assicurare una gestione più efficace delle mandrie. Risultava necessario un adeguamento dell'attuale legislazione, segnatamente per riconoscere l'identificazione elettronica come mezzo ufficiale di identificazione dei bovini. Tuttavia, data la grande diversità della situazione degli allevamenti bovini europei, l'identificazione elettronica resterà facoltativa per gli allevatori, a meno che lo Stato membro interessato non decida di renderla obbligatoria nel proprio territorio.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Prin prezenta propunere legislativă a Comisiei se asigură o mai mare claritate și o aplicabilitate îmbunătățită a legislației referitoare la identificarea și trasabilitatea bovinelor, contribuind astfel la protecția consumatorilor și garantarea sănătății publice, precum și la promovarea încrederii consumatorilor. Consider că astfel de norme generale la nivelul Uniunii Europene sunt absolut necesare pentru identificarea electronică corectă a bovinelor, pentru simplificarea dispozițiilor referitoare la etichetarea cărnii de vită și mânzat, precum și pentru protejarea consumatorilor prin oferirea de informații obiective, care să poată fi verificate de autoritățile competente și înțelese de consumatori. În plus, extinderea pieței dispozitivelor electronice, prin intermediul prezentului regulament, va duce la scăderea prețurilor și la generalizarea în viitor a acestei metode de identificare, în conformitate cu evoluțiile în curs la nivel mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Essendo la difesa dei consumatori una delle priorità della mia attività parlamentale, mi trovo abbastanza d'accordo con la relazione della collega Auconie perché ritengo che alcune proposte in essa contenute possano realmente contribuire ad aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti degli allevatori di carne bovina. Tuttavia, credo che la soppressione di tre articoli del regolamento (CE) n. 1760/2000 (articoli 16, 17 e 18), come prevista dall'emendamento 52, sia un grosso errore, e pertanto ho espresso il mio voto contrario a tale emendamento che vanifica parte del lavoro presentato nel testo. L'abrogazione dell'etichettatura facoltativa, a mio parere, sarebbe lesiva delle informazioni da fornire ai consumatori e favorirebbe la concorrenza sleale di carne estera, aggiungendo danni enormi al già duramente colpito settore della zootecnia bovina da carne. Nel complesso, comunque, ritengo che l'utilizzo delle migliori tecnologie in un settore così importante come l'allevamento possa aiutare a incrementare gli alti standard di sicurezza alimentari richiesti dall'Unione europea. Quindi approvo la proposta votando a favore di essa, con la sola esclusione dell'emendamento 52, la cui approvazione da parte del Parlamento mi preoccupa molto per il futuro degli allevamenti e per le garanzie nei confronti dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (ALDE), i scríbhinn. - A Uachtaráin, tá an tsábháilteacht bia fíorthábhachtach do mhuintir na hEorpa agus is léir ó na camscéimeanna bia a nochtadh le déanaí go bhfuil breis cosanta agus inrianaitheachta de dhíth i slabhra an tsoláthair bia.

Fearaim fáilte roimh na tograí maidir le sainaithint leictreonach bó-ainmhithe agus cuirim fáilte ar leith roimh an idirthréimhse de chúig bliana, a thabharfaidh dóthain ama don earnáil an córas a chur i bhfeidhm agus na botúin a rinneadh leis an tsainaithint leictreonach do chaoraigh a sheachaint.

Vótáil mé i bhfabhar an chuir chuige phraiticiúil seo don tsainaithint leictreonach do bhó-ainmhithe. Leis na fadhbanna suntasacha a bhí ag feirmeoirí na hearnála caorach leis an tsainaithint leictreonach, is maith an rud é go mbeidh scéim dheonach clibeála i bhfeidhm don chéad chúig bliana. Beidh an t-am ansin ag an earnáil í féin a ullmhú i gceart.

Tacaím leis an gcinneadh fáil réidh leis na riachtanais don lipéadú deonach agus leis an ualach riaracháin a bhí i gceist, nach raibh maitheas ar bith ann don tomhaltóir. Tá an tsábháilteacht bia ríthábhachtach agus ní mór dúinn a bheith ag comhoibriú le feirmeoirí chun córas praiticiúil a chur i bhfeidhm a chinnteodh go mbeadh ardleibhéal sábháilteachta ann gan aon pháipéarachas neamhriachtanach.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte va permettre une amélioration de l’efficience et de la rapidité de la traçabilité de la viande bovine. Cette modernisation de l’identification représente une avancée fondamentale pour renforcer la confiance des consommateurs. Je soutiens totalement ce texte qui va dans le sens de mon implication pour l’étiquetage obligatoire de la viande au sein de l’Union européenne. J’approuve particulièrement la nécessité de conformité avec les normes ISO, qui permettra à l’Union de développer ses échanges à l’échelle internationale et donc accéder à de nouveaux marchés.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette proposition de règlement estimant que la compétitivité dans le secteur bovin doit être préservée et encouragée. Je me félicite que ce texte puisse contribuer à l’amélioration de la santé animale et de la santé publique grâce à un système plus rapide et plus précis de traçabilité des bovins. Alors que les scandales alimentaires autour de l’étiquetage et de la provenance des viandes ont été fréquents ces derniers mois, j’espère vivement que ce rapport viendra accroître la transparence en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A produção de bovinos é um dos principais meios de sustento de produtores pecuários das regiões com maiores dificuldades financeiras da UE. Muitos destes produtores são criadores de raças autóctones quase ameaçadas, ou mesmo ameaçadas. Este relatório assume alguma importância no ponto de vista do controlo da produção e dos animais efetivos, por outro lado ajuda no controlo de certos problemas pecuários que poderão surgir, identificando com maior facilidade o local exato dessas ocorrências.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Prioritou Európskej únie je ochrana bezpečnosti a zdravia obyvateľstva. Úlohou tvorcov legislatívy je preto aktualizovať a posilňovať ustanovenia týkajúce sa potravinovej bezpečnosti tak často, ako je to nevyhnutné. Hlavnou úlohou predmetného nariadenia je zlepšiť jasnosť a uplatniteľnosť právnych predpisov týkajúcich sa identifikácie a[nbsp ]vysledovateľnosti hovädzieho dobytka, čím sa zlepší situácia a hovädzie mäso bude bezpečnejšie pre konečných spotrebiteľov. V posledných rokoch sa objavilo niekoľko potravinových škandálov, vďaka čomu stúpa nespokojnosť spotrebiteľov s [nbsp ]valitou a bezpečnosťou potravín. Elektronická identifikácia dobytka umožní získať presnejšie a spoľahlivejšie informácie a zlepší potravinovú bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frigo (S&D), per iscritto. - Ho votato contro la proposta di cambiamento delle norme sul sistema di etichettatura facoltativa della carne bovina. Utilizzando il sistema dell'identificazione elettronica, infatti, gli operatori non sarebbero più tenuti a fornire informazioni utili per i consumatori ai fini di un acquisto consapevole, informato e trasparente, quali la razza e il sesso dell'animale, l'alimentazione usata e l'età del bovino. Ritengo che l'identificazione elettronica dei bovini potrebbe essere un sistema efficace per garantire una migliore trasparenza, ma che questo strumento debba essere introdotto gradualmente, attraverso un periodo di transizione di dieci anni, che dia agli allevatori la possibilità di adeguarsi a questo nuovo sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. - Üdvözlendőnek tartom a jelentésben megfogalmazott prioritásokat, melyek a marhahús címkézésére vonatkozó szabályok egyszerűsítésére és a szarvasmarhafélék azonosítására és nyomonkövethetőségére vonatkozó jogszabályozás egyértelműségére és alkalmazhatóságára vonatkoznak. Ezen irányelvek mindenekelőtt az élelmiszer-biztonság optimális szintjének elérése érdekében elengedhetetlenül fontosak. Meggyőződésem a jelentéssel összhangban az, hogy minekután az élelmiszer-biztonság az európai polgárokat leginkább aggasztó témakörök egyike, optimális védelmet kell biztosítani a polgárok számára gyakran frissülő és naprakész rendelkezéseken keresztül. Elsősorban szeretném kiemelni, hogy a vélemény előadója üdvözli a szarvasmarhafélék elektromos azonosításának (EID) önkéntes alapon történő bevezetésére vonatkozó bizottsági javaslatokat, amit azzal indokol, hogy e technológia számos előnyt kínál használóinak, különösen a nyomonkövethetőség és az állománygazdálkodás szempontjából. Ezzel az érveléssel maximálisan egyetértek és támogatom. Kiemelten fontosnak tartom felhívni a figyelmet továbbá arra is, hogy támogatom a Bizottság azon szándékát, hogy egyszerűsíteni kívánja a marhahús címkézését, eltörölve az önkéntes címkézésre vonatkozó rendelkezéseket, melyek amellett, hogy komoly adminisztratív terhet jelentenek, élelmiszer-biztonsági szempontból nem képviselnek arányos nagyságú hozzáadott értéket.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Le Parlement européen, réuni en session plénière, a adopté aujourd'hui le rapport sur l'identification électronique des bovins. À l'issue des négociations avec le Conseil et la Commission les dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine sont supprimées. Comme mon groupe, les Verts/ALE, je me suis prononcée contre ce rapport. La raison principale qui nous a poussés à voter contre ce texte est la suppression du régime actuel d’approbation préalable de l’étiquetage volontaire de la viande bovine. Sous prétexte de lourdeurs administratives, il n'y aura donc désormais plus de contrôle par les autorités sur cet étiquetage volontaire pourtant crucial pour l'information des consommateurs sur des aspects de qualité, comme par exemple les conditions d'élevage ou l'alimentation des bêtes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. - I supported this report. The Scottish Government has been working with the industry to ensure that the introduction of electronic identification for bovine animals is done in an appropriate way.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. - Pritariau siūlymui, nes maisto saugumas yra viena iš pagrindinių Europos piliečių susirūpinimo priežasčių. Taigi Europos teisės aktai, kurių nuostatos būtų atnaujinamos ir stiprinamos kiekvieną kartą to prireikus, turėtų užtikrinti tinkamą jų apsaugą. Taigi 1997[nbsp ]m., po galvijų spongiforminės encefalopatijos protrūkio, Europos Sąjunga priėmė griežtas taisykles dėl galvijų identifikavimo ir atsekamumo. Šiuo pasiūlymu bus sustiprintas vartotojams teikiamos jautienos saugumas. Taip pat siekiama visiškai užtikrinti teisės aktų, susijusių su galvijų identifikavimu ir atsekamumu, aiškumą ir taikomumą, taigi pasiekti tinkamą maisto saugos lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Sophie Auconie sur l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine. Ce rapport vise à modifier le système d’identification actuel en prévoyant l’introduction facultative de l’identification électronique des bovins en vue de renforcer la sécurité alimentaire et la protection de la santé animale dans l'Union, promouvoir la compétitivité du secteur et simplifier les procédures liées aux passeports des animaux et aux registres des exploitations. Ce rapport propose également une harmonisation des pratiques de marquage. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Quest’oggi siamo stati chiamati ad esprimerci sulla relazione della collega Auconie, riguardante l'identificazione elettronica dei bovini. La sicurezza alimentare è senza dubbio una tra le principali problematiche avvertite dai cittadini dell'Unione europea, che deve essere in grado di assicurare una gestione ottimale non solo dei processi di allevamento, ma anche di trasformazione e di commercializzazione. Nel testo presentato al voto era presente la proposta di abrogazione dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine. Al fine di difendere e tutelare l'interesse dei consumatori europei e italiani, ho votato contro tale proposta mantenendo in vigore l'attuale normativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement a adopté mercredi 2 avril le rapport relatif à l'identification électronique des bovins. Ce rapport vise à adopter une technologie commune pour tous les éleveurs d'Europe qui se lancent volontairement dans l'identification électronique de leurs bovins. La technologie dans ce domaine étant en plein développement, et son utilisation devenant de plus en plus répandue, il est nécessaire d'adapter la législation afin que l'identification électronique des bovins soit reconnue comme un moyen officiel d'identifier ces animaux. Cette technologie présente un large éventail d'avantages pour ses utilisateurs, tout particulièrement en termes de traçabilité et de gestion des troupeaux.

L'identification électronique doit cependant rester facultative, afin d'éviter des charges financières trop importantes pour les petits producteurs. Alors que je me suis engagée depuis plusieurs mois pour un meilleur étiquetage d'origine de la viande, j'ai voté en faveur de cette mesure qui permettra une traçabilité plus précise des animaux et garantira ainsi une meilleure protection du consommateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - Ho votato contro ogni proposta di abrogazione dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine e la sua sostituzione con un generico riferimento alla conformità nei confronti della legislazione orizzontale in materia di etichettatura (regolamento (CE) n. 1169/2001), perché ciò creerebbe un vuoto normativo per gli operatori, con la conseguenza di veder proliferare sistemi differenti di etichettatura volontaria della carne bovina, senza adeguati e rigorosi meccanismi di controllo, comportando inoltre uno stato di completa incertezza per i consumatori e per gli operatori stessi. In Italia sono molti gli operatori che hanno investito per conformarsi a questo importante strumento e che vi fanno ricorso con successo, al fine di fornire altre informazioni utili (quali la razza e il sesso dell'animale, l'alimentazione usata e l'età del bovino, ecc.), verso le quali i consumatori mostrano interesse ai fini di un acquisto consapevole, informato e trasparente. Bisogna premiare chi ha lavorato in questa direzione e non mortificare gli sforzi fatti finora.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. - I welcome the adoption of this report. The existing system of identification and traceability of cattle, introduced in the wake of the BSE crisis, has served us well and is a world-leading system. The proposal for the electronic identification of bovines, which will be voluntary for Member States, should lead to greater accuracy and provide improved and faster traceability of animals, as well as less administration for farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte vise à introduire l'identification électronique bovine ( EID ) sur une base volontaire et à simplifier les règles sur l'étiquetage facultatif de la viande bovine. Il s'agit donc d'améliorer la traçabilité des bovins tout en veillant à limiter les charges administratives des agriculteurs. Néanmoins la question de l'étiquetage des animaux clonés, réclamée par le Parlement et ignorée des autres instances de l'UE, reste en suspens. Ce qui pose problème, d'autant plus que ce texte vise également à donner de nouveaux pouvoirs à la Commission en la matière (actes délégués et actes d’exécution) en application du traité de Lisbonne. Pour ces raisons je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Considero muito importante que se reforce a segurança da carne de bovino para os consumidores. Penso que a legislação europeia nesta matéria deverá acompanhar a natural evolução tecnológica no que respeita à identificação electrónica de bovinos. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I support this report which seeks to ensure that legislation on the identification and traceability of bovine animals is clear and enforceable. Addressing current challenges in this area, including simplification of the rules governing the labelling of beef, updates to regulations on electronic identification, and the updating of the Commission’s powers, will help optimise food safety within the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra del presente informe debido a que no incluye un control responsable y verificable de que la carne vendida no proviene de animales clonados genéticamente o de sus descendientes. Las reglas de etiquetado que propone este informe son de adopción voluntaria y los ganaderos no tendrán que renunciar al actual sistema de etiquetado. La cuestión del control de la carne de animales clonados fue introducida por el Parlamento Europeo en fases anteriores, pero durante la negociación con las otras instituciones europeas que componen el diálogo tripartito dicho artículo ha sido eliminado del informe. La Comisión Europea y el Consejo se han negado a señalar que dichos animales pueden suponer riesgos sanitarios desconocidos. Es por esto por lo que he votado en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report, which promotes the latest technological developments, such as electronic identification of bovine animals, and deletes the provisions on voluntary beef labelling.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. - Anche questa volta è passata una linea contraria alla tutela dei consumatori e alla trasparenza: non si capiscono infatti le ragioni che stanno dietro all'eliminazione dell'etichettatura facoltativa per le carni bovine. Si trattava di un'opportunità che serviva a garantire appieno origine, provenienza e qualità delle carni, una scelta discrezionale per preservare allevamenti e produzioni di qualità. Invece di rendere questo sistema obbligatorio si è scelto, al contrario, di eliminarlo completamente, andando a mio avviso in una direzione completamente sbagliata. Per il resto sono invece favorevole a norme che regolino l'identificazione elettronica dei bovini, poiché questo ci permette di avere dati più attendibili e certi. In questo caso anche il metodo utilizzato mi sembra ragionevole, dando una certa discrezionalità ad allevatori e Stati membri per la gestione di questa misura. Da un lato, quindi, si chiede più trasparenza e sicurezza con l'identificazione dei bovini, ma dall'altro si fa spartire l'etichettatura delle carni: mi sembra un approccio piuttosto contorto, che non garantisce certo a fondo i consumatori europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Norėdami tinkamai užtikrinti vartotojų teises bei skatinti jų pasitikėjimą, turime turime siekti, jog jautiena bei kiti mėsos gaminiai būtų ženklinami tinkamai bei būtų užtikrintas gaminio identifikavimas ir atsekamumas. Šios nuostatos turi būti taikomos ne tik ES, bet ir iš trečiųjų šalių atvežtiems gaminiams, jog būtų užtikrinama lygiavertė apsauga. Galbūt atrodo, jog pranešime teikiami pasiūlymai tampa papildoma biurokratine našta, tačiau tikiu, jog papildomi patikrinimai ir numatomos sankcijos padės išvengti sukčiavimo rizikos mėsos ženklinimo srityje ir geriau apsaugos Europos vartotojų interesus.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. - The proposal for an optional or voluntary electronic identification device rather than a mandatory one does not live up to its promises and expectations. The proposal aims to reflect the newest technological developments regarding the identification of bovine animals and labelling of beef and allowing for time to be acquainted with the EID system. As food safety is one of the main concerns of European citizens, I believe that Member States should modernise their technological systems in order to improve administration, simplify registration and guarantee the traceability of animals whilst ensuring proper information for people about the food they eat.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté pour l’accord conclu en trilogue sur ce règlement. Ce dernier modifiera le système actuel en prévoyant l’introduction facultative de l’identification électronique des bovins, tout en permettant à chaque État membre de rendre celle-ci obligatoire sur son territoire. Ce système d’identification électronique permettra de renforcer la traçabilité des animaux et de la viande et d’offrir ainsi une plus grande sécurité alimentaire aux consommateurs. L’objectif est également de réduire les procédures administratives actuelles ce qui entraînera de nombreux bénéfices pour le secteur : compétitivité, contrôles plus rapides, meilleurs débouchés et réduction des coûts de main d’œuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente a resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 2 de abril de 2014, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1760/2000 no respeitante à identificação eletrónica dos bovinos e que suprime as disposições sobre rotulagem facultativa da carne de bovino. Este documento visa responder a três novos desafios importantes: 1) a tomada em consideração da tecnologia emergente de identificação eletrónica dos bovinos; 2) a simplificação das disposições relativas à rotulagem da carne de bovino; e 3) a atualização das regras relativas às competências atribuídas à Comissão a fim de ter em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e as novas disposições relativas aos atos delegados e de execução.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini, la semplificazione dell'etichettatura, e l'aggiornamento delle competenze assegnate alla Commissione e che la sicurezza alimentare rientra tra le principali problematiche sentite dai cittadini europei, ho espresso il mio voto non favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Budući da je Europska unija treći najveći proizvođač govedine na svijetu, odmah poslije Sjedinjenih Američkih Država i Brazila, i budući da u Europskoj uniji brojimo preko 30 000 stada goveda, to jest otprilike 30 milijuna jedinki, sigurnost hrane po pitanju govedine vrlo nam je važna. Na tom tragu, krajnji cilj ove regulacije je osigurati da je zakonodavstvo vezano za pronalazak i identifikaciju životinja iz porodice goveda jasno i provedivo kako bismo povećali sigurnost mesnih proizvoda ovih životinja.

Slažem se s izvjestiteljicom po pitanju pojednostavljenja sustava označivanja govedine. Iako je u slučajevima gdje je promet stokom vrlo velik, kao što su aukcijske prodaje grla, klaonice ili farme, korištenje sustava elektroničke identifikacije vrlo korisno, slažem se da je to pitanje najbolje prepustiti samim poljoprivrednicima budući da širom Unije poljoprivrednici imaju različito iskustvo i znanje po pitanju korištenja ove tehnologije, te smatram da bi uvođenje obveze elektroničke identifikacije znatno otežalo proces uzgoja mnogim poljoprivrednicima nekih zemlja članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržao sam izvješće kolegice Auconie o izmijenjenom prijedlogu Uredbe u vezi sa sustavom elektroničkog označivanja životinja iz porodice goveda. Direktivom (EZ) br. 1760/2000 uveden je jedinstveni sistem označavanja životinja iz obitelji goveda sa ciljem osiguranja sljedljivosti, bolje kontrole kretanja životinja i izbjegavanja ponavljanja slučaja prouzrokovanih bolešću tzv. kravljeg ludila.

Ubrzanim razvojem informatičke tehnologije te na bazi iskustava zemalja koje već primjenjuju elektroničko označivanje koje radi na principu identifikacije radio frekvencijom i u potpunosti je neškodljivo, potrebno je podržati jedinstveno jednoznačno i unificirano elektroničko označivanje. Prednosti označivanja sa stanovišta zaštite potrošača su osigurana sljedljivost koja omogućava svakom potrošaču da zna s koje farme i od koje životinje konzumira proizvode. Sa stanovišta prehrambene industrije, pa i samih farmera, osnovna prednost je u bržoj manipulaciji i lakšoj informatičkoj evidenciji te kontroli. Informatizacijom se omogućuje i lakši i brži nadzor nad kretanjem i manipulacijom životinjama, kako onima porijeklom iz EU-a tako i zbog obaveze označavanja i uvoznih životinja i onima iz uvoza.

Značajna je i zbog mogućnosti da se na turističkom tržištu, poput onog u Hrvatskoj, mogu nuditi namirnice dokazano iz lokalnog uzgoja. Trebalo bi i predvidjeti mogućnost da se za stara, mala i informatički nedovoljno obrazovana seljačka domaćinstva osigura elektroničko označivanje putem odgovarajućih službi.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – La sécurité alimentaire doit être garantie au sein de l'Union européenne. C'est pour cela que toutes mesures consistant à amplifier la protection alimentaire doivent être soutenues. Le cas de la viande bovine a été un exemple probant, durant la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine de 1997, d'insécurité dans le domaine de l'alimentation. Nous ne pouvons en aucun cas revenir à une situation où de nombreux bovins au sein même de l'Union sont contaminés.

L'identification électronique permettra d'obtenir des données plus fiables et renforcera la traçabilité et donc la sécurité alimentaire. Je suis heureux d'avoir voté en faveur de ce rapport. En effet, il soutient une adaptation de la législation actuelle afin d'harmoniser les normes techniques relatives à l'identification électronique et propose une approche volontaire quant à la mise en place de cette technologie

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - Against. At Parliament level, we were successful with the introduction of labelling provisions for ‘clone foodʼ. Regarding voluntary labelling, we do not believe that a simple reference to the general food labelling legislation is enough for a sensitive product such as beef and therefore rejected the deletion of the voluntary labelling provisions. Keeping the approval system guarantees that consumers can have trust in what is indicated. On EID, views within the Group differed slightly. In the Committee on the Environment, we agreed that a harmonised approach would be useful and decided to support an amendment calling for a mandatory EID system in 10 years time. The main argument for EID is that it provides for a faster and more accurate reading of individual animal codes directly into data processing systems (which means better and faster traceability of infected animals and/or infected food). A transition period of 10 years would allow those concerned to have time to familiarise themselves with the system. The main argument against mandatory EID is that it has the potential to disproportionally disadvantage small farmers (who cannot profit from economies of scale). However it seems that solutions can be found in that regard, e.g. compensation for small farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (PPE), per iscritto. - La proposta di eliminare le attuali disposizioni sulle indicazioni facoltative in etichetta per l'identificazione elettronica dei bovini e delle carni bovine e la loro sostituzione con un generico riferimento alla conformità nei confronti della legislazione in materia di etichettatura va a creare un vuoto normativo per gli operatori. La conseguenza di simili previsioni è l'aumento di differenti sistemi di etichettatura della carne bovina, senza adeguati e rigorosi meccanismi di controllo, ciò comportando una totale incertezza per i consumatori e per gli operatori stessi. L'impatto economico di tali previsioni sugli operatori, che in Italia hanno investito per conformarsi a questo importante strumento e che vi hanno fatto ricorso con successo, andrebbe a colpire soprattutto i diritti dei consumatori. L'attuale vigente sistema è funzionale a fornire altre informazioni utili (quali la razza e il sesso dell'animale, l'alimentazione usata e l'età del bovino) per un acquisto consapevole, informato e trasparente. Per questi motivi ho votato per respingere la proposta di cambiamento delle norme sul sistema di etichettatura facoltativa della carne bovina. Ritengo, infatti, che la modifica delle disposizioni sulle indicazioni facoltative impedisca di valorizzare il lavoro di quanti si sono impegnati a favore della trasparenza, della differenziazione e della qualità della carne bovina.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. - Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, har i dag stemt for 1. læsningsaftalen om elektronisk identifikation (EID) af kvæg. Vi medgiver, at resultatet af aftalen ikke er optimalt. Vi går ind for en hurtig og effektiv sporring af inficerede dyr og fødevarer samt god og letforståelig fødevaremærkning, som er til gavn for forbrugerne. Den nye lovgivning betyder, at EID bliver officielt anerkendt men frivillig at anvende som metode til identifikation. Det bedste ville muligvis være at gøre EID obligatorisk på lang sigt, men det har ikke været muligt at opnå, og vi mener, at alternativet - dvs. ingen officiel anerkendelse af EID - er værre end at indføre EID på frivillig basis. Den frivillige ordning vil alt andet lige give medlemslandene incitamenter til at anvende EID i højere grad end i dag. Vi mener, at forbrugerne har krav på retvisende fødevareinformation. Den frivillige mærkningsordning, som nu afskaffes, har imidlertid vist sig ikke at fungere optimalt pga. manglende fælles EU-standarder. Vi har ligeledes forstået, at sletningen af ordningen ikke får indholdsmæssig betydning, da det skulle være dækket af fødevaremærkningsforordningen. Vi har altså valgt at stemme for den nye lovgivning, da vi mener, at en ”nej-stemme” ikke vil give et bedre alternativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. - System elektronicznej identyfikacji bydła jest rozwiązaniem funkcjonalnym i poręcznym. Korzyści jakie są z nim związane dotyczą chociażby poprawy samej identyfikowalności zwierząt oraz ułatwień w możliwości zarządzania stadem. Aby w przyszłości możliwe było pełne wykorzystanie potencjału tej technologii we wszystkich państwach członkowskich, należy zawczasu zadbać o jego upowszechnienie oraz ujednolicenie norm technicznych. Pozwoli to uniknąć braku spójności w procesie wdrażania metody identyfikacji oraz braku zgrania między systemami krajowymi. Sam w sobie, system elektronicznej identyfikacji bydła pozwala na przyspieszenie procesu rejestracji bydła oraz zautomatyzowanie związanych z nim zadań. Identyfikacja elektroniczna umożliwia uzyskanie bardziej wiarygodnych danych, jest to zatem system skuteczniejszy. Umożliwia on zwiększenie identyfikowalności, a co za tym idzie, również postęp w dbałości o bezpieczeństwo żywności, co z punktu widzenia konsumentów stanowi dodatkowy argument na jego korzyść.

Mimo korzyści, jakie niesie technologia elektronicznej identyfikacji bydła, nie należy jednak dążyć do jak najszybszego uczynienia jej obowiązkową. Koniecznym jest tutaj uwzględnienie bardzo zróżnicowanej sytuacji hodowców bydła w UE. Indywidualne państwa członkowskie mogą oczywiście zadecydować o jej wprowadzeniu na swoim terytorium, w pozostałych jednak przypadkach system ten powinien na chwilę obecną pozostać dobrowolny dla hodowców.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La sicurezza alimentare è una problematica tra le più sentite dai cittadini europei, per cui la legislazione europea deve assicurare una protezione ottimale, tramite dispositivi sempre aggiornati ed efficaci nel rispondere alle specifiche esigenze riscontrate in materia. In tal senso, l'identificazione elettronica dei bovini consente di ottenere dati più affidabili e in grado di garantire un sistema di tracciabilità sicuro per i cittadini. È giusto, inoltre, che la Commissione possa adottare alcuni atti delegati, ma pur tenendo in mente che questa facoltà può essere in ogni momento revocata dai co-legislatori e quindi deve essere usata con cautela e raziocinio.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Ovaj prijedlog za regulaciju nastoji ispuniti tri nova velika izazova: voditi računa o nastajanju tehnologije elektroničke identifikacije (EID) goveda, pojednostaviti pravila kojima se uređuje označavanje mesa, te ažurirati pravila koja uređuju ovlasti Komisije, tako da se uzmu u obzir stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona i nove odredbe o prenesene i provedbenih akata. Slažem se sa ovim prijedlogom jer u konačnici osigurava da zakonodavstvo o označavanju i sljedivosti goveda bude jasno i provedivo i da se na taj način optimizira sigurnost hrane.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam ovo izvješće jer ima za cilj osigurati zakonski okvir koji se odnosi na označavanje goveda, te se temelji na jasnoći i provedivosti, što vodi ka optimizaciji sigurnosti hrane. Smatram da je, s obzirom na važnost ove problematike, potrebno kontinuirano ažuriranje i jačanje pravnog okvira kojim se jamči zaštita građana po pitanju sigurnosti hrane.

Elektronička identifikacija (EID) goveda omogućuje dobivanje pouzdanijih podataka, ubrzava registraciju goveda, uvodi mehanizaciju pojedinih zadataka, te povećava učinkovitost upravljanja stadom, što pridonosi automatizaciji cijelog procesa te kvantiteti i kvaliteti zaštite građana. Potrebno je uskladiti tehničke standarde kako bi se omogućila sinkronizacija između nacionalnih sustava, te na taj način doprinijeti transparentnosti i kvalitetnoj zaštiti građana bez obzira o kojoj se zemlji članici radi.

Sigurnost hrane jedna je glavnih problema kako građana Europske unije, tako i Hrvatske. Republika Hrvatska prepoznala je potrebu osnivanja nacionalnog tijela za sigurnost hrane i prije ulaska u EU-u, te je osnovala Hrvatsku agenciju za hranu (HAH) koja je započela s radom 3. siječnja 2005. godine u Osijeku. HAH predstavlja Hrvatsku u tijelima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I welcome this final trilogue agreement on ‘Electronic identification of bovine animals’ and I voted in favour of it today. This compromise package will mean that EID for bovines will not be compulsory across Europe and it will provide a satisfactory amount of flexibility for Member States who wish to voluntarily introduce EID.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'identification électronique des bovins permet d'obtenir des données plus fiables, ce qui renforce le système de traçabilité et donc la sécurité alimentaire. Par ailleurs, elle permet d'accélérer l'enregistrement des bovins, d'automatiser certaines tâches et d'assurer une gestion plus efficace du troupeau. Il convient dès lors de favoriser le développement de cette technologie émergente. Une adaptation de la législation actuelle est nécessaire, notamment pour reconnaître l'identification électronique comme moyen officiel d'identification des bovins. Il est également indispensable d'assurer l'harmonisation des normes techniques pour éviter un possible développement anarchique de cette méthode d'identification et une absence d'interopérabilité entre les dispositifs nationaux.

Au-delà des propositions de la Commission, nous avons demandé à ce que l'information des acteurs du système d'identification et d'enregistrement des animaux soit d'une part "sans coût pour le destinataire" afin de protéger les petits exploitants et autres acteurs du système d'identification, et d'autre part renouvelée "aussi souvent que nécessaire".

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat. Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 prevede că fiecare stat membru trebuie să instituie un sistem de identificare și înregistrare a bovinelor, în conformitate cu dispozițiile acestui regulament. Având în vedere progresele tehnologice în domeniul identificării electronice a bovinelor (IDE), câteva state membre au decis să înceapă să pună în aplicare IDE facultativă a bovinelor. Aceste inițiative sunt susceptibile de a determina existența unor sisteme diferite dezvoltate în statele membre individuale sau de către părțile interesate. O astfel de evoluție ar împiedica armonizarea ulterioară a standardelor tehnice la nivelul Uniunii. Consider că ar trebui să se asigure că sistemele introduse în statele membre sunt interoperabile și respectă standardele ISO. Statele membre au sisteme de creștere ale animalelor, practici agricole și organizări sectoriale foarte diferite. Prin urmare, consider că statelor membre ar trebui să li se permită să introducă pe teritoriul lor IDE obligatorie numai în cazul în care ele o consideră adecvată, după ce au luat în considerare toți factorii, inclusiv orice efecte negative la nivelul micilor fermieri, și în urma consultărilor cu organizațiile reprezentative ale sectorului bovinelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Pozdravljam ovaj prijedlog jer, premda elektronička identifikacija za goveda predstavlja tehnologiju koja bi se trebala što šire primijeniti, njezino korištenje ne bi trebalo uzrokovati poremećaje na pojedinim tržištima koje još ne ispunjavaju uvjete za jedinstvenu primjenu ovakve obveze. Zbog toga, posebno podržavam ovu inicijativu u onom djelu u kojem daje državama članicama ovlasti da odlučuju hoće li svojim uzgajivačima nametnuti obvezu korištenja elektroničke identifikacije, uzimajući tako u obzir raznolikosti i specifičnosti svake države odnosno svakoga tržišta.

S druge strane, pozdravljam brisanje odredbi o dobrovoljnome označavanju govedine jer, osim što njihova primjena nije bila ujednačena na razini EU-a, smatram da one nameću uzgajačima bespotrebni administrativni i financijski teret koji se nije pokazao opravdanim jer uzgajivačima nije donijeo razmjernu korist u učinkovitom reklamiranju njihovih proizvoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport presenté par l'UDI française Sophie Auconie. Alors que jusqu’à présent, seules les étiquettes d’oreille sont considérées comme moyen officiel d’identification pour assurer la traçabilité des bovins, rendre l’identification électronique obligatoire et créer un système unique d’étiquetage au sein de l’Union européenne pouvait permettre d’augmenter la traçabilité de la viande bovine et donc faciliter l’information du consommateur tout en facilitant le travail des agriculteurs.

Malheureusement, après des mois de négociation, les propositions ne sont pas satisfaisantes, notamment en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine provenant d’animaux clonés et de leurs descendants. Alors qu’une grande partie des groupes politiques du Parlement européen (S&D, les Verts et la GUE/NGL) a fermement exigé cette mesure, aucune garantie n’a été apporté en la matière et la rapporteure, suivie par la majorité du Parlement, a choisi de conclure un accord sans tenir compte de cette exigence. Ne pas exiger la traçabilité des animaux clonés et de leurs descendants n’est pas le meilleur moyen de garantir la sécurité alimentaire des citoyens européens, bien au contraire.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου