Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2208(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0207/2014

Esitatud tekstid :

A7-0207/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.27
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0303

Istungi stenogramm
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel Uuendatud versioon

9.47. 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Centre for the Development of Vocational Training supports development of European vocational education and training (VET) policies and contributes to their implementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, registando, com base em informações do Centro, que foi desenvolvido um processo abrangente de programação e monitorização orçamental dos contratos públicos. Esta iniciativa ajudou a reduzir o número de transferências em 2012 em mais de 25 %. Foi igualmente desenvolvida uma metodologia que inclui parâmetros, projeções e iniciativas para melhorar as previsões de despesas relacionadas com o Título I. Congratulo-me ainda com o fato de, a fim de pôr em prática as recomendações de 2010 do Serviço de Auditoria Interna da Comissão (SAI), ter sido finalizado e aprovado um plano global de continuidade de serviço, que avalia o risco de potenciais interrupções. Esta iniciativa permite definir as funções cruciais, assim como os indispensáveis tempos de resposta e inclui um plano de ação para a respetiva execução.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului și pentru acordarea descărcării de gestiune Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2012. Consider că rolul acestei agenții a devenit foarte important în ultimii ani, având în vedere ratele alarmante ale șomajului în rândul tinerilor. Centrul poate contribui la identificarea unor soluții durabile pentru combaterea acestei probleme. Pentru o activitate eficientă însă, Agenția trebuie să fie cât mai transparentă în ceea ce privește modul de funcționare. Spre exemplu, absența CV-urilor și declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului de administrație, precum și declarațiile de interese ale directorului executiv și cadrelor de conducere ar trebui să fie accesibile publicului.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Este de remarcat rolul esențial pe care-l joacă Centrul în ceea ce privește promovarea educației și a formării profesionale (EFP) în Uniunea Europeană în această perioadă în care sunt necesare noi metode de instruire și contribuția sa la politicile care urmăresc să utilizeze potențialul EFP pentru a sprijini dezvoltarea economică și a facilita tranziția de la învățare la ocuparea forței de muncă, în special în contextul recesiunii economice. Totodată, sunt de remarcat ratele ridicate de execuție pentru toate titlurile, precum și numărul de transferuri bugetare care a fost redus cu mai mult de 25% față de exercițiul precedent (în 2012 s-au înregistrat 55 de transferuri, față de 77 de transferuri în 2011).

Rata ridicată de reportare a creditelor de angajament a fost cauzată, în principal, de situații care nu puteau fi controlate de Centru, cum ar fi întârzierile în lucrările de reparații efectuate de autoritățile elene la sediul Centrului, care nu au fost finalizate în 2012. Centrul trebuie să își continue eforturile în vederea reducerii reportării de credite de angajament de la titlul 2 și a reducerii numărului de transferuri. De asemenea, trebuie realizate controale mai detaliate ale costurilor asociate cu personalul raportate de beneficiari.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Con molta soddisfazione ho votato a favore della concessione del discarico 2012 al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale essendo molto compiaciuta di come sono state presentate le operazioni finanziare del Centro da parte della Corte dei conti, ossia legittime e regolari. In un periodo poco luminoso, in termini economici, come questo, il lavoro del Centro è essenziale al fine di garantire la tanto desiderata ripresa economica. A tal proposito ho notato con piacere che la spesa per i trasferimenti è stata ridotta di oltre il 25 % rispetto all'anno precedente (fino a 55 trasferimenti nel 2012 da 77 nel 2011) e che l'elevato riporto di stanziamenti impegnati è provocato principalmente da ragioni indipendenti dalla volontà del Centro, come i ritardi dei lavori eseguiti dalle autorità greche nei locali del Centro. Nel complesso ci si può ritenere soddisfatti del lavoro svolto dal Centro in termini finanziari. L'auspicio è che questa virtuosità sia trasferita anche alle mansioni di formazione e sviluppo professionale, garantendo un elevato livello di formazione professionale estremamente necessaria per uscire a testa alta dalla recessione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A formação profissional é extremamente pertinente para a qualificação dos nossos cidadãos. Melhora a sua adaptabilidade ao mercado de trabalho e também às necessidades das empresas. Mas a sua mais-valia é que os desequilíbrios existentes entre níveis de escolaridade possam ser combatidos. Desta forma, voto favoravelmente esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Petri Sarvamaa sur la décharge 2012 du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. Par ce vote nous certifions que les fonds alloués pour l'année 2012 ont été correctement utilisés. Le rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Con la votazione odierna abbiamo concesso il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2012. Essenziale è il ruolo del Centro nella promozione dell'istruzione e della formazione professionali (IFP) nell'Unione, in un periodo in cui sono necessari nuovi metodi di formazione. Il Centro contribuisce in maniera fondamentale alle politiche volte a utilizzare il potenziale della IFP per sostenere lo sviluppo economico e rendere più agevole la transizione dall'apprendimento alla vita lavorativa, soprattutto nel contesto della recessione economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le budget du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle subit lui aussi l'austérité puisque la dotation qui lui est attribuée par l'Union européenne est en baisse. Cela oblige cet organisme à rechercher une part croissante de ressources propres privées, ce qui peut se faire au détriment de son indépendance, pourtant vitale en matière de formation et de certification professionnelles. Je vote contre cette course à l'austérité.

Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Pourtant la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. Car, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la gestión del presupuesto del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe el Parlamento Europeo ejerce el derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso aprueba la gestión del citado Centro, y como no estoy de acuerdo con ello no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I am in agreement with the report on the 2012 discharge, which discusses the important role of the European Centre for the Development of Vocational Training. This European Agency supports development of European vocational education and training policies and contributes to their implementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, die sogenannte CEDEFOP, dient dazu, Informationen für die Berufsweiterbildung anzubieten. Bedauerlicherweise wurde in den letzten Jahren ein enormer Anstieg der Abbruchquoten an Schulen und Ausbildungsbetrieben festgestellt. Des Weiteren kann man zusehen, wie die Jugendarbeitslosigkeit in Europa von Tag zu Tag immer mehr zunimmt und kein Ende in Sicht ist. Beschämend ist daher das kleine Budget von nur 6 Milliarden Euro, welches für die neue Strategie eingesetzt werden sollte. Kritisch sehe ich in diesem Bericht auch, dass keine neue Idee zur Umsetzung der Strategie genannt wurde. Begrüßenswert ist jedoch die Zusammenlegung diverser Agenturen. Bei gleicher Leistung können deutlich Verwaltungskosten eingespart werden und Synergien genutzt werden. Aufgrund fehlender Strategien und der fehlenden Ideen der Umsetzung habe ich den vorliegenden Bericht zur Entlastung des Europäischen Parlaments abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur du Centre sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels du Centre pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes du CEDEFOP. Nous formulons toutefois une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l’octroi de la décharge, outre les recommandations générales figurant dans le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Por nada ter a opor a dar quitação ao Diretor do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional pela execução do orçamento do Centro para o exercício de 2012, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe ima savjetodavnu ulogu te pomaže Komisiji, državama članicama, institucijama EU-a i drugim organizacijama s kojima surađuje kako bi na osnovi njegovih istraživanja i podataka kompetentno odlučivali o politikama strukovnog osposobljavanja.

Centar priskrbljuje najnovije informacije o stanju i kretanjima u strukovnom obrazovanju i izobrazbi u EU-u svojim suradnicima te izrađuje studije i izvješća o pitanjima strukovne izobrazbe kao što su kvaliteta, transparentnost i akreditacija neformalnog učenja, trendovi u sektorima, nove kvalifikacije, financiranje i sl. Svake godine podnosi Europskom parlamentu izvješće o svojim aktivnostima i provedbi plana za prethodnu godinu.

Slažem se s odlukom Europskog parlamenta o davanju razrješnice direktoru Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2012. Centar ima veoma važnu ulogu u promicanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja diljem Unije u vrijeme kada su potrebne nove metode osposobljavanja. Također, centar predstavlja veliki doprinos politikama koje imaju za cilj istraživanje potencijala strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pružanju potpore gospodarskom razvoju te olakšavanje prelaska s obrazovanja na radno mjesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - O izvješću imam pozitivno mišljenje. Centar ima veliku ulogu u promociji strukovne izobrazbe na razini Europske unije u trenutku kada su potrebne nove metode. U suradnji s politikama Unije koje za zadatak imaju razviti potencijal potreban za gospodarski razvoj djeluje na sve aktivnosti, od izobrazbe pojedinaca do zaposlenja, što je posebice važno u ovim teškim vremenima krize. Pozitivno je i saznanje kako je široka paleta dionika koji se obraćaju samom Centru za suradnju, što svjedoči o njegovoj kvaliteti rada.

Prema planiranom, Centar je ispunio sve što je imao zacrtano za 2012. godinu što posebno pozdravljam, a bitno je napomenuti kako je Revizorski sud zaključio da u njegovom poslovanju nije bilo problema. Aktivnosti Centra treba posebno pohvaliti i poticati ih, a među njima se ističu internetska stranica European Training Village (ETV) koja je zapravo interaktivna internetska stranica i Cedefop Info list koji objavljuje informacije o aktualnim događanjima u vezi sa strukovnom izobrazbom u svim državama članicama, a dostupan je na više jezika.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și închiderea conturilor pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDFP) aferent exercițiului financiar 2012, prin care se acordă directorului CEDFP descărcarea de gestiune și închiderea conturilor CEDFP pentru 2012. Am votat pentru Rezoluția conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului CEDFP aferent exercițiului financiar 2012. Bugetul definitiv al CEDFP aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 19[nbsp ]216[nbsp ]951[nbsp ]EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,83% față de bugetul pentru 2011, iar contribuția globală a Uniunii la bugetul CEDFP pentru exercițiul financiar 2012 s-a ridicat la 16[nbsp ]933[nbsp ]900[nbsp ]EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 0,31% față de 2011.

În conformitate cu constatările Curții de Conturi, membrii comitetului de preselecție nu au semnat nicio declarație de absență a conflictelor de interese în cazul primelor două proceduri de recrutare pentru postul de director al CEDFP, proceduri inițiate în 2010 și în 2011 și care s-au soldat cu un eșec. Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la faptul că întrebările pentru interviuri și ponderea atribuită acestora, precum și punctajele minime pentru includerea pe lista candidaților eligibili au fost stabilite după etapa de selecționare a candidaților.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika