Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2236(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0230/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0230/2014

Viták :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.37
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0313

Viták
2014. április 3., Csütörtök - Brüsszel Lektorált változat

9.57. 2012. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Institute for Gender Equality supports the EU and its Member States in their efforts to promote gender equality, to fight discrimination based on sex and to raise awareness about gender equality issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por observar que os esforços de acompanhamento da execução orçamental durante o exercício de 2012 resultaram numa taxa de execução orçamental de 95,56 % e que a taxa de execução das dotações de pagamento atingiu 63,95 %. Registo ainda que o Instituto reduziu o nível global de transição de dotações autorizadas de 50 % em 2001 para 32 % em 2012 e chamo a atenção para o facto de as dotações transitadas para 2013 representarem, respetivamente, 23 % e 59 % das dotações autorizadas correspondentes. Finalizo por destacar que as transições do título II se referem principalmente a autorizações concedidas no final de 2012 relativas à mudança para as novas instalações em janeiro de 2013, enquanto as transições do título III dizem respeito sobretudo a procedimentos de adjudicação de contratos concluídos no final de 2012. Contudo, registo ainda que 7 % das dotações autorizadas transitadas de 2011 para 2012 não foram utilizadas e tiveram de ser anuladas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea descărcării de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în 2012. Activitatea și rolul acestuia au o activitate deosebit de importantă în promovarea egalității de gen și în special în integrarea principiului egalității între femei și bărbați în toate politicile naționale și comunitare, demersuri pe care le-am susținut și eu pe parcursul acestui mandat. În plus, institutul a avut o rată de execuție bugetară de 95,56[nbsp ]% și a redus nivelul global al reportărilor de credite angajate de la 50[nbsp ]% în 2011 la 32[nbsp ]% în 2012, iar natura transferurilor în 2012 s-a menținut în limitele normelor financiare, deci avem de a face cu o planificare bugetară eficientă.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Este de apreciat rolul important al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în promovarea egalității de gen, inclusiv integrarea principiului egalității între femei și bărbați în toate politicile Uniunii și în politicile naționale ce decurg din acestea. Conturile anuale ale Institutului, ce corespund unui buget de 7[nbsp ]700[nbsp ]000[nbsp ]EUR, prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară reală a acestuia la 31 decembrie 2012, iar operațiunile și fluxurile de numerar ale Institutului aferente exercițiului financiar 2012 sunt conforme cu dispozițiile Regulamentului său financiar. Institutul nu dispune de o procedură formalizată de planificare și monitorizare a achizițiilor și programul său anual de lucru nu cuprinde un calendar al achizițiilor publice legate de activitățile planificate.

Totuși, doar 7% din creditele angajate reportate în 2012 nu au fost utilizate, trebuind să fie anulate. Astfel, Institutul trebuie să îmbunătățească planificarea și monitorizarea achizițiilor prin crearea unui instrument de monitorizare și elaborare a unor orientări privind monitorizarea bugetului. Institutul trebuie să își actualizeze orientările privind recrutarea, pentru a elimina deficiențele identificate de Curtea de Conturi și pentru a găsi soluții satisfăcătoare la problemele apărute în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Sono favorevole a concedere il discarico 2012 all'Istituto per l'uguaglianza di genere poiché, in seguito all'analisi effettuata dalla Corte dei conti, emerge una più che buona gestione finanziaria da parte dell'Istituto. Tuttavia, ritengo necessario invitare l'Istituto ad aggiornare i propri orientamenti in materia di assunzioni per ovviare alle carenze riscontrate dalla Corte dei conti e a individuare soluzioni soddisfacenti per i problemi emersi a tale riguardo. Nel complesso, mi ritengo sodisfatta della gestione dell'Istituto e per questo motivo ho votato a favore. Plaudo ai progressi registrati dall'Istituto per quanto riguarda il completamento della tabella dell'organico, un aspetto che contribuisce al suo efficace funzionamento, dimostrato anche dal fatto che nel 2012, fra l'altro, l'Istituto ha elaborato due relazioni per le Presidenze sui temi "Uguaglianza di genere – cambiamento climatico" e "Violenza nei confronti delle donne – sostegno alle vittime", ha completato l'elaborazione dell'indice di uguaglianza di genere, ha avviato sette studi e ha sviluppato una banca dati online sulle risorse di formazione per quanto concerne le questioni di genere.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Felicito o Instituto Europeu para a Igualdade de Género pelas várias medidas de curto e longo prazo que adotou com o objetivo de melhorar o planeamento e a execução orçamental. Noto ainda com agrado que, segundo o relatório anual de atividades e de acordo com as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas, o nível e a natureza das transferências em 2012 permaneceram dentro dos limites da regulamentação financeira, revelando um excelente planeamento orçamental. Felicito então o excelente desempenho do Instituto Europeu para a Igualdade de Género e acompanho o relator em todas as suas conclusões.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Con la votazione odierna il Parlamento approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2012. Si compiace nell'apprendere che l'Istituto ha adottato una serie di misure a breve e lungo termine allo scopo di migliorare la pianificazione e l'esecuzione del bilancio, nonché di garantire un tasso di esecuzione del bilancio soddisfacente.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión del citado Instituto, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge which discusses the important role of the European Institute for Gender Equality that gathers, analyses and disseminates reliable and comparable research data and information needed by policy-makers.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Das europäische Institut für Gleichstellungsfragen ist eines der vielen Beispiele, wie in der EU Gelder vergeudet werden, die in anderen Bereichen nötiger gebraucht werden. Dies ist auch in diesem Bericht über die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 der Fall. Aufgrund der Meinung, dass man gerade in diesen Bereichen betreffend der zwanghaften Gleichstellung unter zivilgesellschaftlichen Druck hätte einsparen sollen, habe ich diesem Bericht nicht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge à la directrice de l’Institut sur l'exécution du budget de l’Institut pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Institut pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Institut. Nous formulons toutefois une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l’octroi de la décharge, outre les recommandations générales figurant dans le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europski institut za jednakost spolova je agencija Unije koja podržava Europsku uniju i njezine zemlje članice u promociji jednakosti spolova i borbi protiv spolne diskriminacije. Osvještavanje građana o pitanjima jednakosti spolova je važan posao i zato mi je drago što je Revizorski sud ustvrdio vjerodostojnost, zakonitost i pravilnost financijskih izvještaja.

Po pitanju transparentnosti i sukoba interesa, slažem se s pozivom da se životopisi i izjave o financijskim interesima Upravnog odbora, izvršnog direktora i višeg rukovodstva javno objave, a po pitanju rezultata, drago mi je da je u 2012. Institut dovršio uvođenje indeksa jednakosti spolova i razvio internetsku bazu podataka o izvorima izobrazbe o spolnim pitanjima.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Europski institut za jednakost spolova ima ključnu ulogu u promicanju jednakosti žena i muškaraca kao jedne od temeljnih civilizacijskih tekovina. Unatoč znanstvenim i tehnološkim dostignućima, koja su dovela i do napretka u sferi ljudskih prava, svjedoci smo činjenice da ravnopravnost spolova još nije ostvarena.

Podaci ukazuju da su žene manje zastupljene na rukovodećim pozicijama i da su slabije plaćene od muškaraca za isti posao koji obavljaju. Ni Europska unija, kao jedan od stupova demokracije i tolerancije zapadne civilizacije, nije lišena navedenih problema. Stoga je dužnost Unije osigurati adekvatna sredstva Institutu kako bi u narednim godinama ravnopravnost zaživjela u potpunosti. Financijska izvješća Instituta za 2012. godinu ukazuju na povećanje proračuna za 2,81% u odnosu na 2011., s tim da Unija u potpunosti financira taj proračun. Nalazi Revizorskog suda ocjenjuju izvješća za 2012. kao točna i legalna.

Ohrabruje i činjenica da je Institut donio niz kratkoročnih i dugoročnih mjera s ciljem poboljšanja planiranja i izvršenja proračuna kao odgovor na primjedbe vezane za razrješnicu 2011. godine. Međutim, bitno je istaknuti nepravilnost vezanu za postupak zapošljavanja. Naime, nema dokaza da su pitanja za pismene ispite i razgovore bila pripremljena prije razmatranja prijava. Poziva se Institut da otkloni navedeni nedostatak.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (IEES), prin care se acordă directorului IEES descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor pentru execuția bugetului IEES aferent exercițiului financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului IEES aferent exercițiului financiar 2012. Bugetul definitiv al IEES aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 7[nbsp ]741[nbsp ]800 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 2,81[nbsp ]% față de bugetul pentru 2011.

Invităm IEES să remedieze deficiențele identificate de Curtea de Conturi în documentarea de către institut a procedurilor sale de recrutare. Constatăm, în special, că nu există dovezi că întrebările pentru testele scrise și pentru interviuri, precum și ponderea corespunzătoare acestora, au fost stabilite înainte de examinarea candidaturilor. Constatăm cu îngrijorare că IEES nu dispune de o procedură oficială de planificare și monitorizare a procedurilor de achiziții. Programul său anual de activitate nu include un calendar al achizițiilor care să corespundă activităților planificate și care să stabilească obiectul și momentul optim de desfășurare pentru procedurile de achiziții.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Estamos a analisar o relatório sobre a quitação referente ao exercício de 2012, ano em que estavam em desenvolvimento as políticas de austeridade decididas pela UE e pelos governos, nomeadamente nos países sob intervenção das troicas (Grécia, Irlanda, Portugal), as quais tiveram como consequência enormes retrocessos em termos de igualdade entre homens e mulheres. Em períodos de crise, como aquele que se vive atualmente, é fundamental que se defendam os direitos conquistados pelos trabalhadores e que os mesmos se reforcem. O caminho a seguir deve ser o de combater essas desigualdades e reforçar as condições em que esse combate se desenvolve, em todas as frentes. Registamos como facto positivo que o Instituto esteja a desenvolver uma ferramenta de acompanhamento formal de planeamento e acompanhamento das adjudicações. Igualmente positivos são os esforços desenvolvidos para acompanhar a execução orçamental durante o exercício em análise, que resultaram numa taxa de execução orçamental de 95,56 % e numa taxa de execução das dotações de pagamento de 63,95 %.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat