Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2238(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0232/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0232/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.38
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0314

Debates
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - Brisele Pārskatītā redakcija

9.58. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Insurance and Occupational Pensions Authority is part of the European System of Financial Supervision consisting of three European Supervisory Authorities and the European Systemic Risk Board. It works to support the stability of the financial system, transparency of markets and financial products as well as the protection of insurance policyholders, pension scheme members and beneficiaries.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por enaltecer o facto de, em setembro de 2013, a Autoridade ter realizado duas ações corretivas na sequência das observações do Tribunal de Contas em 2011, recordando que este processo deverá ser inteiramente satisfatório. Noto que as ações corretivas ainda estão em curso e são absolutamente necessárias. Registo ainda, com base em informações da Autoridade, que esta aplicou em 2012 e em 2013 uma série de medidas relativas aos procedimentos internos para assegurar um nível adequado de taxas de execução das autorizações do Título II (despesas administrativas). Em resultado dessas e de outras medidas, a taxa de execução orçamental para este título chegou a 95,37 % em 2012 e 92,02 % em 2013, enquanto a taxa de execução das autorizações do Título III ascendeu a 99,21 % em 2012 e 98,77 % em 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea descărcării de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale în 2012. Vorbim despre o autoritate care are un rol deosebit de important pentru redresarea economică, precum și pentru crearea de locuri de muncă durabile și creștere sustenabilă, deoarece promovează siguranța și soliditatea instituțiilor de asigurare și de reasigurare și protejează interesele persoanelor asigurate și ale membrilor sistemelor de pensii. Aș vrea totuși să atrag atenția, din nou, asupra faptului că sistemul de finanțare mixt al acestei autorități creează o serie de sarcini birocratice inutile și pune sub semnul întrebării însăși independența acesteia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Rolul Autorității în promovarea siguranței și solidității instituțiilor de asigurare și de reasigurare și în protejarea intereselor persoanelor asigurate și ale membrilor sistemelor de pensii este esențial pentru redresarea economică, precum și pentru crearea de locuri de muncă durabile și o creștere sustenabilă în Europa. Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2012 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Autoritatea a pus în aplicare un plan de acțiune care a permis îmbunătățirea procedurilor sale de achiziții publice, pentru a respecta pe deplin normele în materie de achiziții publice ale Uniunii.

Sarcinile suplimentare încredințate Autorității, precum și viitoarele sarcini preconizate în cadrul propunerilor legislative care nu au fost convenite încă vor necesita majorări bugetare și resurse umane suplimentare, pentru ca Autoritatea să își poată îndeplini rolul de supraveghere în mod corespunzător. Acest lucru este de o importanță primordială, deoarece este probabil ca Autoritatea să își asume noi sarcini în viitor. Eventualele suplimentări ale resurselor umane ar trebui precedate sau însoțite, atunci când este posibil, de eforturi de raționalizare, cum ar fi operarea de realocări în vederea sporirii eficienței.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ritengo che questa Agenzia dell'Unione europea possa rivestire un ruolo fondamentale per la ripresa economica, la creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibile in Europa e che, essendo una delle tre autorità di vigilanza economica e finanziaria istituite per affrontare la crisi economica e finanziaria di questi anni, il coordinamento a livello europeo debba essere incrementato e migliorato, con l'aiuto e la partecipazione attiva di tutte le Istituzioni e gli Stati membri dell'Unione. Voglio rimarcare inoltre e ricordare il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento europeo nella creazione di questa agenzia. Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non posso che guardare positivamente a ciò che è stato fatto in particolare per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e la trasparenza. L'Autorità ha adottato infatti politiche e regole di gestione dei conflitti di interesse proprie e ha creato, all'interno del proprio sito web, una pagina ad hoc su questo tema. Ritengo necessario, tuttavia, un ulteriore passo in avanti verso una maggiore trasparenza, compiuto con la pubblicazione dei CV sul sito web e comunicando i risultati e l'impatto delle attività svolte attraverso la rete.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A questão dos aforros é das mais sensíveis em toda a União. Não só representam as poupanças dos nossos cidadãos como contribuem dessa forma para o estado social. É desta forma que a autoridade europeia dos seguros e pensões de reforma desempenha um papel preponderante na proteção daqueles que sempre têm contribuído para eventuais calamidades na sua vida, como para aquele dia em que deixarem de poder trabalhar. Por isso, também apoio esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il Parlamento ha svolto un ruolo importante nell'istituzione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, la quale, assieme all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari, è una delle tre autorità di vigilanza economica e finanziaria ancora in fase di costituzione. Con la votazione odierna, nonostante si reputi necessario continuare a migliorare il coordinamento a livello europeo, l'Aula approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2012, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Autoridad, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge which discusses the important role of the European Insurance and Occupational Pension Authority and its responsibilities to support the stability of the financial system, transparency of markets and financial products as well as the protection of insurance policyholders, pension scheme members and beneficiaries.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur de l’Autorité sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de l’Autorité pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de l’Autorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Svrha strukovnog mirovinskog osiguranja je osiguranje dodatne zaštite od rizika karakterističnih pojedinim strukama, a i kako bi dodatno zaštitila neke skupine samostalno zaposlenih radnika. Tradicija strukovnog mirovinskog osiguranja seže čak do devetnaestog stoljeća s rudarskim mirovinskim osiguranjem, a čini između 20% i 40% ukupnih vrijednosti mirovina Unije.

Nadzor ovih mirovina iznimno je važan i stoga mi je drago što Revizorski sud nije ustvrdio značajne nepravilnosti u radu Europskog nadzornog tijela te pozdravljam činjenicu da je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje donijelo mjere i pravila o upravljanju sukobima interesa za djelatnike agencija i ugovorne strane, a posebno i članove Nadzornog i Upravnog odbora.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Većina zemalja članica Europske unije bilježi negativne demografske trendove što rezultira negativnim prirodnim prirastom i starenjem stanovništva. Takvi nepovoljni trendovi imaju ozbiljne makroekonomske implikacije jer se broj umirovljenika konstantno približava broju radno sposobnog stanovništva. U Republici Hrvatskoj taj je omjer skoro 1:1, što praktički znači da jedan radnik radi kako bi se isplatila mirovina za jednog umirovljenika.

U kontekstu gore navedenih problema, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukturno mirovinsko osiguranje ima sve važniju ulogu u zaštiti prava vlasnika mirovina. Također, EIOPA-ina zadaća je doprinositi stabilnosti financijskog sustava EU-a i urednog djelovanja financijskih tržišta. Proračun Nadzornog tijela za 2012. je narastao za 46,76% u odnosu na 2011. godinu, no to ne treba čuditi ni zabrinjavati, s obzirom na činjenicu da je EIOPA osnovana 2011.

Bitno je da je Revizorski sud ocijenio da su godišnja financijska izvješća za 2012. točna i pouzdana, što poziva na davanje razrješnice za financijsku godinu 2012. Pozitivno je što je EIOPA poduzela korektivne mjere koje su se odnosile na primjedbe Revizorskog suda za 2011. Potrebno je poduzeti dodatne napore kako bi stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje bila veća, naime za 2012. ona iznosi samo 67,21%.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO), prin care se acordă directorului executiv al AEAPO descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor pentru execuția bugetului AEAPO aferent exercițiului financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AEAPO aferent exercițiului financiar 2012. Bugetul definitiv al AEAPO aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 15[nbsp ]655[nbsp ]000[nbsp ]EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 46,76[nbsp ]% față de bugetul pentru 2011, întrucât AEAPO a fost înființată recent.

Regretăm faptul că un contract legat de proiectarea unei baze de date financiare a fost subdivizat în patru loturi în valoare de 60[nbsp ]000 de euro fiecare, care au fost toate atribuite în mod direct către două companii. Considerăm că, având în vedere valoarea totală a serviciilor care urmau să fie achiziționate pentru același proiect (240[nbsp ]000 de euro), ar fi trebuit aplicată o procedură deschisă sau o procedură restrânsă și, prin urmare, angajamentele și plățile aferente acestei proceduri sunt neconforme.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika