Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2210(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0183/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0183/2014

Viták :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.49
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0325

Viták
2014. április 3., Csütörtök - Brüsszel Lektorált változat

9.69. 2012. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions is a tripartite European Union Agency, whose role is to provide knowledge in the area of social and work-related policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que o Tribunal de Contas indicou que obteve garantias razoáveis de que as contas anuais da Fundação relativas ao exercício de 2012 são fiáveis e de que as operações subjacentes são legais e regulares. Congratulo-me ainda com a contribuição da Fundação para a promoção do conhecimento sobre as condições de vida e de trabalho na União, numa altura em que essas condições continuam a deteriorar-se em alguns Estados-Membros. Recordo o lançamento do relatório geral do 5º inquérito sobre as condições de trabalho a nível europeu, que contém conclusões importantes e pertinentes sobre tendências em matéria de qualidade do emprego, trabalho sustentável e envelhecimento da população ativa, saúde e bem-estar, tempo de trabalho e equilíbrio entre trabalho e vida privada. Noto que o programa anual de 2012 foi o último do programa quadrienal da Fundação, de 2009 a 2012. Congratulo-me com a rápida reação da Fundação às alterações das prioridades políticas induzidas pela crise económica, através do lançamento de novos projetos ligados a temas prioritários sobre o impacto social da crise, a recuperação e a criação de emprego, as mudanças demográficas e a sustentabilidade do setor público.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea închiderii conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2012, deoarece nu există motive pentru amânarea acesteia. În plus, activitatea fundației este una importantă, mai ales în contextul actual, în care efectele crizei financiare se resimt la nivel social, condițiile de muncă în numeroase state membre deteriorându-se constant. În fine, Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2012, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2012 era una clară.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Apreciez contribuția Fundației Eurofound la promovarea cunoștințelor privind condițiile de viață și de muncă în UE într-o perioadă în care, în unele state membre, aceste condiții continuă să se deterioreze. Este de remarcat inițierea raportului de sinteză aferent celui de-al cincilea Studiu european privind condițiile de muncă, care conține concluzii importante și relevante cu privire la tendințele legate de calitatea muncii, munca durabilă și forța de muncă în curs de îmbătrânire, sănătatea și bunăstarea, precum și timpul de muncă și echilibrul dintre muncă și viața de familie.

Este de apreciat reacția Fundației Eurofound față de modificarea priorităților politice determinată de criza economică, prin lansarea de noi proiecte legate de temele prioritare privind impactul social al crizei, redresarea economică și crearea de locuri de muncă, schimbările demografice și un sector public durabil. Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Eurofound pentru exercițiul financiar 2012, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2012 este clar prezentată.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Voto a favore di questa relazione perché ritengo il contributo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro significativo nella promozione delle conoscenze in merito alle condizioni di vita e di lavoro, in un periodo in cui quelle condizioni continuano a deteriorarsi negli Stati membri dell'Unione europea. Accolgo piacevolmente la pronta reazione della Fondazione alla modifica delle priorità politiche a causa della crisi economica, con il lancio di nuovi progetti collegati a temi prioritari come l'impatto sociale della crisi, la ripresa e la creazione di posti di lavoro e la sostenibilità del settore pubblico. Considero con favore il fatto che nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie, e che quindi la programmazione della Fondazione sia stata sana e ben coordinata. Apprezzo l'istituzione di un sistema di controllo e di notifica dei potenziali conflitti d'interesse, così come il dibattito su una strategia globale su di essi. Il sistema di audit interno della Commissione, infine, ha individuato diversi punti di forza durante la sua ricerca, e di questo mi compiaccio.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il Parlamento si compiace con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per le attività svolte nel 2012, come il lancio di nuovi progetti collegati a temi prioritari come l'impatto sociale della crisi, la ripresa e la creazione di posti di lavoro, i mutamenti demografici e la sostenibilità del settore pubblico. Apprezzando, dunque, il contributo della Fondazione nella promozione delle conoscenze in merito alle condizioni di vita e di lavoro in seno all'Unione in un periodo in cui dette condizioni continuano a deteriorarsi in taluni Stati membri, approva la chiusura dei conti della Fondazione per l'esercizio 2012, avendo riscontrato la legittimità e la regolarità dei conti annuali e delle operazioni sottostanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Podržavam prijedlog izvješća o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2012. Agencija je usmjerila svoj rad oko triju ključnih stručnih područja s težištem na temama organizacije rada, radnog vremena, ravnoteže profesionalnog i obiteljskog života, promicanja zapošljavanja i odnosa između poslodavca i posloprimaca.

Agencija je osnovala i Europski centar za praćenje promjena (EMCC) radi analize i predviđanja promjena u industrijskom i poslovnom sektoru, čime sudjeluje u promicanju socijalnog i gospodarskog razvoja. Konačni proračun Agencije za financijsku godinu 2012. iznosio je 21,43 milijuna EUR i činio porast od 4,03% u odnosu na 2011., te je Revizorski sud ocijenio da su proračunska sredstva pravilno i transparentno korištena.

Posebno pozdravljam doprinos Agencije u promicanju znanja o životnim i radnim uvjetima u Europskoj uniji u vrijeme kada se ti uvjeti nastavljaju pogoršavati u nekim državama članicama, te brzi odgovor na izmjene prioriteta politike koje je prouzročila ekonomska kriza. Agencija je otvorila nove projekte koji su povezani s prioritetnim temama u vezi s društvenim posljedicama krize, oporavkom i stvaranjem radnih mjesta, demografskim promjenama i održivim javnim sektorom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Fundación, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge which discusses the importance of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur de la Fondation sur l'exécution du budget de la Fondation pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de la Fondation pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes de la Fondation.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta počela je s radom 1975. godine i jedno je od prvih tijela Unije za rad na implementaciji specifičnih politika Europske unije. Važno je prepoznati njenu dugu povijest i važnu ulogu u razvoju Europe blagostanja, Europe koja nije samo povezana trgovinskim i monetarnim vezama već i solidarnošću i načelima dostizanja dostojanstvenog života za sve građane Unije.

Pohvalio bih transparentnost Zaklade u vidu sustava praćenja i obavješćivanja o sukobima interesa članova Upravnog odbora, a i u vidu predložene strategije otkrivanja i upravljanja sukobima. Podržavam izvješće, a Europskoj zakladi za poboljšanje životnih i radnih uvjeta želim sav uspjeh u svojim nastojanjima.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Budući da je Revizorski sud stekao razumno uvjerenje da su financijski izvještaji Zaklade za financijsku godinu 2012. vjerodostojni te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne, podržavam izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2012.

Zaklada je pokazala sposobnost dobrog proračunskog planiranja što je vidljivo iz godišnjeg izvješća o radu i nalaza Revizorskog suda prema kojima je razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2012. ostala u granicama financijskih pravila.

Od velike je važnosti doprinos Zaklade u promicanju znanja u životnim i radnim uvjetima u Uniji te doprinos u istraživanjima radnih uvjeta koja sadrže relevantne nalaze o trendovima u kvaliteti posla, održivom radu i starenju radne snage. Kako bi mogla i dalje djelotvorno funkcionirati, smatram da Zaklada treba više raditi na jačanju transparentnosti i sprječavanju sukoba interesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatója számára az alapítvány 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Deciziile Parlamentului European privind descărcarea de gestiune și privind închiderea conturilor pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (FEICVM), prin care se acordă directorului FEICVM descărcarea de gestiune și prin care se aprobă închiderea conturilor FEICVM pentru execuția bugetului FEICVM aferent exercițiului financiar 2012. Am votat pentru Rezoluția Parlamentului European conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului FEICVM aferent exercițiului financiar 2012. Bugetul definitiv al FEICVM aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 21[nbsp ]430[nbsp ]000[nbsp ]EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 4,03[nbsp ]% față de bugetul pentru 2011.

Salutăm contribuția FEICVM la promovarea cunoștințelor privind condițiile de viață și de muncă în UE într-o perioadă în care în unele state membre aceste condiții continuă să se deterioreze. Subliniem inițierea raportului de sinteză referitor la cel de-al cincilea Studiu european privind condițiile de muncă, care conține concluzii importante și pertinente cu privire la tendințele legate de calitatea muncii, munca durabilă și forța de muncă în curs de îmbătrânire, sănătatea și bunăstarea, precum și timpul de muncă și echilibrul dintre muncă și viața de familie.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat