Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2216(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0186/2014

Ingivna texter :

A7-0186/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.50
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0326

Debatter
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel Reviderad upplaga

9.70. Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The Agencies of the European Union have vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies. The Agencies represent less than 1[nbsp ]% of the EU budget. There is now good progress being made in terms of the Agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. Our group supports the Agencies in their many areas of work, e.g. to keep our food safe, our environment clean or our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. Eurojust stimulates and improves the coordination of investigations and prosecutions between the competent authorities in the Member States and improves the cooperation between the competent authorities of the Member States, in particular by facilitating the execution of international mutual legal assistance and the implementation of extradition requests.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, começando por apelar à necessidade urgente da Eurojust melhorar a transparência dos procedimentos de recrutamento. Observo que não ficou provado que as questões colocadas nos testes e nas entrevistas tivessem sido definidas antes do exame das candidaturas pelo júri do concurso, nem que a ponderação entre os testes escritos e as entrevistas tivesse sido estabelecida antes do exame dos candidatos. Deste modo, solicito à Eurojust que acompanhe esta questão no âmbito do relatório de seguimento da quitação 2012. Tomo ainda nota das disposições da Eurojust em matéria de prevenção e gestão dos conflitos de interesses. Concluo ao apelar à Eurojust que informe a autoridade de quitação da sua intenção de rever as respetivas disposições, com base nas orientações da Comissão, em matéria de prevenção e gestão de conflitos de interesses nas agências descentralizadas da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Eurojust 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea Raportului, așadar pentru descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar din anul 2012. Salut îmbunătățirile înregistrate în cadrul acestei Agenții și eforturile de a reduce rata de neocupare a posturilor, precum și eforturile făcute în vederea eliminării lipsei de transparență din procesul de recrutare. Totuși, la sfârșitul lui 2012, 11,74% din posturi erau în continuare neocupate. Din aceleași rațiuni de transparență e necesar ca CV-urile și mai ales declarațiile de interese ale funcționarilor care ocupă posturi de conducere să fie publicate pe site-ul Agenției.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non condivido le posizioni sostenute nella relazione e ho quindi votato contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Conform concluziilor Curții de Conturi, conturile anuale ale Eurojust, care dispune de un buget anual de 33,3 milioane de euro pentru 2012, prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2012, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, iar tranzacțiile subiacente conturilor anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2012 sunt legale și conforme cu legile și reglementările în vigoare, sub toate aspectele semnificative.

Curtea de Conturi consideră ca este necesar să se aducă îmbunătățiri în ceea ce privește procedurile de recrutare. În general, ar trebui să se pună mai mult accentul pe auditarea bunei gestiuni financiare a Eurojust, adică pe economia, eficacitatea și nivelul de performanță cu care Eurojust a utilizat creditele care i-au fost alocate pentru exercitarea responsabilităților sale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della concessione di discarico 2012 a Eurojust poiché le informazioni riportate dalla Corte dei conti appaiono sufficientemente rassicuranti circa la gestione finanziaria e operativa di Eurojust, presentando fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria al 31 dicembre 2012 e i risultati delle sue operazioni nonché i flussi di tesoreria per l'esercizio concluso a tale data, e precisano che le operazioni sottostanti ai conti annuali di Eurojust per l'esercizio finanziario 2012 sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti significativi. Tuttavia, resto preoccupata per le procedure di assunzione che risultano ancora confuse e poco chiare. Per questo si invita Eurojust a fare chiarezza nel minor tempo possibile e a garantire una maggiore trasparenza. Nutro inoltre preoccupazione per il mancato rispetto dei massimali previsti nel contesto della gestione del contratto quadro in materia di sicurezza, auspicando che per i prossimi anni queste mancanze siano motivate e soprattutto evitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Eurojust 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Eurojust 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 17-i ülésén a mentesítés megadásáról és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. Az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il Parlamento plaude all'importante lavoro svolto da Eurojust nel delicato settore della cooperazione nel settore giudiziario. Dopo aver preso visione dei conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2012, della relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust e della raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014, approviamo oggi la relazione che concede il discarico sul bilancio e quindi la chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget d'EUROJUST n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de Eurojust, ni tampoco a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de Eurojust, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. La Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012, pero valorándola positivamente. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, ni tampoco a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on the 2012 discharge which discusses the important role of the Eurojust Agency dealing with judicial cooperation in criminal matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur administratif d’EUROJUST sur l'exécution du budget d’EUROJUST pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels d’EUROJUST pour l’exercice 2012 étaient fiables et que les opérations sous–jacentes étaient légales et régulières, nous approuvons la clôture des comptes d’EUROJUST.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Eurojust jedna je od europskih agencija te ima za cilj poticati i poboljšati koordinaciju istraga i progona između nadležnih tijela u državama članicama te poboljšati suradnju između navedenih tijela. Nadležnost Eurojusta obuhvaća iste vrste kriminala i kaznenih djela koje su u nadležnosti Europola, to jest terorizam, trgovinu drogom, trgovinu ljudima, pranje novca i općenito organizirani kriminal.

Slažem se s odlukom Europskog parlamenta putem koje je dao razrješnicu upravnom direktoru Eurojusta za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2012. Konačni proračun Eurojusta za spomenutu financijsku godinu iznosi 33 322 996 EUR što predstavlja porast od 6,27% u odnosu na prijašnju godinu. Koledž Eurojusta sastoji se od 27 nacionalnih članova, od kojih po jednog imenuje svaka država članica Unije.

S obzirom da Hrvatska nije bila članica EU-a u 2012. godini, nacionalni član dodijeljen je pri pristupanju u Uniju. Međutim, još 2006. godine potpisan je sporazum između Hrvatske i Eurojusta s ciljem formaliziranja i jačanja međusobne suradnje radi zajedničkog djelotvornijeg suzbijanja ozbiljnih oblika međunarodnog, prekograničnog i organiziranog kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam davanje razrješnice za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2012. Svrha ove agencije je omogućiti efikasno otkrivanje i procesuiranje počinitelja kaznenih dijela organiziranog kriminala koji prelazi državne granice na teritoriju svih država članica. Osnovni ciljevi Eurojusta su poticanje i poboljšavanje suradnje vlasti država članica u području istrage i kaznenog progona, poboljšanje suradnje vlasti država članica u području međusobne pravne pomoći i provedbe zahtjeva za izručenje, učinkovite istrage i vođenje procesa.

Eurojust dobro djeluje, međutim, smatram da ima prostora za bolje poslovanje stoga pozdravljam stav Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove koji općenito smatra da bi Eurojust više pozornosti trebao posvećivati osiguravanju dobrog financijskog upravljanja, odnosno ekonomičnom, učinkovitom i djelotvornom korištenju odobrenih sredstava u ispunjavanju svojih obveza. Također pozdravljam primjedbu Revizorskog suda u kojoj se ističe potreba za poboljšanjem postupka zapošljavanja jer mislim da trebamo podržati i očekivati najviše standarde kvalitete, pogotovo u području zapošljavanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia de descărcare de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2012. Auditul anual al Curții de Conturi nu a identificat nicio chestiune semnificativă în ceea ce privește nivelul de reportări în 2012 și felicităm Eurojust pentru aderarea la principiul anualității și pentru executarea la timp a bugetului său. În conformitate cu raportul anual de activitate, precum și cu constatările auditului Curții de Conturi, nivelul și natura transferurilor în 2012 s-au menținut în limitele normelor financiare; felicităm Eurojust pentru planificarea bugetară eficientă. Solicităm Eurojust să aducă ameliorări în ceea ce privește transparența procedurilor de recrutare. Constatăm, de asemenea, că nu existau probe care să demonstreze că întrebările care urmau să fie utilizate pentru teste și pentru interviuri fuseseră stabilite înaintea examinării candidaturilor de către comisia de selecție și că nu există nicio dovadă că ponderea corespunzătoare testelor scrise și cea corespunzătoare interviurilor au fost stabilite înaintea evaluării candidaților.

Solicităm Eurojust să monitorizeze evoluția acestui aspect în cadrul raportului privind situația acțiunilor întreprinse în urma descărcării de gestiune 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of approving discharge of this agency. Representing less than 1[nbsp ]% of the EU’s budget, agencies are vitally important to delivering the goals and results of EU policies. While some improvements still need to be made, I am pleased that agencies are now sharing best practice, and also support services when possible, and working closely with the Commission on key issues to bring benefits to EU citizens.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy