Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2251(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0200/2014

Ingivna texter :

A7-0200/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.59
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0335

Debatter
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel Reviderad upplaga

9.79. Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório começando por sublinhar que, de acordo com o Tribunal de Contas, a Empresa Comum continuou a desenvolver sistemas de controlo interno adequados e abrangentes. É, no entanto, necessário um maior esforço no que se refere à documentação de procedimentos administrativos e operacionais e à sua atualização (em particular para as atividades ex post e de encerramento contabilístico). Esta iniciativa permitirá atenuar os riscos de ocorrência de erros e de incoerência nas práticas. No entanto, regozijo-me com o facto de em 2012 o Contabilista da Empresa Comum ter comunicado a validação do sistema contabilístico e da maior parte das insuficiências identificadas terem sido corrigidas até ao final do ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. Így az április 3-i plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea închiderii conturilor Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2012. Cu toate acestea, o proporție mare din creditele de plată și creditele de angajament aferente cheltuielilor administrative pentru 2012 erau încă neutilizate la sfârșitul exercițiului. Iar acest lucru denotă faptul că bugetul administrativ nu s-a bazat pe estimări realiste, stabilite prin intermediul fișei financiare legislative.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La relazione offre una serie di spunti critici molto interessanti che mi hanno determinata a votare contro la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Ho espresso il mio voto favorevole per concedere in discarico 2012 all'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi" perché ritengo che i benefici che essa porterà ai cittadini europei a seguito dei suoi 10 anni di attuazione (2007-2017) avranno un valore maggiore al miliardo di euro stanziato dall'Unione per l'intera impresa comune. A tal proposito, manifesto tutta la mia soddisfazione per la corretta gestione di bilancio descritta dalla Corte dei conti che, per il secondo anno consecutivo, ha espresso un giudizio circa la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano i conti dell'impresa comune ritenendo che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2012. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság alelnökeként szavazatommal a szakbizottsági szavazáson támogattam a jelentés elfogadását, mely az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás költségvetése végrehajtásának szabályosságát vizsgálta. A jelentést a szakbizottság nagy többséggel fogadta el. Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március 18-i ülésén a mentesítés megadásáról, és a 2012-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 3-i plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this discharge report. These discharge reports are an important way for the European Parliament to get an oversight on how the institutions have spent their budget over the year. It is also a chance for the European Parliament to have a say. It is important for my constituents in Wales that the EU and its institutions are transparent and democratic and the discharge process is important.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Abbiamo votato favorevolmente al presente discarico, pur mantenendo alcune riserve e raccomandazioni all'impresa comune Iniziativa in materia di medicinali innovativi. Nel dettaglio, abbiamo voluto porre l'accento su un migliore livello di trasparenza, sul pubblico accesso ai curriculum dei membri del consiglio di amministrazione e sulla potenzialità di poter procedere sul duplice binario della riduzione delle spese e dell'implementazione nell'utilizzo efficace delle risorse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Podržala sam izvješće o Razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poslovnog poduhvata za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove za financijsku godinu 2012. Prema mišljenju Revizorskog suda godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poslovnog poduhvata u svim značajnim aspektima istinito prikazuju njihovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2012. godine.

Rezultati poslovanja i novčani tokovi za navedenu godinu u skladu su s financijskim i računovodstvenim pravilima Europske komisije. Pozdravila bih činjenicu da su neke zajedničke inicijative osobito uspješne u uključivanju malih i srednjih poduzetnika u svoje projekte te da je gotovo 21% sredstava iz zajedničkih tehnoloških inicijativa pripalo malim i srednjim poduzetnicima.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'Union européenne. Le budget 2012 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 16 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le budget pour l'initiative en matière de médicaments innovants n'étant qu'une composante du budget européen 2012 auquel je me suis opposé, je vote contre la décharge sur ce budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - En el presente informe no he podido votar a favor de la Decisión del Parlamento de aprobar la correspondiente gestión del presupuesto de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores, pero sí a favor de la consiguiente Resolución. Mediante el presente informe, el Parlamento Europeo ejerce su derecho de supervisar las cuentas de las agencias de la Unión Europea. En este caso, aprueba la gestión de la citada Empresa Común, decisión que no comparto, por lo que no he votado a favor. Sin embargo, la Resolución recoge de una forma completa los principales puntos destacados de la citada gestión durante el ejercicio 2012. Es por todo esto por lo que no he votado a favor de la Decisión de aprobación de la gestión, pero sí a favor de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of this report on 2012 discharge, which discusses the Joint Undertaking for Innovative Medicines Initiative and its important role in increasing the development of better and safer medicines for patients.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui accepte d’octroyer la décharge au directeur exécutif d’IMI sur l'exécution du budget de l’entreprise commune pour l'exercice 2012. Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels d’IMI pour l’exercice 2012 étaient fiables ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, nous formulons une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de l’octroi de la décharge, outre les recommandations générales figurant dans le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Inicijativa za inovativne lijekove je najveća javno-privatna inicijativa u Europskoj uniji, a njen cilj je ubrzati razvoj farmaceutske industrije te boljih i sigurnijih lijekova građenjem mreže stručnjaka iz akademije i industrije i poticanjem njihove suradnje. Ovo je važan cilj u pogledu javnog zdravlja i građanske sigurnosti, ali i u pogledu razvoja tehnologija koje potencijalno spašavaju ljudske živote.

Podržavam Revizorski sud u zalaganju za jačim operativnim i administrativnim procedurama te dokumentiranjem aktivnosti kako bi se umanjio rizik pojavljivanja nekonzistentnosti u računovodstvu, jer je efikasno i transparentno računovodstvo jedan od financijskih temelja za provedbu važnih ciljeva ove inicijative.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την χορήγηση απαλλαγής, για το οικονομικό έτος 2012, στην Κοινή Επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (Κοινή Επιχείρηση IMI). Η Κοινή Επιχείρηση επιδιώκει να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων, με μακροπρόθεσμο σκοπό ο φαρμακευτικός κλάδος να παράγει πιο αποτελεσματικά και ασφαλή καινοτόμα φάρμακα. Είναι ανησυχητικό το ότι, για το 2012, το ποσοστό σφάλματος που προέκυψε από τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους ήταν 5,82%, καθώς και το ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης, και τούτο για δεύτερο συνεχές έτος. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα σφάλματα ήταν σε σχετικά μικρά ποσά (κάτω των 5[nbsp ]000 ευρώ) που θα προσαρμοσθούν υπέρ της Κοινής Επιχείρησης. Επιπλέον, έχουν έκτοτε ληφθεί μέτρα για την ανάκτηση ή για τον συμψηφισμό αυτών των ποσών από μεταγενέστερες αιτήσεις απόδοσης δαπανών, ενώ το ποσοστό θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε πολυετή βάση καθώς ελέγχονται περισσότερα έργα, δικαιούχοι και αιτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I will continue to vote against granting discharge for any part of the EU budget until the budget as a whole receives a positive statement of assurance from the Court of Auditors. Therefore I voted against granting discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - A 2012. évi zárszámadási eljárás keretében a Számvevőszék éves jelentése, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ajánlása alapján szavazatommal támogatom, hogy a Parlament mentesítést adjon az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur de cette décharge. Nous nous sommes basés sur différents éléments pour valider les chiffres à savoir l'avis de la Cour des comptes, la note du Conseil, les articles ad hoc du traité de l'Union européenne, les rapports sur l'entité. Nous avons suivi le rapporteur et décharge a été octroyée. Il appartient à présent au président de transmettre notre décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru decizia de descărcare de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2012.

Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a îmbunătăți în mod semnificativ eficiența și eficacitatea procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, astfel încât, pe termen lung, sectorul farmaceutic să producă medicamente inovatoare mai eficace și mai sigure. Contribuția maximă a Uniunii la Întreprinderea comună pentru cei 10 ani este de 1 miliard EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare.

Invităm Curtea de Conturi să monitorizeze politicile Întreprinderii comune în ceea ce privește gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, întocmind un raport special referitor la acest subiect înainte de următoarea procedură de descărcare de gestiune. Parlamentul a solicitat în trecut Curții de Conturi să întocmească un raport special cu privire la capacitatea întreprinderilor comune de a asigura, împreună cu partenerii lor privați, valoarea adăugată și execuția eficientă a programelor Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative. Rolul întreprinderilor comune este de a asigura finanțare pentru investițiile industriale pe termen lung și de a stimula investițiile private în domeniul cercetării.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy