Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 3. april 2014 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 4.De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU) - EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (forhandling)
 5.Situationen i Iran (forhandling)
 6.Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (afstemning)
  7.2.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (A7-0079/2014 - Peter Liese) (afstemning)
  7.3.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
  7.4.Betalingstjenester i det indre marked (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (afstemning)
  7.5.EU's indre marked for elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (afstemning)
  7.6.Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (afstemning)
  7.7.Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (afstemning)
  7.8.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (afstemning)
  7.9.Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (afstemning)
  7.10.EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (afstemning)
  7.11.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (afstemning)
  7.12.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (afstemning)
  7.13.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (afstemning)
  7.14.Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (afstemning)
  7.15.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (afstemning)
  7.16.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (afstemning)
  7.17.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Domstolen (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (afstemning)
  7.18.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Revisionsretten (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (afstemning)
  7.19.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (afstemning)
  7.20.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (afstemning)
  7.21.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (afstemning)
  7.22.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (afstemning)
  7.23.Decharge for Den Europæiske Unions agenturer for 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.24.Decharge 2012: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.25.Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.26.Decharge 2012: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.27.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.28.Decharge 2012: Det Europæiske Politiakademi (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.29.Decharge 2012: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.30.Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.31.Decharge 2012: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.32.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC ) (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.33.Decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.34.Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.35.Decharge 2012: EU-Fiskerikontrolagenturet (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.36.Decharge 2012: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.37.Decharge 2012: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.38.Decharge2012: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.39.Decharge 2012: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.40.Decharge 2012: Det Europæiske Lægemiddelagentur (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.41.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.42.Decharge 2012: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.43.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.44.Decharge 2012: Det Europæiske Jernbaneagentur (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.45.Decharge 2012: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.46.Decharge 2012: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.47.Decharge 2012: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.48.Decharge 2012: Euratoms Forsyningsagentur (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.49.Decharge 2012: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.50.Decharge 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.51.Decharge 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.52.Decharge 2012: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.53.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser - Frontex (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.54.Decharge 2012: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.55.Decharge 2012: Artemis - indlejrede computersystemer (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.56.Decharge 2012: Clean Sky - Luftfart og miljø (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.57.Decharge 2012: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.58.Decharge 2012: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.59.Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.60.Decharge 2012: ITER - Fusionsenergi (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.61.Decharge 2012: SESAR - Luftfartssikkerhed (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (afstemning)
  7.62.Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  7.63.Situationen i Iran (B7-0279/2014) (afstemning)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Er der indført værktøjer med henblik på at overvåge, om midlerne fra Socialfonden til ældre arbejdstagere anvendes effektivt? (Revisionsrettens særberetning nr. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.FN's Generalforsamlings 69. samling (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Radio- og tv-mediernes rolle i fremstillingen af EU og EU's værdier (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Motorkøretøjers støjniveau (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Edb-databaser, som udgør en del af overvågningsnetværket i medlemsstaterne (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Medicinsk udstyr (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Europæiske miljøøkonomiske regnskaber (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Det europæiske udviklingsår (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.import af træ (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og ophævelse af direktiv 2001/20/EF (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Midtvejsrevision af Stockholmprogrammet (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Betalingstjenester i det indre marked (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.EU's indre marked for elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Elektronisk identifikation af kvæg (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Domstolen (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Revisionsretten (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Decharge for Den Europæiske Unions agenturer for 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Decharge 2012: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Decharge 2012: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Decharge 2012: Det Europæiske Politiakademi (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Decharge 2012: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Decharge 2012: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Decharge 2012: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC ) (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Decharge 2012: EU-Fiskerikontrolagenturet (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Decharge 2012: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Decharge 2012: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Decharge2012: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Decharge 2012: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Decharge 2012: Det Europæiske Lægemiddelagentur (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Decharge 2012: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Decharge 2012: Det Europæiske Jernbaneagentur (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Decharge 2012: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Decharge 2012: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Decharge 2012: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Decharge 2012: Euratoms Forsyningsagentur (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Decharge 2012: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Decharge 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Decharge 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Decharge 2012: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser - Frontex (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Decharge 2012: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Decharge 2012: Artemis - indlejrede computersystemer (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Decharge 2012: Clean Sky - Luftfart og miljø (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Decharge 2012: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Decharge 2012: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Decharge 2012: ITER - Fusionsenergi (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Decharge 2012: SESAR - Luftfartssikkerhed (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Situationen i Iran (B7-0279/2014)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 13.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 14.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3896 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (11804 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik