Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) - EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (keskustelu)
 5.Iranin tilanne (keskustelu)
 6.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  7.2.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (äänestys)
  7.3.Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (äänestys)
  7.4.Maksupalvelut sisämarkkinoilla (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (äänestys)
  7.5.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (äänestys)
  7.6.Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (äänestys)
  7.7.Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteinen tilintarkastus (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (äänestys)
  7.8.Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (äänestys)
  7.9.Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (äänestys)
  7.10.EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (äänestys)
  7.11.Vastuuvapaus 2012: Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (äänestys)
  7.12.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (äänestys)
  7.13.Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (äänestys)
  7.14.Vastuuvapaus 2012: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes EKR (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (äänestys)
  7.15.Vastuuvapaus 2012: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (äänestys)
  7.16.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ulkosuhdehallinto (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (äänestys)
  7.17.Vastuuvapaus 2012: Unionin tuomioistuin (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (äänestys)
  7.18.Vastuuvapaus 2012: Tilintarkastustuomioistuin (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (äänestys)
  7.19.Vastuuvapaus 2012: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (äänestys)
  7.20.Vastuuvapaus 2012: Alueiden komitea (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (äänestys)
  7.21.Vastuuvapaus 2012: Euroopan oikeusasiamies (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (äänestys)
  7.22.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tietosuojavaltuutettu (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (äänestys)
  7.23.Vastuuvapaus 2012: erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.24.Vastuuvapaus 2012: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.25.Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.26.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.27.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.28.Vastuuvapaus 2012: Euroopan poliisiakatemia (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.29.Vastuuvapaus 2012: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.30.Vastuuvapaus 2012: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.31.Vastuuvapaus 2012: Euroopan pankkiviranomainen (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.32.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.33.Vastuuvapaus 2012: Euroopan kemikaalivirasto (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.34.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ympäristökeskus (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.35.Vastuuvapaus 2012: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.36.Vastuuvapaus 2012: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.37.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.38.Vastuuvapaus 2012: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.39.Vastuuvapaus 2012: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.40.Vastuuvapaus 2012: Euroopan lääkevirasto (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.41.Vastuuvapaus 2012: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.42.Vastuuvapaus 2012: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.43.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.44.Vastuuvapaus 2012: Euroopan rautatievirasto (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.45.Vastuuvapaus 2012: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.46.Vastuuvapaus 2012: Euroopan koulutussäätiö (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.47.Vastuuvapaus 2012: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.48.Vastuuvapaus 2012: Euratomin hankintakeskus (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.49.Vastuuvapaus 2012: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.50.Vastuuvapaus 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.51.Vastuuvapaus 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.52.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.53.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.54.Vastuuvapaus 2012: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.55.Vastuuvapaus 2012: Artemis-yhteisyritys (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.56.Vastuuvapaus 2012: Clean Sky -yhteisyritys (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.57.Vastuuvapaus 2012: ENIAC-yhteisyritys (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.58.Vastuuvapaus 2012: Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.59.Vastuuvapaus 2012: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.60.Vastuuvapaus 2012: ITER-yhteisyritys ja fuusioenergian kehittäminen (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.61.Vastuuvapaus 2012: SESAR-yhteisyritys (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.62.Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  7.63.Iranin tilanne (B7-0279/2014) (äänestys)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuus (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunto (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden rooli EU:n ja sen arvojen edistämisessä (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Moottoriajoneuvojen äänitaso (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvat atk-pohjaiset tietokannat (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Lääkinnälliset laitteet (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.EU:n ympäristötilinpito (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Puutavaran tuonti (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehys (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Tukholman ohjelman väliarviointi (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Maksupalvelut sisämarkkinoilla (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteinen tilintarkastus (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Vastuuvapaus 2012: Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Vastuuvapaus 2012: kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes EKR (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Vastuuvapaus 2012: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ulkosuhdehallinto (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Vastuuvapaus 2012: Unionin tuomioistuin (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Vastuuvapaus 2012: Tilintarkastustuomioistuin (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Vastuuvapaus 2012: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Vastuuvapaus 2012: Alueiden komitea (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Vastuuvapaus 2012: Euroopan oikeusasiamies (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tietosuojavaltuutettu (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Vastuuvapaus 2012: erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Vastuuvapaus 2012: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Vastuuvapaus 2012: Euroopan poliisiakatemia (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Vastuuvapaus 2012: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Vastuuvapaus 2012: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Vastuuvapaus 2012: Euroopan pankkiviranomainen (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Vastuuvapaus 2012: Euroopan kemikaalivirasto (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Vastuuvapaus 2012: Euroopan ympäristökeskus (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Vastuuvapaus 2012: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Vastuuvapaus 2012: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Vastuuvapaus 2012: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Vastuuvapaus 2012: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Vastuuvapaus 2012: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Vastuuvapaus 2012: Euroopan lääkevirasto (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Vastuuvapaus 2012: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Vastuuvapaus 2012: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Vastuuvapaus 2012: Euroopan rautatievirasto (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Vastuuvapaus 2012: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Vastuuvapaus 2012: Euroopan koulutussäätiö (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Vastuuvapaus 2012: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Vastuuvapaus 2012: Euratomin hankintakeskus (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Vastuuvapaus 2012: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Vastuuvapaus 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Vastuuvapaus 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Vastuuvapaus 2012: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Vastuuvapaus 2012: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Vastuuvapaus 2012: Artemis-yhteisyritys (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Vastuuvapaus 2012: Clean Sky -yhteisyritys (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Vastuuvapaus 2012: ENIAC-yhteisyritys (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Vastuuvapaus 2012: Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Vastuuvapaus 2012: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Vastuuvapaus 2012: ITER-yhteisyritys ja fuusioenergian kehittäminen (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Vastuuvapaus 2012: SESAR-yhteisyritys (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Iranin tilanne (B7-0279/2014)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3896 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (11804 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö