Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos aspektai ir esminiai pasirinkimai (ES sutarties 36 straipsnis) - Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (diskusijos)
 5.Padėtis Irane (diskusijos)
 6.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  7.2.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema (tarptautinės aviacijos išmetami teršalai) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (balsavimas)
  7.3.Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (balsavimas)
  7.4.Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (balsavimas)
  7.5.Europos bendroji elektroninių ryšių rinka (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (balsavimas)
  7.6.Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (balsavimas)
  7.7.Viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytas auditas (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (balsavimas)
  7.8.Teisės aktų nustatytas metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (balsavimas)
  7.9.Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (balsavimas)
  7.10.Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (balsavimas)
  7.11.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (balsavimas)
  7.12.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (balsavimas)
  7.13.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (balsavimas)
  7.14.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (balsavimas)
  7.15.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (balsavimas)
  7.16.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos išorės veiksmų tarnyba (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (balsavimas)
  7.17.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Teisingumo Teismas (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (balsavimas)
  7.18.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmai (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (balsavimas)
  7.19.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (balsavimas)
  7.20.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Regionų komitetas (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (balsavimas)
  7.21.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ombudsmenas (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (balsavimas)
  7.22.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (balsavimas)
  7.23.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.24.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.25.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.26.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.27.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.28.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.29.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.30.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.31.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.32.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.33.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.34.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.35.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.36.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.37.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.38.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.39.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.40.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.41.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.42.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.43.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.44.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.45.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.46.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.47.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.48.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.49.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.50.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.51.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.52.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.53.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.54.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  7.55.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.56.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.57.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.58.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.59.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.60.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.61.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.62.2012 m. metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  7.63.Padėtis Irane (B7-0279/2014) (balsavimas)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumas (Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Prašymas ginti Mario Borghezio parlamentinį imunitetą (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymas Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnickio byla (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-oji sesija (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Audiovizualinės žiniasklaidos vaidmuo skleidžiant informaciją apie ES ir jos vertybes (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Variklinių transporto priemonių garso lygis (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Valstybių narių priežiūros sistemų kompiuterinės duomenų bazės (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Ryžių importas iš Bangladešo (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Medicinos prietaisai (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.Diagnostikos in vitro medicinos prietaisai (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Europos aplinkos ekonominės sąskaitos (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Europos vystymosi metai (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Kosmoso stebėjimo ir sekimo paramos sistema (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymas (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Medienos importas (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Žmonėms skirtų vaistų klinikiniai tyrimai (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema (tarptautinės aviacijos išmetami teršalai) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Europos bendroji elektroninių ryšių rinka (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytas auditas (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Teisės aktų nustatytas metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos išorės veiksmų tarnyba (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Galvijų elektroninis identifikavimas (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Teisingumo Teismas (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmai (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Regionų komitetas (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ombudsmenas (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.2012 m. metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Padėtis Irane (B7-0279/2014)
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 12.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 13.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 14.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3896 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (11804 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika