Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 3 aprilie 2014 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Aspectele principale și opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) - Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (dezbatere)
 5.Situația din Iran (dezbatere)
 6.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (vot)
  7.2.Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (emisiile generate de aviația internațională) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (vot)
  7.3.Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (vot)
  7.4.Serviciile de plată în cadrul pieței interne (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (vot)
  7.5.Piața unică europeană a comunicațiilor electronice (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (vot)
  7.6.Identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (vot)
  7.7.Auditul statutar al entităților de interes public (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (vot)
  7.8.Auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (vot)
  7.9.Reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (vot)
  7.10.Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (vot)
  7.11.Descărcarea de gestiune 2012: Comisia Europeană și agențiile executive (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (vot)
  7.12.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (vot)
  7.13.Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (vot)
  7.14.Descărcarea de gestiune 2012: Al optulea, al nouălea și al zecelea Fond European de Dezvoltare (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (vot)
  7.15.Descărcarea de gestiune 2012: Consiliul European și Consiliul (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (vot)
  7.16.Descărcarea de gestiune 2012: Serviciul European de Acţiune Externă (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (vot)
  7.17.Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Justiţie (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (vot)
  7.18.Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Conturi (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (vot)
  7.19.Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Economic şi Social (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (vot)
  7.20.Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Regiunilor (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (vot)
  7.21.Descărcarea de gestiune 2012: Ombudsmanul European (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (vot)
  7.22.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (vot)
  7.23.Descărcarea de gestiune 2012: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.24.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.25.Descărcarea de gestiune 2012: Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.26.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.27.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.28.Descărcarea de gestiune 2012: Colegiul European de Poliție (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.29.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.30.Descărcarea de gestiune 2012: Biroul European de Sprijin pentru Azil (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.31.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Bancară Europeană (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.32.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.33.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.34.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Mediu (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.35.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.36.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.37.Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.38.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.39.Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European de Inovare şi Tehnologie (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.40.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Medicamente (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.41.Descărcarea de gestiune 2012: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.42.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.43.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.44.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană a Căilor Ferate (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.45.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.46.Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană de Formare (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.47.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.48.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția de Aprovizionare a Euratom (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.49.Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.50.Descărcarea de gestiune 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.51.Descărcarea de gestiune 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.52.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.53.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.54.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția GNSS European (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (vot)
  7.55.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (vot)
  7.56.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (vot)
  7.57.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (vot)
  7.58.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (vot)
  7.59.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei privind medicamentele inovatoare (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (vot)
  7.60.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (vot)
  7.61.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (vot)
  7.62.Raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (vot)
  7.63.Situația din Iran (B7-0279/2014) (vot)
 8.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Eficacitatea finanţării acordate prin Fondul social european pentru lucrătorii în vârstă (Raportul special nr. 25/2012 al Curții de Conturi) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Cererea de apărare a imunității parlamentare a lui Mario Borghezio (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Restricțiile comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.Cea de-a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Utilizarea radiodifuziunii ca instrument al diplomației UE (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Nivelul sonor al autovehiculelor (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Bazele de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Importurile de orez originar din Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Dispozitivele medicale (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Conturile economice de mediu europene (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Anul european al dezvoltării (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Cadrul de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spaţială (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Importurile de lemn (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Studiile clinice cu medicamente de uz uman (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Cadrul comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Evaluarea intermediară a Programului de la Stockholm (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (emisiile generate de aviația internațională) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Serviciile de plată în cadrul pieței interne (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Piața unică europeană a comunicațiilor electronice (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Auditul statutar al entităților de interes public (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Descărcarea de gestiune 2012: Comisia Europeană și agențiile executive (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Descărcarea de gestiune 2012: Al optulea, al nouălea și al zecelea Fond European de Dezvoltare (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Descărcarea de gestiune 2012: Consiliul European și Consiliul (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Descărcarea de gestiune 2012: Serviciul European de Acţiune Externă (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Etichetarea electronică a bovinelor (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Justiţie (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Descărcarea de gestiune 2012: Curtea de Conturi (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Economic şi Social (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Descărcarea de gestiune 2012: Comitetul Regiunilor (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Descărcarea de gestiune 2012: Ombudsmanul European (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Descărcarea de gestiune 2012: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Descărcarea de gestiune 2012: Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Descărcarea de gestiune 2012: Colegiul European de Poliție (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Descărcarea de gestiune 2012: Biroul European de Sprijin pentru Azil (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Bancară Europeană (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Descărcarea de gestiune 2012: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană de Mediu (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Descărcarea de gestiune 2012: Institutul European de Inovare şi Tehnologie (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Medicamente (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Descărcarea de gestiune 2012: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția Europeană a Căilor Ferate (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Descărcarea de gestiune 2012: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană de Formare (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția de Aprovizionare a Euratom (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Descărcarea de gestiune 2012: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Descărcarea de gestiune 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Descărcarea de gestiune 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Descărcarea de gestiune 2012: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Descărcarea de gestiune 2012: Agenția GNSS European (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei privind medicamentele inovatoare (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Descărcarea de gestiune 2012: Întreprinderea comună SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Raportul anual pe 2012 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Situația din Iran (B7-0279/2014)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 13.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 14.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (3896 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (11804 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate