Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 3. april 2014 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) - Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (razprava)
 5.Razmere v Iranu (razprava)
 6.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  7.2.Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (glasovanje)
  7.3.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (glasovanje)
  7.4.Plačilne storitve na notranjem trgu (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (glasovanje)
  7.5.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (glasovanje)
  7.6.Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (glasovanje)
  7.7.Obvezna revizija subjektov javnega interesa (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (glasovanje)
  7.8.Obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (glasovanje)
  7.9.Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (glasovanje)
  7.10.Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (glasovanje)
  7.11.Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (glasovanje)
  7.12.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (glasovanje)
  7.13.Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (glasovanje)
  7.14.Razrešnica za leto 2012: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (glasovanje)
  7.15.Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (glasovanje)
  7.16.Razrešnica za leto 2012: Evropska služba za zunanje delovanje (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (glasovanje)
  7.17.Razrešnica za leto 2012: Sodišče Evropske unije (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (glasovanje)
  7.18.Razrešnica za leto 2012: Računsko sodišče (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (glasovanje)
  7.19.Razrešnica za leto 2012: Evropski ekonomsko-socialni odbor (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (glasovanje)
  7.20.Razrešnica za leto 2012: Odbor regij (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (glasovanje)
  7.21.Razrešnica za leto 2012: Evropski varuh človekovih pravic (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (glasovanje)
  7.22.Razrešnica za leto 2012: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (glasovanje)
  7.23.Razrešnica za leto 2012: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij Evropske unije (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.24.Razrešnica za leto 2012: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.25.Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.26.Razrešnica za leto 2012: Prevajalski center za organe Evropske unije (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.27.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.28.Razrešnica za leto 2012: Evropska policijska akademija (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.29.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost v letalstvu (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.30.Razrešnica za leto 2012: Evropski azilni podporni urad (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.31.Razrešnica za leto 2012: Evropski bančni organ (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.32.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.33.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za kemikalije (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.34.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za okolje (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.35.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za nadzor ribištva (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.36.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost hrane (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.37.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za enakost spolov (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.38.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.39.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.40.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za zdravila (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.41.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.42.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za pomorsko varnost (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.43.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.44.Razrešnica za leto 2012: Evropska železniška agencija (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.45.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.46.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za usposabljanje (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.47.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.48.Razrešnica za leto 2012: Agencija za oskrbo Euratom (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.49.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.50.Razrešnica za leto 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.51.Razrešnica za leto 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.52.Razrešnica za leto 2012: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.53.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.54.Razrešnica za leto 2012: Agencija za evropski GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.55.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.56.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Čisto nebo (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.57.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.58.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.59.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.60.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.61.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.62.Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  7.63.Razmere v Iranu (B7-0279/2014) (glasovanje)
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Uspešnost porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Maria Borghezia (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Skupne vizumske omejitve za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.69. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Vloga radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Raven hrupa motornih vozil (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Računalniške baze podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Medicinski pripomočki (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Evropski okoljsko-ekonomski računi (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Evropsko leto razvoja (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Uvoz lesa (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Vmesni pregled stockholmskega programa (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Plačilne storitve na notranjem trgu (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Obvezna revizija subjektov javnega interesa (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.Celovit pristop EU in doslednost zunanjega delovanja EU (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Razrešnica za leto 2012: Evropska komisija in izvajalske agencije (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za Komisijo za leto 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Razrešnica za leto 2012: 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Razrešnica za leto 2012: Evropska služba za zunanje delovanje (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Elektronska identifikacija govedi (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Razrešnica za leto 2012: Sodišče Evropske unije (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Razrešnica za leto 2012: Računsko sodišče (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Razrešnica za leto 2012: Evropski ekonomsko-socialni odbor (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Razrešnica za leto 2012: Odbor regij (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Razrešnica za leto 2012: Evropski varuh človekovih pravic (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Razrešnica za leto 2012: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Razrešnica za leto 2012: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij Evropske unije (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Razrešnica za leto 2012: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Razrešnica za leto 2012: Prevajalski center za organe Evropske unije (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Razrešnica za leto 2012: Evropska policijska akademija (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost v letalstvu (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Razrešnica za leto 2012: Evropski azilni podporni urad (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Razrešnica za leto 2012: Evropski bančni organ (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za kemikalije (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za okolje (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za nadzor ribištva (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost hrane (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za enakost spolov (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Razrešnica za leto 2012: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za zdravila (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Razrešnica za leto 2012: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za pomorsko varnost (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Razrešnica za leto 2012: Evropska železniška agencija (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Razrešnica za leto 2012: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za usposabljanje (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Razrešnica za leto 2012: Agencija za oskrbo Euratom (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Razrešnica za leto 2012: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Razrešnica za leto 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Razrešnica za leto 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Razrešnica za leto 2012: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Razrešnica za leto 2012: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Razrešnica za leto 2012: Agencija za evropski GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje Čisto nebo (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Razrešnica za leto 2012: Skupno podjetje SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Razmere v Iranu (B7-0279/2014)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 13.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 14.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3896 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (11804 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov