Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 14. dubna 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.In memoriam
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání: viz zápis
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 6.Opravy (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 7.Výklad jednacího řádu: viz zápis
 8.Složení Parlamentu: viz zápis
 9.Členství v politických skupinách: viz zápis
 10.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu): viz zápis
 12.Petice: viz zápis
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Plán práce
 16.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (rozprava)
 17.Rozměry a hmotnosti pro silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství (rozprava)
 18.Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu (rozprava)
 19.Potraviny a krmiva, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin – Zdraví zvířat – Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (rozprava)
 20.Interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti (rozprava)
 21.Vstřícné prostředí pro podniky, podnikání a startovací podniky v zájmu vytvoření pracovních míst (rozprava)
 22.Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
 23.Jednání o VFR na období 2014–2020: ponaučení a další postup (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (509 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (1960 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí