Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 14. aprill 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.In memoriam
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6) (vt protokoll)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 7.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 8.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 9.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74) (vt protokoll)
 12.Petitsioonid (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Alternatiivkütuste infrastruktuur (arutelu)
 17.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass (arutelu)
 18.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel (arutelu)
 19.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad - Loomatervis - Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (arutelu)
 20.Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
 21.Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 23.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (509 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1960 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika