Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Piemiņas brīdis
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 7.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 8.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 9.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants) (sk. protokolu)
 12.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Darba kārtība
 16.Alternatīvo degvielu infrastruktūra (debates)
 17.Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa autopārvadājumos (debates)
 18.Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās (debates)
 19.Dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti un noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem - Dzīvnieku veselība - Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (debates)
 20.Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru (debates)
 21.Labvēlīga vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 23.Sarunas par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (509 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1960 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika