Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 14 april 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.In memoriam
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 6.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 7.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 8.Samenstelling Parlement: zie notulen
 9.Samenstelling fracties: zie notulen
 10.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement): zie notulen
 12.Verzoekschriften: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (debat)
 17.Afmetingen en gewichten van aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen (debat)
 18.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens (debat)
 19.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen - Diergezondheid - Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (debat)
 20.Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)
 21.Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen (debat)
 22.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 23.Onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder? (korte presentatie)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (509 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1960 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid