Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Hołd
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 5.Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 8.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 9.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 10.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Petycje: patrz protokół
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Infrastruktura paliw alternatywnych (debata)
 17.Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (debata)
 18.Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii (debata)
 19.Prawo żywnościowe i paszowe oraz zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin - Zdrowie zwierząt - Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin (debata)
 20.Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)
 21.Warunki sprzyjające działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy (debata)
 22.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 23.Negocjacje w sprawie WRF na lata 2014-2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (509 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1960 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności