Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 14 aprilie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedinţiei
 3.Omagiu postum
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor precedente: consultaţi procesul-verbal
 5.Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 6.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 8.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 9.Componenţa grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 10.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Infrastructura pentru combustibili alternativi (dezbatere)
 17.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate (dezbatere)
 18.Introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană (dezbatere)
 19.Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor - Sănătatea animalelor - Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (dezbatere)
 20.Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (dezbatere)
 21.Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă (dezbatere)
 22.Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 23.Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (509 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (1960 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate