Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 14. apríla 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Uctenie si pamiatky
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 8.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 9.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 10.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Petície: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Infraštruktúra pre alternatívne palivá (rozprava)
 17.Rozmery a hmotnosť vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve (rozprava)
 18.Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie (rozprava)
 19.Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín - Zdravie zvierat - Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín (rozprava)
 20.Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)
 21.Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia (článok 150)
 23.Rokovania o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (509 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1960 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia