Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 14. april 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedstva
 3.Počastitev spomina
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej: gl. zapisnik
 5.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Razlaga Poslovnika: gl. zapisnik
 8.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 9.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 10.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Peticije: glej zapisnik
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 14.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 15.Razpored dela
 16.Infrastruktura za alternativna goriva (razprava)
 17.Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti (razprava)
 18.Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije (razprava)
 19.Zakonodaja o živilih in krmi ter pravila o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih - Zdravje živali - Zaščitni ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah (razprava)
 20.Medinstitucionalni sporazum o registru za preglednost (razprava)
 21.Ugodno okolje za podjetja, poslovne dejavnosti in zagonska podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest (razprava)
 22.Enominutni govori (člen 150 Poslovnika)
 23.Pogajanja o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene izkušnje in pot naprej (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 25.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (509 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (1960 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov