Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (Selected)
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Debatter
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg Reviderad upplaga

Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. - Vi instämmer i skrivningarna om att EU:s budget måste satsas på rätt saker och ge ett europeiskt mervärde. Vi instämmer även i kritiken mot att rådet i flera fall inte respekterade parlamentets rätt till medbeslutande och istället gjorde upp internt om frågor som skulle ha förhandlats fram gemensamt med Europaparlamentet, t.ex. flera delar i EU:s sammanhållningspolitik. Betänkandet föreslår emellertid även, i vår mening, alltför långtgående förändringar i det sätt som EU:s budget finansieras på och hur den ska antas. Vi anser inte att det bör införas mer ”äkta” egna medel, och vi vill understryka vikten av att Sverige fortsatt har vetorätt vid förhandlingarna om en ny långtidsbudget.

 
Legal notice - Privacy policy