Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (sélectionné)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ce document n'est pas disponible dans votre langue. Il vous est proposé dans une autre langue parmi celles disponibles dans la barre des langues.

 Index 
 Texte intégral 
Debatten
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (debat)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. Voorzitter, de mobiliteit van personen en diensten op de Europese interne markt is een enorme verwezenlijking. Maar oneerlijke concurrentie, fraude en sociale dumping via misbruik van de detacheringsregels dreigen het brede draagvlak dat de vrijheden op de interne markt bij onze bedrijven en werknemers genieten, te ondermijnen. Het akkoord over de handhavingsrichtlijn moet zorgen voor een beter toezicht op de regels. Precieze criteria zullen de bevoegde instanties in staat stellen de wettelijkheid van detacheringen te verifiëren en de strijd aan te binden tegen postbusondernemingen en schijnzelfstandigen. Het is goed dat voor de eerste keer een Europese minimumstandaard voor de sanctionering van fraude in onderaannemersketens wordt ingevoerd. Lidstaten krijgen de kans om op nationaal niveau flankerende controlemaatregelen in te lassen waar nodig. Ik roep de Europese Commissie op om deze flexibiliteit ten aanzien van nieuwe vormen van misbruik te respecteren. Hetzelfde geldt voor nationale hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen die ambitieuzer zijn dan de Europese minimumstandaard. De communicatielijnen tussen de nationale inspecties laten in vele gevallen nog te wensen over. Via de automatisering van de gegevensuitwisseling zal een veel betere monitoring van detacheringen mogelijk worden. Het is daarom uitermate belangrijk dat de Europese Commissie erop toeziet dat alle lidstaten het akkoord correct implementeren.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité