Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0048(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0346/2013

Keskustelut :

PV 15/04/2014 - 7
CRE 15/04/2014 - 7

Äänestykset :

PV 15/04/2014 - 17.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0384

Puheenvuorot
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen versio

7. Kulutustavaroiden turvallisuus - Tuotteiden markkinavalvonta - Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  El Presidente. - El punto siguiente en el orden del día es el debate conjunto sobre:

- el informe de Christel Schaldemose, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad de los productos de consumo y por el que se derogan la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)) (A7-0355/2013),

- el informe de Sirpa Pietikäinen, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia del mercado de los productos y por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE y 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (UE) nº 305/2011, (CE) nº 764/2008 y (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)) (A7-0346/2013), y

- el informe de Josef Weidenholzer, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre la protección del consumidor en los servicios de utilidad pública (2013/2153(INI)) (A7-0163/2014).

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, ordfører. - Hr. formand! Ærede kommissærer og ærede kollegaer! Jeg har glædet mig meget til at stå her i dag og tale om og debattere produktsikkerhed og markedskontrol i Europa.

Inden jeg går over til indledningen, vil jeg dog godt starte med at sige en stor tak til mine kollegaer. Jeg takker kollegaerne i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som har gjort en stor indsats i vores arbejde for at sikre en større beskyttelse af de europæiske forbrugere. Jeg vil især sige tak til hr. Baldassarre og fru Pietikäinen fra PPE-Gruppen, som jeg har arbejdet meget tæt sammen med.

Arbejdet med produktsikkerhed har været utrolig længe undervejs. Faktisk startede vi arbejdet i begyndelsen af denne valgperiode, hvor vi i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ønskede at se nærmere på, hvordan reglerne fungerede. Vi konstaterede, at markedskontrollen – altså markedsovervågningen – bestemt ikke var god nok. Der var alt for få varer, der blev tjekket af myndighederne, og der var alt for mange produkter, som indeholdt fejl og mangler, som var direkte skadelige for forbrugerne.

Vi mente derfor, at det var nødvendigt at revidere den europæiske lovgivning på feltet, så vi anbefalede EU-Kommissionen at foretage en revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv, og vi anbefalede også nye og bedre regler til markedskontrol. Kommissionen valgte heldigvis at lytte til os, og i forbindelse med Single Market Act I erklærede Kommissionen sig enig i, at der var brug for en revision på disse områder. I Parlamentet har vi nu arbejdet med at forbedre de regler, der skal gøre det mere sikkert at være forbruger.

Hvad er det, der har været vigtigt for os og for den socialdemokratiske gruppe? Jo, det har været, at vi gerne vil have, at man som forbruger skal kunne være tryg ved de varer, man køber på det indre marked. Man skal være sikker på, at de er ufarlige i brug, og det kan man ikke være i dag.

Vi synes også, at det er utroligt vigtigt, at vi får skabt et fair marked for virksomhederne. De, som producerer og sælger varer på det indre marked, som ikke er i orden, skal lettere kunne pågribes og pålægges en lang række sanktioner, når de ikke overholder reglerne. Vi vil gerne have et mere fair indre marked for virksomhederne også.

Vi tror på, at vi slår to fluer i et smæk ved både at sikre forbrugerne og samtidig sikre ordentlige konkurrencevilkår for virksomhederne.

Hvordan har vi så forsøgt at tilpasse denne lovgivning?

Jo, først og fremmest er vi enige i, at der er behov for at styrke kravene til både producenterne, importørerne og distributørerne. Overalt i hele forsyningskæden skal der være strammere krav til produkters sikkerhed, og der skal være klarhed om, hvilket ansvar der påhviler de enkelte led i kæden.

Det har også været vigtigt for os i lovgivningen konkret at få slået fast, at forsigtighedsprincippet skal være gældende. Er der tvivl om sikkerheden af et produkt, skal det komme forbrugeren til gode! Det er desuden vigtigt især at fokusere på de sårbare forbrugere på det europæiske marked. Vi har derfor insisteret på at få defineret og fastlagt, hvilke krav der skal gælde for produkter, som særligt appellerer til børn.

Vi har også ønsket at få en paneuropæisk ulykkesdatabase, der vil kunne give et overblik over, hvilke produkter der reelt er farlige, dvs. hvilke produkter folk kommer til skade med. En europæisk ulykkesdatabase kan bidrage til at gøre vores indsats langt mere målrettet.

Men det, der har været allermest til debat under hele processen, har selvfølgelig været spørgsmålet om "made in". Skal vi indføre obligatoriske krav om, at det på alle produkter skal være angivet, hvor de er fremstillet? Det er jeg tilhænger af. Jeg tror, det er nyttigt for den enkelte forbruger at vide, hvor tingene er produceret, og det fremmer sikkerheden af de produkter, vi har på markedet. De kinesiske myndigheder har over for mig bekræftet, at de lettere ville kunne opspore farlige varer, hvis det kunne dokumenteres, at de var produceret i Kina.

Grunden til, at vi ikke er færdige med vores lovgivning endnu – og vi er kun ved førstebehandlingen – er, at vi ikke har kunnet finde en fælles løsning på spørgsmålet om "made in", og Ministerrådet har ikke villet tage ansvar i denne forbindelse.

Jeg håber dog på, at vi får en god debat om betænkningen i dag. Den rummer mange gode elementer, og jeg er helt overbevist om, at denne indsats vil føre til, at det bliver mere sikkert at være forbruger på det indre marked! Tak!

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, rapporteur. - Mr President, we are dealing here with one of the key regulations concerning the functioning of the internal market, be it in terms of consumer safety or of a level playing field between different companies. When dealing with this legislation, I have been shocked and appalled at how poor our systems truly are. 99.7% of products entering our markets are not checked, so being caught in our checking mechanism is a bit like a negative lottery that encourages those entrepreneurs and actors who are fraudulent to use the system to the disadvantage of our law-abiding companies and to the disadvantage of our consumers. There are CE mark falsifications, non-compliant unsafe products, non-compliance with environmental (REACH or other) legislation. This volume is increasing because our resources are scarce and the international and global trade is increasing – as it should, for the benefit of our consumers.

The practices of market surveillance in our Member States are very uneven. We have Member States that are actually functioning rather well and others that leave quite a lot to be desired, but the point is that when the products are placed on our markets in one corner of the EU they spread all over the EU. And worse, if we are looking for sustainable growth for our companies, there is the question of what happens to those responsible producers in Europe that actually obey our legislation and our consumer safety norms. Their products are more expensive and may be neglected. One would understand that if there is an iron or a light that is ten times more expensive than another, then there might be some difference, but you assume when you go to a shop – as you should be able to assume – that the products have been checked and are safe to use, and not that 70 people all over Europe die or are severely injured every year because those unlawful extinguishers explode when they are dropped on the floor.

What Parliament did, then, was to support and strengthen the Commission position on risk-based assessment of market surveillance. It stressed the importance of increased and better cooperation requirements for Member States’ market surveillance, and what I found very important was that it increased the deterrent penalties that should be harmonised. These would be brought into operation only in cases where this infringement of market surveillance regulations is continuous and deliberate, so it would hit only the part that it should be hitting.

Then there was a common understanding in Parliament that, because we do not have much in the way of public resources – nor will we have in future, and the market is increasing – that we should develop better internal inspection systems within companies that are to be externally audited, and so actually the companies would be responsible for the production chain and the content of the CE mark and the reliability of their products. I think that is one of the big avenues for us in the future.

I am very disappointed that the Council did not have the possibility even to finish the negotiations. I am slightly appalled that we cannot see any Council representatives here in our negotiations, despite the importance of the issue, and I am looking forward to our Commissioner continuing with Parliament in stringent efforts to push forward this legislation. To conclude, many thanks to my colleagues, co-rapporteur Christel Schaldemose, and all the shadows for their excellent work.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Berichterstatter. - Herr Präsident! Es freut mich, dass die Behandlung meines Berichts zum Konsumentenschutz bei Versorgungsdienstleistungen zusammen mit den zwei so wichtigen Verordnungen zu Produktsicherheit und Marktüberwachung erfolgt. Mit den beiden Legislativvorschlägen setzen wir als Parlament im Rahmen unserer letzten Plenartagung noch ein wichtiges Zeichen für den Schutz von fast einer halben Milliarde Verbraucherinnen und Verbraucher.

Dabei geht es nicht nur um das Funktionieren des Binnenmarktes, sondern auch um die Gewährleistung von Grundrechten. Der Schutz der Verbraucher ist in Artikel 38 der Charta der Grundrechte verankert, wonach ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen ist

Dazu gehört meiner Meinung nach, allen Verbrauchern in der gesamten Union Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen Versorgungsdienstleistungen zu ermöglichen. Dies stellt eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung des sozialen und territorialen Zusammenhalts innerhalb Europas dar.

Mit dem im Binnenmarktausschuss auf den Weg gebrachten Initiativbericht, der morgen zur Abstimmung steht, soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die Stellung der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Versorgungsdienstleistungen zu thematisieren.

Der Begriff „Versorgungsdienstleisterist auf Gemeinschaftsebene nicht definiert, er wird in mitunter inflationärer Weise benutzt. Versorgungsdienstleister erbringen sowohl Universaldienstleistungen als auch öffentliche Dienstleistungen, wobei auch diese Begriffe von der Kommission in verschiedenster Weise definiert werden.

Auch in den einzelnen Mitgliedstaaten existieren unterschiedliche Interpretationen, welche Dienstleistungen durch Versorgungsdienstleister zur Verfügung gestellt werden müssen. All dies hat zu einer regelrechten Begriffsverwirrung geführt. Gleichwohl weisen alle oder zumindest die meisten Versorgungsdienstleistungen gemeinsame Elemente auf.

Es handelt sich bei allen um Dienstleistungen, die fundamental für das Leben sowie die soziale und kulturelle Teilnahme der Menschen in der europäischen Gesellschaft sind. Der Verbraucher und die Verbraucherinnen haben somit nicht die Wahl, ob sie die Dienstleistung beziehen, sondern lediglich, von welchem Dienstleister sie sie beziehen wollen.

Somit entsteht oft ein Über-/Unterordnungsverhältnis zwischen dem Dienstleister auf der einen und dem Verbraucher und der Verbraucherin auf der anderen Seite.

Der Bericht konzentriert sich auf vier Grundbereiche, die alle im letzten Jahrzehnt liberalisiert wurden: Energie, Telekommunikation, öffentlicher Verkehr und Postdienstleistungen.

Die damals an die Liberalisierung gesetzten Erwartungen – billigere Preise, eine bessere Auswahl, neue Arbeitsplätze – sind nicht überall in der gewünschten Form eingetreten. Vielerorts kam es zum Abbau etablierter Versorgungsstrukturen und damit verbunden auch zu Nachteilen für die Verbraucher.

Bedingt durch die Wirtschaftskrise stehen diese Dienstleistungen unter einem besonderen Finanzierungsdruck und laufen daher Gefahr, ihrem Auftrag einer universellen Versorgung, auch bedürftiger Personengruppen, gar nicht mehr oder nur eingeschränkt nachkommen zu können.

Die Diskussionen im Ausschuss über eine derartige Thematik waren naturgemäß kontrovers. Vor allem ging es um die Frage, welche Ebene im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Verantwortung für notwendige Verbesserungen trägt. Unisono wurde die prioritäre Verantwortung der Mitgliedstaaten hervorgehoben.

Dennoch konnten wir uns auf gemeinsame Positionen verständigen, die die europäische Ebene betreffen. Im Bereich der Energie wird Kostenwahrheit und mehr Transparenz gefordert: Unternehmen sollten alle Informationen über Preise, Preisänderungen und Vertragsänderungen in leicht verständlicher Form zugänglich machen und veröffentlichen.

Im Bereich der Telekommunikation muss es den Verbrauchern erleichtert werden, Anbieter von elektronischen Kommunikationsdiensten zu wechseln, ohne dass dabei Kosten für den Wechsel oder zusätzliche Gebühren anfallen.

Auch für den öffentlichen Verkehr gilt, dass Menschen Zugang dazu haben sollen.

Auch wenn die Verhandlungen mitunter sehr schwierig waren, freut es mich, dass es uns gelungen ist, ein Ergebnis zu erzielen, das auch in Bezug zu den Prozessen steht, die von der Kommission auf europäischer Ebene verfolgt werden.

Ich bedanke mich bei den Schattenberichterstattern für die konstruktive Zusammenarbeit und hoffe, dass mein Bericht eine hilfreiche Grundlage für die Verbesserung des Verbraucherschutzes im Bereich der für den sozialen Zusammenhalt so elementaren Versorgungsdienstleistungen darstellt.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. - Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero ringraziare ancora una volta il Parlamento e in particolare le relatrici e i relatori ombra della commissione IMCO per il lavoro svolto sul pacchetto sulla sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato.

Ho apprezzato l'energia e l'attenzione che il Parlamento ha dedicato a questo dossier importantissimo per il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti. Il pacchetto, che porta la mia firma e quella del Commissario Mimica, è un passo fondamentale per migliorare l'applicazione della normativa sui prodotti nel mercato interno, soprattutto per due motivi.

Il primo, perchè garantisce la tutela effettiva di tutti gli interessi pubblici che le nostre regole sono destinate a salvaguardare: la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utilizzatori professionali e l'ambiente. Il secondo, perché il rispetto della normativa dell'Unione garantisce quelle condizioni eque di concorrenza indispensabili per evitare che le imprese oneste e in regola subiscano la concorrenza sleale di prodotti fuori norma.

Concentrerò le mie osservazioni sul regolamento sulla vigilanza di mercato, mentre il Commissario Mimica si occuperà di quelle sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Vorrei informare la relatrice, onorevole Pietikäinen, che la Commissione accoglie numerosi emendamenti proposti dal Parlamento europeo, perché vanno nella giusta direzione e sono in linea con lo spirito della proposta. Mi riferisco, ad esempio, all'introduzione di una distinzione più chiara fra prodotti non conformi e prodotti che presentano un rischio.

Siamo inoltre favorevoli all'introduzione di principi guida per aumentare l'efficacia dei controlli della vigilanza del mercato e in generale all'obiettivo di potenziare la sorveglianza sul campo. Guardiamo infine con interesse agli obblighi proposti per i fornitori di servizi Internet, pur rilevando che la loro formulazione esatta deve rimanere pienamente coerente con la normativa europea sul commercio elettronico.

Nutriamo tuttavia alcune perplessità su taluni altri emendamenti, in particolare la proposta secondo cui la Commissione dovrebbe valutare le risorse e i programmi delle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Quest'ultima, infatti, causerebbe un onere burocratico eccessivo e un'intrusione nell'organizzazione amministrativa degli Stati membri.

Il Parlamento vorrebbe inoltre inserire l'obbligo per la Commissione di istituire una banca dati paneuropea su tutti i tipi di infortuni. È vero che gli infortuni e statistiche attendibili in merito aiuterebbero a fissare le priorità della vigilanza del mercato, tuttavia la raccolta di dati pertinenti non è assolutamente un compito facile e prima di decidere su questa proposta occorrerebbe svolgere un'analisi dei costi e benefici.

Infine, il Parlamento propone diversi principi per determinare le sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili delle violazioni. In generale la Commissione condivide e sostiene lo spirito di questi emendamenti. Al riguardo, come annunciato nella nostra comunicazione del 22 gennaio, stiamo valutando l'opportunità di una proposta legislativa per armonizzare le sanzioni economiche in tutto il mercato interno dei prodotti industriali. Devo però rilevare che l'obbligo di pubblicare una lista nera degli operatori economici che abbiano violato a più riprese le disposizioni del regolamento sarebbe difficile da mettere in pratica.

Prima di concludere, vorrei fare un'ultima osservazione sull'altra parte del pacchetto, quella riguardante la sicurezza dei prodotti, in particolare l'obbligo di indicare l'origine del prodotto. Come saprete, attribuisco grande importanza a questo elemento del pacchetto e ringrazio la relatrice, onorevole Schaldemose, per le sue affermazioni in occasione di questo dibattito e per aver sostenuto la tesi della Commissione.

Concordo sul fatto che l'indicazione dell'origine dei prodotti agevolerebbe le autorità e i consumatori nel reperimento delle informazioni sulla catena di fornitura. Questo è importante per la tracciabilità e, di conseguenza, per garantire sicurezza e conformità dei prodotti. Serve inoltre a migliorare la fiducia nel mercato unico, perché la trasparenza delle condizioni di mercato e una maggiore capacità di scelta da parte dei consumatori possono solo beneficiare agli operatori che agiscono in modo responsabile.

Per questi motivi, ho apprezzato il sostegno ricevuto dalla commissione IMCO e il lavoro svolto dalla relatrice Schaldemose e dai relatori ombra. Ricordo anche che il Parlamento si è pronunciato in diverse occasioni – e lo ringrazio – a favore dell'indicazione di origine: attraverso le risoluzioni del dicembre 2010 e del febbraio 2011, la relazione Schaldemose e delle commissioni INTA e IMCO, che avevano già invocato l'adozione di un'etichettatura di tracciabilità per determinare il paese d'origine dei prodotti. Inoltre, ancora nel gennaio scorso, il Parlamento esprimeva il proprio rammarico per il ritiro della cosiddetta proposta del "made in".

L'indicazione dell'origine è stata inserita nel pacchetto attuale in risposta anche agli appelli del Parlamento: la Commissione è così passata dalle parole ai fatti. Auspichiamo che il Parlamento continui a sostenerci, sostegno su cui contiamo anche quest'oggi a favore dell'articolo 7 del regolamento, come chiesto anche dalla relatrice Schaldemose.

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. - Mr President, let me begin by thanking Parliament and, in particular, the rapporteurs, Ms Schaldemose and Ms Pietikäinen, for their fast and fruitful work and overall support for the product safety and market surveillance package.

It is clear that we share a common goal: enhanced consumer safety and better functioning of the internal market, based on four clear principles and priorities: a simpler legal framework fit for its purpose; flawless identification and traceability of products; clear responsibilities of economic operators; and effective enforcement by authorities. Both the Commission’s proposals and the amendments by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection aim to reinforce the key elements of this important legislation.

I will focus my intervention on the regulation on consumer product safety, as Vice-President Tajani has already commented on the market surveillance proposal. Let me underline that the Commission can support most of the Internal Market Committee’s amendments. For example, we could support the introduction of an explicit reference to the precautionary principle, which has for a long time been a guiding principle for EU decision-making. We also understand Parliament’s concerns about products that appeal to children, and we support the opportunity to address this in the context of the safety assessment of non-harmonised products. We also welcome your general support for the mandatory origin-making proposal. In this regard, I am confident that the Council will soon be in a position to enter into trialogues on the entire package.

However, the Commission does have concerns about certain other amendments. Firstly, the proposed ‘EU safety tested’ label. The Commission is not convinced that an additional safety marking on products – even a voluntary one – would add value for European consumers or reinforce their safety. Rather, it may increase confusion, contradict certain parts of EU legislation on CE marking and, potentially, bring the application of testing with no extra benefits.

Secondly, our concerns are related to trademark protection. Indeed, Europe needs to take effective measures against intellectual property rights violations. However, this should remain a subject of specific EU legislation and should not be mixed up with product safety regulation.

Thirdly, our joint objective is to simplify the current rules. This means laying down a common set of obligations for economic operators across sectors, strictly in line with the existing framework for the marketing of products. Any amendments that introduce additional obligations for non-harmonised consumer goods could jeopardise this objective.

Finally, the Commission acknowledges that stricter rules on penalties could contribute to the effectiveness of market surveillance. However, the proposed ceiling for administrative penalties and a possible blacklist could be counterproductive. With these points in mind, I want to conclude by confirming the Commission’s readiness to work closely with Parliament and the Council to reach agreement on the two regulations as soon as possible.

On a separate note, I would like to thank Mr Weidenholzer and his shadow rapporteurs for their intensive work on the report on consumer utilities. I welcome the final agreement reached. It recognises that consumer protection is already well embodied in EU legislation for the sectors identified, but it also gives us useful guidelines for addressing the remaining challenges.

In this regard, let me remind you of some ongoing activities of the Commission. Firstly, the Connected Continent proposal that you strongly supported aiming to strengthen end users’ rights concerning many of the key issues identified in your report. Secondly, our work with stakeholders on the reliability of comparison tools, price transparency and clear billing, especially in the energy sector. Thirdly, our ongoing study on consumer vulnerability patterns in key sectors and our constant efforts to make sure the existing consumer protection legislation is effectively implemented.

Finally, the Commission is continuing its intense work with consumers’ organisations, both at EU and national level. I am confident that all these actions will also contribute to better protection of consumers in the utility markets.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, Raportor pentru aviz Comisia pentru comerţ internaţional. - Domnule Președinte, doresc să salut noul regulament propus de către executivul european, acest regulament răspunde preocupării exprimate de Parlamentul European cu privire la riscurile pentru siguranța consumatorilor europeni ca urmare a unei legislații fragmentate.

Astfel, Comisia Europeană propune simplificarea cadrului legislativ actual cu privire la supravegherea anumitor categorii de produse care pătrund pe piața europeană. Principalul obiectiv este restaurarea încrederii consumatorilor în buna funcționare a pieței interne prin monitorizarea mai strictă a produselor care prezintă un risc pentru sănătate și pentru mediu.

În calitate de raportor pentru aviz din partea Comisiei pentru comerț internațional pentru acest dosar, am propus ca Uniunea Europeană să intensifice cooperarea cu statele care sunt principalii exportatori pe piața europeană. De asemenea, am sugerat ca sistemul de alertă rapidă RAPEC să includă o arie mai extinsă a produselor supravegheate și să permită, în egală măsură, participarea statelor terțe. Nu în ultimul rând, am insistat asupra importanței unor sancțiuni coordonate impuse de statele membre UE cu scopul de a descuraja încălcarea normelor europene de către operatorii economici externi.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, relatrice per parere della commissione per il commercio internazionale. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione si fonda su due principi fondamentali: la democrazia e la libertà. Per poterli esercitare dobbiamo difendere il diritto dei cittadini alla conoscenza. Solo la conoscenza dà piena e consapevole capacità di scelta in politica come nel commercio.

È il momento di risolvere il dissidio fra paesi importatori e paesi manufatturieri, che aumenta la povertà in tutta l'Unione. Chi voterà contro il regolamento e l'articolo 7 avrà la responsabilità di sancire diseguaglianze inaccettabili all'interno dell'Unione e tra i consumatori europei e quelli di altre potenze mondiali e condannerà le nostre imprese manufatturiere a rimanere in condizioni di inferiorità nel mercato globale.

Il Parlamento europeo non sia complice di quei governi che vogliono un'Europa incapace di garantire agli europei gli stessi diritti che in altri paesi sono da tempo applicati, governi che dal conflitto tra chi importa e chi produce traggono potere. Dopo 25 anni in Parlamento, esprimo una ferma condanna all'operato del Consiglio, che con il suo atteggiamento rischia di allontanare i cittadini dall'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, relatrice per parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea si sottoporrà presto al giudizio dei suoi cittadini e per farlo con buone possibilità di sconfiggere tanto scetticismo imperante dovrà presentarsi con un carniere abbastanza pieno di buoni risultati, cioè risultati direttamente utili per i cittadini.

Queste proposte vanno proprio nella direzione di dare valore alla cittadinanza, rafforzando la sicurezza dei consumatori, la garanzia di qualità dei prodotti e la lotta alla contraffazione di prodotti che oggi risultano anche dannosi per la salute – pensiamo ai bambini e ai consumatori vulnerabili. Ritengo che tutto il pacchetto vada nel senso del rafforzamento dei cittadini, della loro informazione, la loro sicurezza e la loro maturità. Ringrazio l'onorevole Schaldemose e gli altri relatori per l'importante lavoro svolto.

Vorrei spendere una parola anche sul "Made in", da alcuni ancora contestato. Anche questo nuovo strumento dell'origine e della denominazione del paese d'origine va proprio nel senso della sicurezza, toccando due aspetti, due obiettivi e risultati: il consumatore – che va rispettato nei suoi diritti d'informazione – e le aziende, quelle aziende virtuose che producono bene, rispettando la qualità e la sicurezza, che non sono un bene di questo o quel paese, ma dell'intera economia del continente europeo.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštalka, navrhovatel za Výbor pro právní záležitosti. - Vážený pane předsedající, z[nbsp ]průzkumů z[nbsp ]roku 2012 vyplývá, že 27 % spotřebitelů se domnívá, že velká část nepotravinářského spotřebního zboží na trhu Evropské unie není bezpečná.

Navíc stále se měnící výzvy globálních trhů, složité dodavatelské řetězce či přeshraniční obchod ohrožují bezpečnost spotřebitelů a tím se může i oslabovat důvěra občanů v[nbsp ]Evropskou unii jako takovou. Proto připomínám tolik důležitou zásadu obezřetnosti, kterou bohužel Komise do svého návrhu textu nezařadila. Domnívám se, že je důležité zásadu obezřetnosti, jak je stanovena čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, opět zavést.

Vítám, že se nám podařilo upřesnit kategorii tzv. zranitelných spotřebitelů, tedy dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením. Chtěl bych připomenout i systém včasného varovaní RAPEX, který je dobrým příkladem ochrany spotřebitelů právě v[nbsp ]oblasti nepotravinářských výrobků. Stejně jako např. systém RASFF v[nbsp ]oblasti potravin.

Stávající ustanovení v[nbsp ]této oblasti spolu s[nbsp ]nařízením o bezpečnosti nepotravinářských spotřebních výrobků povedou k[nbsp ]vytvoření jistého zastřešení, které vyplní mezeru ve stávajících unijních předpisech. Jedná se tedy o široký legislativní rámec spíše horizontální povahy, který má pokrývat jak stávající výrobky, tak v[nbsp ]případě potřeby i výrobky nové.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz, a PPE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Biztos Urak, tisztelt Jelentéstevők! Nagyon fontos témáról tárgyalunk ezen a kiemelt vitán. Engedjék meg, hogy árnyék-jelentéstevőként elsősorban Weidenholzer úrnak a jelentéséhez szóljak hozzá a közüzemi szolgáltatásokról szóló jelentés fogyasztóvédelmi szempontból témakörben.

Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a jelentés a kezdeti nehézségek ellenre nagyon jó végkifejletet vett, és jó kompromisszumban sikerült megállapodni, ami elsősorban a fogyasztóknak az érdekét szolgálja a későbbiekben. A jelentéstevő négy fő témakört azonosított: a távközlést, a postát, a közlekedést és az energiapiacot, amelyek kellően ágyazottak és beágyazottak a belső piacba. Örülök annak, hogy az a végső következtetés alakult ki, hogy bár ezek a területek nagyon fontosak, de közös uniós szintű szabályozásra nincs szükség, hiszen az ágazati szabályozások megfelelőek és be tudják tölteni azt a szerepet, amit éppen szükséges, hogy betöltsenek fogyasztóvédelmi szempontból. Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy egy európai szintű szabályozás akár szubszidiaritási és párhuzamossági kérdéseket is felvetett volna, amit nem lenne célszerű most elővenni.

Az egyetlen témakör, amit ki szeretnék hangsúlyosan emelni ez az energiapiac, amit biztos úr is kiemelt. Jelentős erőfeszítések történtek az átláthatóság érdekében, ugyanakkor azt is kell látni, hogy bár a szabályozás megtörtént itt, mégsem olyan szintű ez a verseny, ami a szabad piacon lehetővé tette volna, hogy a fogyasztói árak csökkenjenek. Ezért fontos, hogy a tagállami hatáskört például szabályozási vagy éppen számlázási tekintetben meghagyjuk, és áttekintést eszerint kapjunk róla. Ami az intelligens méréseket illeti, itt egy alapos költség-haszon értékelésre van szükség. Örülök annak, hogy a létrejött szabályozás mindkét területen olyat alkotott, ami a fogyasztók számára további biztonságot jelent.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Zunächst möchte ich im Namen meiner Fraktion, der Sozialdemokratischen Fraktion, ein großes Lob an die Berichterstatterinnen und den Berichterstatter für die wirklich hervorragende Arbeit, die geleistet wurde, aussprechen. Und auch einen Dank an die Europäische Kommission dafür, dass Sie, Herr Mimica, gerade gesagt haben, dass Sie das Vorsorgeprinzip auch wieder aufnehmen wollen, so wie der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz es wieder eingeführt hat. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich, gerade für die Produktsicherheit.

Es geht darum, dass wir gute und sichere Produkte haben wollen in der Europäischen Union. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Sicherheitskennzeichnung auch wirklich mal eingeführt wird. Da bin ich nicht mit Ihnen einverstanden. Denn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger verlässlich wissen können, was von einem Dritten zertifiziert worden ist und was nicht, und das insbesondere für gefährliche Produkte und – noch wichtiger – für Produkte, die an Kinder gerichtet sind – Spielzeug und anderes. Wir wollen dafür sorgen, dass diese auch wirklich sicher sind und dass die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie im Laden sind, das auch wirklich nachvollziehen können. Das ist für uns Sozialdemokraten äußerst wichtig. Daher möchte ich Sie darum bitten, dies noch einmal zu überdenken. Wir sind natürlich auch gesprächsbereit, wie wir das organisieren. Aber es sollte wirklich sicher sein.

Außerdem wissen wir von RAPEX, dass die Rückverfolgbarkeit gerade von gefährlichen Produkten sehr problematisch ist; laut RAPEX, wo ja eigentlich nur die schlimmsten Fälle gemeldet sind, sind immerhin 10[nbsp ]% der Produkte nicht rückverfolgbar. Das sagt die Europäische Kommission. Das ist Ihre Statistik. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir mit dieser Frage umgehen, und zum Beispiel die Herkunftskennzeichnung durchsetzen und verpflichtend machen, damit sichergestellt werden kann, dass auch hier die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns in der Grundrichtung und Stoßrichtung des Gesetzespakets einig, nämlich der Verbesserung von Produktsicherheit und Marktüberwachung. Aber genau aus diesem Grund haben wir Liberale im Ausschuss gegen den Bericht der Kollegin Schaldemose gestimmt und haben auch jetzt als einzige Fraktion den Antrag gestellt, Artikel 7 zu streichen.

Denn wir erreichen eben gerade das Ziel Produktsicherheit und bessere Marktüberwachung mit diesem Vorschlag nicht. Aus zwei Gründen: Erstens das „ EU safety tested marking, eine Art CE+-Kennzeichnung, die vor allem kleinen und mittleren Unternehmen Tausende von zusätzlichen Bürokratiekosten auferlegt, um teilweise absolut sichere Produkte zu testen. Für einen Großteil der Produkte gibt es noch nicht einmal Prüfstandards. Wie sollen sie denn dann getestet werden? Nicht nur Wirtschaftsverbände, auch Verbraucherverbände sind hier stark dagegen.

Und zweitens das verpflichtende Herkunftslandprinzip oder sogenannte Made in. Wir wollen – jedenfalls wir deutschen Liberalen und viele Kollegen aus der liberalen Fraktion – das Made in erhalten. Wir wollen es nicht abschaffen. Es ist nämlich ein Gütesiegel. Wir wollen es als Gütesiegel und Qualitätsmerkmal erhalten.

Aber darum geht es ja in der Verordnung nicht. Es geht hier in der Verordnung um die Sicherheit der Produkte. Ist denn jetzt ein Produkt, das in Europa entwickelt, konstruiert und designt wurde, aber hauptsächlich in China hergestellt worden ist, das also Made in China irgendwo stehen hat, weniger sicher, als ein in der EU hergestelltes Produkt? Nein, nicht zwangsläufig. Die Verordnung enthält Vorschriften, die den Verbraucher irreführen. Genau deshalb sind wir gegen diese Regelungen, wie der Europäische Verbraucherverband ANEC, der sich strikt dagegen ausgesprochen hat.

Frau Gebhardt, Sie müssen schon erklären, warum der Wirtschaftsminister Gabriel, Ihr Parteivorsitzender, auch gegen diese Regelung ist. Lasst uns diesen Änderungsantrag annehmen, lasst uns den Artikel 7 streichen und damit den Weg frei machen für bessere Produktsicherheit und für den Erhalt des Gütesiegels Made in/Made in Germany – wir wollen es sichern!

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Auch ich möchte mich ausdrücklich bei den Berichterstatterinnen bedanken, vor allem bei Frau Schaldemose, denn ohne Frau Schaldemose hätten wir wahrscheinlich den Vorstoß der Kommission nicht bekommen.

Ich kann mich gut entsinnen – wir arbeiten jetzt schon seit über fünf Jahren daran, dass wir endlich eine bessere Marktaufsicht in Europa bekommen, weil wir beide fest davon überzeugt sind, dass die besten Richtlinien nichts taugen, wenn die Marktaufsicht nicht gestärkt wird und wenn sie nicht gemeinsame Standards hat. Das Problem ist nur – und das ist heute der traurige Punkt in dieser Debatte –, dass diese Richtlinie, so wie sie von der Kommission vorgeschlagen worden ist, niemals kommen wird, weil sie im Rat blockiert ist. Ich weiß, dass beide Berichterstatterinnen versucht haben, alles zu tun, um diese Blockade aufzuhalten, aber es hat nicht geklappt. Das heißt, die Blockade bleibt weiterhin bestehen.

Ich möchte die Möglichkeit der heutigen Aussprache dazu nutzen, die Kommission aufzufordern, sich von sich aus zu überlegen, wie sie die Blockade aufheben kann. Denn wir brauchen wirklich eine gut funktionierende Marktaufsicht.

Aber ich befürchte, dass in diesen beiden Verordnungen Vorschläge enthalten sind, die sie verfälscht haben und die sie für die Mitgliedstaaten nicht annehmbar gemacht haben. Deshalb wäre ich dankbar, wenn die Kommission die Spreu vom Weizen trennen und sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren würde, die wirklich zu mehr Verbrauchersicherheit beitragen und die Marktaufsicht stärken.

Ich bin persönlich der Meinung, dass eine Herkunftslandbezeichnung auf der Basis eines Zollkodex – und um nichts anderes geht es –, wo letztendlich nur das Land festgehalten wird, in dem die letzte Wertsteigerung stattgefunden hat, nicht zur Verbrauchersicherheit beiträgt, sondern eher zur Verwirrung der Verbraucher.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the Commission recently named the Product Safety Directive as one of the ten most burdensome pieces of European legislation. We set out to simplify the law and to reduce costs for businesses. Unfortunately, reform of this legislation aimed at improving the single market and protecting consumers has been hijacked by Socialists in this Parliament intent on creating a European nanny state.

Let me give you just one example: the Labour Party and their allies want ‘to prohibit the manufacture of products that are likely to be confused with foodstuffs due to their form, odour, colour, appearance, packaging, labelling, volume, size’ or indeed any other characteristics.

Now a business in my constituency manufactures soaps and bubble bars like these.

(The speaker held up some soaps in the form of carrots)

They look like carrots. That is the point. Yet the Socialists want to ban them because they look like food. Why? People love them and there has not been a single complaint. It would seem that the Left in this House are on a crusade to stop people accidentally gorging themselves on soap!

This is a perfect example of what is wrong with how we make laws in this place. This is, or could be, a helpful law that ensures safe products across Europe and across the single market. Instead politicians are using it to control people’s lives. If we want our constituents to trust us to make good laws, we must trust them to live their lives responsibly.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrebbe essere ovvio per un genitore come me, padre di un bambino di dieci anni, sapere dove è stato fabbricato e con quali materiali il giocattolo con cui lo faccio giocare. Queste indicazioni dovrebbero essere ovviamente sull'etichetta.

La maglietta che faccio indossare a mia figlia di quindici mesi deve riportare sull'etichetta dove è stata fatta e con quali prodotti perché se contiene sostanze tossiche io – da papà, prima ancora che da politico – devo sapere dove reclamare. Mi stupisco pertanto che ci sia ancora qualcuno in Europa che, nel nome del profitto delle multinazionali che magari gli pagano la campagna elettorale, sostiene che il consumatore deve ignorare. Il consumatore deve sapere e noi siamo qui per difendere i nostri cittadini e i nostri lavoratori.

Se qualcuno – e mi riferisco agli amici della signora Merkel – ha interesse a difendere coloro che producono in Cina, vada a farsi eleggere in Cina, vada a fare il parlamentare cinese e non il parlamentare europeo, perché dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori, dei produttori e dei consumatori europei. Do quindi appuntamento alle urne il 25 maggio, perché noi pensiamo a un'altra Europa, fondata sul lavoro, sul rispetto, sulla salute, sul rispetto dei lavoratori e dei consumatori e non del profitto.

Spero che in questo Parlamento ci sia qualche lobbista in meno, qualche tifoso dell'euro in meno – l'euro è una moneta sbagliata e criminale che verrà seppellita dal voto degli europei – e qualcuno che si interessa di più ai diritti e alla sicurezza dei nostri bambini piuttosto che all'arricchimento di qualche multinazionale che produce altrove e viene a vendere le sue schifezze dalle nostre parti.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the 2012 report of RAPEX reported that there had been a 26% increase in the number of alerts for dangerous products. This was not just the result of greater market surveillance, as the rapporteur said; the number of dangerous products really was increasing. Do we know the countries from which these products come? There have been some coded hints this morning, but only coded ones. On 20[nbsp ]January, we learnt from a debate on a proposed regulation for consumer protection that 58% of notifications for dangerous products related to goods from China, and that in a further 16% of cases it was not possible to identify the country of origin.

Importation of cheap goods from emergent economies does not only undermine our manufacturing basis (and of course the jobs of our workers), it also has the potential for injuring our consumers. Freedom of movement of goods – not just within the EU, but globally – is the root cause of dangerous products in our markets. The EU is not so much a European Union, as it is becoming a global union.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Herr Präsident, meine Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir von der EVP-Fraktion haben immer dafür gekämpft und den Vorschlag der Kommission entsprechend unterstützt, dass wir zu einer besseren Marktüberwachung und zu einer besseren Marktaufsicht in Europa kommen, um Verbraucherprodukte am Ende auf dem Markt besser kontrollieren zu können. Dazu sind aber Überwachungspersonal und Überwachungskapazitäten bei den Mitgliedstaaten notwendig. Was wir heute beschließen, ist ein Ziel ohne Ergebnis, denn es wird am Ende von den Mitgliedstaaten in dieser Form nicht umgesetzt werden. Deswegen haben wir das Ziel, das wir erreichen wollten, nicht geschafft. Wir haben der ganzen Sache einen Bärendienst erwiesen, weil wir politische Überlegungen in eine rein wirtschaftliche Frage miteinbezogen haben.

Natürlich ist mir bekannt, dass in vielen Ländern die Überzeugung vorherrscht, dass, wenn auf bestimmten Verbraucherprodukten das Herkunftssiegel nach anderen Kriterien aufgeführt wird, die Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmte Produkte lieber kaufen. Wir müssen dann aber auch ganz offen sagen: Es geht hier um eine politische Geschichte, und politische Entscheidungen in der Wirtschaftspolitik – auch Kollege Fox und Frau Rühle haben schon darauf hingewiesen – sind nicht immer ohne Zweifel die richtigen Entscheidungen.

Deswegen brauchen wir einfach eine nüchterne Analyse – Fakten, Zahlen –, und nicht Emotionen, was dieser Vorschlag am Ende bringen kann. Nur dann kann es auch gelingen. Da bin ich den Kommissaren sehr dankbar, dass sie auch versucht haben, mit dem Rat nach Kompromissen zu suchen. Nur dann kann es uns gelingen, mit dem Rat einen Kompromiss zu schließen und in der Sache am Ende tatsächlich etwas für die Verbraucher zu erreichen. Das kann jetzt leider erst in der nächsten Legislaturperiode geschehen.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, come Lei sa, il tema dei diritti è molto importante per tutti i cittadini europei. In questo caso si tratta dei diritti dei consumatori.

I consumatori devono essere messi in condizione di poter scegliere liberamente dove destinare la loro attenzione e quali prodotti consumare e solo la consapevolezza è la strada che dobbiamo battere per far sì che le persone vengano messe nella migliore delle condizioni possibili. La tracciabilità dei prodotti serve a questo, non a difenderli astrattamente, ma a dar loro tutti gli elementi di conoscenza di cui hanno bisogno per poter decidere dove e come destinare le loro risorse.

Il lavoro svolto dall'onorevole Schaldemose e dagli altri relatori è ottimo e ritengo che l'articolo 7 ne sia al centro perché riassume l'idea che sto proponendo. I diritti sono molto importanti nelle società moderne, in particolare i diritti della persona in quanto lavoratore, ma anche in quanto cittadino o consumatore. Per questo meritano l'attenzione che questa relazione dedica loro.

 
  
MPphoto
 

  Eduard-Raul Hellvig (ALDE). - Domnule Președinte, libera circulație a produselor în Uniunea Europeană ne-a adus tuturor beneficii imense, însă este deosebit de important să ne asigurăm că doar acele produse care nu reprezintă niciun fel de pericol pentru consumatori pot circula liber. Regulile în materie de siguranță a produselor ar fi cu totul ineficiente în absența unui sistem performant de supraveghere a produselor care să controleze respectarea acestor reguli și prin care să poată fi eliminate de pe piață acele produse care amenință sănătatea sau siguranța consumatorilor.

Împreună cu doamna Pietikäinen și cu ceilalți colegi, cărora țin să le mulțumesc pe această cale, cred că am reușit să formulăm o serie de propuneri care să amelioreze textul propus de Comisie. Noul regulament simplifică și eficientizează sistemul de supraveghere a pieței, stabilind proceduri comune indiferent de categoria de produse vizate, respectiv o cronologie clară a acestor proceduri, ceea ce va facilita munca autorităților naționale și va reduce costurile de adaptare pentru operatorii economici.

Este nevoie să menținem și să consolidăm sistemul RAPEC pentru a transmite un mesaj clar celor care cred că încălcarea legislației este un mijloc legitim de a obține un avantaj.

Închei prin a-mi exprima regretul pentru faptul că, din cauza blocajului la nivelul Consiliului, nu am putut ajunge la un acord în prima lectură, întârziind astfel niște măsuri importante de protecție a consumatorilor.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE). - Monsieur le Président, je voulais revenir sur un aspect de ce texte, sur le fameux "made in".

Nous sommes bien conscients, et d'autres l'ont dit avant moi, que ce n'est pas un instrument parfait de traçabilité tel qu'il apparaît dans ce texte. Ce n'est peut-être pas non plus le meilleur endroit, dans un texte sur la sécurité des produits, pour travailler sur le "made in", mais je reste fermement convaincue qu'il faut avancer sur ce sujet et que c'est extrêmement important.

C'est un instrument précieux pour relocaliser notre économie et donc, d'un point de vue strictement écologique, c'est extrêmement important. C'est très important aussi pour les consommateurs, pour leur offrir un moyen, un outil leur permettant de faire leur choix de consommateur. Et c'est justement parce que c'est bloqué au Conseil et parce que c'est difficile, qu'il nous faut maintenir ce "made in" dans le texte et rejeter l'amendement qui vise à le supprimer.

C'est un signal que nous donnons à la Commission, à votre successeur pour que l'on avance sur ce sujet. C'est aussi un signal, si on le retient, que nous pourrons donner aussi au Conseil pour qu'on fasse de ce "made in" un vrai instrument de relocalisation et de relance de l'économie en Europe.

Je pense que c'est une occasion et j'espère que nous serons nombreux à la saisir.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Mr President, I want to reflect on all the dossiers as chairman of the committee and I want to say first of all that the biggest disappointment for the members of the committee – and especially Ms[nbsp ]Schaldemose and Ms Pietikäinen – is that we are not putting before you today a first-reading agreement with the Council.

We shaped our work so as to deliver a report at the end of October to give us time to do that, and Ms Schaldemose led that process for five years beforehand, as Ms Rühle pointed out, and the Commission incorporated a lot of ideas in its proposal. I think it is a real shame that we are not delivering to the consumers because of the one issue of ‘made in’, and Ms Durant gave the game away because she talked not about consumer safety but about reviving the European economy. I do not think that is the issue here; it is that we are letting down consumers because we are allowing this issue to block the whole dossier and the Council and Commission both have to do something about it.

I want to turn now, if I may very briefly, to Mr[nbsp ]Weidenholzer’s report, for which I was shadow. He says that it has come out as a good report and I just want to identify the focus of the work that we have been doing, which is what consumers are looking for. They want clear, independent, transparent information about the complex products that they are buying and they want to be able to switch suppliers quickly and easily. That is what is going to make the utilities market for consumers more effective.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non riesco davvero a capire come sia possibile che ci sia ancora qualcuno che si oppone alla denominazione di origine, al cosiddetto "made in".

Questo Parlamento si era già espresso a stragrande maggioranza sul tema, ma il Consiglio e la Commissione non hanno accolto le nostre richieste, che sono quelle dei cittadini e dei consumatori europei che vorrebbero essere informati su quello che acquistano. Mi chiedo quali siano le ragioni di coloro che non vogliono indicare chiaramente l'origine di un prodotto e faccio veramente fatica a capirle. Credo sia nell'interesse di tutti avere le più ampie garanzie in termini di sicurezza e qualità e non penso che questo costituisca un pesante aggravio burocratico, come sostiene qualcuno del fronte del no, che poi non è altro che il fronte del Nord. Sono infatti questi i paesi che si sono opposti sin dal principio a una norma che tutela i nostri prodotti e i nostri produttori.

La cosa assurda è che molti dei nostri competitori internazionali prevedono norme di questo tipo, mentre l'Europa sta qui a litigare se sia questa la giusta relazione in cui inserire o meno un simile provvedimento.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Durch die globalen Produktionsketten ist es oft schwierig, die Herkunft eines Produktes nachzuvollziehen. Im RAPEX-Warnsystem der EU für gefährliche Produkte können ca. 10[nbsp ]% der aufgegriffenen Waren nicht zurückverfolgt werden. Es braucht also härtere Strafen für Firmen, die potenziell gefährliche Waren anbieten. Unternehmen, die wiederholt und vorsätzlich gegen europäische Sicherheitsnormen verstoßen, sollen auf einer EU-weiten Schwarzen Liste an den Pranger gestellt werden.

Positiv ist auch die neue freiwillige Kennzeichnung „ EU-geprüfte Sicherheit“. Der Konsument weiß damit – und das ist wichtig –, dass ein Produkt von unabhängiger Stelle getestet und als sicher bewertet wurde. Die Made in-Kennzeichnung ist sicher ein sehr interessanter Ansatz, sie liefert allerdings nur Informationen über den letzten Verarbeitungsschritt. Das lässt in manchen Produktionssparten nur wenige Aussagen über die Qualität zu.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). - Mr President, I would like to thank all three rapporteurs for their hard work on these important dossiers. In Christel Schaldemose’s report, the need to update general product safety rules after 10 years is vitally important for consumer safety and particularly for how we protect children. For example, currently in the UK one in 10 burns in children is due to hair straighteners and I want to commend to the House the work of Electrical Safety First for their campaign on the issue, along with the Child Accident Prevention Trust.

On the utilities report, the cost of living crisis is the key issue in the EU. When prices are rising but people’s wages are stagnating, families and individuals suffer when having to make decisions on whether to keep warm or buy food. It is a disgrace that the Conservatives in this House deleted a paragraph in this report on energy poverty, at a time when our citizens want to see us address these critical issues. On a positive note, I welcome more transparency in energy tariffs and hope that we will see energy companies address transparency with clearer and more comprehensive consumer information on pricing.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Konsumentprodukter måste vara säkra och hålla en hög kvalitet. Men kvaliteten fastställer man genom tester, inte beroende på vilket land produkten har tillverkats i.

Jag är emot ursprungsmärkning och var det också som skuggföredragande för tullkodexen, Union Customs Code, men fick där ge mig och acceptera en kompromiss som Heide Rühle nämnde här tidigare.

Ursprungsmärkning med risk för protektionism – det är nämligen det vi talar om här – ska emellertid inte in i den här förordningen. EU-reglerna om ursprungsmärkning är komplicerade och kommer att öka kostnaden för hanteringen av konsumentprodukter. En kostnad som i slutändan kommer att bäras av EU:s konsumenter.

Europas företag, framför allt småföretag, behöver inte mer byråkrati och ökade kostnader. Det är precis tvärtom, man behöver mindre byråkrati och minskade kostnader.

(Talaren samtyckte till att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen).

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, all'onorevole Schmidt che sostiene che queste norme farebbero aumentare i costi per le piccole imprese, chiedo se sia a conoscenza di quante migliaia di piccole imprese stanno fallendo a causa dell'importazione di prodotti privi di etichetta provenienti dalla Cina, dal Pakistan e che sono prodotti da aziende che sfruttano i bambini o che per la lavorazione usano prodotti chimici, additivi e coloranti vietati in Europa.

L'onorevole Schmidt afferma che una norma come questa sull'etichettatura e sul "made in" obbligatorio farebbe aumentare i costi per le piccole aziende europee. Ma lo sa l'onorevole Schmidt che nelle regioni del Sud Italia, come quella da dove vengo io – la Puglia, la Calabria, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e la Basilicata – falliscono ogni giorno centinaia di aziende che producono tessili, calzature e abbigliamento, o non aprono nuove aziende per la produzione di giocattoli semplicemente perché subiscono una concorrenza sleale. Tra l'aumento dei costi e il fallimento delle aziende, che cosa preferisce Lei, onorevole?

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE), blue-card answer. – I can agree with a lot of the problems you mention here, but it has nothing to do with what I am proposing. Of course we differ, as I am a free trader: I think free trade is very good. I know that this labelling is used to protect European goods and European industry in a false manner. If you want to get rid of all these problems you mention, this is not the right way. It will increase costs and will be less competitive for the European market and for the SMEs that you believe that you are protecting. Free trade is actually helping Europe, not protectionism.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). - Vážený pane předsedající, s Christel se mi vždycky velice dobře spolupracovalo a velmi si jí vážím. Nicméně, když se bavíme o této směrnici, tak je třeba říct, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly, protože jak jinak lze zhodnotit nápad, který označuje za nebezpečný výrobek, který může i jen vzdáleně připomínat potravinu. Nedej bože, aby jako potravina třeba jenom voněl. To budeme muset nyní zakázat mýdla a šampony s vůní ovoce.

To, že za nebezpečný výrobek má být označen i ten výrobek, který není vůbec dětem určen, ale postačí, že by na základě svého vzhledu či obalu mohl být pro děti jen lákavý, mi přijde mimo racionální chápání. Nechci domýšlet, kolik bude nespokojených občanů, až zjistí, že díky poslancům EP si nemohou dovolit svůj oblíbený výrobek jenom proto, že kdyby se k němu náhodou dostaly děti, tak by si s ním dokázaly vyhrát. Předpokládám, že tímto nápadem se dnes zabýváme jen proto, že je to naše poslední schůze a neriskujeme zcela oprávněnou defenestraci.

(Řečník souhlasil s[nbsp ]tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 149 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE), vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka Sprašujem gospoda Kožušnika, ki je predlagal detaljne rešitve.

Kako bi pa reševal to, da imamo danes v Evropi več kot tretjino prebivalcev, starejših kot 65 let, predvidoma vsi slabo vidijo. In kako bi reševal pravzaprav, da bo tem ljudem tudi oznaka bliže.

Torej mi gremo s tem označevanjem čez vsako mejo, zraven se pa ne vprašamo, ali je to še funkcionalno in ali je to še blizu ljudem.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Vážený pane předsedající, já rozhodně vůbec nekritizuji původní návrh. My se ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů tímto návrhem zabýváme více než pět let. Náš předseda Malcolm Harbour zdůraznil, že největším problémem bylo potom to samotné projednávání a dojednávání kompromisu. Já nesouhlasím s[nbsp ]tím závěrem. S principem ochrany spotřebitele samozřejmě souhlasím.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, στη συζήτηση που κάνουμε, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τι προτιμάμε: ασφάλεια προϊόντων ή έλεγχο της αγοράς; Θεωρώ ότι πρέπει και τα δύο να συνυπάρχουν. Και ο καταναλωτής να αισθάνεται ασφαλής μέσα από την ασφάλεια των προϊόντων, και ο μικροεπιχειρηματίας να μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του.

Ερώτημα: μπορούμε να τα καταφέρουμε και τα δύο; Νομίζω ότι μπορούμε. Το ισχυρίζομαι αυτό, γιατί βασίζομαι και στην πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή, και στην εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει οι εισηγητές και ιδιαίτερα η κυρία Schaldemose. Πέντε χρόνια με την πολύ καλή προεδρία του Malcolm Harbour στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έχουμε εργαστεί προς όφελος των καταναλωτών. Τώρα φθάνουμε στο τελικό στάδιο και εδώ υπάρχει ένα αγκάθι που είναι το made in, η καταγωγή. Θέλουν οι καταναλωτές να ξέρουν τί προϊόντα βάζουν στο σπίτι τους. Θέλουν οι καταναλωτές, και νομίζω ότι έχουν δίκιο, να ξέρουν πόσο ασφαλή είναι τα προϊόντα που βάζουν μέσα στο σπίτι τους, γιατί έχουν παιδιά, γιατί έχουν ηλικιωμένους, γιατί ενδεχομένως έχουν ανάπηρους. Πρέπει να το σεβαστούμε και να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, i liberaldemocratici europei hanno già sostenuto questo provvedimento in un'altra forma ma nella stessa sostanza quando se ne è discusso in sede di commissione per il commercio internazionale. Lo faranno ancora oggi.

Noto con piacere che, rispetto al Consiglio, il Parlamento dimostra maggiore vicinanza nei confronti dei consumatori, che hanno bisogno di conoscere l'origine di un prodotto e rispetto a quegli imprenditori che vengono così premiati per non aver delocalizzato e non aver cominciato a investire fuori dai confini dell'Unione europea, come molti altri hanno fatto.

Dispiace dover constatare che il Consiglio, in particolare alcuni paesi, ma tutto sommato molti governi, non credono a questo elemento di marcatura di origine del prodotto che renderebbe l'Unione europea molto più vicina all'India, alla Cina, al Giappone, agli Stati Uniti, al Messico, all'Australia, a tutte queste altre grandi regioni commerciali che già hanno la marcatura di origine obbligatoria.

Viviamo in un mondo con persone tribalizzate e prodotti sempre più internazionali. La marcatura di origine di un prodotto può, tutto sommato, invertire questo processo, rendere più chiara l'origine del prodotto e più consapevoli e maturi i nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría (PPE). - Señor Presidente, el paquete legislativo sobre la seguridad de los productos de consumo constituye un gran avance en la protección de los consumidores europeos y relanza la competitividad de nuestras empresas en los mercados internacionales. Quisiera incidir en mi intervención en lo que considero un avance vital de este paquete normativo: la inclusión de la obligatoriedad del etiquetado de origen, detallada en el artículo 7 del Reglamento sobre la seguridad de los productos de consumo.

Creo que es, sin duda, una gran oportunidad para fabricantes, importadores, consumidores y, en especial, para nuestras PYME. Para las PYME europeas. Esta medida crea una norma única más sencilla para todos y ofrece la posibilidad de acceder y competir mejor y en igualdad de condiciones a nuestras empresas, en especial a nuestras PYME, en el mercado global.

En Europa fabricamos nuestros productos con los más altos estándares de calidad del mundo. Pedimos a nuestras empresas mayores esfuerzos que los que les piden nuestros competidores a las suyas. Debemos capitalizar nuestra garantía de calidad. Debemos sacar partido del mayor valor añadido de nuestros productos.

El etiquetado de origen también aumenta la información a los consumidores, permitiendo que tomen decisiones informadas y conscientes a la hora de consumir. El consumidor debe saber de dónde proceden los productos que adquiere, y se le debe garantizar que cumplen nuestros altos estándares normativos de calidad y seguridad y que son acordes a nuestra legislación social, laboral y medioambiental, evitando así abusos y permitiendo luchar mejor contra la falsificación.

Con el «Made in» llenamos una carencia en la legislación de la Unión Europea y creamos más mercado único europeo, más Europa para salir de la crisis. No es ni mucho menos una medida proteccionista, sino más bien lo contrario: una medida europeísta. Creo, por ello, fundamental, pedir a esta Cámara que apoye la aprobación de este importante artículo 7 del Reglamento sobre la seguridad de los productos de consumo.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señor Presidente, se está hablando esta mañana de costes o seguridad ―ambos son compatibles― y de vigilancia de productos y mercados, necesaria para garantizar la transposición y así reforzar la confianza y seguridad de los ciudadanos.

Pero hay que ir más allá, y esto debería saberlo el Consejo per se porque con la mejora del sistema de alerta rápida para productos peligrosos, su número ha aumentado.

Hay que actuar frente a los problemas regulando con mayor celeridad para evitar efectos no deseados ―principio de cautela― y acabar con las lagunas legales. Además, y tal como recoge el artículo 7, la indicación obligatoria del país de origen ―información veraz e imprescindible para los consumidores― y la trazabilidad de los productos permitirá luchar contra la competencia desleal y la inseguridad. Así pues, celebro la aprobación de esta necesaria medida porque ha sido respaldada por una amplia mayoría del sector industrial. Y también hay que prestar atención a los consumidores vulnerables al evaluar la seguridad.

Finalmente, felicito a mis colegas por el excelente trabajo, y animo y hago una llamada a los Gobiernos, así como al Consejo, para que alcancen un acuerdo cuanto antes y transpongan en tiempo y forma esta importante y decisiva legislación.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - Panie Przewodniczący! Rzeczywiście, jak najszybciej powinniśmy przyjąć to rozporządzenie o bezpieczeństwie produktów konsumenckich, a do tego potrzebny jest szybki i dobry kompromis z Radą, bo przecież chodzi nam o to, żeby konsument do rynku europejskiego miał dobrze ugruntowane zaufanie. Od tego zależy nasze dalsze dobre funkcjonowanie, miejsca pracy, dalszy rozwój ekonomii europejskiej. Ja będę głosować za wprowadzeniem oznaczenia made in, bo poprawi to bezpieczeństwo produktów, ułatwi walkę z podróbkami. Konsumenci dostaną więcej informacji, oni zresztą tego chcą. I uważam też, że przy tym wszystkim powinniśmy jednak popracować jeszcze dalej nad definicją made in, którą tutaj proponowaliśmy, i może należałoby wyłączyć niektóre grupy produktów z tego obowiązku. Pamiętajmy też przy okazji o tym, że to niekoniecznie kraj jest odpowiedzialny za jakość produktu, tylko często odpowiedzialny jest dystrybutor, oczywiście producent czy importer.

Korzystam jeszcze z okazji, żeby panu komisarzowi Mimicy podziękować serdecznie za to, że niedawno przyjechał do Krakowa, odbył bardzo poważną dyskusję z przedsiębiorcami, z czego oni są niezwykle zadowoleni. Dużo spraw zostało wyjaśnionych i ich stanowisko zostało wzięte pod uwagę.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono anni che ci battiamo per avere delle norme sull'indicazione d'origine.

I cittadini e le imprese europee vogliono norme certe e chiare sul "made in". Dobbiamo consentire ai consumatori di conoscere ciò che acquistano e alle aziende di difendersi dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale. Il Parlamento si è già espresso su questo tema nella proposta di regolamento del 2005, poi ritirata, nella proposta di regolamento sui tessili e in numerose risoluzioni.

È giunto il momento di agire e adottare norme sull'indicazione d'origine. Basta con questo veto ingiustificato dei paesi del Nord in seno al Consiglio. La battaglia sul "made in" è divenuta una battaglia per la democrazia. Se i cittadini ce lo chiedono, se le imprese lo vogliono, se sappiamo che migliorerà la vita dei consumatori e sosterrà le nostre aziende, non ci può essere alcuna scusa plausibile per votare contro.

Ci lamentiamo del fatto che crescono i movimenti populisti. La soluzione non è mai l'antipolitica, ma una buona politica, capace di ascoltare i cittadini e le imprese e di dare risposte efficaci alle loro esigenze. Diamo dunque un esempio di buona politica e sosteniamo l'indicazione d'origine e il "made in".

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, I would like to thank my colleague Christel Schaldemose for her work on consumer safety in our internal market, because this legislative package is a necessary improvement of our current safety legislation, which is fragmented across a number of sector-specific rules for different consumer products.

Now we can have a single EU-wide regulation imposing general safety standards and requirements across the supply chain from manufacturers, through importers, to distributors. Products which pose a risk to the health and safety of consumers have to be subject to a traceability system. We are also bringing stronger provisions to protect vulnerable consumers, including children, from safety risks involved in handling certain products.

The establishment of a pan-European injury database would be an important tool to identify and eliminate serious health and safety threats. Strong penalties across the board, together with thorough and vigorous market surveillance, are essential for consumer safety and confidence and help to ensure a level playing field for our businesses, protecting the competitiveness of those who comply with consumer protection rules.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, non v'è dubbio che il dossier che oggi abbiamo trattato rappresenti uno strumento innovativo ed essenziale per la tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti. Le aziende ne trarranno sicuramente un beneficio concreto.

Siamo peraltro convinti che la solidità e la trasparenza possano essere connotate distintamente dalla marcatura d'origine obbligatoria del prodotto. Lo fanno altri Stati importanti, è una fase essenziale in quel processo di internazionalizzazione che garantisce sicurezza e qualità. Siamo infine dell'avviso che l'articolo 7, quello sul "made in", rappresenti un passaggio fondamentale che deve essere conservato. Il contrasto alla contraffazione ed ai sistemi criminali può oggi contare certamente su uno strumento legislativo rapido, snello ed efficace, che garantisce la tutela dei consumatori e coniuga questa esigenza con quella della qualità, della rintracciabilità e della sicurezza dei prodotti.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, u vremenima krize građani koji ne mogu skrbiti sami o sebi moraju se moći osloniti na državu. U kontekstu ove rasprave željela bih istaknuti dvije važne direktive o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električnom energijom te prirodnim plinom koji navode da se ugroženim kupcima zabranjuje isključivanje električne energije i prirodnog plina u vremenima krize.

Žalosti me što Hrvatska ne provodi navedene direktive iako je aktualna vlada još 2012. donijela Zakon o energiji usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, ali nažalost bez provedbenih propisa. Pozvala bih ovim putem vlade država članica s naglaskom na Hrvatsku da izrade primjereni okvir koji će omogućiti primjenu tih direktiva već sljedeće zime.

Također držim da sredstva potrebna za krpanje preambicioznih državnih proračuna ne smiju biti uzimana iz džepova građana kroz uvođenje novih ili povećanje postojećih trošarina na električnu energiju, plin ili druge komunalne usluge.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, che Europa è quella che pretende di indicare le misure dei fagiolini, di decidere sulla dimensione o sull'orientamento delle zucchine e poi ha paura di far sì che su ogni prodotto sia indicata la denominazione d'origine?

Siamo tanto preoccupati dell'astensionismo e della disaffezione verso il voto alle elezioni europee, ma se l'Europa non garantisce ai consumatori informazioni corrette sull'origine dei prodotti, il che implica anche il modo in cui sono prodotti, se l'Europa ha paura di difendere le nostre aziende – schiacciate e piegate, come avviene ogni giorno nel Sud dell'Italia – dalla concorrenza sleale di prodotti provenienti dalla Cina o dal Pakistan, dove lavorano bambini e donne incinte per 14 ore al giorno, che Europa è?

Una volta tanto difendiamo le nostre imprese e i nostri lavoratori votando a favore di questo provvedimento e difendendo l'articolo 7.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Res je, da je tudi bodoča gospodarska rast odvisna predvsem tudi od zaupanja ljudi in od zdravja ljudi. Vse to pa je zelo povezano s proizvodi. Povezano je tudi s tem, ali bodo srednje velika in mala podjetja imela možnost obstoja na tem konkurenčnem globalnem trgu.

Zato je naša notranja, evropska povezanost še toliko bolj pomembna. Toliko bolj pomembno je, da bodo ljudje upali stopiti čez mejo znotraj Evropske unije in z zaupanjem kupiti proizvod, da je vendar naša kakovost tista, ki jo moramo spoštovati in ki nam daje pravzaprav tudi upanje za to, da se bomo vsi skupaj izvili iz oklepa te krize.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. - Mr President, I would like once again to thank the honourable Members, especially the rapporteurs Ms[nbsp ]Schaldemose and Ms[nbsp ]Pietikäinen, as well as the shadow rapporteurs, for the overall support they have shown for the Commission’s proposal. Today’s vote is an important milestone and sends out a strong signal that EU legislation can reconcile a high level of consumer safety, regulatory simplification for businesses, and effective enforcement by authorities.

I hope that legislative negotiations will be launched soon to allow us to discuss outstanding issues, including certain amendments which we will need to address. I call therefore on the Council to enter into negotiations with the European Parliament and the Commission on these two important legislative proposals as soon as possible. Finally, sincere thanks to Mr[nbsp ]Weidenholzer for the utilities service report.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. - Signor Presidente, un breve intervento per ribadire che l'articolo 7 non significa aggravare le imprese di ulteriori fardelli burocratici, bensì dare un forte segnale alla lotta contro la contraffazione.

Il falso rappresenta un grande mercato, pari a quello del traffico di stupefacenti, gestito dalla malavita. Tutto quanto noi facciamo contro di esso non può che essere positivo. Il falso danneggia la salute, le nostre imprese e fa perdere posti di lavoro.

Per questo credo sia importante continuare a sostenere l'articolo 7, già utilizzato in molti paesi e da molti produttori, in quanto non arreca un aggravamento burocratico o economico, ma difende i lavoratori, le imprese e la salute dei nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, ordfører. - Hr. formand! Kære kollegaer, jeg vil gerne sige tusind tak for en rigtig god debat, vi har haft her til formiddag, om produktsikkerhedsforordningen og markedskontrolforordningen.

Vi har et ansvar for at sikre et ordentligt og trygt indre marked for både forbrugere og virksomheder. Til trods for vores uenigheder her i Parlamentet er det lykkedes os at slå bro over uenighederne og finde løsninger – løsninger, der gavner forbrugerne, og løsninger, der gavner virksomhederne. Det er et klart signal til borgerne om, at vi i Europa-Parlamentet faktisk godt kan finde brugbare løsninger.

Derimod må jeg sige, at Rådet har et kæmpestort problem, og jeg vil godt opfordre Rådet til at komme op i omdrejninger og nå frem til en holdning til hele denne produktsikkerhedspakke. Vi har brug for handling.

Vi har brug for at sikre, at det indre marked er til for borgerne. Borgerne skal ikke være til for det indre marked. Med Europa-Parlamentets forslag tager vi et kæmpestort skridt i retning af at sikre et langt bedre og mere trygt indre marked. Tusind tak for debatten.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, rapporteur. - Mr President, I would like to thank the Commissioners for their very constructive comments that showed strong support for Parliament’s position and that we are going forward in a very good way. I would also like to thank my colleagues for their comments, which show that a broad majority in Parliament supports having better and safer markets for our consumers and businesses. With consumers, responsible businesses and a clear majority in the Parliament and the Commission on the same page, I think we can duly regulate and create a better and safer internal market and market surveillance.

I would like to call on the Council to start responsible negotiations as soon as possible so that we can put better regulation in place. This is in the interest of both Europeans and European businesses.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Berichterstatter. - Herr Präsident! Es war eine sehr interessante und lebendige Debatte. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass der europäische Binnenmarkt, der das Kernstück unseres Integrationsprozesses ist, so intensiv diskutiert wurde. Es war auch sehr gut, dass wir uns nicht in Selbstzufriedenheit geübt haben, sondern sehr kritische unterschiedliche Standpunkte diskutiert haben.

Ein sehr wesentlicher Punkt war die Stärkung des Vertrauens. In diesem Zusammenhang: Vertrauen zwischen den Nutzern und Herstellern, Vertrauen zwischen Nutzern und Anbietern. Ich meine, dass es auch um das Vertrauen der europäischen Institutionen untereinander geht und auch das Vertrauen der europäischen Institutionen zu den Mitgliedstaaten.

Gerade die Versorgungsdienstleistungen, über die ich sprechen konnte, sind Dienstleistungen, die lebensnahe sind, wo das Subsidiaritätsprinzip etwas sehr Wesentliches und Grundsätzliches ist. Und obwohl man durchaus sehr skeptisch sein kann gegenüber überschießenden europäischen Regelungen in diesem Zusammenhang, so sollte doch auch die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Sicherung der Versorgungsdienstleistungen angemahnt werden.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. - Se cierra el debate.

La votación del informe de la señora Schaldemose y del informe de la señora Pietikäinen tendrá lugar esta tarde, a las 18.00 horas, y la del informe del señor Weidenholzer tendrá lugar ahora, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE), per iscritto. Ci accingiamo a votare oggi la proposta di regolamento relativa alla sicurezza dei prodotti di consumo.

Parte del cosiddetto pacchetto sulla sicurezza dei prodotti e vigilanza dei mercati, il testo in questione mira ad aumentare la trasparenza e la tracciabilità all'interno del mercato comune europeo, rendere più omogenee le condizioni in cui operano le imprese europee con quelle dei rispettivi partner commerciali extra UE e rafforzare la protezione e la sicurezza dei consumatori.

Sotto questo profilo viene ad assumere una rilevanza fondamentale il cosiddetto "made in", ovvero quella disposizione che prevede l'indicazione del paese d'origine tra le informazioni da fornire ai consumatori per tutti i prodotti non alimentari ad essi destinati. Dopo lunghissimi dibattiti, si è tornati a parlare di marchio d'origine con ricadute estremamente positive per i consumatori e le imprese europei. I primi, infatti, saranno in grado di sapere dove sono stati prodotti i beni che decidono di acquistare e le imprese saranno finalmente in grado di vedere tutelati i propri prodotti e garantito il giusto riconoscimento delle proprie eccellenze. Sarà necessario l'impegno convinto di tutti per mantenere tale impostazione nelle prossime fasi negoziali.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Tisztelt képviselőtársaim! Az uniós állampolgárok jóléte és a gazdaság versenyképessége szempontjából alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók megfizethető és magas színvonalú közüzemi szolgáltatásokhoz férjenek hozzá. Az elhúzódó gazdasági válság hatására egyre több embernek jelent mindennapi gondot a magas közműszámlák kiegyenlítése. 2010-ben például a magyarok fizették az EU legmagasabb gázárát és a második legnagyobb áramárát. A Magyar Kormány példaértékű intézkedéseinek köszönhetően a rezsiköltségek az elmúlt években 20%-kal csökkentek. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatosan további három fontos szempontot szeretnék kiemelni. Elsőként egyetértek azzal, hogy a közüzemi szolgáltatások szabályozása esetén tiszteletben kell tartani a nemzeti hatáskört, hiszen a tagállamok különböző fejlettségű piacokkal és eltérő szociálpolitikai célkitűzésekkel rendelkeznek. Másodszor a közüzemi szolgáltatások gazdasági aspektusát emelném ki. A magyar példa is jól mutatja, hogy a rezsiköltségek csökkentése révén több pénz marad a családoknál, ezért az intézkedéseknek nemcsak szociálpolitikai, hanem gazdaságélénkítő hatása is van. Harmadszor a fogyasztók védelmét emelném ki. Mivel a közüzemi szolgáltatások elengedhetetlenek az állampolgárok mindennapi szükségleteinek kielégítéséhez, ezért kiemelt figyelmet kell szentelni a kiszolgáltatott fogyasztók jogaira és az árak megfizethetőségére.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. Proponowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych jest o tyle istotne, iż, jak pokazują badania, aż 27% Europejczyków uważa znaczną liczbę produktów obecnych na rynku za niebezpieczne. Z pewnością w procesie legislacyjnym czekają nas dalsze prace nad kontrowersyjnym artykułem 7 dotyczącym znaku „made in”. Idea wprowadzenia tego oznakowania jest słuszna, jednak najważniejsze będzie wdrożenie prawa. Naszym priorytetem powinno być zapewnienie konsumentom klarownej i rzetelnej informacji nie tylko o kraju pochodzenia produktu, ale także o tym, czy produkt jest bezpieczny i sprawdzony. Bardzo często zależy to nie tyle od kraju pochodzenia, co od samego producenta.

Martwi mnie fakt, że sposób identyfikowania kraju „made in” jest dość skomplikowany. Dlatego też musimy dać konsumentom rzetelną i klarowną informację na temat tego, w jaki sposób definiujemy kraj pochodzenia. Niejednokrotnie produkt jest wynikiem procesu produkcyjnego w kilku krajach i o oznakowaniu „made in” decyduje wówczas zasada „ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbki lub przetworzenia”. Konsument musi mieć tego świadomość. Ponieważ standardy produkcyjne w krajach UE są dość zbliżone ze względu na prawodawstwo unijne, dobrym rozwiązaniem jest danie możliwości użycia znaku „made in EU”. Czasami informacja na temat konkretnego miejsca produkcji może mieć istotne znaczenie dla zachowań konsumenckich ze względu na wciąż żywe stereotypy dotyczące niektórych krajów członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. Mindannyian a belső piac fogyasztói vagyunk és ezzel együtt a piac gyengébbik, védelemre szoruló szereplői. A kiegyensúlyozott szabályozás megvédi a fogyasztók egészségét, biztonságát a kereskedelmi túlkapásoktól, és egyben megfelelő keretet ad a vállalkozások jogszerű működéséhez. A rendeletjavaslat segít, hogy a szabályok egységesen, minden tagállamban érvényre jussanak. A Jogi Bizottságban olyan véleményt alkottunk, amely hozzájárul a magas szintű uniós fogyasztóvédelem biztosításához. Különösen fontosnak találtuk a termékek használata során veszélynek kitett fogyasztói csoportok, mint a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek érdekeinek védelmét. A gyártók és az importőrök elkerülhetetlen feladata a termékek biztonságának szavatolása. Ennek keretében biztosítaniuk kell, hogy a termékeken szerepeljen a származási országra és az összetevőkre utaló jelzés. Korábban több körültekintést igényelt egy-egy más tagállamból érkező termék beazonosítása, ideértve a nyelvi akadályokat is. A nyelvi sokszínűség talán ezen a területen érett be a leggyorsabban, határokat átívelően. A tökéletesítés igénye nem áll meg itt: minden terméken az azonosítást lehetővé tevő, könnyen látható és egyben érthető elemeket kell elhelyezni.

 
  
  

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, 25 years ago today I went to a football match along with thousands of Liverpool supporters. Ninety-six of us never came home. The fans were expectant, West Yorkshire Police were negligent. The fans died, the police lied. Justice for the 96: you’ll never walk alone.

 
  
 

(Se suspende la sesión durante unos instantes a la espera del turno de votaciones)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - Mr President, it is not a point of order, it is actually a statement as Chair of the Conference of Delegation Chairs, and I would like the House’s attention, if I may.

Last week the Conference of Presidents approved modifications to the rules for inter-parliamentary delegations. These rules were approved following a sham of a procedure during which the Conference of Presidents was ill advised and misguided. The recommendations and proposals made by the Conference of Delegation Chairs were completely ignored, despite our first-hand experience and political expertise. Also, I point out that we implemented drastic financial cuts.

Unfortunately, the decision taken by the Conference of Presidents reflects a lack of consideration and a lack of respect for the work that has been undertaken by the Delegation Chairs. I have therefore come to the decision to resign as Chair of the Conference of Delegation Chairs as it has been made impossible to seriously undertake such a position.

Furthermore, Mr President, this does not reflect on the support that you have given me and the Conference of Delegation Chairs. There is not much time left for this mandate, but I cannot remain as Chair and tacitly endorse what I believe to be a reckless approach taken towards the future work of our external delegations.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Vielen Dank, Herr Cashman. Ich nehme Ihre Erklärung zur Kenntnis. Ich bedaure sehr, dass Sie diesen Schritt tun. Ich muss ihn aber so zur Kenntnis nehmen. Sie haben ja in Ihrem Brief darauf hingewiesen, dass es sich um eine Entscheidung der Konferenz der Präsidenten handelte, die dort übrigens einstimmig getroffen worden ist. Insofern bedaure ich Ihren Rücktritt, aber ich kann den Sachverhalt selbst nicht ändern.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö